Istorijski dokumenti

Kosovo nije srce Crne Gore, već je srce ideologije Sima Sarajlije

Mitropolit Amfilohije Radović je na Bogojavljenje 19. januara 2019. na ušću Ribnice u Moraču pred okupljenima rekao - "Blagoslov onima koji su plivali za Časni krst, svi su pobjednici. Bog da blagoslovi Moraču i Podgoricu. Milo mi je što pjevate o našem Kosovu, samo treba da kažete da je Kosovo srce Crne Gore." (Čađenović prvi doplivao do krsta u Podgorici; Amfilohije: Treba da pjevate da je Kosovo srce Crne Gore, portal Antena M, 19. januar 2019)
Objavljeno: 22. 01. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Mitropolit Amfilohije je rođen kao Risto Radović, u Morači 7. januara 1938. godine. U intervjuu za slovenačku "Mladinu” Amfilohije je 1988. kazao: “Ja sam, eto Srbin, premda sam rođen u Crnoj Gori. Moj brat je u Crnoj Gori sekretar jedne osnovne škole, i on se piše Crnogorac! (link prema sajtu koji uređuju sveštenici SPC)

Mislim da je savim realno da bi se i Risto Radović kao zreo čoek izjašnjavao kao Crnogorac, da nije poslije osmoljetke odveden na školovanje u Beogradsku bogosloviju, koja se tada nalazila u Rakovici. Vjerovatno je Matija Bećković najbolji prijatelj mitropolita Amfilohija, van crkve. On je 30. decembra 1990. kazao: "Pričao mi je današnji crnogorski mitropolit kako je idući s ocem u Beograd molio Boga da ga u tu školu ne prime. . . A Ćira Radovića sam slušao kad govori: ‘Da imam devet sinova pa da su mi svi sveštenici bio bih najsrećniji’!” (Matija Bećković, List s Crne Gore, Riječ akademika Matije Bećkovića povodom ustoličenja Mitropolita Amfilohija u Tron cetinjskih mitropolita, Radio Svetigora, link)

Dakle, mitropolit Amfilohije je protiv svoje volje izveden na sveštenički put i to svi vidimo i danas, njemu prioritet nije širenje i jačanje hrišćanskog učenja, njemu je prioritet posrbljavanje Crnogoraca.

Tako je i na podgoričkim Sastavcima mitropolit  nekanonske SPC u Crnoj Gori nadmašio srpske nacionaliste iz Srbije u želji da im pokaže koliko je vjeran projektu Velika Srbija, dośetio se kako da pojača emocije nekih Crnogoraca u vezi Kosova, pa je okupljenima na podgoričkim Sastavcima rekao kako treba da pjevaju da je Kosovo srce Crne Gore?!

Sarajlija je pjevao o Obiliću, pa i Njegoš: Naravno, mitropolit Amfilohije opravdava Kosovo kao "srce Crne Gore" kroz Njegoševe pjesničke fantazije, naš nenadmašni pjesnik je inspiraciju za fantazije o Kosovu i Obiliću dobio od svog učitelja Sime Sarajlije, i nije ga samo u tome inspirisao Sarajlija, Njegoš je prihvatio i druge nacional-političke i ideološke poglede na svijet svoga učitelja.

Dva centralna lika Kosovskog mita su Miloš Obilić i knez Lazar (Hrebeljanović). Miloša Obilića za koga istorija nije posigurno utvrdila da li je postojao i ko je zaista bio, Njegoš predstavlja kao najvećeg junaka, želeći na taj način da veže Crnogorce za Srbe, jer je junaštvo Crnogorima bilo na prvom mjestu među vrlinama, pa je tako u liku Obilića izmišljen srednjevjekovni uzor junaštva Crnogorcima. 

2-jun-1494-kalendar-crnojevica

A ko je Njegošu ulio ljubav prema Obiliću? I tu je odgovor lak i jasan. Sima Sarajlija je u jesen 1827. došao u Kotor i tražio dozvolu austrijskih vlasti da ide u Crnu Goru. Staniša Vojinović piše: "Ne sačekavši odgovor austrijskih vlasti, pobegao iz Kotora i uputio se na Cetinje. Putujući na Cetinje zalutao je u lovćenskoj magli. U ovčarskoj kolibi više "Škaljarah" proveo je nedelju dana i za to vreme završio dramu Tragedija Obilić. Iz kolibe je preko nekog namernika molio vladiku Petra da ga primi na Cetinje." (Sima Milutinović Sarajlija, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 15. i 16. oktobra 1991. godine, povodom dvestagodišnjice pesnikovog rođenja, Beograd, 1993, strana 20)

Crnojevići nijesu priznavali Lazara kao svetitelja: Ubrzo poslije bitke na Kosovu 1389. godine, Srpska crkva je kneza Lazara koga su Turci u bitki pogubili, proglasila za svetitelja, a za sami kler Srpske crkve on je danas jedan od najpoštovanijih svetaca. Srpska crkva nam danas priča bajke kako smo takozvani pokosovski zbijeg, kako su preci Crnogoraca vjekovima živjeli tzv "Kosovski zavjet". Ali, imamo sigurne dokaze koje nam je pružila istorijska nauka da to nije istina. Prije skoro 6 godina Analitika je objavila tekst "Bajke o crnogorskom učešću" u kom je iz pera srpskih akademika - Radojčića, Ćirkovića, Spremića, Mihaljčića, Božića pokazala da preci Crnogoraca nijesu učestvovali u Kosovskoj bitki 1389. godine.

I još, naši preci na čelu sa Crnojevićima kneza Lazara Hrebeljanovića nijesu priznavali za svetitelja. To nam dokazuje crkveni kalendar Đurđa Crnojevića za 1494. godinu. Kalendar je objavio Boško Mijanović u knjizi "Pashalni ciklus Đurđa Crnojevića" (Matica Crnogorska, Cetinje, 1994). U kalendaru za jun mjesec nema sv. Lazara, te prema tome, nikakav kult Kosova među Crnojevićima i Crnogorcima krajem 15. vijeka nije postojao, 100-tinak godina poslije Bitke na Kosovu. 

Kulta Kosova nema u crnogorskom narodu prije dolaska Sarajlije: Kult Kosovske bitke i kosovskih junaka u crnogorskom narodu započet je dolaskom Sima Milutinovića Sarajlije, ali ga u određenoj mjeri jeste bilo među pravoslavnim sveštenstvom u Crnoj Gori i prije Sarajlije. Razlog tome je što su cetinjski mitropoliti bili u stalnom kontaktu sa srpskim klerom, hirotonisali su ih srpski patrijarsi, čitali su stare crkvene knjige koje su slavile Nemanjiće, čitali su stare srpske crkvene ljetopise u kojima su se susrijetali sa srpskim narodnim imenom, kaluđeri iz Srbije su nastanjivali crnogorske manastire i čitali su, što je vrlo bitno za znati - knjigu "Kraljevstvo Slovena" Dubrovčanina Mavra Orbina. Ali, sve u svemu, srpska nacionalna ideja u Crnoj Gori prije dolaska Sarajlije bila je beznačajna, nije imala nikakvog uticaja na crnogorski narod, jer niti jedan vladika crnogorski prije Njegoša nije sistematski širio srpsku nacionalnu misao. Ovo potvrđuje srpski istoričar Gligor Stanojević (rođen na Čevu), evo što on kaže: "Tako je tradicija o Crnojevićima bila narodna tradicija. Ali pored ove tradicije postojala je, tačnije razvijala se, i kosovska tradicija. Nosilac ove tradicije bila je cetinjska mitropolija." (Gligor Stanojević, Crna Gora u doba vladike Danila, Cetinje 1955, str 183)

3-djurkovic-zivkoUniverzitetski profesor, književni istoričar dr Živko Đurković, napisao je osam knjiga o Njegošu, među njima i knjigu "Sarajlija i Njegoš". Živko Đurković je dio crnogorskog srpstva, često je gost na promocijama knjiga i književnim večerima koje SPC organizuje, svakako da njegove riječi koje ću pokazati nijesu napisane da bi se ojačala neka suverenistička priča, već je on to napisao iz naučnih pobuda. 

Tako, dr Živko Đurković piše da je Obilića među Crnogorcima propagirao Njegošev učitelj Sarajlija: “Sarajlija je znao dosta junaka iz crnogorske istorije odnosno narodne poezije i o njima često razmjenjivao mišljenje sa vaspitanikom, ali je nastojao da među Crnogorce unese kult Miloša Obilića” (Živko Đurković, Sarajlija i Njegoš, Unireks, Nikšić, 1992. str 22).

U Gorskom vijencu Njegoš kroz lik Mustaj-Kadije pjeva o Crnogorcima "Malo ljudstvo, što si zasl'jepilo? / . . .  Krstu služiš, a Milošem živiš! / Krst je riječ jedna suhoparna, / Miloš baca u nesvijest ljude / al' u pjanstvo neko prećerano."

Vjerujući da Njegoš prenosi istinu iz crnogorskog naroda, ne shvatajući da su ovi stihovi samo plod njegove i Simove političke mašte, mnogi veliki intelektualci pomislili su da Crnogorci zaista vjekovima "krstu služe, a Milošem žive". Povodom ovoga, Živko Đurković piše: "Ustaljeno i do dana današnjeg opšte važeće mišljenje, a to je: da Crnogorci vjekovima žive sa kultom Kosova i Obilića, koji su ih istrajno nadahnjivali u njihovoj oslobodilačkoj borbi. Ni blistavi umovi poput Jovana Cvijića i Iva Andrića, ni savremeni istraživači i interpretatori kosovske legende (npr R. Kovijanić, M. Pavlović, R. Mihaljčić i dr) ne mogu da se otmu tom utisku." (ista knjiga Đurkovića, strana 197).

Nasuprot mišljenju čak i velikih umova, koje je zavela Njegoševa poezija, Đurković pokazuje ono što je bila realnost u našim plemenima: "Kosovo i kosovska legenda, kao najdublji i najinspirativniji motivi cjelokupne naše narodne epike, pojavljuju se i prezentuju u "Pjevaniji" Sime Milutinovića Sarajlije na specifičan način. Naime, u pozamašnoj zbirci od 174 pjesme sa blizu 30.000 stihova, u koju je Sarajlija ugradio preko tri godine istrajnog skupljačkog rada po Staroj Crnoj Gori i pribrežnim plemenima i oblastima, nema ni jedne pjesme koja bi se neposredno, u detalju ili cjelini, odnosila na Kosovsku bitku iz 1389. godine." (ista knjiga str 196).

4Ovo je Đurkovićev rad iz 1990. i još piše: "Simo Milutinović Sarajlija putujući prema Crnoj Gori u ljeto 1827. godine, nosio je u duši cjelovitu legendu o Kosovu. . . Dakle, uporedo sa produbljenim obradama legendarne kosovske stvarnosti, u svojim pjesničkim djelima, on se susrijeće sa iznenađujućom činjenicom da ne može naići ni na jednu pjesmu o kosovskoj bici na prostorima od Kotora do Ostroga i od Risna do Rovaca." (ista knjiga str 199).

Pa Đurković lijepo primjećuje: "Bez obzira na to što Njegošev "Gorski vijenac" u kome je nesumnjivo dostignuta najdublja sublimacija Kosovskog mita, dijeli od "Pjevanije" svega deset godina (1837-1847), kosovska legenda se u ovoj zbirci doima kao da je od Njegoševog djela dijeli ne decenija nego decenije ili čak vijekovi" (ista knjiga str 198).

Dakle, 1837. Milutinović objavljuje kompletnu "Pjevaniju", u kojoj nema Kosovske legende, a 10 godina kasnije Njegošev Gorski vijenac je sav ispunjen Kosovskom legendom?!?

Đurković uglavnom ovako objašnjava pojavu - da se misli da Crnogorci sa Kosovskom legendom žive vjekovima, a nasuprot toga Sarajlija nije našao nijednu jedinu pjesmu o Kosovskom boju:

"Društveni procesi u Crnoj Gori koji su se izražavali u težnjama za stvaranje potpune nezavisnosti i državnosti, kao da su tražili takvo oblikovanje i prihvatanje Kosova i njegovih slavnih vitezova. U svim tim procesima preokret je ipak učinio Njegoš koji je Kosovo i Obilića prihvatio onako kako su ga predočili Sarajlija i Vukova pjesma. (str 205, ista knjiga)

Prema tome, saznanja o Kosovu i Obiliću Njegoš je dobio od Sarajlije i Vuka, a ne iz crnogorske tradicije.

Neprestani ataci na identitet Crnogoraca: Svi ćemo se složiti da je SPC u Crnoj Gori najveći neprijatelj crnogorskog nacionalnog identiteta, ključni zadatak SPC je - razoriti crnogorsko sopstvo i razorene djelove tog sopstva ugraditi u novosrpske etno-bajke koje se potom predstavljaju kao istina. 

5-gligor-tradicija-o-kosovuPogledajmo perfektan primjer. Mitropolit Amfilohije je u Gornjem Lipovu kod Kolašina 12. avgusta 2010. pričao okupljenima: "Eno, služio sam službu, u mnogim mjestima na Kosovu, ovih dana dokle tamo boravim, a služio sam i između Prištine i između Mitrovice, ono mjesto u kome još postoje prezimena Milića… pa gledam i onda se sjetim, odatle iz toga mjesta je Ozro i Ozrinići i Pavle Orlović. Iz tog mjesta su preci i Mila Đukanovića, predsjednika današnje Crne Gore, otuda je i Bijeli Pavle, jeste i na nesreću baš iz tog mjesta eto, došao potomak koji će se odreći Kosova i Metohije, tužna priča i čudna priča, velika nesreća, ništa gore i ništa teže za Crnu Goru, da ne kažem ništa sramnije, od toga, u istoriji Crne Gore, od  Kosova odreći se. . . Krećemo iz Vučitrna i vraćemo se u Vučitrn, Vučitrn odakle su Đukanovići, Crnogorci pola Katunske nahije je iz Vučitrna, iz toga kraja...". (Možete preslušati na linku)  http://arhiva.svetigora.com/node/7522 http://arhiva.svetigora.com/node/7522  

Iako su današnji Srbi ništa drugo do konfesionalna grupa sastavljena od 10-tak etnija koja se u 19. vijeku proglasila za za narod (za grupu ljudi koje povezuje porijeklo i istorija), čelnici ove velike konfesionalne skupine i dalje pričaju svom stadu kako su Srbi rasno-krvna grupa sa zajedničkom istorijom, pa su eto prema ovoj priči koju je u Gornjem Lipovu ispričao vladika Amfilohije, preci predśednika Đukanovića prije 650 godina bili kosovski Srbi, te bi on trebao to biti i danas. Stvarno bih prihvatio da ova ideja mitropolita Amfilohija ima određenog smisla, kad bi ona sadržavala činjenice. Međutim, 100%-tna, cijela i homogena je NEistina da su preci Đukanovića i Čevljana živjeli na Kosovu prije Kosovske bitke 1389. godine, što potvrđuju arhivska dokumenta iz Kotora. Srpski istoričar književnosti Risto Kovijanić je u knjizi "Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima XIV - XVI vijek" (Cetinje, 1963) predstavio ispise iz kotorskog arhiva u kojem se Ozrinići pominju 1335. god, ovako: 

"Grubša Tolić (Grubscia Tolich) ugovorio je s Nucijem Gile iz Kotora, 3. juna 1335, da mu preda do Mitrova dne 80 ovaca s vunom i 30 jagnjadi. Za njega su jemčili: Mojan Miletić, Nenoje Ozrihnić i Pavle Kostić (Moyan Milletich, Nenoye Osdrichinich et Paulus Costich)..." (strana 220).

Kovijanić je u kotorskom arhivu takođe našao dokument iz 1396. godine, preci Čevljana su sebe deklarisali kao Vlahe: "Nos Nichola Grubsich, Cusich Manovich, Bacel Voanovich, Glava Hosrichnich, Cosan Osrichinich, Vochotta Tolich, Vithoye Popovich, Petan Priboyevich, Biladin Vladoyevich, Vlaci." (strane 188. i 189). Riječ nos na latinskom znači - mi. (knjiga Kovijanića: link)

Pored Ozrinića, po kojima je pleme dobilo naziv, u oba dokumenta se pojavljuju Tolići. Na Čevu i dan danas postoji selo Tolići! Branko L. Šoć u knjizi "Romanizmi i grecizmi u crnogorskom jeziku" pbako pojašnjava riječ TOLA: "tola ž - tola ven - od st. it. tabula, daska, ploča (Skok), stol (B. Kl.) - trpeza kod Vlaha ("k toli posijedati") koju čini jedna dugačka daska postavljena nasred kuće oko koje se posijeda i objeduje; otuda i prezime Tolić..."

Ozrinići se, dakle, u kotorskom arhivu pominju 54 godine prije boja na Kosovu, kasnije su definisani i kao kao Vlasi, i nije moguće da su bili niti Srbi niti "pokosovski zbijeg", tako kaže istorijska nauka a nju manifestuju istorijski izvori.

 

Bajku o “pokosovskom zbijegu” izmislio je Sima Sarajlija, ko bi drugi: U posljednjih 50-tak godina nastale su desetine monografija o plemenima, koje pišu uglavnom dokoni penzioneri. Tu oni ubacuju novokomponovana predanja, koja glase otprilike ovako – “naš predak bio je srpski plemić u Vučitrnu (Banjskoj, Prizrenu, Metohiji…) a poslije Kosovske bitke 1389. pobjegao je u Crnu Goru“.  

Zatim te dokonarije čitaju hiljade ljudi, a ljudi kod nas obično imaju strahopoštovanje prema knjizi, ne očekuju da će neko – bajke da predstavlja kao činjenice. 

Tako danas pola Crne Gore priča da je porijeklom sa Kosova, iako na ovom svijetu, ne postoji nijedan jedini istorijski dokaz da je jedno jedino plemensko bratstvo u Crnoj Gori, porijeklom sa Kosova. 

Naslućujete li ko je otac lažibajke o Crnoj Gori kao mjestu u kom su se zbježali Srbi? Nije teško, to je naravno otac srpske nacionalne ideologije u Crnoj Gori, Njegošev učitelj Simo Milutinović.

Još 1826. godine (izgleda da je prvi to primjetio Radoslav Rotković vijek i po kasnije), prije nego je i došao u Crnu Goru, u svom spjevu “Srbijanka”, Sima je pjevao:

“Ali tebe naš Olimpe pravi,

Crna Goro, ubježište Srba!…

I malo vas, al’ možete mnogo… 

Crnogorci! Otci Serbov pravi…

Kosovski mit, kult Karađorđa i Dušana, mit o Crnoj Gori kao o srpskom zbijegu, autor svega toga je - poslije Vuka najveći srpski nacionalista u istoriji - Simo Milutinović Sarajlija, za koga je trezveni Vuk jednom napisao da je "više od pola lud". 

Ljudi koji imaju luđačku energiju kao što je imao Simo Sarajlija, mogu promijeniti istoriju, svi znamo kako je jedan luđak prije osamdesetak godina uticao na istoriju svijeta. 

6-sarajlija-crna-goro-ubjeziste-srbaDa li su Crnoj Gori potrebni sveštenici koji nijesu njeni državljani? Nekanonska SPC u Crnoj Gori se u posljednje vrijeme žali kako je njenim sveštenicima koji nijesu crnogorski državljani dat rok da napuste Crnu Goru. Ne vidim u čemu je problem? Ako sveštenici SPC koji nijesu crnogorski državljani žele da šire etnobajke, zašto to moraju raditi u Crnoj Gori? 

Ne zna se koliko Srpska crkva u Crnoj Gori ima lica u mantiji, neko kaže i 1000, ali svakako nijedan među njima koji nije državljanin Crne Gore ne bi trebao imati dozvolu stalnog boravka u Crnoj Gori, jer Crna Gora nema potrebu za njima, kao što Crna Gora npr nema potrebu da uvozi profesore maternjeg jezika ili kancelarijske radnike, jer ih imamo dovoljno i nijesu nam potrebni sa strane. Ako bi državni organi Crne Gore uskratili dozvolu boravka nekom činovniku ili profesoru srpskog jezika koji je došao da živi u C. Goru da li bi se ko oglasio? 

Crna Gora nema nikakvu potrebu za sveštenicima nekanonske SPC jer u Crnoj Gori ima dovoljan broj sveštenika koji su crnogorski državljani. 

Srpska narodnost u Crnoj Gori izmišljena je u drugoj četvrtini 19. vijeka, a sigurno je i prije toga bilo u C. Gori ljudi srpskog/slovenskog porijekla i danas ih ima.

Tvrdnja da su Crnogorci po nacionalnosti Srbi, nastala je tako što je etiketu SRBI preko crnogorskog narodnog bića nalijepio Sima Sarajlija, a to jr prihvatio njegov učenik neprevaziđenog pjesničkog talenta. Zatim se sa natpisom SRBI morao i izmaštariti i srpski sadržaj, sadržaj crnogorskog identiteta morao je biti usklađen sa natpisom SRBI. 

Etnobajke koje je ispleo Simeon Milutinović i dan danas plete nekanonska SPC u Crnoj Gori, sa sve maštovitijim vezovima i šarama. 

Komentari: 86

Miroslav Ćosović

22. 01. 2019 - 00:14

Ispustih da napišem. Branko L. Šoć je navedeno objavio na strani 172, a knjiga je objavljena na Cetinju, 2002. godine.
Sankanje po snijegu

22. 01. 2019 - 08:53

Urednik PORTALA da vodi strogo računa kada objavljuje fotografije ovih iz SPC , ova slika RISTA može biti za osobe slabog emotivnog stanja dosta rizučna na psihičko stanje
Kikica MNE

22. 01. 2019 - 17:28

Ćoske, ti si egotirper koji na Wikipediji navodi da nema završen fakultet i u fusnoti dodaje ,*kao i Nikola Tesla na primjer*....kekkekeke,ghahhahhahaha....
Miroslav Ćosović

22. 01. 2019 - 20:07

Tekst o meni na Wiki je napisao ovđe svima dobro poznati Stanislav Budisavljević.
Miro

22. 01. 2019 - 22:29

Vas druže Ćosoviću treba kandidovati za Nobelovu nagradu,jer se takovoga znalca i uznika nije rađalo kod Crnogoraca poslije Njegoša ! A bez dileme da vam se uruči Trinajestojulska.
Djeko

22. 01. 2019 - 01:02

Ja ne znam sto ste toliko zapeli o Simi Sarajliji I prici da su ga iz Srbije poslali da uci Njegosa o srpstvu A sami knez Milos Obrenovic je bio nepismen! Ako mislite da je Njegos bio debil i lakovjeran kao vi sada,zasto ne preobarite tako lako sve Srbe u Crnogorce? Zasto se muslimsni ne vrate u pravoslavnu vjeru l ako svi znamo da su se poturcili neko prije neko kasnije? Zato sto postuju oca,djeda,pradjeda koji su se turcili pod velikom mukom i jadom.A vi sada za dzak brasna i prazno obecanje gazite po precima ko po najvecem sljamu.treba da vas je sramota ...prepravljate spomenike i pljujete na sva usta po Srbiji Koja vas je besplatno skolovals kao i dan danas!
danilo s.

22. 01. 2019 - 08:22

Djeko, A kako vi nijeste uspjeli - ni poslije 150 godina " srbovanja" -da asimilirate Crnogorce?
Đuro Pera Mila Šutova

22. 01. 2019 - 09:04

Sima Milutinović je 1827. postao Njegošev učitelj, a ovaj je tad imao 14. godina, što će reći da nije znao ni đe je bio šupalj. U to vrijeme su se mogli na prste ruke (prije jedne no dvije) izbrojati pismeni ljudi u CG. Nije bilo TV Pink, Happy, Rts..., nije bilo blatoida kao što su Kurir, Informer, Blic... A zašto se ne vrate u pravoslavnu vjeru gomile Srba koji su se pokatoličili?
Sremac

22. 01. 2019 - 17:34

Kakvi ste ostali, kada za najumnijeg kazete da je debil? Ajde, recimo i da jeste, a ko su onda te vedete koje nisu. Ne neko sa dna kace, nego uman i uvazavan, ko je ostavio traga u istoriji. Ima li takav da je rekao za sebe da je Crnogorac, a da nije Srbin.
Zlire

23. 01. 2019 - 02:38

Da li ima sto uvjerljivije od djelanja Petra Cetinjskog a time i potvrdjivanja da je Crnogorac,onda djelanja Njegosa a da ne pricamo za knjaza Danila koji je progna Novicu Cerovica sa Cetinja samo zbog izjave da je Srbija veca i bogatija od CG,na odru vladike Rada majka ivana kaze kako je zaduzio nas i srpski narod,pa Marko Miljanov ko je taj iz Srbije i danas ko se uklapa u njegove postulate,pa svi Crnogorci su veliki jer nijesu pristajali biti raja a to im je omogucavalo jedino crnkogorstvo ,biti Srbin znacilo je biti rob,a najgore je dobrovoljno ropstvo rece Dostojevski
Crnogorac

22. 01. 2019 - 11:06

Postoji razlika između džabe i besplatno. Nismo ni mi ovce. U Srbiju je namjenski importovan intelekt iz (Crne Gore)krša dinarskog jer generacije tamošnjih stanovnika nisu mogle da završe fakultete ili više škole. Potomci tog i takvog importovanog intelekta ,vaspitavanog svetosavljem ,su najveći nacional šovinisti i mrzioci svega što nije u skladu sa programom kojem su od malena podvrgnuti. To je dodatno unazadilo modernu srpsku tvorevinu, jer da nibe bilo navedenog, sa svojim.ličnim intelektom, da ne spomenem neku tačniju riječ, danas bi Srbija bila mirna i sretna država. Od crnogorskog intelekta nijeste znali napravit časnu rabotu već vam se sve obilo o glavu, kao kad se đetetu da vatreno oružje. Nadam se iskreno da će osamostaljivanje Vojvodine dovesti do realnog otriježnjenja u susjednoj nam državi. Slava Bogu!
Zlire

22. 01. 2019 - 18:33

Samo plahi i lakomi su asimilovani u tome skolovanju sto je zaista bilo i koje jos traje ,reci da si srbin u bgd bices direktor sto znaci da si protiv zavicsja ,aram bilo svakome,ka jes
Posmatrač

22. 01. 2019 - 01:10

Nije Preobraženje nego Bogojavljenje, gore u tekstu.
Realista

22. 01. 2019 - 22:57

Slicno, nije crkveni /SPC/ naziv Metohija, nego staro/albanski, Ilirski naziv Dugadjin /duga ravnica/ sto odgovara izgledu i vecinskom narodu albanaca koji tamo zive. Sluzbeni naziv je Kosovo, zbog mira sa susjedima.Originalni albanski naziv je Dard(h)anija (velike plantaze krusaka koje su nekada tu gajile.
Kakva crna ideologija.....

22. 01. 2019 - 05:41

.....ko se još loži na ideologiju? Dosta nam je jedne ideologije bilo, čak i predosta (one crveno farbane - a vidimo dokle nas je dovukla. Krivi smo mi sami ' jer smo je kao ćurani gutali, bez da smo sa ovim ćurećim mozgom imalo razmišljali). Kakav Sima - kakve gluposti! Interesantnije je da pričate o Sijuks indijancima iz Južne Dakote i njihovom poglavici "Biku Koji Sjedi" - a koji je ubijen 15. dec. 1890 god............veliki getsbi
Bodin

22. 01. 2019 - 06:39

Ako cemo da budemo precizniji, Metohija je srce Crne Gore.. Prizren, Decani, Pec ce biti opet Crna Gora kad-tad
Fahro

22. 01. 2019 - 08:06

@Bodin - Bice bodine isto kao sto ce i Beograd opet Turski biti.
Bodin

22. 01. 2019 - 10:29

Nije me briga za Beograd.. ali ćemo naše gradove Metohije vratiti pod svoje okrilje
Kosovar

22. 01. 2019 - 11:06

Tu Metohiju su ti Srbi uzeli, promijenili ime u samo Kosovo da ti Metohija ne bi padala na pamet, a sad kad nista nije njihovo, rado ce ti vratiti. Slikaj se sa Ristom zajedno.
Pero

22. 01. 2019 - 13:35

Svaka vam je istina ovakva. Metohiju ste vi bjelokapići izbacili iz imena. Srbi je i dalje koriste i koristiće za svoju južnu pokrajinu.
Pera Zdera

22. 01. 2019 - 14:23

Jeli se pokraina zvala Kosovo i Metohija ili samo Kosovo, dje je bilo ono Metohija? kad su je izgubili poceli su Metohiju da ojacaju front pritiska na Pristinu, da to nije samo srbijansko. Zvaka za duduke.
Pg

22. 01. 2019 - 21:29

Ne znaš o čemu pričaš. Zvala se autonomna pokrajina Kosovo i Metohija.
Bel ami

22. 01. 2019 - 22:45

To je po onoj hajduckoj,veliko/srbaljskom logikom "menjam stan u Budvi koji nije moj /oslobodjenj je, odn okupiran/ za manji u Beogradu /koji nije tvoj/. Naucite se vec jednom posterno da radite i ne uzimate tudje.
@ -zašto ti Fahro....

23. 01. 2019 - 05:20

.....ne tražiš da restitucijom dođeš u vlasništvo Žabljaka Crnojevića? On je mnogo, mnogo duže bio u vlasništvu turskom, nego Beograd koga pomenu. Imaš legitimno pravo - traži i dobićeš!!!! Pa pobodi gore na vrhu turski barjak!!!! I pusti zurle i talambase da se do Cetinja (a ne Podgorice)čuje!!!
@ za bodina

22. 01. 2019 - 11:09

AKO CEMO NAJPRECIZNIJE KOSOVO I METOHIJA SU SRCE ALBANIJE.DO TOGA SU DOVELI IDIOTI KOJI SU PRIJE KOSOVA HTJELI DA OSVOJE SLOVENIJU HRVATSKU BOSNU CRNU GORU.KOSOVO JE SRCE ALBANIJE SRCE ALBANIJE SRCE ALBANIJE PA OPET SRCE ALBANIJE SRCE ALBANIJE.
Filip

22. 01. 2019 - 13:47

Notorne gluposti. Do toga su doveli konstantna nasjeljavanja albanaca sa planinskih područja Albanije, granice praktički nije ni bilo. Pljačke, zastrašivanja, terorisanja stanovništva plodne metohije koji su se zatim masovno iseljavali a neki i prodavali svoja ognjišta zarad sačuvanih živih glava od horde necivilizovanih siledžija. Tako je vremenom došlo do sadašnjeg stanja. Čitaj istoriju i izvještaje međunarodnih putopisaca pa će ti se sve samo kazati.
sto posto

22. 01. 2019 - 15:41

Odlično Filipe!!!!!!No njima nije do istorije...ljepši je njima koverat od 100000eura no sva istorija..to i sam vidiš đe god prošećeš CG
Bokser Janko

22. 01. 2019 - 17:26

Prazna naklapanja "Filipa" i stranackog mu druga "sto posto"! Za vrijeme "Stare Jugoslavije", granicu prema Albaniji je cuvala vojska odana Karadjordjevicima a poslije II Svjetskog rata JNA... I sad se neki cetnik usudjuje prekrajati istoriju trujuci buduce generacije lazima falsifikujuci proslost... Naravno, ovakve lazibajke mogu uspijeti samo kod cetnika i svetosavaca...
sto posto

22. 01. 2019 - 18:01

Pročitaj memoare Janićija Popovića ,,Život Srba na Kosovu1812-1912pa ćež viđeti strahote koje su preživljavali naši ljudi na Kosovu.Kakav teror Turaka i Albanaca su trpjeli.a DOSELJAVANJE I NASELJAVANJE POSLIJE DRUGOG RATA JA ČINJENICA išlo se ka kroz livadu.N a tvoji žalost četnik nijesam a Svetosavac jesam i time se ponosim.A ko ođe laže vidjeli smo zapise o kovertama a koliko vidimklupko je počelo da se raspliće PISAĆE SE NADUGO I NAŠIROKO
Bokser Janko

22. 01. 2019 - 23:09

Znači svetosavac po tebi tj svetosavskoj doktrini, JNA nije čuvala granice YU. Generali - većinski Crnogorci i srbi, su svjesno radili protiv reda i poredka, sabotirajući pravoslavce na Kosovu... Kakva paranoja Bećkovićke ideologije...ccccc....
tokser

23. 01. 2019 - 16:56

Uzm statističke podatke koliko je poslije rata prebjeglo iz Arbanije!!!!!
Popaj

22. 01. 2019 - 23:04

Srce albanije. Popu šimi ukrali biciklo.
Kod "Boba"

22. 01. 2019 - 13:24

Crna Gora je oslobodila/ osvojila Metohiju 1912 i ista je bila pod CG do njenog vojnog poraza 1916. Tačka. 4 god su isuviše kratak vremenski period da bi pledirao vlasništvo nad nečim... Što veliš Risto?
GRAĐANSKI

22. 01. 2019 - 07:14

Da ovi nesretnji narod (njegova višina) ima uopšte mozga i da ta višina čita tekstove gospode Miroslava Ćosovića, Slobodana Čukića i Vladimira Jovanovića (bilo bi tu još autora, ali ova gospoda su posebice značajna) - i da mu nakon čitanja moždane ćelije »omogućavaju« (ima'u kapaciteta) da sagledaju ISTINU podastrtu isključivo samijema dokumentima i činjenicama - dovoljno bi mu bilo da razluči: ko je i što je, a što i ko nije - niti može bit (i sporad genetike). Spomenuta gospoda svojijem djelom »pokrivaju« (kako koji od ovijeh autora) vaskoliku crnogorsku povjesnicu od Duklje i Vojislavljevića na ovamo (samijem tijem i naše nacionalno porijeklo i razvoj) i, u okviru nje, i krvavu Nemanjićku i krvničku Karađorđevića okupaciju (Dahau, Aušvic, etc., su - za repertoar (»tipove« i grozote) zločinah učinjenih unazad 100-njak godinah po Crnojzi Gori i od Crnogoracah - bili (figurativno rečeno) ljetovališta i banje), kao i povijest Crnogorske pravoslavne crkve! Jednostavno - SVE!
GRAĐANSKI

22. 01. 2019 - 07:37

Što se genetike tiče - ona nije samo rekla da nijesmo sa Srbaljima isto, no nije rekla - ni da smo pomeđu sebe najbliži! GENETIKA je zato rekla - da smo Crnogorci krvno/genetski (liše Grkah) od Srbaljah najudaljeniji na vaskolikomu Balkanu! Daklen - pomeđu nas i "tamo njih" genetski "stoje": Hrvati, Bošnjaci, Makedonci, Bugari i Rumuni! EEEEJ - kapite se više u glavu - ovdašnjizi bajagi "Srbalji"! Tamo (u toj naučnoj analizi) nije obuhvaćena (beogradska štampa je to "elegantno" a očigledno ciljano - negirala (što je nemoguće)) - krvna "blizina" Srbaljah sa Turcima (mnim - da je podebela)! A nema ni "tamo njihove" Srbaljske "kopče" sa Srgaljima! Inače - GENETIKA NE LAŽE! GENETIKA te gleda u oči i KAŽE: "IZVOLI ČINJENICE-ISTINU I - MIJENJAJ MIŠLJENJE - AKO IMAŠ MOZGA"!
GRADJANSKI

22. 01. 2019 - 13:33

Moze bit da neko pomedju citalacah ne zna ko su Srgalji (slicno (samo jedno slovo razlike) sa Srbalji). Daklen - Srbalji su Srbi,Srgalji su Romi. "Rjecnik crnogorskoga jezika" - M. T. Latkovic.
Pg

22. 01. 2019 - 13:51

Miroslav napomene ođe da su Srbi sloveni a mi vlasi?!
sto posto

22. 01. 2019 - 15:45

Što se genetike tiče ti si izgleda tupan u dugi niz genetacija.Ista haplo grupa I2A1 i u CG i u Srbiji.Kada pomenu Ozriniće oni su I2A1PH908haplogrupa donešena iz Bojke a ko je na Balkan došao iz Bojke ??????
Jovo

22. 01. 2019 - 18:16

Iz Bojke haha Vjerovatno su tamo Ozrinići igrali kazačok, ili kakaljinku. haha
GRAĐANSKI

23. 01. 2019 - 00:04

Mora da si tu vijest, glede naše sa "tamo njima" - bajagi "iste" haplo grupe naša' u nečesovi srbaljski strip tipa "Pajo patak" ili "Mali car Lazar i mala carica Milica". Pročitaj ozbiljno štivo (knjigu): "Genetika, istorija i bajke" - autor: Željko Musović.
GRAĐANSKI

23. 01. 2019 - 00:08

archive.org edition - Copyright 2018.
Dukljanin

22. 01. 2019 - 09:35

Gospodine Cosovicu posto ste Vi pametan I nacitan covjek a Vase objave mnogi dozivljavaju kao anti-Srpske, pisite o tome kako su tokom 19og vijeka Srpska I Hrvatska elita panslavensku ideju na ovim prostorima pretvorili u velikosrpstvo I velikohrvatstvo. Pisite o tome kako su pravili kompromise, ko sto da prisvoji. Pa kako su ljudi koji su se nazivali Iliro-Slovenima pretvorili ili u Srbe ili u Hrvate. Pisite o tome kako je slovenski jezik pretvoren u srpski ili u hrvatski. Pisite im o djelovanjima i jednih i drugih na prostoru cijele bivse Jugoslavije pa ce mozda shvatiti zasto iznosite sve ove cinjenice. Ovako ostajete ''anti-Srbin'', da bi skapirali potrebna im je cjelokupna slika. Veliki pozdrav i svaka cast na svakom tekstu koji ste objavili...
sto posto

22. 01. 2019 - 18:03

Š to se potpisuješ ka dukljanin kada sa njima nema š blage veze
Dukljanin

22. 01. 2019 - 23:14

Eto nemam veze sa Dukljom kao sto si siguran sam, misljenja da nisam ni Crnogorac jer to po tebi sigurno ne postoji. A tvoje edukacije radi napisacu ti sledece: Naziv Duklja ili Doklea ili Diokletija je stari naziv za Crnu Goru a etimologiju imena Duklje dao je A. Majer, izvodeci je od jednog starijeg indoevropskog korijena – dhoukl, sa osnovnim znacenjem taman, skrovit, crn i grcke rijeci atos sto znaci gora, planina. Ti mozes ovo da prihvatis ili ne ali nemas pravo da nekome kazes da nema veze s necim u sta nisi upucen.
TUKLJAN

23. 01. 2019 - 15:19

nije postojao identitet Duklje niti nekakvo dukljansko nasleđe. O tome pojma nisu imali seljaci, književnici, niti pismeni ni nepismeni ljudi u Crnoj Gori. Znalo se tamo oko Bara da je bio tamo neki Sv. Jovan Vladimir i to su čak baštinili muslimani i rimokatolici iz tog kraja praktično više od pravoslavaca. Kada se pojavila politička potreba, u vreme zapetljavanja odnosa između Srbije i Crne Gore, dolaskom XX veka, e tako je odjednom ona bitna
Dukljanin

23. 01. 2019 - 22:11

Da se Dukljanski entitet na pominje i zatre o tome su se pobrinuli Nemanjici. Jedine prezivjele crkve koje su gradili Dukljani su one koje su se u to doba (kad su Nemanjici osvajali Duklju) nasle pod Dubrovackom Republikom. U Crnoj Gori imamo danas samo ruine kao sto su ostaci crkve Sv. Jovana (Ivana) krstitelja u Svacu, koju Amfilohije prisvaja a zaboravlja da ju je srusio Stevan Nemanja a njegov sin Vukan se pobrinuo da skoro ni kamen od tih crkava ne ostane. Interesanto kaku su Crnogorski Velikosrbi voljeli u pogrdnom smislu da nazivaju Crnogorske suvereniste iz '90-tih Dukljanima a sada prisvajaju Sv. Vladimira Dukljanskog. Pa sad ti meni objasni jel to kako ti kazes ''politicka potreba zapetljavanja odnosa"? A u zadnjih par godina portali iz Srbije objavluju tekstove tipa "Jeste li znali da je prvi Srpski bio Mihailo a ne Stefan"i tome slicno i svi iznenadjeni okle sad to...
Dukljanin

23. 01. 2019 - 22:27

I jos jedna stvar procitaj koji Slovenski narodi po Konstantinu Porfirogenit zive na podrucju Balkana a taj njegov "De Administrando Imperio" je najstariji dokument o Juznim Slovenima... Pa mi onda reci jel postojao Dukljanski (Crnogorski) narod tada.
TUKLJANIN

24. 01. 2019 - 16:13

apsolutno nije-KAKAV Cg narod tada?
Dukljanin

24. 01. 2019 - 21:32

Ja sam tebi napisao znacenje imena Duklje, iz pocetka se tako drzava zvala pa se to ime ''prevelo'' u slovenski jezik. Uci malo istoriju pa vidji kako su se i Balsici odma ocjepili nakon smrti cara Dusana, ni Crnojevici nisu imali veze sa Srbijom pa su i jedni i drugi ratovali sa knezovima Srpskim pogotovo sa Brankovicima i Lazarevicima. Ustanke smo odvojeno dizali itd itd... Nemam vise namjeru tebe uciti istorju jer si ocigledno prvi TUK... Pozdrav
TUKLJANIN

23. 01. 2019 - 15:38

MENE UOPŠETE NE INTERESUJE KAKO SE VI OSJEĆATE ALI VEZA SA DUKLJOM JE APSOLUTNA NULA.STANOVNIŠTVO DANAŠNJE CGJE DOSELJENO IZ OKOLNIH BLIŽIH ILI DALJIH KRAJEVA..O čemu svjedoče ispitivanj aJ Cvijića a vjerovatno su i vama stari ispričali odakle ste došlu tu đe jeste
Dukljanin

23. 01. 2019 - 22:17

A vidis zanimljiva stvar je sto svi Srbi iz Hrvatske, Srbi iz BiH kao i mnogi Srbi iz CG mi ispricase istu pricu, a to je da su njihovi posle Kosovskog boja izbjegli sa Kosova u HR, BiH ili CG. Pa mene interesuje koliko je Srba na Kosovo zivjelo prije boja? Jedno 10 miliona vjerovatno? Zar ti ta prica nije malo naivna i smisljena? Samo malo razmisli... A ja sam svoje porijkelo dobro ispitao i moram te razocarat, nisu moj s Kosova dosli...
TUKLJANIN

24. 01. 2019 - 16:12

Za to postoje Turski popisi pa ih prelistaj ...možeš da se iznenadiš .Ne samo da je bio naseljen no je bio i bogat kraj.Neko su djelovi /Novo brdo)dugo odoljevali A tvoja Dukljanska ideologija je zatrpavanje u živi pjesak NITI IMAŠ VEZE SA TIM NITI ZNAŠ ŠTA ZNAČI-A NE ZNAČI NIŠTA
TUKLJANIN

24. 01. 2019 - 16:14

Po j Cvijiću Balkan je ,dolaskom Turaka PRETUMBAN
Dukljanin

24. 01. 2019 - 21:34

Navedi mi nesto da nije od Cvijica ili drugog Srbina, ja tebi navodim sto su stranci pisali ne ni Srbi ni Crnogorci...
tukljanin

25. 01. 2019 - 20:21

Hoćeš Skilicu ,Kekavmena ili...
Mrkoje

22. 01. 2019 - 10:12

Bodine, Ne brukaj to lijepo ime. Oće ako puštimo da nas poklope ove "velike", u ovom slučaju Albanija. No, tu je kako tako- NATO, pa od tvoje nade, samo pusta želja.
Mирослав Ђукић

22. 01. 2019 - 10:15

"Био једном један лав. Какав лав? Страшан лав! Нарогушен и љут сав!" Тај лав и делија, звао се Сима Сарајлија! Шалу на страну, треба Сима Милутиновића Сарајлију ставити у "сто знаменитих Срба", али под хитно! Мој имењак да му напише препоруку.
Jovo

22. 01. 2019 - 10:44

Ne među 100, nego među 10.
CG BOKA

22. 01. 2019 - 13:17

Đukiću pa reče li ti Vuk da je Somo bio više od pola LUD. Da bi se otarasio tereta koji nosiš, izvadi genetiku i pomozi sebi i svojima da se rastovarite tereta koji vam je srbijanska crkva natovarila. I vrati se onome što su ti đedovi vazda bili CRNOGORSTVU.
Mирослав Ђукић

22. 01. 2019 - 15:39

CG BOKA, одмах сам схватио да је у питању Ваша духовитост и да је ово иронија! Баш сте ме насмејали, свака Вам част!
CG BOKA

22. 01. 2019 - 17:57

Baš mi te ža moj Đukiću, ali nije duhovitost i ironija no ti se bojim za tebe pa ti predlažem kako da najbrže i na jedini tačan način saznaš ko si i što si, a onda čini što ti je volja. Boim se za tebe jer vidim da si zaveden od srbijansih popova.
Мирослав Ђукић

23. 01. 2019 - 14:52

CG BOKA, много сте ми жалостиви! Главу горе, није све тако црно!
Vuk

22. 01. 2019 - 11:25

Vama je beba popovic urednik
skoro im uspjelo

22. 01. 2019 - 11:57

Narod u Crnoj Gori je bio u prošlosti bio neobrazovan, dobrim dijelom je i danas. To je SPC, SANU, četnički velikosrpski projekat u velikoj mjeri koristio i koristi. Intenzivno posrbljavanje, u kombinaciji s neznanjem i petokolonašima je skoro istrijebilo Crnogorce i izbrisalo Crnu Goru s mape svijeta. Na internetu ne možeš pričati velikosrpske bajke i basne i proći inkognito, kao prije. Znanje spašava
Domaća radinost

22. 01. 2019 - 13:57

Nazva više od polovine svog naroda nepismenin a još zasolio da znanje spašava. Evo vam ga znanje od miroslava ć. hahaha
radino domaćinstvo

22. 01. 2019 - 15:16

Tako to izgleda kad se posrbica prepozna u komentaru, nebuloze sijevaju
Kremo Rasov

22. 01. 2019 - 12:53

Fala ti bodine vrati ga u Srbiju nama ne treba
Varvar

22. 01. 2019 - 12:58

Srbija zbog Crnogoraca Makedonaca dijela Hrvata nikad nije definisala svoje nacionalno pitanje ali nije dala ni njima.Crnogorci su to zadnji shvatili.
Kotor

22. 01. 2019 - 13:25

Biće Miroslave da ti nijesi samo polu-lud već sasvim.
KOTOR

22. 01. 2019 - 14:48

Biće Miroslave da nije samo Sima polu-lud već da ima ne samo polu-ludih nego i sasvim ludih, nažalost još uvjek dosta naročito ovizia što veruju popovima spc
Ti sanjaš Kotor

22. 01. 2019 - 15:50

Nikada ga ti očima nisi vidio - vidi se i po jeziku kojim se izražavaš (onim lokalnim, primitivnim iz crnogorskih vukojebina). Zašto se kačiš za nešto o čemu pojma nemaš?
KOTOR

22. 01. 2019 - 18:01

Punija 58 u Kotoru gradu, a svog jezika se neću nikad odreć, ka ti i tebi slični.
Мирослав Ђукић

23. 01. 2019 - 14:53

KOTOR, а Ви сте лично знали Сима? Дружили се са њим? Је ли и Вас окренуо ка Српству? Куда Симо прође, не расте дукљанство!
GRADJANSKI

22. 01. 2019 - 13:34

Moze bit da neko pomedju citalacah ne zna ko su Srgalji (slicno (samo jedno slovo razlike) sa Srbalji). Daklen - Srbalji su Srbi,Srgalji su Romi. "Rjecnik crnogorskoga jezika" - M. T. Latkovic.
Ivo

22. 01. 2019 - 18:02

Nacija je ionako politički konstrukt nastao u 19. vijeku. To što CG nije uspjela tad da stvori Crnogorsku naciju isključivo je naša krivica, tačnije krivica onih koji su vladali CG tada. Zato i imamo probleme sa identitetom, ali je još veći problem što vlast koja vlada zadnjih 30 god nije krenula da do kraja riješi taj problem nego se njime služi ya politička potkusuravanja i dnevno-političke interese i za skretanje pažnje sa društveno-ekonomskih problema, nažalost. I sva ova priča postaje poprilično dosadna
Станислав.

22. 01. 2019 - 18:14

Катерина Радоњић, Сава Петровић, Петар Први, Балевић...србују у ЦГ прије Симе и Његоша.Дакле нема говора о томе да нису Срби,а Балшићи и Црнојевићи славе као свеце Саву,Немању,Дечанскг и Арсенија и славе их као своје претке и нису им окупатори. Дакле комунистичко језуитска пропаганда може да обмањује неуке али читајте изворе а не препричавања и прераде Ћосје и компаније који би ушли у 300 вјера,а да глуме Цгце и Зећане иако игноришу и њихово писмо и дух.
Jovo

22. 01. 2019 - 20:03

A ovaj dokument iz Kotorskog arhiva, od 3. juna 1355. godine, ne važi?
Alter Sovereign

23. 01. 2019 - 01:01

pope budimire, kako se mogu uclaniti u vasu svetigorsku biblioteku?
GRAĐANSKI

23. 01. 2019 - 02:33

Đe to, a oprosti - Petar I - srbuje? Citat molim - i suvislu analizu toga citata očekujem! Da ga i ja citiram (citat prvi): "I vi Rusi izdajnika imate, ka no Srblji (ne veli: ka mi Srblji) Brankoviću Vuka." Citat drugi: "Mene je udivitelno što ova tisuća cekinah ne ide pravo Crnogorskomu, nako Slavenoserbskomu narodu. Može bit neka pulitičeska pričina tomu."
Станислав.

23. 01. 2019 - 21:22

Имаш на Википиедији на србском чланак о Петру Првом, тамо је под писма његова доста тога наведено гдје србује.
Džoma Diploma

24. 01. 2019 - 08:22

Pope Budimire, nemoj mi samo reći da si Ti autor spomenutog članka?!
VASOJEVIĆ -ANDIJEVICA

22. 01. 2019 - 18:38

CITAT,, Pitanja 1918. godine, da li Crnogorci imaju pravo na svoju državu i u kakvom formatu bi trebalo da uđu u zajedncu sa ostalim Srbima i dr. Jugoslovenima, apsolutno nikakve veze nema sa Vladimirovom ženidbom Kosare ili pljačkanjem vizantijskih lađa zarad finansiranja ustanaka. Nijedna vlasteoska porodica, ni Crnojevići, niti Balšići, niko od njih nije znao za drevnu dukljansku državu niti je baštinio. Poštovali su se Sveti Sava, kralj Uroš i car Dušan; mletački izveštaji zi XVII veka o Cetinju tako govore. Tako je bilo i za (većine) dominacije dinastije Petrović-Njegoš. Junaci, idejne ličnosti kao uzor ljudima, bili su Kraljević Marko i Miloš Obilić.
VASOJEVIĆ -ANDIJEVICA

22. 01. 2019 - 18:43

nije postojao identitet Duklje niti nekakvo dukljansko nasleđe. O tome pojma nisu imali seljaci, književnici, niti pismeni ni nepismeni ljudi u Crnoj Gori. Znalo se tamo oko Bara da je bio tamo neki Sv. Jovan Vladimir i to su čak baštinili muslimani i rimokatolici iz tog kraja praktično više od pravoslavaca. Kada se pojavila politička potreba, u vreme zapetljavanja odnosa između Srbije i Crne Gore, dolaskom XX veka, e tako je odjednom ona bitna. Kralju Nikoli je ključno da podseti da je Mihailo Vojislavljević, dakle njihov, na jugu, vladar, bio kralj dosta pre Stefana Prvovenčanog. I onda tako imaš posle toga decenije i decenije evolucije tih percepcija, te dukljanizacije crnogorske istorije, kroz Savića Markovića „Štedimliju“ koji pokušava i pomenutu Crvenu Hrvatsku ubaciti u celu tu priču nekako (zarad oponiranja srpstvu), do propagande nacifašističkog bloka u Drugom svetskom ratu i na kraju komunističkog kompromisa, kada je za svaku od svih šest jugoslovenskih republika bio izgrađi
VASOJEVIĆ -ANDIJEVICA

22. 01. 2019 - 18:43

kada je za svaku od svih šest jugoslovenskih republika bio izgrađivan neki pojedinačni mit (kao npr. makedonski mit o Samuilu, vladaocu tzv. „makedonskih Slovena“ iako se radi o bugarskom caru, baš kao što je i čuveni Karpoš iz XVII stoleća bio zapravo bio jedan srpski ustanik), te je tako i Crnoj Gori bila „dodeljena“ zemlja Vojislavljevića (iako je dominantni diskurs tada bio, naravno, da su se Crnogorci izborili za samostalnu nacionalnost kroz antifašističku NOB partizana).
VASOJEVIĆ -ANDIJEVICA

22. 01. 2019 - 19:03

VLADIKA DANILO pismo glavarima od 26 oktobra 1714,,Bila bi mi draga i časna smrt da ste htjeli da zajedno poginemo kao što su uradili knez Lazar i Miloš KobiličU Istoriji o Crnoj Gori iz 1754. godine Vasilije Petrović piše o podvigu Miloša Obiljevića. U pjesmi Ženidba Crnojević Iva prve polovine XVIII stoleća (Erlagenski rukopis)takođe se pominje,,stari svat Miloš Kobilić
vele

22. 01. 2019 - 20:55

Moj komentar je ...Da li mi ljudi mozemo prihvatiti jedni druge takvi kakvi jesmo i zivjeti u slozi i postovati jedni druge .Dali ce mo se suprostavljati jedni drugima i zivjeti u neskladu vjecito .Da li smo toliko tupi da nemamo razuma.i da li vidimo da tonemo ako nastavimo Da se dokazujemo ko smo kome pripadamo ,ko je bolji a ko nije .Dajte ljudi zivimo .Vidimo li koju otrov nosimo u sebi i unistavamo se medjusobno.Pustite popove i politicare i psiholoski se pobunite ne komentarisite .Usmjerimo se u svoje licne rabote .
Novi komentar