Izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije

Šest osnovanih pritužbi na rad policajaca

U prošloj godini građani su podnijeli 32 pritužbe na postupanje službenika Uprave policije, od čega je nakon sprovedene kontrole šest ocijenjeno osnovanim, navodi se u Izvještaju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije.
Objavljeno: 17. 02. 2019 - 07:52 Promjenite veličinu teksta: A A A

Situacija je bila slična i u 2017, kada se na rad policajaca žalilo 30 građana, a od prispjelih pritužbi nađeno je da je šest osnovano, pišu Vikend novine.

“Nakon sprovedenih postupaka provjera od strane službenika ovog Odjeljenja u 2018. godini, ocijenjeno je da je šest pritužbi osnovano (18,75 odsto), dok je za 26 pritužbi (81,25 odsto) ocijenjeno da su neosnovane, odnosno da u postupku izvršenih provjera nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje disciplinske ili druge odgovornosti policijskih službenika”, navodi se u Izvještaju.

U slučajevima u kojima je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije utvrdilo osnovanost pritužbi, preduzete su određene mjere većinom predlozi za pokretanje disciplinskih postupaka.

“U tri slučaja podnijeti su predlozi za pokretanje disciplinskih postupaka protiv četiri policijska službenika, zbog osnovane sumnje da su počinili teže povrede službene dužnosti. U jednom slučaju spisi predmeta dostavljeni su Etičkom odboru, na ocjenu etičnosti postupanja policijskog službenika. U jednom slučaju je, i pored utvrđenih činjenica koje su ukazivale na postojanje osnova za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika zbog izvršenih propusta u radu, konstatovano da je nastupila apsolutna zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka, usljed čega su policijski službenici upozoreni na obavezu profesionalnog pristupa u izvršavanju službenih obaveza”, stoji u Izvještaju.

U jednom slučaju konstatovano je da su nadležne organizacione jedinice policije i neposrednog rukovodioca već preduzele mjere u cilju pokretanja postupaka za utvrđivanje prekršajne i disciplinske odgovornosti policijskog službenika zbog načina postupanja u konkretnom slučaju (podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i spisi predmeta dostavljeni Etičkom odboru, na ocjenu etičnosti postupanja).

“U preostalih 26 slučajeva, pritužbe su ocijenjene neosnovanim, jer u sprovedenim postupcima kontrola nijesu utvrđene činjenice i dokazi kojima bi se potvrdili navodi pritužbi, odnosno činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje i ponašanje policijskih službenika”, navodi se u Izvještaju i dodaje da su ipak u tri slučaja u kojima su pritužbe ocijenjene neosnovanim, izvještaji o izvršenim provjerama sa spisima sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole, dostavljeni nadležnim tužilaštvima na konačnu ocjenu i odlučivanje o eventualnom postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskih službenika.

Kako je pojašnjeno, s obzirom da su se pomenute neosnovane pritužbe po svojoj sadržini mogle tretirati kao krivične prijave (navodi o zlostavljanju u dva slučaja i navodi o izvršenju krivičnih djela prilikom postupanja po podnijetim prijavama u jednom slučaju), spisi sačinjeni u postupku kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima.

Od ukupno 32 pritužbe u prošloj godini, u 30 slučajeva pritužbe građana su se sadržinski odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja, dok su se u dva slučaja odnosile na ponašanje policijskih službenika van službe.

“U izvještajnom periodu bila su dva slučaja pritužbi građana koje su sadržavale navode o zlostavljanju ili nezakonitoj upotrebi prinude, povodom kojih su izvještaji, sa spisima sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni nadležnim državnim tužilaštvima na konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika”, stoji u Izvještaju.

Analiza podnijetih pritužbi ukazuje da se najviše njih 24 od ukupno 32 odnosilo na postupanje službenika policije opšte nadležnosti, dok se na postupanje službenika kriminalističke policije žalilo petoro građana, a protiv službenika Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata stigle su dvije pritužbe, dok se na postupanje službenika granične policije žalio jedan građanin.

Od naznačenog broja pritužbi koje su građani podnijeli na policijske službenike policije opšte nadležnosti, 19 pritužbi se odnosilo na policijske službenike koji vrše policijske poslove održavanja javnog reda i mira.

“Naznačene pritužbe su sadržavale navode u kojima su se građani žalili zbog načina postupanja policijskih službenika po prijavama podnijetim protiv drugih lica (sedam pritužbi), te načina postupanja policijskih službenika prilikom vršenja policijskog ovlašćenja zaustavljanja i pregleda lica i predmeta (četiri pritužbe), zatim zlostavljanja od strane policijskih službenika u vršenju službe (dvije pritužbe), te zbog načina vršenja poslova iz nadležnosti policije na licu mjesta prijavljenog događaja (dvije pritužbe). Jedna pritužba podnijeta je zbog načina postupanja policijskih službenika prilikom pružanja asistencije, takođe po jedna zbog načina postupanja policijskih službenika povodom postupanja po zahtjevu za identifikovanje lica koja su preduzimala radnje prilikom izvršenja sudskog akta, zbog načina postupanja policijskih službenika povodom izvršenog prekršaja javnog reda i mira i zbog načina ponašanja policij skog službenika u komunikaciji sa građani nom”, navodi se u Izvještaju.

Na osnovu operativnih saznanja obavljeno 45 kontrola

Osim po pritužbama građana, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije vrši kontrole zakonitosti vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja na osnovu operativnih i drugih saznanja.

“U toku 2018. godine, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su izvršili 45 kontrola provjera zakonitosti postupanja službenika policije. Nakon sprovedenog postupka provjera, u osam slučajeva izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje izvjesnih propusta, nepravilnosti ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika”, navodi se u Izvještaju.

Komentari: 0

Novi komentar