Nova istraga o pranju novca

Blokirana imovina 17 biznismena

Specijalno tužilaštvo zatražilo je privremeno oduzimanje imovine Dragom Stanišiću i ostalim fizičkim i pravnim licima protiv kojih je pokrenuta istraga zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i utaje poreza i doprinosa, čime je budžetu Crne Gore nanijeta šteta od više stotina hiljada eura. Radi se o imovini za koju se sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, zemljištu, zgradama i velikom broju luksuznih automobila. Privremena mjera obezbjeđenja biće ukinuta po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana donošenja mjere optužnica ne bude pravosnažna.
Objavljeno: 08. 01. 2019 - 08:55 Promjenite veličinu teksta: A A A

Naredbom za sprovođenje istrage obuhvaćeno je 27 osoba i pravnih lica koji su svojim radnjama pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od više stotina hiljada eura, piše Dan.

Oni su, kako se sumnja, ova krivična djela počinili tako što su osnovali preko 20 pravnih lica u Crnoj Gori čije poslovne sgrukture su koristili za izdavanje fiktivnih faktura za neizvršene usluge, robu i radove.

Okrivljeni su Dragi Stanišić, Darko Vlahovi ć, Daniel Arsovski, Aleksandar Mitrović, Marija Novaković, Zlatko Cvetkov, Saša Ćosović, Ivan Živković, Slobodan Ukropina, Grujica Jovanovski, Branko Mijović, Radovan Bulatović, Dragan Savić, Dejan Milojević, Milorad Lalević, Velibor Kankaraš i Elizabeta Stojanovski. Naredbom za sprovođenje istrage obuhvaćena su i pravna lica Stanprom d.o.o. Podgorica, Zlatibor inženjering d.o.o. Podgorica, Likrad d.o.o. Podgorica, First šped Montenegro d.o.o. Podgorica, B-Hpert d.o.o. Podgorica, Incom d.o.o. Podgorica, Lumas d.o.o. Nikšić, Zeta beton grup d.o.o. Budva, Kis ton d.o.o. Danilovgrad i IDC Kompani d.o.o. Podgorica.

“Utvrđena je osnovana sumnja da su fiziča i pravna lica izvršila krivična djela stavljena im na teret u namjeri da sebi i drugima pribave protivpravnu imovinsku korist navodi”, se u obrazloženju naredbe o istrazi.

Prema tom aktu, Darko Vlahović je u junu 2010. godine stvorio krminalnu organizaciju koja je djelovala do 7. novembra prošle godine. Dragi Stanišić je okrivljen da je u junu 2010. godine stvorio kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici postali Zlatko Cvetkov, Saša Ćosović, Slobodan Ukropina, Ivan Živković, Branko Mijović i pravna lica Zlatibor inženjering, Likrad, First šped Montenegro i Incom, koja su imala za cilj vršenje teških krivičnih djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teška kazna. Kako piše u zahtjevu za sprovođenje istrage, Cvetkov je prihvatio da osniva privredna društva i sačinjava i ispostavlja lažne fakture za robu i usluge pravnim licima. Podizao je i uplaćivao novac po tim fakturama i u gotovini ga predavao organizatoru kriminalne grupe. Ćosović, Živković, Ukropina i Mijović su po nalogu organizatora kriminalne grupe vršili prenos novca po ispostavljenim lažnim fakturama za robu i usluge koje nisu bile isporučene.

Izvršni direktor Stan-proma Darko Vlahović je u periodu od juna 2010. godine davao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, u čemu su mu pomagali Arsovski Daniel, Mitrović Aleksandar i Novaković Marija. Oni su sa Arsovskim ispostavili neutvrđen broj lažnih faktura na unaprijed određen iznos.

Izvršni diretor B-hperta Radovan Bulatović i izvršni direktor Lumasa Dragan Savić su u periodu od 2011. godine davali lažne podatke o zakonito stečenim prihodima. Njima je u tom pomogao Grujica Jovanovski tako što je stvarao uslove za izvršenje krivičnog djela. Izvršni direktor Zeta beton grup Dejan Milojević, izvršni direktor Kis tona Milorad Lalević, izvršni direktor Lumasa Dragan Savić i izvršn direktor IDC kompani Velibor Kankaraš su od 2011. godine, djelujući u ime navedenih preduzeća, davali lažne podate o zakonito stečenim prihodima. Njima je u tome pomagao Zlatko Cvetkov. Izvršni direktor Likrada Ivan Živković, izvršni direktor First šped Montenegro Slobodan Ukropina, izvršni direktor Zlatibor inženjering Saša Ćosović i izvršni direktor B-hpert Bulatović Radovan su od 2011. godine davali lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, u čemu im je pomagao Arsovski Daniel, piše u naredbi za sprovođenje istrage.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv više kriminalnih organizacija čiji su organizatori Stanišić, Mladen Đukić, Drago Gavrilović, Eldin Ramović, Nikola Vujačić, Dejan Milojević, Tošo Tošić i Čedomir Mrkajić, a kojima je cilj bilo vršenje neodređenog broja krivičnih djela utaja poreza i doprinosa.

Ovaj predmet je formiran na osnovu više prijava Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma vezanih za sumnjivo poslovanje pravnih lica, nakon čega je Specijalno tužilaštvo u postupku izviđaja i istrage prikupilo mnogobrojne materijalne i personalne dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da se više lica na teritoriji Crne Gore udružilo u kriminalnu organizaciju radi vršenja krivičnih djela.

“Osnovana sumnja da su ova lica izvršila krivična djela proizilazi naročito iz dokumentacije Poreske uprave i MUP-a Direktorata za upravne poslove, koja potvrđuje da ova lica, navodni izvođači radova i dobavljači, nijesu imala zaposlenih radnika ni dobavljača, da nijesu plaćala poreze i doprinose, niti vodila poslovnu dokumentaciju, koju u velikom broju i ne posjeduju, da nemaju opreme za izvođenje radova, mehanizacije, građevinske i bankarske dokumentacije”, tvrde iz tužilaštva.

Komentari: 1

reket dase placaredovno

08. 01. 2019 - 10:09

Nijesu ulozili u crni fond vladajuce partije .
Novi komentar