Ambiciozni planovi Ministarstva odbrane

Vojna bolnica i Komandni centar u Maslinama, kasarna u Andrijevici, skladište na Volujici…

Ministarstvo odbrane predstavilo je ambiciozan plan investiranja u sektor odbrane shodno kome će u narednih desetak godina biti uloženo 245 miliona eura. Planirana je uzgradnja vojne bolnice i komandnog kompleksa u Maslinama, kasarne u Andrijevici, strelišnog poligona na Sinjajevini, skladišnog centra na Volujici i savremenog radarskog sistema na Bjelasici...
Objavljeno: 04. 01. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministarstvo odbrane na prostoru kasarne “Marko Miljanov Popović” u Maslinama planira da gradi zgrade za Ministarstvo odbrane, za Generalštab, zatim Komandni centar bezbjednosnih snaga, vojnu bolnicu, koja bi prvenstveno služila građanima Podgorice, kao i vojni muzej gdje bi bili smješteni i eksponati iz Spomen-sobe Pete proleterske brigade, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva odbrane.

Od svih projekata, građane Podgorice će najviše obradovati izgradnja vojne bolnice u Maslinama jer je Klinički centar Crne Gore prebukiran. Što se tiče tehničke strane, svakako najzahtjevnije biće postavljanje modernog radara na Bjelasici i preseljenje skladišta municije iz Sasovića kod Ulcinja na Volujici blizu Bara.

Kasarna u Andrijevici do 2020. godine: Što se tiče buduće Kasarne "Miljan Vukov Vešović" u Andrijevici nezahvalno je govoriti kada će se otvoriti, odnosno uspostaviti.

Na mjestu gdje je predviđena kasarna nema osnovne i neophodne infrastrukture: puta, vode, struje, optike, telefonskih linija, zaštite, smještajnih prostora, skladišta.

Iz Ministarstva odbrane poručuju da tek treba tek raditi na njenom uspostavljanju.

"Cilj Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore je da se sagradi moderna kasarna koja će da zadovolji prihvat jedinice ranga čete. To znači da će jedinica brojati stotinak pripadnika, a o preciznom broju možemo govoriti kada Generalštab donese novu formaciju Vojske, koja se očekuje u prvom kvartalu naredne godine", kažu iz Ministarstva odbrane.

U MO računaju da će kasarna u Andrijevici biti u funkciji do kraja 2020. godine.

vojska2

Nikšić ili Berane lokacija za vojni aerodrom: Ministarstvo odbrane planira da preseli vojni aerodrom u Nikšić ili Berane.

"Trenutno se rade analize i studije koja je od ove dvije lokacije pogodnija za premještanje Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore sa aerodroma u Golubovcima.

To je, kako dodaju, izuzetno složen proces jer se ne premještaju samo vazduhoplovna sredstva i piloti, već se jedan cijeli sistem - logistika, hangari, rekonstrukcija postojeće infrastrukture, operativni dio, obezbjeđenje...

U saradnji sa Ministarstvom finansija, u cilju racionalizacije i oslobađanja od viška vojnih nepokretnosti, pripremiće se detaljni planovi napuštanja i predaje neperspektivnih vojnih lokacija i predaje tih objekata Upravi za imovinu.

"Na perspektivnim lokacijama predviđena je izgradnja novih objekata i rekonstrukcija postojećih objekata i infrastrukture, u skladu sa izrađenim detaljnim urbanističkim planovima i potrebama Ministarstva i Vojske. Dio skladišnih i radioničkih kapaciteta biće montažnog tipa dok će ostali novoizgrađeni objekti, shodno tehničkim zahtjevima, biti izgrađeni od tvrdog građevinskog materijala", piše u Dugoročnom planu razvoja odbrane za period 2019- 2028.

Opremanje: Takođe, radi obezbjeđenja vojnih objekata i racionalizacije utroška sredstava i angažovanja ljudstva planirana je ugradnja sistema za tehničku zaštitu. Sadašnji nivo uređenosti i opremljenosti infrastrukture za obuku jedinica ne odgovara zahtjevima za realizaciju savremene vatrene obuke, izvođenja operacija u urbanim sredinama kao i obuke u gađanju sa artiljerijskim oruđima i sistemima.

vojska

Strelište u kasarni “Milovan Šaranović“ u Danilovgradu će se modernizovati izgradnjom objekata za situaciona gađanja i filmske streljane. Izradiće se projekat sanacije i modernizacije poligona za izvođenje operacija u urbanim sredinama.

"Formiranje i uređenje višenamjenskog vojnog poligona predstavlja jedan od ključnih kratkoročnih prioriteta. Poligon dimenzija od najmanje 8x18 kilometara mora obezbijediti uslove za taktičke vježbe jedinica do ranga bataljona i bojna gađanja pješadijskim naoružanjem i artiljerijskim oruđima Vojske. Neutralizacija neeksplodiranih ubojnih sredstava, za koje je nadležno Ministarstarstvo unutrašnjih poslova, vršiće se na drugoj lokaciji", piše u Planu.

Značajan projekat je i završetak rekonstrukcije i modernizacije skladišta ubojnih sredstava “Brezovik“ u Opštini Nikšić, izgradnja hangara za vazduhoplove i drugih objekata na vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“ u Podgorici i formiranje vježbovno-stelišnog poligona na lokaciji Sinjajevina.

Planirana je temeljna rekonstrukcija kasarni u Danilovgradu, Kolašinu, Pljevljima i Nikšiću.

Planirana izgradnja stambenih jedinica: Ministarstvo u saradnji sa stambenom zadrugom „Odbrana“ planira da izgradi 800 stanova za vojnike.

"Planirano je da se završi izgradnja stambenog objekta na lokaciji Rsojevica u Opštini Danilovgrad sa 68 stambenih jedinica, izgradnja objekata za kolektivno stanovanje na lokaciji Zagorič, Stari Aerodrom i Tološi u Podgorici, kao i izgradnja stambeno poslovnih objekata na lokaciji Popovića ekonomija u Opštini Bar. Na ovim lokacijama predviđena je izgradnja oko 800 stambenih jedinica", piše u Dugoročnom planu.

1903vojskacrnegore

Vojska će zapošljavati: Kako bi se do kraja 2022. godine dostigla projektovana brojna veličina i struktura Vojske – ukupno zaposlenih 2368, planiran je godišnji priliv vojnika u službi u Vojsci, po kategorijama: do 23 oficira, do 36 podoficira i do 140 vojnika po ugovoru, uz istovremeno smanjenje broja civilnih lica na službi u Vojsci, do 16 godišnje.

“Ukupno povećanje oficirskog kadra do 2022. godine biće do 80 lica, od čega 29 sadašnjih kadeta, dok će se razlika u popuni nadoknaditi proizvođenjem kadra iz internih izvora, direktnim prijemom sa tržišta rada i stipendiranjem studenata”, piše u Planu.

Brojno stanje podoficirskog kadra do 2022. godine će se povećati do 110 lica ukupno. Najprogresivniji će biti rast vojničkog kadra, tako da će do 2022. godine ova kategorija uvećati do ukupno 557 vojnika. Smanjenje civilnih lica u ovom periodu biće do ukupno 65 lica.

Dobrovoljno služenje vojnog roka: U dokumentu je najavljeno i dobrovoljno služenje vojnog roka kao jedan od modela osposobljavanja za službu u Vojsci u cilju stvaranja baze za popunu stalnog i rezervnog sastava Vojske.

“U skladu sa potrebama za popunom jedinica Vojske, određeni broj vojnih obveznika, po završetku dobrovoljnog služenja vojnog roka, biće primljen u profesionalnu vojnu službu. Prijem vojnih obaveznika na dobrovoljno služenje vojnog roka vršiće se po osnovu javnog oglasa koji raspisuje Ministarstvo. Godišnje će se realizovati dvije obuke do 100 lica”, konstatuje se u Dugoročnom planu.

Krajnji rok za završetak svih projekata 2028. godina. Izdvajanja za odbranu će narasti sa 80,2 miliona eura ove godine, do 145,21 miliona eura u 2028. godini. Od toga ukupno u desetogodišnjem periodu za potrebe nabavke opreme biće izdvojeno oko 215 miliona eura, dok će za infrastrukturne projekte biti utrošeno oko 30 miliona eura.

Komentari: 1

Njemacki Crnogorac

04. 01. 2019 - 21:04

Oce li dukljani da rade u Andrijevicu ili vasojevici pri vojsci cisto da se zna posto ste vec 50000 sa sjevera odselilo!?
Novi komentar