Socijalnu pomoć lani tražilo skoro pet i po hiljada Novljana

Pravo na materijalno obezbjeđenje porodice preko Centra za socijalni rad u Herceg Novom u decembru 2018. godine koristilo je 50 porodica sa 93 člana. U odnosu na 2017. godinu, kada je ovo pravo koristilo 68 porodica i 184 lica, evidentno je smanjenje za 18 porodica.
Objavljeno: 17. 02. 2019 - 10:56 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako su za Radio Jadran kazali u Centru, ukupan broj podnijetih zahtjeva i pisanih podnesaka za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, u 2018. godini je iznosio 5.422.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je preko Centra za socijani rad Herceg Novi obezbijedilo zimovanje za djecu čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja, u periodu od 15. do 22. januara na Ivanovim koritima, gdje je boravilo 14-oro djece.

Centar za socijalni rad je prostorije i usluge omogućio pristupačnijim za lica sa oštećenjem vida, gdje su obezbijeđeni i postavljeni vodiči, natpisi i štampana osnovna prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite na Brajevom pismu.

Centar za socijalni rad je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i uz podršku UNDP-a u 2018. godini realizovao projekat – urgentni smještaj za žrtve porodičnog nasilja za teritoriju opštine Herceg Novi, čija će realizacija biti nastavljena i u 2019.

“Žrtvama je pružena intenzivna psiho-socijalna podrška i razvijen plan daljih aktivnosti i procedura, uz punu participaciju žrtve. Tokom trajanja urgentnog smještaja za žrtve porodičnog nasilja su obezbjeđeni i neophodni uslovi za nesmetano zadovoljenje osnovnih životnih potreba ( ishrana, održavanje higijene, odjeća i obuća i drugo)”, kažu u Centru, ne precizirajući broj žrtava.

Cilj projekta „Porodični saradnik“, koji Centar sprovodi u saradnji i partnerstvu sa NVO „Porodični centar“ iz Kotora, je preveniranje izmještanja djece iz bioloških porodica. Ovu uslugu ukupno koristi pet porodica u Herceg Novom.

Aktivnosti i usluge: Zabrana tjelesnog kažnjavanja djece

Tokom 2019. godine Centar za socijalni rad Herceg Novi će nastaviti da obavlja preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici kroz savjetodavno –terapijske radionice u školama, akcentujući zabranu tjelesnog kažnjavanja djece.

U lokalnoj zajednici planirani su dani otvorenih vrata za razvoj usluge hraniteljstva, kojima će biti prezentovana mogućnost da se postane hranitelj.

U Centru za socijalni rad Herceg Novi se sprovode i usluge neodložne intervencije radi osiguranja bezbjednosti u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i razvoj korisnika, a obezbjeđuju se 24 sata dnevno. Ove usluge pruža Centar za socijalni rad uz obaveznu saradnju sa drugim nadležnim organima i službama.

Svaki korisnik usluga u Centru za socijalni rad dobija svog voditelja slučaja, koji se, samostalno ili uz formiranje tima, pažljivo stara da kroz sve stručne postupke i procedure, kao i izbor određenih usluga, budu uvažene korisnikove potrebe i najbolji interesi, uz obezbjeđivanje uslova za punu participaciju korisnika u svim fazama postupka.

Hraniteljstvo

Na kraju 2018. godine sedam srodničkih i dvije nesrodničke hraniteljske porodice u Herceg Novom pružale su usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva djeci bez roditeljskog staranja i djeci bez adekvatne roditeljske brige.

Usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja obezbjeđuje se djeci i mladima, odnosno odraslim i starim licima, u skladu sa zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i zakonom kojim se uređuju porodični odnosi.

Pružalac usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja ima pravo na stručnu podršku, kao i određenu naknadu troškova smještaja korisnika, shodno zakonskim odredbama.

Lani su u Centru bili angažovani na 57 slučajeva u oblasti starateljstva.

Komentari: 0

Novi komentar