Domaći i međunarodni eksperti u Grbavcima govorili o izazovima očuvanja izvorišta u 21. vijeku

Eksploatacija pijeska ugrožava Bolje sestre

Država bi trebalo da obustavi nekontrolisanu eksploataciju šljunka priobalja rijeke Morače koja može posredno da ugrozi kvantitet i kvalitet izvorišta Bolje sestre, a institucije Uprava za vode i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju treba kadrovski ojačati kako bi na viši nivo podigli pregovaračke kapacitete za poglavlje 27. To su neke od poruka naučnog skupa koji je juče održan u Podgorici.
Objavljeno: 29. 01. 2019 - 06:19 Promjenite veličinu teksta: A A A

Skup u Grbavcima, koji su inicirali Univerzitet Donja Gorica i Regionalni vodovod u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, okupio je domaće i strane eksperte koji su razmijenili mišljenja o izazovima očuvanja izvorišta u 21. vijeku.

Ekspert i konsultat Uneska prof. dr Zoran Stevanović istakao je da je pred naukom važan zadatak da nađe rješenje kako da se očuva i poboljša upravljanje karstnim izvorištima koje Crna Gora koristi u najvećoj mjeri za snabdijevanje stanovništva pijaćom vodom.

- Oko 80 odsto stanovništva koristi vodu iz ovakvih izvorišta kao što su Bolje sestre. Zato treba raditi na njegovoj zaštiti, ali i nastaviti istraživanja – kazao je Stevanović.

KLIMA

Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Luka Mitrović govorio je o posljedicama klimatskih promjena koje više niko ne spori, a koje i te kako utiču na izdašnost izvora.

- To će u budućnosti biti glavna tema jer trendovi klimatskih promjena idu u negativnom pravcu – kazao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, potrebno je uspostaviti bolju i čvršću međuinstitucionalnu saradnju, kao i saradnju sa stručnjacima i naučnicima.

Direktor Uprave za vode Damir Gutić, smatra da je dugačka lista operativnih ciljeva i mjera koje treba sprovesti  kako bi se obezbijedila kvalitetna zaštita voda od zagađivanja.

- To su uspostavljanje registra zaštićenih područja, donošenje vodnih katastara, pribavljanje vodnih akata i plaćanje naknade za zaštitu voda od zagađivanja, smanjenje unosa zagađenja od koncentrisanih i rasutih izvora zagađivanja, moguća ograničenja u zahvatima vode, mjere prevencije i smanjenja uticaja akcidentnih zagađenja... Ova lista je i duža, ali je i obavezujuća, naročito sada kada smo otvorili poglavlje 27 (zaštita životne sredine i klimatske promjene) i ona proističe iz nacionalnog zakonodavstva, ali i EU legislative koja tretira ovu oblast – kazao je Gutić.

Iz svega , istakao je on, proizilazi da država mora obezbijediti uslove za jaku upravljačku instituciju, sa dovoljnim sredstvima za izvršenje povjerenih poslova i sa odgovarajućim stručnim kadrom, ali da je potrebno i pronaći mehanizam koordinacije i međusobne komunikacije između svih zainteresovanih strana.

(opširnije u Pobjedi)

Komentari: 2

Gradjanin

29. 01. 2019 - 08:50

Zasto ne objavljujete komentare-firma je u blokadi 12 miliona,ne primaju se plate vec 7 mjeseci.umjesto smjene direktora,mort podrzava skupove i nabija troskove organizacije u cilju reklamiranja direktora jevrica k9jeg treba smijeniti....sprema se Strajk,Strajk,Strajk
Freeman

11. 02. 2019 - 13:39

Kome puni džepove ?.
Novi komentar