Kancelarija ombudsmana utvrdila da je mentalno oboljelom maloljetniku uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu

Dječak mora na liječenje, ali institucije ne reaguju

Zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković zatražila je od Ministarstva zdravlja da hitno reaguje i obezbijedi adekvatan medicinski tretman za jednog maloljetnika, koji je mentalno obolio, navodeći da je zabrinjavajuće što je to Ministarstvo upoznato sa ovim slučajem, ali da ništa nije preduzelo.
Objavljeno: 12. 01. 2019 - 06:55 Promjenite veličinu teksta: A A A

U mišljenju Mijušković navodi da je Ministarstvo zdravlja samo konstatovalo da u crnogorskom zdravstvenom sistemu ne postoji odgovarajuća ustanova gdje bi se mogla realizovati zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja.

Kategorična je da je Ministarstvo dužno da bez odgađanja dostavi izvještaj Zaštitniku ljudskih prava i sloboda o preduzetim radnjama i mjerama.

Zatražila je od ovog resora i da preduzme sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila zaštita mentalnog zdravlja djece, kao i njihov smještaj radi hospitalnog (stacionarnog) tretmana, ističući da je zabrinjavajuće što to pitanje nije riješeno uprkos tome što je ombudsman na problem ukazivao i ranije.

- Ministarstvo je dužno da, po isteku roka od 90 dana od dana prijema preporuke, dostavi izvještaj ombudsmanu o preduzetim radnjama i mjerama na izvršenju preporuke u cjelosti– navela je ona.

FAMILIJA

Problematični maloljetnik, prema njenim riječima, potiče iz porodice koja nema kapaciteta da se adekvatno brine o njemu ,,na šta ukazuje socijalna anamneza i činjenica da je vaspitno zapušten i neadekvatno liječen“. Kako je pojasnila, na višeslojne probleme porodice ukazuju učestala, gotovo svakodnevna, međusobna prijavljivanja nasilja kako roditelja prema djeci, tako i dječaka prema majci i mlađem bratu.

Ispričala je da je dječaku zbog ispoljenog i utvrđenog nasilja u porodici Sud za prekršaje u Bijelom Polju, odjeljenje u Pljevljima, dva puta izrekao zaštitnu mjeru obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, ali da ništa od toga nije realizovano.

- Kao problem u izvršavanju ovih mjera suda navodi se činjenica da Klinika ,,Laza Lazarević“ u Beogradu nije ustanova za izvršavanje zaštitne mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, a da u Crnoj Gori ne postoji odgovarajuća. Zaštitnik smatra da je nemogućnost izvršavanja izrečene mjere suda, kao i nemogućnost implementacije pozitivno pravnog propisa, odnosno važeće zakonske norme u najmanju ruku zabrinjavajuće – napisala je Mijušković u mišljenju.

Istakla je da neobezbjeđivanje nužne zdravstvene zaštite u vidu redovnog uzimanja terapije i obaveznog hospitalnog tretmana za maloljetnika koji je rizičan, kako po sebe tako i po svoju porodicu i šire okruženje, ne smije imati opravdanja. Dječaku je u ovom slučaju, izričita je ona, uskraćeno ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

(opširnije u Pobjedi)

Komentari: 0

Novi komentar