EKIP: Investicije operatora u ovoj godini 30,7 miliona EUR

Tržište elektronskih komunikacija u Crnoj Gori je u prošloj godini nastavilo sa intenzivnim razvojem, dok će u ovoj planirane investicije operatora iznositi 30,7 miliona EUR, saopštio je izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštransku djelatnost (EKIP), Darko Grgurović.

Objavljeno: 10. 01. 2019 - 13:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je kazao da se, imajući u vidu da najveći operatori na crnogorskom tržištu posluju u okviru svijetskih i regionalnih i telekomunikacionih grupacija, može zaključiti da su uslovi na tržištu elektronskih komunikacija stabilni i da je uspostavljen predvidiv regulatorni okvir koji garantuje dalji razvoj tržišta kroz sigurne investicije i implementaciju najnovijih tehnologija i servisa.

„Visok nivo investicija je doveo do značajnog povećanja dostupnosti i broja širokopojasnih priključaka i takav trend će se nastaviti i u narednom periodu“, rekao je Grgurović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo da su operatori u prethodne tri godine u sktor elektronskih komunikacija investirali skoro 250 miliona EUR.

„Tokom 2016. godine nivo investicija je iznosio 117 miliona EUR, a tokom 2017. godine 82 miliona EUR. Za prošlu godinu ulaganja najvećih operatora su bila planirana u iznosu od 44,8 miliona EUR, dok su za ovu godinu planirana u iznosu 30,7 miliona EUR“, precizirao je Grgurović.

Na osnovu obima investicija, kako je ocijenio, može se zaključiti da je u nekoliko prethodih godina obim investicija veći od jedne trećine ukupnih prihoda sektora elektronskih komunikacija.

„Poređenja radi, u članicama Evropske unije (EU) investicije se na godišnjem nivou kreću između 12 odsto i 15 odsto prihoda u sektoru elektronskih komunikacija“, objasnio je Grgurović.

Komentarišući dešavanja na tržištu elektronskih komunikacija u prošloj godini, Grgurović je saopštio da se nastavilo sa intenzivnim razvojem.

"Značajno su povećani broj širokopojasnih priključaka i korišćenje savremenih elektronskih komunikacionih usluga. Iako su suočeni sa brojnim izazovima koji su danas prisutni u razvoju i korišćenju raznovrsnih elektronskih servisa, aplikacija i društvenih mreža, najveći i najznačajniji crnogorski operatori elektronskih komunikacija su nastavili sa značajnim ulaganjima u razvoj elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža nove generacije", kazao je Grgurović.

On je posebno izdvojio velike investicije u fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu i značajan porast konkurencije u toj oblasti, koji su doveli do porasta broja priključaka, povećanja kvaliteta i sniženja cijena usluga.

"U toku prošle godine broj priključaka fiksne telefonije porastao je na 170,44 hiljade i veći je 15,42 odsto u odnosu na 2017. Ukupan broj širokopojasnih priključaka porastao je na 157,36 hiljada", dodao je Grgurović.

Navedeno povećanje broja korisnika je dovelo do penetracije fiksnog širokopojasnog pristupa internetu od 73,4 odsto u odnosu na broj domaćinstava.

"Prema tom pokazatelju Crna Gora se značajno približila prosjeku penetracije u zemaljama EU koja je na kraju 2017. godine iznosila 75 odsto", rekao je Grgurović.

On je saopštio i da je nastavljen dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

„Dodatno je unaprijeđen kvalitet i dostupnost mobilnih širokopojasnih usluga prenosa podataka. Crna Gora se po stepenu pokrivenosti stanovništva signalom mobilnih mreža može porediti sa najrazvijenijim zemljama Evrope“, rekao je Grgurović.

Sva tri operatora ističu pokrivenost stanovništva GSM signalom od oko 99 odsto, dok ukupna pokrivenost signalom UMTS i LTE mreža iznosi skoro 98 odsto, što Crnu Goru svrstava u red zemalja sa izuzetno dobrom pokrivenošću.

Kada su u pitanju cijene rominga, Grgurović je podsjetio da su, u skladu sa potpisanim međudržavnim sporazumom između Bosne i Hercegovine (BiH), Makedonije, Srbija i Crna Gore iz septembra 2014. godine, smanjene cijene usluga međunarodnog roaminga između operatora koji posluju u te četiri države.

„Cijene su snižavane u tri faze. Posljednja faza smanjenja cijena počela je da se primjenjuje 1. jula 2017.godine“, kazao je Grgurović.

S obzirom da se, između članica EU, od polovine 2017. godine, primjenjuje princip naplate za usluge koje se ostvare u roamingu pod nazivom "roaming like at home", predstavnici vlada država zapadnog Balkana u okviru Digitalne strategije za Zapadni Balkan su se obavezali da rade na smanjenju cijena usluga međunarodnog roaminga u navedenim državama.

„Trenuto se vode pregovori između ministarstava nadležnih za sektor elektronskih komunikacija i regulatornih tijela šest država Zapadnog Balkana o modelima za dalje smanjenje cijena međunarodnog roaminga u zemljama regiona“, rekao je Grgurović.

On je dodao da se potpisivanje novog sporazuma o sniženju cijena usluga rominga očekuje u aprilu ove godine, na Digitalnom samitu koji će se održati u Beogradu.

Kada su u pitanju aktivnosti koje će EKIP realizovati u ovoj godini, Grgurović je rekao da će regulator nastaviti sa daljim usaglašavanjem postojeće regulative sa pravnom tekovinom EU.

"Nastaviće se aktivnosti na razvoju i unaprjeđenju cjelokupnog informacionog sistema EKIP-a, kao i ostalih baza poput baze padataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje", kazao je Grgurović.

On je podsjetio da je implementirana georeferencirana baza podataka elektronske komunikacione infrastrukture, koja je dostupna svim zainteresovanim.

"U ovoj godini radiće se na daljem poboljšanju sistema, u smislu povećanja sigurnosti sistema, omogućavanju operatorima da direktno unose podatke putem veb portala, a takođe se planira nadogradnja baze u smislu mapiranja dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu, kao i davanju mogućnosti unosa budućih planova operatora", naveo je Grgurović.

On je saopštio da bi u prvoj polovini ove godine trebalo da se stavi u funkciju sistem za mjerenje brzine interneta u fiksnim i mobilnim mrežama od samih korisnika, s obzirom da je ugovor potpisan krajem prošle godine.

"U ovoj godini nas očekuje proširenje Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra. Privodi se kraju stavljanje u funkciju dvije nove daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice i to u Ulcinju i Nikšiću", dodao je Grgurović.

Agencija će, kako je najavio, nastaviti intenzivne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja svih regulatornih uslova za najbolju valorizaciju ne samo opsega od 700 megaherca (MHz) već i drugih opsega koji su harmonizovani za potrebe implementacije budućih 5G sistema.

"Naša stalna misija je da unaprjeđujemo uslove i štitimo interese korisnika. Nastavićemo sa realizacijom aktivnosti na unaprijeđenju informisanosti korisnika, njihovoj edukaciji i zaštiti prava", zaključio je Grgurović.

Komentari: 2

Danilovgrad

10. 01. 2019 - 14:21

Ovo za pokrivenost LTE signala,narocito od Telenora nije tacno.Jedva i GSM da moze.Narocito isticem sire podrucje Danilovgrada,dje je 4G signal Telenora misaona imenica
xyz

10. 01. 2019 - 14:22

Ako u nesto ulazu to je da bi nas bolje pljackali,ulazu nasim parama.Dovoljno je reci da smo jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja nema VoLte i Vowifi mrezu.
Novi komentar