Programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih

Šansa za veću konkurentnost na tržištu rada

Sticanjem stručnih kvalifikacija, učesnici programa povećali su mogućnost zapošljavanja, prije svega u uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvu, turizmu i građevinarstvu
Objavljeno: 14. 02. 2019 - 10:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Programima obrazovanja i osposobljavanja  nazaposlenim licima pružaju se mogućnosti da inoviraju znanje u okviru istog zanimanja i nivoa obrazovanja, da steknu stručne kvalifikacije, odnosno znanja i vjestine potrebne za obavljanje poslova u okviru zanimanja, kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada i lakše dolazili do zaposlenja. 

Kandidati

U programe se uključuju lica sa neadekvatnim znanjima i vještinama, suficitarnih zanimanja, dugoročno nezaposleni, pripadnici RE populacije, korisnici novčane naknade i drugih socijalnih davanja, kao i druga lica pripremljena za uključivanje u ovu mjeru aktivne politike zapošljavanja.

Programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih lani su  realizovani za 1.295 nezaposlenih, u saradnji sa 47 licenciranih organizatora obrazovanja. U programe sticanja stručnih kvalifikacija uključena su 554 lica, a u programe sticanja znanja i vještina 741 nezaposleno lice.

Sticanjem stručnih kvalifikacija, učesnici su povećali mogućnost zapošljavanja, prije svega u uslužnim djelatnostima (306 lica), ugostiteljstvu i turizmu (101 lice) i građevinarstvu (98 lica).

Vještine

Programi obrazovanja za učenje engleskog, njemačkog i ruskog jezika  realizovani su za 373 lica, učenja rada na računaru za 156, za obuku vozača  “B”,“C”, “D” i “E” kategorije za 202 lica i programi obrazovanja za sticanje preduzetničkih znanja i vještine za 10 lica.

U obrazovanje i osposobljavanje, kao jednu od važnih mjera aktivne politike zapošljavanja, uključeno je 52,8% žena, 38,6 % mladih  i 39,5 % dugoročno nezaposlenih . Oko 40 % učesnika ove mjere su nezaposleni iz opština sjevernog regiona.

Posmatrano po stepenu obrazovanja, najviše je učesnika III i IV nivoa - 58%, VII nivoa obrazovanja - 28% i sa završenom osnovnom školom – 14%. 

Ovih dana završavaju se programi sticanja stručnih kvalifikacija za 42 učesnika, kao i programi sticanja ključnih vještina za 69 učesnika.

Od ukupnog broja polaznika programa, koji su završeni prošle godine, zaposlena su 63 lica, od kojih je 39 steklo stručne kvalifikacije, a 24 ključne vještine.

Programima će biti obuhvaćeno najmanje 830 nezaposlenih

Za realizaciju programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, budžetom, za ovu godinu, je predviđeno 430.000 eura. Programima će biti obuhvaćeno najmanje 830 nezaposlenih, prioritetno suficitarnih zanimanja, od kojih programima sticanja stručnih kvalifikacija traženih na tržištu rada 430, a programima sticanja znanja i vještina (komunikacijske, IT, znanja stranih jezika) potrebnih za obavljanje poslova određenog zanimanja 400 lica. Očekuje se da će 90% učesnika sa uspjehom završiti programe (steći sertifikate) i uvećati konkurentnost na tržištu rada. Dodatno, očekuje se, da se u periodu do šest mjeseci, nakon sticanja stručne kvalifikacije, zaposli 30% učesnika programa sticanja stručnih kvalifikacija.

 

Komentari: 0

Novi komentar