JUFREX 2018.

Usvojen plan implementacije preporuka iz analize medijskog sektora

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o planu implementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi 2018” (JUFREX).
Objavljeno: 17. 01. 2019 - 17:51 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je istakao da je analiza koja je sprovedena obuhvatila sve relevantne pravne institute i institucionalne mehanizme na planu zaštite i unaprijeđenja garancija slobode izražavanja.

Usvojenim Planom implementacije preporuka iz Analize medijskog sektora definisane su mjere koje su rezultat koordinacije interresorskih aktivnosti koje shodno programu rada, strateškim dokumentima i tematskim oblastima, između ostalog, imaju za cilj: usklađivanje medijskog zakonodavnog okvira sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije, institucionalnu, finansijsku i političku nezavisnost nacionalnog javnog emitera Radio i televizija Crne Gore, podsticanje pluralizma medija osnivanjem Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, transparentnost državnog oglašavanja, garantovanje slobode izražavanja shodno standardima Savjeta Evrope i Evropske unije, garantovanje slobode medija i bezbjednosti novinara, snaženje institucionalne nezavisnosti Agencije za elektronske medije shodno Direktivi o izmjeni Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama iz oktobra 2018. godine, podsticanje finansijske održivosti samoregulacije i promociju medijske pismenosti.

"Najveći dio mjera, konkretno 53%, je implementirano kroz aktuelna zakonska i institucionalna rješenja i tekstove Nacrta zakona o medijima i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore. Mjere koje se odnose na Zakon o elektronskim medijima biće implementirane kroz izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima tokom njegovog usklađivanja sa Direktivom o izmjeni Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama iz oktobra 2018. godine, " dodao je ministar Bogdanović.

Shodno Analizi Savjeta Evrope, širok spektar institucija – ministarstva, nacionalni javni servis, regulatori, sudovi, tužilaštva, Uprava policije – na koje se odnose preporuke iz Plana implementacije, sprovešće konkretne programske aktivnosti sa jasno definisanim mjerama, dinamikom i indikatorima realizacije.

Komentari: 0

Novi komentar