Zatvoren konkurs za direktora AEM-a

Prijave poslali Vuković, Ivanović i Vučković

Na konkurs za direktora Agencije za elektronske medije prijavili su se Goran Vuković, Nikola Ivanović i Snežana Vučković, saznaje Pobjeda.
Objavljeno: 12. 02. 2019 - 07:45 Promjenite veličinu teksta: A A A
Prijave poslali Vukovic, Ivanovic i Vuckovic
Ilustracija

U skladu sa zakonom, sačekaće se još dva dana da stignu i kandidature koje su eventualno poslate poštom.

Sadašnjem direktoru Agencije Abazu Džafiću mandat ističe 1. marta, a on je na tu funkciju bio reizabran dva puta, tako da više nema zakonskog osnova da se kandiduje.

Prema Zakonu o elektronskim medijima, direktora Agencije imenuje Savjet na osnovu javnog konkursa.

- Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, mora da bude crnogorski državljanin i ima prebivalište u Crnoj Gori, ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva - piše u zakonu.

Direktor Agencije, kako je ovim dokumentom propisano, zastupa i predstavlja ovu instituciju, organizuje i vodi poslovanje i odgovoran je za svoj rad Savjetu.

- Odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Agencije, predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, predlaže planove rada i podnosi Savjetu izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije - precizirano je u zakonu.

Direktor Agencije donosi akt o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje AVM usluga i mandat mu traje četiri godine. Isto osoba može biti imenovana za direktora Agencije najviše dva puta uzastopno.

Komentari: 0

Novi komentar