Planom odbrane predviđeno unapređenje vojnih kapaciteta

Za nabavku opreme čak 215 miliona

Ministarstvo odbrane planira da do 2028. godine potroši 215 miliona eura za nabavku opreme, dok će se ulaganja u odbranu povećati za 82 odsto i u 2028. iznosiće 145 miliona eura, piše u Dugoročnom planu razvoja odbrane za period od 2019. do 2028. godine.
Objavljeno: 23. 12. 2018 - 06:10 Promjenite veličinu teksta: A A A
Za nabavku opreme cak 215 miliona
Foto: gov.me / S. Matic

Za period definisan Dugoročnim planom razvoja odbrane planirano je da će se sredstva predviđena za ulaganje u odbranu povećati za 82 odsto, odnosno sa 80,19 miliona eura u 2019. godini na 145,21 milion eura u 2028. godini - navodi se u dokumentu koji je objavila Vlada.

U desetogodišnjem periodu za potrebe nabavke opreme biće izdvojeno oko 215 miliona eura, dok će za infrastrukturne projekte biti utrošeno oko 30 miliona eura. Prema projekcijama Ministarstva, u periodu od 2020. godine do 2024. godine procenat izdvajanja za odbranu projektovan je sa 1,73 odsto u 2020. na nivo od dva odsto u 2024. godini.

- Prema sadašnjim procjenama rasta BDP-a predviđeno je postepeno povećanje izdvajanja sredstava za odbranu, što će za period od 2019. godine do 2024. godine predstavljati ukupno povećanje sredstava za odbranu za oko 40 miliona eura - navodi se u dokumentu.

Za period od 2024. do 2028. godine predviđeno je zadržavanje nivoa ulaganja od dva odsto.

FORMACIJSKE PROMJENE

U prvom dugoročnom planu odbrane koji Crna Gora donosi kao punopravna članica NATO-a navodi se da će Vojska Crne Gore biti reorganizovana, a organizacijsko-formacijske promjene u Vojsci izvršiće se do sredine 2020. godine.

- Formiraće se dva pješadijska bataljona i jedan mješoviti artiljerijski divizion u rezervi, koji će imati aktivan dio komande i jedinice do ranga voda. Od dijela snaga Čete specijalnih snaga, Pomorskog odreda, Čete vojne policije i Počasne garde formiraće se Bataljon za borbenu podršku, dok će se Četa veze i elementi za elektronsko ratovanje objediniti u Četu za vezu i elektronsko ratovanje, navodi se u dokumentima Ministarstva odbrane.

- Osnovni zadatak jedinice je pružanje borbene podrške na kopnu i moru jedinicama Vojske i drugim elementima sistema odbrane - navodi se u dokumentu.

U okviru Centra za obuku biće formiran treći Podcentar za planinsko ratovanje. Vod sanitetske podrške će se razviti do nivoa Vojno-medicinskog centra, jedinice ranga bataljona. Jedinica će biti direktno potčinjena načelniku Generalštaba. Osim toga, kopnene snage činiće i Bataljon za podršku u čiji sastav će ući Logistički bataljon i Inžinjerijska četa.

- Povećanjem brojne veličine Vojske na 2.368 pripadnika, uz promjene organizacijsko formacijske strukture omogućiće se ostvarivanje definisanih nivoa ambicija. Nabavkom lakih oklopnih vozila pješadije sa pratećim sredstvima i sistemima naoružanja unaprijediće se mobilnost, zaštita, vatrena moć i interoperabilnost, navodi se u dugoročnom planu odbrane.

U dokumentima se navodi da će se u periodu do 2024. godine izvršiti opremanje kopnenih snaga i to nabavkom lako-oklopnih patrolnih vozila naoružanih borbenim sistemima, sredstvima za navigaciju, kao i da će se nabaviti protivoklopni prenosni sistemi, terenska transportna motorna vozila za potrebe logističke podrške.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Komentari: 2

Milo Vujović

23. 12. 2018 - 21:11

Vojska Crne Gore, Mora biti u Budućnosti Naoružana koa Izrael,jer smo u Sličnom Okruženju đe Razne Hijene Čekaju Povoljan trenutak da Preuzme Našu Teritoriju jer Ništa Nije Vječno pa ni NATO treba misliti na Daleku Budućnost,ako se Nađe Nafta u Crnoj Gori,Milijarde eura treba Uložiti u Najsavremnije Naoružanje za Odbranu Naše Domovine !! Ako Nato Namjerava da Radi Bazu u Crnoj Gori,Ja ću im Ustupiti 1.5 miliona kvadrata u Kontinentalnom Dijelu Crne Gore,Odakle Mogu da Kontrolišu Velik dio Jadrana i Balkana,za Crnu Goru SVE,Crnu Goru NIZAŠTO !!
Njeguš

07. 02. 2019 - 17:18

Nama treba mnogo više helikoptera i ručnih raketnih sistema jer smo planinska zemlja. Moramo napraviti plan za odbranu u prvom komešanju možemo očekivati da nas napadnu i Srbija i Albanija, a Srbija prije!
Novi komentar