11 odsto više u odnosu na 2017.

Uprava carina u 2018. naplatila 780 miliona eura

Uprava carina u 2018. godini naplatila je 780 miliona eura, čime je ostvaren rast prihoda od 11 odsto ili 76 miliona eura više nego u prethodnoj godini.
Objavljeno: 11. 01. 2019 - 15:18 Promjenite veličinu teksta: A A A

Uprava carina je nastavila kontinuirani rast naplate prihoda i u 2018.godini, premašena je ostvarena naplata iz prethodne godine kao i plan naplate prihoda za 2018. godinu, čime se značajno doprinosi uvećanju ukupnih budžetskih prihoda.

Ukupno ostvarena naplata u 2018.godini iznosila je 779.297.656,33 eura što je više za

76.296.640,02 eura i ostvaren je rast prihoda od 11 odsto u odnosu na 2017. godinu. Izvršen je ukupni povraćaj sredstava u iznosu od 10.458.177,28 eura i time ostvarena neto naplata prihoda od 768.839.479,05 eura, što je za 9,97 odsto više u odnosu na plan prihoda.

Prema strukturi naplaćenih prihoda u 2018.godini, ostvarena naplata PDV-a pri uvozu iznosila je 519.016.595,15 eura, čime je ostvaren rast prihoda od 78,96 miliona eura ili 17,94  odsto više u odnosu na 2017.godinu. Po osnovu akcize naplaćeno je 231.342.601,79 eura, što je za 1,57 odsto manje nego u prethodnoj godini. Ostvarena naplata po osnovu carine iznosila je 26.709.167,68 eura, što je više za

5,02 odsto, dok je naplata poreza na kafu iznosila 2.136.248,06 eura što je na nivou prošle godine, ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 93.043,65 eura.

Ostvarena naplata po osnovu akcize tokom 2018.godine iznosila je 231,342,601.79 eura, što je za 1,57% manje nego u prethodnoj godini. Posmatrano prema vrstama akciznih proizvoda, kod svih kategorija je zabilježen rast naplate prihoda, osim kod duvanskih proizvoda.

Naplaćena akciza na mineralna ulja i goriva iznosila je 163.751.409,30 eura, što je više za 4,12 odsto ili 6.475.158,09 eura više u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena naplata akciza na duvanske proizvode iznosila je 40.624.810,44 eura, što je manje za 29,11 odsto.

Akciza na alkohol i alkoholna pića je naplaćena u iznosu od 17.995.523,74 eura, što predstavlja uvećanje od 14,79 odsto ili 2.318.522,82 eura. Prihod od akciza na gaziranu vodu iznosio je 7.804.296,76 eura, i po tom osnovu je ostvaren rast prihoda od 84,94% ili 3.584.278,30 eura više, dok u je istom periodu po osnovu razlike akcize u trgovačkoj djelatnosti naplaćeno 1.166.561,55 eura.

 

Komentari: 0

Novi komentar