Nastavak obuke šumarskih inžinjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama

U cilju unapređenja uslova za efikasno gazdovanje šumama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume kontinuirano sprovode i aktivnosti na edukaciji kadrova i osavremenjavanju tehnologije radova u šumarstvu.
Objavljeno: 02. 02. 2019 - 12:04 Promjenite veličinu teksta: A A A

Na posljednjoj obuci održanoj u Pljevljima, šumarskim inžinjerima koji su neposredno uključeni u aktivnosti na gazdovanju šumamapredstavljen je značaj upotrebe najsavremenije tehnologije za doznaku stabala. Prisutni su bili u prilici da se i na terenu upoznaju sa mogućnostima nove tehnologije markiranja stabala, upotrebom aparata za doznaku stabala i RFID sistemom (markirni radio tagovi) koja značajno mogu osavremeniti ovaj radni proces, smanjiti troškove doznake i poboljšati monitoring izvođenja radova. 

Prezentaciji su pored predstavnika Uprave za šume prisustvovali i predstavnici resornog Ministarstva. Tom prilikom državni sekretar za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije dr Milosav Anđelić istakao je da je ovo samo jedna od brojnih aktivnosti koje se trenutno realizuju u sektoru šumarstva, a sa ciljem da se obezbijedi održivi razvoj šuma,stručno i efikasno gazdovanje i zaštita šumskog dobra. Konketno, kako je kazao, upotreba ove tehnologije omogućava bolji nadzor doznačenih stabala, njihove  sječe, kao i prometa drvne građe na tržištu.

Državni sekretar je tom prilikom istakao da je Vlada odmah na početku godine donijela odluke važne za sektor šumarstva. Podsjetio je da je u okviru reforme javne uprave, a u cilju postizanja veće efikasnosti, Uprava za šume postala samostalan organ uprave. Usvojen je godišnji Program gazdovanja šumama i Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje za ovu godinu, što omogućava da korisnici šuma i drvoprerađivači mogu računati da će ove godine ranije nego u proteklom periodu imati raspoloživu drvnu sirovinu u svojim prerađivačkim kapacitetima,“ kazao je Anđelić ističući da to treba da doprinese njihovoj konkuretnosti.

1

Takođe, istog dana održan je Kolegijum u Upravi za šume na kome je direktor Nusret Kalač šefovima svih područnih jedinica prezentirao obavezedefinisane programskim aktima,ističući činjenicu da će u sistemu organizacije Uprave za šume kao samostalnog organa njihove nadležnosti, ali i odgovornosti biti značajno veće i zahtjevnije. Za realizaciju određenih aktivnosti na definisanim projektima određeni su kordinatori koji su već uključeni u realizaciju šumarskih projekata kod različitih donatorskih Institucija.

Komentari: 0

Novi komentar