U zvaničnoj posjeti Mađarskoj

Damjanović: Nove inicijative u oblasti istraživanja i inovacija

Ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, boravila je u zvaničnoj posjeti Mađarskoj gdje se sastala sa ministrom za inovacije i tehnologiju, prof. dr Laszlom Palkovicem (László Palkovics) i ministrom za ljudske resurse, prof. dr Miklošem Kaslerom (Miklós Kásler).
Objavljeno: 12. 02. 2019 - 13:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministar Palkovic je na samom početku sastanka ukazao na zajedničke istorijske okolnosti koje su uslovile da se dvije zemlje suočavaju sa sličnim izazovima kada je u pitanju razvoj nauke i tehnologije. Kratko je predstavio nacionalni sistem inovacija i tehnološke platforme u Mađarskoj, posebno ističući značaj ciljano orijentisanih istraživanja i potrebu da nauka odgovori na društvene izazove, te jačanja veza sa privrednim sektorom i ulogu infrastrukture za podršku inovacijama, poput naučno-tehnoloških parkova.

 
Ministarka Damjanović upoznala je mađarskog ministra za inovacije i tehnologiju sa tekućim naporima Crne Gore da izgradi održivi nacionalni inovativni ekosistem, kroz pripremne aktivnosti na Strategiji pametne specijalizacije, projekat uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka,  podršku inovativnim startapovima u okviru Instrumenta za podršku politikama (PSF) Evropske komisije i finansiranje inovativnih programa. Posebno je istakla značaj velikih istraživačkih infrastruktura oko kojih trebaju da se okupe izvrsni istraživači i najbolji talenti, ukazujući na regionalni projekat uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistoče Evrope (SEEIIST).

Dvije strane su se složile da zajednički rade na poljima od obostranog interesa kroz jačanje bilateralne naučno-tehnološke saradnje, pripremu zajedničkih projekata u okviru međunarodnih programa, saradnju povodom pripreme zajedničke pozicije u okviru predstojećeg EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ i uspostavljanje dijaloga kako bi se našao optimalni model saradnje u oblasti istraživanja kancera, a vezano za SEEIIST projekat.

 Tokom sastanka sa predstavnicima Nacionalne kancelarije za istraživanje, razvoj i inovacije i Ministarstva za inovacije i tehnologiju predstavljen je nacionalni sistem, realizacija bilateralnih projekata sa Crnom Gorom, te zajedničko učešće na pojektima u okviru EU programa, kao što su: Horizont 2020, EUREKA i COST.

Ministar Kasler potvrdio je spremnost za saradnju u oblasti ljudskih resursa ukazujući na različite vidove edukacije sa posebnim fokusom na istraživanja u oblasti onkologije, što je prepoznato kao tema od obostranog interesa. Ministar je predstavio inicijativu uspostavljanja Akademije za istraživanja u onkologiji. Ukazao je na elektronsku zdravstvenu mrežu koja već dugi niz godina postoji u Mađarskoj, kao i značaj urednog vođenja podataka o kanceru, što je potencijalno polje saradnje dvije zemlje.

 Ministarka Damjanović pojasnila je koncept i dinamiku realizacije SEEIIST projekta, u okviru kojeg je fokus na najsavremenijem tretmanu širokog spektra kancera,  posebno ističući značaj uspostavljanja Kliničke mreže za potrebe projekta i elektronskih kancer registara u Regionu, potvrđujući da upravo ovo posljednje otvara brojne mogućnosti daljeg dijaloga na ovu temu. Potvrdila je zainteresovanost za projekat Akademije za istraživanja u onkologiji, pa je dogovoreno da će se dalji koraci ovim povodom utvrditi u narednom periodu.

Ministrka nauke posjetila je i Institut za kompjuterske nauke i kontrolu Mađarske akademije nauka u okviru koga se nalazi EPIC Centar izvrsnosti i privredni subjekat EPIC Inno Lab, kao i Univerzitet ekonomije i tehnologije u Budimpešti.

 Tokom zvanične posjete ministarka Damjanović srela se i sa g-dinom Martinom Kernom iz Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT). Ministarka je predstavila nacionalne inicijative za podršku inovacijama, prepoznajući EIT kao jednog od potencijalnih međunarodnih partnera. G-din Kern predstavio je aktivnosti EIT-a kada su u pitanju pridruženje zemlje i ukazao na tri pravca djelovanja EIT-a: programi obrazovanja, programi za startapove i inovativni projekti.

Dogovoreno je da Crna Gora odredi kontakt osobu koja će biti zadužena za razmjenu informacija sa EIT-om, kao i da se organizuje Infodan za EIT u Crnoj Gori u drugoj polovini 2019. godine, a što će biti idealna prilika da se inovativna zajednica Crne Gore upozna sa radom i programima EIT-a, kao i da se dogovore konkretni oblici saradnje.

Sastancima je prisustvovao i ambasador Crne Gore u Mađarskoj, g-din Aleksandar Moštrokol.

 Crnogorsku delegaciju činile su i g-đa Smilja Kažić Vujačić, Načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i EU integracije i g-đa Marijeta Barjaktarović Lanzardi, Načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu.

Komentari: 0

Novi komentar