Istorijski dokumenti

Rimski papa je Srbiju napravio kraljevinom, 1217. godine

Sveti Sava je prije tačno 800 godina osnovao autokefalnu crkvu Srpskih i pomorskih zemalja. Na najnaseljenijem dijelu današnje Crne Gore tada je prvi put zvanično ustanovljena jedna pravoslavna episkopija koja je dobila naziv - Zetska episkopija.
Objavljeno: 18. 02. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Zetska episkopija je ustanovljena tako što je Sava prisvojio rimokatoličke crkve i manastire, prije svih manastir na Prevlaci kod Tivta. O tome je Analitika pisala 29. januara dana u tekstu "Sv. Sava osnovao Zetsku episkopiju tako što je prisvojio rimokatoličke manastire". Sava je uspio da useli u rimokatoličke manastire jer se kao i njegova braća pretvarao da je odan Papi, deklarativno je bio potpuno vjeran Papi, sukladno tome nije moguće da i u realnom životu nije radio stvari koje je Papa od njega zahtijevao.

Lukavstvo je bilo na visokoj cijeni kod Nemanjića: Dugo već čitam izvore iz srednjeg vijeka pa među njima i izvore i literaturu o Nemanjićima. Ono što sam ja mogao da zaključim je da je u toj porodici lukavost bila na visokoj cijeni, da je ta osobina kod njih pažljivo gajena, Nemanjići su dosta puta do cilja dolazili umješnim lukavstvom.

Tako npr kad je Stefan Nemanja postao Veliki župan Raške bio je u sukobu sa Carigradom, a carigradski car Manojlo bio je u suparništvu i sa Mađarima. Godine 1172. car Manojlo je krenuo sa vojskom da raščisti račune sa Mađarima i to je uspio bez ikakvih problema. Zatim se okrenuo protiv Nemanje i Rašana, Vladimir Ćorović piše: "Kad je tako bez muke rešio pitanje Mađarima, car se okrenu protiv Srba. Mlečići behu, međutim, nastradali u istočnim vodama i od njih se nije imalo čemu nadati. Uplašen, Nemanja se povuče u planine i otud poruči caru da hoće da se pokori. Kad je razabrao da se može nadati milosti, stigao je pred Manojla gologlav i bosonog, s golim rukama do lakata, s konopcem o vratu, podnoseći caru mač, da s njim uradi što hoće. Ovaj stav potseća u našem narodu na scenu pri krvnom umiru, kad krivac dolazi da moli milost. Pred carem Nemanja je pao ničice i molio za oproštenje. Car se smilovao, ali ga ipak povede sa sobom u Carigrad, da mu ukrasi pobedni trijumf. Visok i naočit Nemanja je bio od svih primećen, a carigradska publika, kao i njeni pisci, nije štedela s potsmehom na njegov račun. . . Posle ove teške lekcije Nemanja više nije pomišljao na otpor protiv Manojla." (Vladimir Ćorović, Istorija srpskog naroda, Rastko.rs)

"Gologlav", "bosonog", "pao ničice", "molio za oproštenje"... Zaista, ovako krotkim ponašanjem pred neprijateljem, Nemanja je uspješno započeo prilično dugu vladavinu svoje dinastije.

2-sava-tonzuraSrbija postaje kraljevina, voljom Pape: Drugi veliki primjer lukavosti, prepredenosti i umješnosti Nemanjića možemo primjetiti u događanjima iz perioda od 1217. godine do 1219. kada je Srbija postala kraljevina, potom dobila i nezavisnu crkvu. Srbija vjerovatno nikada ne bi postala ni kraljevina niti bi dobila samostalnu crkvu, da se 1204. godine nije desila jedna velika promjena, te godine su u IV krstaškom ratu krstaši i Mlečani osvojili Carigrad i u njemu osnovali Latinsko carstvo. Na teritoriji nekadašnje Vizantije obrazovano je više država, neke su bile vazalne Latinskom carstvu, a neke su se smatrale nasljednicama Vizantije - Nikejsko carstvo, Trapezuntsko carstvo, Epirska despotovina.

Srbijom je u to vrijeme vladao Stefan, sin Nemanjin, kasnije nazvan Prvovenčani, a taj je nadimak dobio jer je bio prvi Srbin koji je dobio vijenac, to jest kraljevsku krunu. Stefan Prvovenčani se od prve žene, vizantijske princeze Evdokije razveo još prije nego su krstaši osvojili Carigrad. Akademik SANU Božidar Ferjančić piše (Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1379), Beograd, 1994), što se dešavalo poslije razvoda Prvovenčanog: "Trebalo je da nova supruga srpskog velikog župana potiče iz vladarske porodice mletačkih duždeva jer je Venecija u to vreme imala odlučujući uticaj na zbivanja na Balkanskom poluostrvu. Prema podacima mletačkog hroničara iz znatno poznijeg vremena, Stefan Nemanjić se oženio Anom, unukom dužda Enrika Dandola, tek 1216-17. godine, kada je po savetu supruge odlučio da se odrekne istočne šizme i priđe katoličkoj veri." (str 299)

Ferjančić misli da je brak između Stefana Prvovenčanog i Ane Dandolo sklopljen 1207-1208. godine. Đed Ane Dandolo bio je moćni venecijanski dužd Enriko Dandolo koji je bio spiritus movens Četvrtog krstaškog rata, tj osvajanja Carigrada. Krstaši su tada planirali da idu da u Svetu zemlju, ali ih je Dandolo, koji je imao preko 90 godina nagovorio da napadnu Carigrad i da ga osvoje. Dandolo je umro 1205. godine, sahranjen je u Aja Sofiji. Dakle, druga supruga Stefana Prvovenčanog bila je iz porodice koja je imala ogroman ugled u latinskom svijetu. Ferjančić dalje piše: "Brak s mletačkom princezom Anom Dandolo nije bio jedini znak nove, prozapadne političke orijentacije Stefana Nemanjića, jer je on pokušavao od Zapada da dobije i neke važne državnopravne privilegije. Reč je o starim planovima srpskog velikog župana, smišljenim još pre krstaškog osvajanja Carigrada. Tada je, u osvit XIII veka, Stefan Nemanjić tražio kraljevski venac od pape Inoćentija III, ali je ta akcija doživela neuspeh zbog protivljenja susedne Ugarske. Neuspeh prvog pokušaja nije obeshrabrio Stefana Nemanjića, koji je sada želio da iskoristi pojačano političko interesovanje papskog dvora za događaje i odnose na Balkanskom poluostrvu. Stefan Nemanjić stoga upućuje 1217. godine izaslanike papi Honoriju III, tražeći ponovo kraljevsku krunu. Ovoga puta papa izlazi u susret želji srpskog vladara i preko posebnog legata šalje mu kraljevski venac." (str 299 i 300)

3-pismo-папе-vukanu-1198Svi Nemanjini sinovi su priznavali vrhovni autoritet Pape: Pošto je Srbija postala kraljevina, dakle nezavisna država, stekla je pravo da ima svoju autokefalnu crkvu, jer u pravoslavlju je pravilo da svaki narod koji ima svoju državu ima i pravo na svoju autokefalnu crkvu i to je ustanovljeno još 451. godine, na vaseljenskom saboru u Halkidonu. O tome je Analitika u oktobru 2018. objavila tekst "Odluka vaseljenskog patrijarha je kanonska, zasnovana na odredbama Halkidonskog i Trulskog sabora" - link.

Dr Đoko Slijepčević piše: “Kada je Sv. Sava zatražio crkvenu samostalnost za Srbiju, Srbija je već bila kraljevina i kao takva imala pravo na samostalnu crkvu.“ (Istorija Srpske pravoslavne crkve, Prva knjiga – Od pokrštavanja Srba do kraja XVIII veka, Beograd, 1991, str. 81), Beograd, 1991, str. 81)

Sava je crkvenu samostalnost za Srbiju isposlovao kod Nikejskog cara i njegovog patrijarha, 1219. godine, postao njen prvi poglavar - arhiepiskop. Zatim je sa grčkog na slovenski jezik oko 1219. preveo Nomokanon, tj Krmčiju - zbornik crkvenih zakona, u kom je zapisao da Rimu pripada pravo nadzora u svim zemljama i gradovima. Pročitajmo citat koji su objavile nacionalističke Večernje novosti u tekstu "Krmčija Svetog Save" (2. januar 2014): "U zborniku crkvenih zakona, poznatom kao Savina Krmčija, pripremanog u manastiru Hilandaru (1219), navedeno je - „da sv. Apostolskoj stolici rimskoj pripada pravo nadzora u svim zemljama i gradovima“. I u Hilandarskom tipiku Sv. Sava je ostao dosledan. U tome su ga sledili i vladari iz dinastije Nemanjića, svi pre cara Dušana." (link)

Sljedeći Savin korak je bio da u Srpskoj i pomorskoj zemlji organizuje crkveno ustrojstvo, između ostaloga i da državu Nemanjića podijeli na eparhije. Tako je od Pape dobio dozvolu da u Zeti koristi rimokatoličke crkve i manastire u koje je uselio monahe i sveštenike koji su praktikovali pravoslavni grčko-srpski obred. U Srbiji, đe je crkvenu organizaciju do osamostaljenja Srpske crkve držala Ohridska arhiepiskopija oćerao je grčke episkope i postavio svoje ljude. Akademik SANU Dimitrije Bogdanović piše: "Drukčije se srpska autokefalna crkva postavila prema pravoslavnim grčkim episkopima na teritoriji srpske države. Sva trojica episkopa - raški, prizrenski i lipljanski bili su odmah ili nešto kasnije, milom ili silom - zamenjeni Srbima." (Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1379), Beograd, 1994, str 320)

Ovi Savini postupci izazvali su protivljenje Ohridskog arhiepiskopa Dimitrija Homatijana koji je Savi u maju 1220. uputio pismo protesta i zaprijetio mu prokletstvom, pismo možete pročitati na sajtu montenegrina.net - link.

4-pismo-vukana-papi-1199Nemanja je kao svog naslednika na tronu ostavio Stefana kasnije nazvanog Prvovenčani, koji nije bio prvorođeni sin, već je to bio Vukan - kome je Nemanja  dodijelio Duklju i još neke krajeve. Zašto Nemanja nije Vukana, kao prvorođenog sina postavio za vladara, kako je bilo uobičajeno u srednjem vijeku, nije jasno i nema izvora koji to mogu razjasniti. Sima Ćirković piše o Vukanu koji je vladao Dukljom: "Dok je Stefan bio tesno povezan sa Vizantijom, Vukan, čije je državno težište bilo na teritorijama nekadašnje dukljanske države "kraljevstva Dalmacije i Duklje", bio je više orijentisan prema katoličkim zemljama Zapada. . . S papom Inoćentijem III stupio je u vezu i Vukan, koga su s katoličkom crkvom spajali primorski gradovi kojima je vladao. On je odnekud verovao i tvrdio da je u srodstvu s papom Inoćentijem III i u svojoj državi i susedstvu predstavljao se kao revnosni zaštitnik katoličke crkve." (Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1379), Beograd, 1994, str 264 i 266)

Poslije Nemanjine smrti stariji brat Vukan je uz pomoć "inoplemenika" (Mađara) napao srednjeg brata Stefana i oteo mu tron, no nakon nekoliko godina braća su se pomirila, a Stefan je opet postao veliki župan, a 1217. godine voljom pape - kralj.

Sinovi Nemanjini su, van svake sumnje, priznavali prvijenstvo Pape u hrišćanstvu i djelovali su u skladu sa tim, Papi jesu djelima pružali dokaze da su njegovi vjerni podanici. Naravno, Nemanjini sinovi su, što se obreda i načina upražnjavanja vjere bili odani grčkom pravoslavlju, to je takođe jasno. Razlog zašto su priznavali supremaciju Pape (a od toga su i imali velike koristi), je - strah. Od 1198. godine do 1216. na tronu u Vatikanu bio je jedan od najmoćnijih, najsurovijih i najenergičnijih Papa u istoriji - Papa Inoćentije III (Innocentius III). Taj Papa je nad katarima (kao i Stefan Nemanja nad bogumilima) – izvršio ono što danas zovemo - genocid. U srednjevjekovnoj Francuskoj bogumili su zvani katarima, oni su bili pripadnici hrišćanskog pokreta koji se širio Evropom od 11. do 14. vijeka. Smatra se da je katarsko učenje nastalo pod uticajem bogumilskog učenja sa Balkana, a Rimska crkva tj Inoćentije III je katare zbog njihovih ubjeđenja proglasila za jeretike i surovo ih progonila krajem 12. i početkom 13. vijeka. Inoćentije III je pozvao na krstaški rat protiv katara. Poslije više godina krstaški rat je završen tako što su ubijene desetine, pa čak i stotine hiljada katara, a za razliku od Nemanje koji je takođe izvršio pokolj bogumila, papa Inoćentija III nije svetac Rimske crkve. Ovaj Papa je bio revnosni organizator krstaških pohoda, u njegovo vrijeme Latini su 1204. osvojili Carigrad (istina, duša poduhvata je bio mletački dužd Enriko Dandolo). Prema tome, ovaj Papa nije trpio vjerske nesuglasice, bio je krajnje vjerski netolerantan, da su sinovi Nemanjini njemu saopštili da im on nije vrhovni autoritet moglo se u tom slučaju desiti, i to vrlo lako, da im Inoćentije III pošalje krstaše i sa śevera i iz Carigrada koji bi Srbiju s početka XII vijeka lagano skršili, ako pretpostavimo da bi Srbija Nemanjinih sinova uopšte pružala otpor. Sinovi Nemanjini su pored ovakvog pape bili, što bi rekli Crnogorci - "mirni ka' bubice".

Prvi Nemanjići su neiskreno priznavali supremaciju Pape, sigurno je da su mnogo više vjerovali u ispravnost vizantijske/grčke verzije hrišćanstva. Istina, moramo imati na umu, dogmatske razlike između rimokatoličanstva i pravoslavlja su vrlo male.

5-pismo-prvovencanog-papi-1199-godPročitali smo, sami akademik Ćirković oprezno za Vukana Nemanjića kaže - da se "PREDSTAVLJAO" kao "revnosni zaštitnik katoličke crkve", Ćirković baš i ne vjeruje da je on zaista to bio, već da se tako Papi - p r e d s t a v lj a o.

Tako su Nemanjini sinovi (Sava prije svih), serijom vještih političkih igara dobili kraljevinu, odlično se okoristili time što su Latini 1204. osvojili Carigrad, osnovali svoju sopstvenu privatnu crkvu i osigurali dobre odnose sa Rimskom crkvom.

Sredinom 14. vijeka papa od kralja Dušana tražio da mu se vrate crkve i manastiri: U tekstu na Analitici od 29. januara (link) citiran je dio iz rada Petra Šerovića u kojem on pojašnjava kako je Papa 1346. godine tražio od Dušana da mu se vrate manastiri i crkve koje su zauzeli Dušanovi prethodnici. Kralj Dušan je bio jako odan pravoslavlju, postoje izvještaji da je bio vrlo netolerantan prema rimokatolicima i da ih je progonio, kad je Papa to razumio, tražio je da mu se vrate crkve i manastiri koje su Nemanjići na prevaran način prisvojili.

Sada je pred čitaocima Analitike to pismo koje je Papa poslao iz Avinjona. Pismo je objavio Augustin Theiner u knjizi "Vetera monumenta Slavorum meridionalium" (Rim, 1863), na strani 215, link. Pismo je kod nas prevedeno i objavljeno u knjizi "Monumenta Montenegrina, knjiga III, tom I, Vrijeme kraljeva" (Podgorica, 2001, str 172 i str 173 original na latinskom), knjigu je priredio Vojislav D. Nikčević. Pismo možete pročitati sa faksimila. O benediktinskom manastiru na Prevlaci kod Tivta Marija Janković piše: "Da su opatiju sancti Michaelis de Tombe nekada davno uzeli srpski kraljevi svedoči i pismo pape Klemeta VI (6. januar 1346) upućeno kralju Dušanu. . . To bi, ipak, svedočilo da je davno pre Dušana, verovatno u vreme organizovanja srpskih episkopija 1220, zapustela benediktinska opatija postala sedište pravoslavnog zetskog episkopa." (Saborne crkve Zetske episkopije i mitropolije u srednjem veku, Istorijski časopis, 31, 1984, str 200, link)

Nema nikakvih dokaza da je opatija bila zapustjela.

Papa je 130 godina nakon što je Srbija postala kraljevina shvatio da crkve i manastiri koji su im ustupljeni nijesu u rukama onih koji ga priznaju kao vrhovnog vjerskog autoriteta.

6-klemens-vi-pise-dusanuNemanjići sami sebe isproglašavali za svetitelje?! Još jedna vrhunska prepredenost proizašla iz kuće Nemanjića je njihovo proglašavanje samih sebe za svetitelje. Pošto je Sava isposlovao autokefalnu crkvu za državu koja je bila u vlasništvu njegove porodice, to je značilo da crkva Srpskih i pomorskih zemalja ima pravo i da proglašava svetitelje. Nemanjići su se odmah dośetili kako da učvrste svoju dinastiju, da joj podignu ugled u plemstvu i narodu, pa je tako sami Sava proglasio prvo oca za sveca, a zatim je kanonizovao i brata Stefana Prvovenčanog. Sava je time pokazao put i svojoj porodici i svojoj crkvi kako da se Nemanjići učvrste kao dinastija i zatim su skoro svi vladari Nemanjići proglašeni za svece. Profesor univerziteta, vizantolog Radivoj Radić, saopštava: “Među srpskim srednjovekovnim vladarima iz dinastije Nemanjića za svece nisu proglašeni kralj Radoslav (1228-1234), kralj Stefan Uroš I (1243-1276) i kralj i car Stefan Dušan (1331-1335).” (Radivoj Radić, Zašto Dušan Silni nije i sveti - Uzvisi se srcem, Politikin Zabavnik, broj 3131, 2012. g.)

Akademik SANU Miloš Blagojević lijepo objašnjava da je kanonizovanje Nemanjića bila politička rabota: “Otkako je kanonizovan Stefan Nemanja – Sveti Simeon Mirotočivi – pronađen je način da se neprekidno pojačava ugled dinastije Nemanjića. Kanonizacija srpskih vladara vršena je ipak po nekom sistemu, a ne proizvoljno, kao što to na prvi mah izgleda. Sveti Sava kanonizovao je ne samo svog oca, Simeona Nemanju, već i svog brata Stefana Prvovjenčanog, koji je pred smrt postao monah Simon. Kanonizacijom Stefana Prvovjenčanog osiguran je na najefikasniji način položaj njegovih sinova, kao potencijalnih kraljeva Srbije . . . Prema tome izvršena kanonizacija imala je koliko vjersku toliko i političku dimenziju. Utemeljivanje kulta prvog srpskog kralja pozitivno je djelovalo na snaženje srpske državnosti. Od tog vremena njegove mošti su pred­stavljale ne samo veliku svetinju, već i najveću političku dragocjenost srpskog naroda.” (Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 14. XII 2011)

Danas postoje političari koji se bukvalno svakodnevno pojavljuju pred narodom, posredstvom TV i na druge načine. Vjerovali ili ne, prije 700-800 godina Nemanjići su bili u stanju da sebe na vrlo sličan način reklamiraju! O tome dalje piše Blagojević: “Is­tovremeno sa ‘lozom’, likovi pojedinih članova dinastije Nemanjića, naročito Ne­manje i Save, bili su živopisani po svim značajnijim hramovima srednjovjekovne Srbije. Srpski narod je tako mogao uvijek da vidi Nemanjiće zajedno sa likovima starozavjetnih proroka, careva i najvećih hrišćanskih svetitelja. Bila je to za ono vrijeme i najefikasnija vjersko-državna propaganda.“ (Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 14. XII 2011)

Tako su narodu koji je na liturgijama i u drugim prilikama pośećivao crkve, neprestano pred očima bili članovi dinastije Nemanjić, morali su se urezati u kolektivnu narodnu svijest, i to kao sveci.

I još Blagojević piše: “Poslije kanon­izacije Stefana Prvovjenčanog sužene su mogućnosti srpskoj vlasteli da bira i dovodi nove kraljeve. . . Kanonizovanje Stefana Nemanje, Stefana Prvovjenčanog, kralja Milutina i Stefana Dečanskog, u periodu od 130 godina, učinilo je dinasti­ju Nemanjića nezamjenljivom i nepomjerljivom.” (Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 14. XII 2011)

Inače, Nemanjići su tada uspostavili pravilo da Srpska crkva može bilo koga kanonizovati, bez ikakvih pravila, što su pokazali na primjeru sopstvene dinastije. Ako bi se poštovala stroga pravila o tome ko može biti kanonizovan, samo bi se možda za par Nemanjića pojavila pomisao da budu proglašeni svetima. Sveti Sava takođe zbog nekih postupaka ne bi mogao biti kanonizovan, ali on je uradio tako veliko djelo, osamostalio je crkvu i preko nje napravio vječnu "fabriku" za proizvodnju novih Srba, te zbog tako velikog djela ima smisla što je on svetitelj. Sv. Savu i katolička crkva priznaje za sveca. Kad kažem da je napravio "fabriku" za proizvodnju Srba, samo se priśetimo dešavanja iz proteklih godina kada su Albanac Mahmut Bušatlija i Musliman Emir Kusturica kršteni u SPC, pa su odmah izmaštali i svoje srpsko "etničko" porijeklo. Kad postaneš vjernik SPC postaneš i Srbin, nema veze kojeg si etničkog porijekla, bar je srpskim nacionalnim rabotnicima najlakša stvar na svijetu da isfantaziraju srpsku istoriju, porijeklo i etnogenezu. Nema im ništa lakše od toga. Od ostalih Nemanjića, niti jedan ne ispunjava uslove da bude kanonizovan: Nemanja je izvršio genocid nad bogumilima, Milutin je konzumirao brak sa 8-godišnjom Simonidom i oslijepio je (tj pokušao) sina Dečanskog, Milutinov sin Dečanski je poslije jedne bitke sa polubratom Konstantinom dao da se ovaj preśeče na pola, izvori kažu da je Dušanov sin Uroš bio lud, a ne "nejak". Itd.

Dan danas u Srpskoj crkvi ne postoje bilo kakvi kriterijumi u vezi sa kanonizacijama. Jedini uslov da bi neko bio kanonizovan je da se neka preminula osoba sviđa nekom episkopu SPC i onda ovaj samo treba da nagovori još neke episkope - eto sveca! Tako je vladika Amfilohije predložio Njegoša za sveca, jer voli njegove pjesme! To je pośedočio u Ostrogu svještenik Dragan Stanišić 22. juna 2013. godine, Analitika je o tome 19. maja 2016 objavila članak "Evo zašto je vladika Amfilohije Njegoša predložio za sveca".

1-naslovna-savaPrepredenost nije pomogla protiv Turaka: Prepredenost je bila na visokoj cijeni u porodici Nemanjića,  Nemanja se bacao ničice pred protivnicima, moleći za milost; Sava, Vukan i Prvovenčani su lukavo balansirali između straha od rimskog pape i odanosti grčkoj verziji hrišćanstva; Nemanjići su još jednom domišljatošću - kanonizacijom skoro svih vladara iz svoje porodice - učvrstili svoj položaj.

U rimokatoličanstvu je nemoguće da članovi jedne dinastije budu neprestano kanonizovani, o tome odlučuje Vatikan i Papa, osoba koja je kandidat za sveca mora savršeno ispunjavati jasne uslove, mada je tokom istorije u Rimskoj crkvi svakako u vezi sa tim - bilo propusta. Nije mi poznato da je u pravoslavnim autokefalnim crkvama - grčkoj, rumunskoj, bugarskoj, ruskoj... neka od crkava isproglašavala skoro sve članove jedne dinastije - svetiteljima. Za Srpsku crkvu je pitanje svetosti, jednostavno - neozbiljno pitanje, sa kojim se SPC episkopi poigravaju. SPC ima valjda na stotine svetitelja, a kad bi ih imala 5 pravih, to bi bio veliki istorijski uspjeh te crkve, ali daleko je ta crkva od pet pravih svetitelja.

Ima još lukavo odigranih političkih igara Nemanjića (ukombinovanih sa nasiljem), možda budem o tome pisao neki drugi put.

No, Nemanjićima lukave igre ništa nijesu pomogle protiv Osmanlija, već je Dušan trpio žestoke poraze od njih, o tome je Analitika pisala 22. decembra 2015. u tekstu "Caru Dušanu niko nije priznavao carsku titulu". Nemanjići su bili slabi ratnici, i ko misli da su bili veliki ratnici mora da zna da je to ništa drugo do još jedan velikosrpski - mit. Vojne pobjede koje su ostvarili, postignute su protiv Dukljana, Bugara i Vizantije (koja se raspadala u građanskim ratovima), sve te pobjede protiv balkanskih velikaša ostvarene u malim bitkama, uostalom niko ni u Srbiji ni u Crnoj Gori ne zna da navede jednu jedinu veliku Dušanovu bitku protiv Vizantinaca.

Turci su još u 14. i 15. vijeku uništili državu Nemanjića i etnički počistili prave Srbe/Slovene koji su u njoj živjeli, o tome je Analitika pisala prije skoro 6 godina u tekstu "Kako je etnički preoblikovan Balkan". Ogromna novčana sredstva do kojih su se Nemanjići u 14. vijeku domogli (zahvaljujući rudnicima srebra i zlata) nijesu upotrijebili za odbranu svog naroda, a pošteno govoreći nisu ni umjeli da ih upotrijebe. Ni svetačke "moći" Nemanjića nijesu pomogle da Srbija ne padne u viševjekovno ropstvo.

Komentari: 83

Теша

18. 02. 2019 - 00:15

Римски папа се уплашио да му Стефан Првовенчани не заузме Цариград који су држали крсташи, па му је удовољавао. А Турци су се нарочито плашили Срба, тако кажу старе књиге у Стамболу.
gost

18. 02. 2019 - 09:37

"А Турци су се нарочито плашили Срба..." Istina. Zato su ih drzali pod svojom sapom 5 vjekova. Iz straha, nista drugo. I rascerali sve koje nijesu pobili. U 18. vijeku u citavoj danasnjoj Srbiji nije bilo vise od 70.000 Srba (kazu srpski naucnici). A Vuk Karadzic je po Crnoj Gori i Hercegovini skupljao stara narodna predanja i junacke pjesme... u Srbiji nije imao od koga.
Đuro Pera Mila Šutova

18. 02. 2019 - 09:43

Izvorni dokumenti kažu da su Srbi iskoristili dolazak katoličkih krstaša da bi što više teritorija preoteli istovjernim pravoslavnim Vizantincima. Od Turaka je u to vrijeme bilo samo T.
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 10:03

Da! Tačno je da su Turci 500 godinah "tresli kusovima" od paśega straha od Srbaljah. Zato su 500 godinah "konačili" prvu bračnu noć sa Srbaljkinjamah, na Vračaru "osmudili" tkz. Svetog Sava-tija, etc.
slusaj Gradjanski

18. 02. 2019 - 17:39

Ako su po Srbiji jade radili pet vjekova( a nepreciziras od kada do kada) zasto ne kazes da su I u djelu ove danasnje CG to radili jos zesce I sa I danas jako vidnim tragovima u one istorijske cetiri nahije doduse samo dva I po vijeka a u ostalom dijelu CG skoro do juce. Nigdje na ovim balkanskim prostorima nije ostalo toliko anadolske krvi u venama ljudi kao sto je to ostalo u Crnoj Gori. Lijep pozdrav
Krsto

18. 02. 2019 - 18:20

E jes vala, ovi krši su bili puni aga i begova... aj ne pr*i, časti ti.
I ti slušaj, Krstivoje

19. 02. 2019 - 14:17

Istina je da "ti krši" nisu ni mogli biti puni "aga i begova"- jer Karadag je bio parče zemlje kamenite - ali to što je bilo bilo je od kućića i odzakovića - ona najbolja loza u plemenima.Bio je, recimo, Ivanbeg Crnojević (sestrić Skenderbega Kastriota - i to prije nego su naljegli turci ovamo). Bio je Ivanov sin Skenderbeg Crnojević - još mnogi. Ostale su nahije (u kontinuitetu), ostali su serdari - sve tursko. Da ne širimo priču - ljepše ti je ćutati!
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 19:22

"Nigdje na ovim balkanskim prostorima nije ostalo toliko anadolske krvi u venama ljudi kao sto je to ostalo u Crnoj Gori." TAKVA VI JE SVA ISTINA! U NAROD SE ZBORILO: "OVA (MISLI SE - APSOLUTNA LAŽ) MOŽE PRELEĆET PREKO OKEANA - A DA NIJEDNOM NE MLATNE KRILIMA"! SVAKOJA TI ČAST! P.S. MOŽDA JE STVARNO TAKO BILO U TVOJOJZI FAMELJI - TE TI ZANAGO IMAŠ ANADOLSKE KRVI!" P.P.S. "FANT, Z MOJE STRANI - BODI ZELO LEPO POZDRAVLJEN!"
CiNick

18. 02. 2019 - 19:38

Ne maštaj. Crnogorci i Cetinju odana plemena, za razliku od Srbalja, vazda su slobodno nosili oružje, tako da nije moguće to što zlurado i ljubomorno tvrdiš.
Ljubitelj tutusa

18. 02. 2019 - 10:53

Turci su strijepljeli od srba toliko puno da su jedini izlaz vidjeli u varijanti da ih pokore. 500 godina. Tako da je ta Zemlja Nemanjica, po zemljopisu Serviae, postala omiljena turisticka destinacija Anadolaca, nesto kao preteca danasnjeg Tajvana za Evropljane...
@ za Tesu

18. 02. 2019 - 22:13

STO SE GRBO RODI VRIJEME NE ISPRAVI moj Teso
Anagustum

18. 02. 2019 - 00:35

O Nemanjicima najbolje govori njihove prezime. Nomen est Omen kaze stara latinska...sto ce reci Ime je znak. Da su imali ( posto su se bili skrajnuli u Duklju kod nas) stari Crnogorci Dukljani bi im nadjeli ime Imanjici a ne Nemanjici. Neimanjici su nazvani Nemanjici zato sto nista nijesu imali, ni casti, ni postenja, ni posjeda , ali izgleda nije sve tako. To su stari manipulatori i na prezime im treba dodat Stefan Manipulatorivic Neimanjic, ili Sava Manipulator Neimanjic... to im odista prilici, a i zato su se istrazili ka shareni konji...svako zlo pridhje pa i Neimanjicko.
Mira

18. 02. 2019 - 01:14

Jadan je izvor kad je iz politikinog zabavnika. Svaka vam je istina ovakva. Sluđujete ovaj već sluđeni narod glupostima i mržnjom.
RR?

18. 02. 2019 - 09:17

Radivoj Radić je nepouzdan?
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 10:08

Znaš lijepo da je "Politikin zabavnik" izuzetno ugledni srbaljski list, ali - ti se ne pitaš: zašto Srbalji sve lažu i (čak) u svojemu uglednomu listu iznose laži, kojijema "nagrdiše" svoj ("tamo njihov") narod "istinama" nivoa "Paja patka" i "Miki mausa"!
POLITIKIN ZABAVNIK

19. 02. 2019 - 19:50

Prava literatura za tvoj mentalni sklop
Zoran

18. 02. 2019 - 01:48

Jos jedan dobar tekst iz pera miroslava cosovica.
Tri

18. 02. 2019 - 02:04

Otkud sad Srbi prije 800 godina, kad ih je u Vasem proslom clanku Sarajlija uvezao u CG u 19 vijeku
Gost

18. 02. 2019 - 10:03

Bravo za komentar!
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 11:04

Nije to (sad) toliko (vama) bitno - bitno je da je Stefan Nemanja poveden u Konstatinopolj u konop ka "vo"; da su/ste dobili ćotekah (batinah) od Turakah; da ste 90-ih dobili ćotekah od Hrvata; da vi Albanci uzeše vaskoliko (i zanavijek) Kosovo; da vi je ugled u Evropi ravan "zeri"; etc.
Ne lupaj gluposti, GRAĐANSKI

20. 02. 2019 - 05:22

Ljepše ti je da fino odšetaš sa ovog Portala! Nije ovo za tebe! A izvini!
Ljubitelj tutusa

18. 02. 2019 - 11:23

Izvanredan, pronicljiv komentar koji trazi pojasnjenje - u vrijeme Vizantinskog zemana, Konstantinopolj je svim grupacijama, entitetima, narodima, plemenima... koji su u to vrijeme obitavali na podrucju danasnje Srbije dao jedno jedinstveno ime - Servi! Kao sto mozes naslutiti, ime Serv nije izvuceno iz etnicke, genske pripadnosti vec shodno statusu tih ljudi koji su imali u Vizantiji. To orginalno ima Servi se kroz vjekove mijenjalo u s'ecanjima Serava da bi s pocetkom 19 vijeka od Serva, Soraba, Srbalja... Vuk Karadzic kroz svoje falsifikate stvorio danasnji naziv - srbi. Ako je potrebno pojasniti, tu sam.
Da te obavjestim da ne širiš

18. 02. 2019 - 23:09

laži.Ovo je napisao Stevan Tomović o Vatikanskim falsifikatima između ostalog veli,,, „Porfirogenitovo“ izvođenje srpskog imena od latinske reči servi u značenju „robovi“ nemoguće je iz još jednog razloga, a to je da su i u Srednjoj Evropi – isto kao na Balkanu – živeli Srbi pod tim imenom. Srednjoevropski Srbi se kasnije spominju u franačkim analima, i to su Srbi koji nisu nikad bili pod vlašću Vizantije, niti su dolazili na Balkan, pa nisu ni mogli da dobiju takvo ime po latinskoj reči za „robove“ od vizantijskog cara. O ovome je govorio i čuveni Hrvatski istoričar Ferdo Šišić
Ljubitelj tutuša

19. 02. 2019 - 01:02

Ako znamo da se u Vizantijskim i Rimskim dokumentima teritorija Države Nemanjića naziva i Serviae - Zemlja u kojoj žive robovi, onda je zaključak da je ta oblast dobila naziv po pripadnicima te esnafske grupacije... To što je ljude sa tog područja u prvoj polovini 19 vijeka Vuk Karadžić nazvao "Srbima" nalazeći srednju vrijednost među reminsencijom imena Sorab, Srbalj, Serv... ostalih među preživjelim grupacijama još iz vremena Vizantije, kao i to što se ime srbin poklapa sa imenom nekih drugih naroda - recimo Lužičkih Srba (koji etnički nemaju ama baš nikakvog zajedničkog korijena sa stanovnicima Srbije), čista je podudarnost (ili nije već dio plana Vuka da novoformiranom narodu pribavi kakve-takve istorijske korijene) i lažibajka falsifikatora i inovatora Karadžića...
OBRATI PAŽNJU

19. 02. 2019 - 09:03

Kompleks od Srba ne možeš izliječiti pljuvanjem po njima,to više o tebi govori
sto posto

19. 02. 2019 - 09:45

ĐE IZVEDE TAJ ZAKLJUČAK?Na autobuskoj stanici uz pivo?Trebao si upitati svog đeda on je bio Srbin ali nijesi smio zbog tvog lupetanja dobio bi po turu-
Ljubitelju ženske suknjice....

20. 02. 2019 - 08:47

.....veselih boja (može i šarenih) koja se zove "tutus", bilo bi bolje i tebi da se tornjaš sa Portala, da ne lupaš koješta - jer se ovdje ipak vodi računa da istupi budu na nekom nivou. Trudi se, nastoji se.
Мирослав Ђукић

20. 02. 2019 - 09:13

Тутуше, Ваш текст се случајно поклапа са писањем једног душевног болесника који се звао Анте Старчевића, а то је, уверен сам, "čista podudarnost". Штета што нисте ништа друго прочитали, сем шербистичке епске фантастике. Пробајте да читате Толкина или Мартина, много је интересантније.
Auu bre ugrozeni

04. 03. 2019 - 22:54

Velika zavera protiv nebeskih! Hahahahaha Ish more, da vi ne zovem Turke da vas disciplinuju!
danilo s.

18. 02. 2019 - 11:47

Srba je bilo i prije 800 godina - ali u Srbiji. Sarajlija je nažalost formulu za pravljenje Seba (srpstvo) uvezao u CG u 19 vijeku.
A ko je i kada uvozio...

18. 02. 2019 - 13:10

...formule za pravljenje srba u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Slovenačkoj, Bosni, Hercegovini, Vojvodini današnjoj, Rumuniji itd?????
Pa zna se

18. 02. 2019 - 15:10

Formula za pravljenje srba po okolnim zemljama je jednostavna. Miks priglupih naroda i svakodnevna lež srbijanske crkve, i eto ti novih srbijanaa.
CiNick

18. 02. 2019 - 19:51

Zapadno od Drine ne postoje etnički Srbi, već samo konvertovani pravoslavni Bošnjaci, po receptu Ilije Savića ili potomci izseljenika iz Crne Gore (đe su gusle i đevojke tu su potomci Crnogoraca). Svi su konvertovani u Srbe po nalogu Austrije i uz pripomoć srbskijeh vlasti, svakako iz suprotnijeh nakana. Svi agitatori su bili na platni spisak Beča, a navijali za Beograd.
Мирослав Ђукић

20. 02. 2019 - 09:21

CiNick, А Сима? Зар он није био Сарајлија? Опонирате г. Ћосовићу? Нешто Вам је ова теза натегнута.... А ово за ковертирање и коверте, боље питајте Мига. Он све зна о ковертирању, а није ишао преко Дрине. Најдаље, до Плавнице.
Мирослав Ђукић

20. 02. 2019 - 09:06

У епској фантастици, коју г. Ћосовић пише, постоје паралелни универзуми. У једном, Србија постоји од 19. века. У другом, лете змајеви и ватром прже бауке. Г. Ћосовић се лако пребацује из једног универзума у други. Битно је само да текст буде забаван, а не истинит, све је ионако машта!
xaxa

01. 03. 2019 - 02:51

Srbija svakako drugi put postoji od 19. vijeka, prvu Srbiju su Turci uništili u 15. vijeku.
Perspektiva

18. 02. 2019 - 05:30

Uz respekt prema gospodinu Cosovicu, u ovom momentu Crnoj Gori je potreban kosmopolitizam sa fokusom na Evropu 21-og vijeka, pa prema tome I adekvatne informacije. Analitika je u zadnje vrijeme objavila par dobrih clanaka iz sv. stampe koji pomazu da gradjani Crne Gore vide ili shvate siru sliku tj geostrateske interese. Kljucno se drzati te perspektive, poznavati interese onih koji zele smijeniti ovu vlast. U tim interesnim grupama se za demokratiju ili kvalitet zivota u CG brine kao za lanjski snijeg. Jednostavno zele gurnuti CG u smrtonosni zagrljaj Rusije tj Srbije u kojem CG kao suverena , da ne govorimo prozapadna drzava ne moze opstati.
ILI - ILI

18. 02. 2019 - 11:39

Ne možemo više prećutkivati istoriju, ili ćemo i dalje da nam je Srbi pišu (fantaziraju)?
Kakva laž u naslovu i ispod

18. 02. 2019 - 05:44

Sv. Sava je od pape napravio magarca. Papa je kontao da će jednom krunom i bolesnom ambicijom jednog princa da pokatoliči jednu zemlju i raširi guber i tamo gdje mu nije mjesto. Ali, malo morgen! Sava je izmirio braću (zamislite vi - izmirio braću!!!!!) Vukana i Stefana, a shvativši da su Vizantiji jajca u procijepu, ucijenio je, osamostalio crkvu od ohridske episkopije (izvojštio autokefalnost - dobio arhiepiskopiju, a sam postao arhiepiskop). Ostalo je - medena priča!!!!
Ravijojla Nemanjić

18. 02. 2019 - 09:13

Kaže "laž u naslovu", pa u pisaniji "Papa je kontao da će jednom krunom i bolesnom ambicijom jednog princa da pokatoliči jednu zemlju". Dakle, papa je dao krunu, a kaže - laž u naslovu. Što ga briga nije se potpisao, miran je u svojoj
Blažo

18. 02. 2019 - 07:38

Nemanjići su najveći prevaranti u istoriji. Kad priznaješ Rimskog Papu za vrhovnog poglavara i kad ti daje krunu znači da si katolik, što su i bili, Srbi i Crnogorci! Zadnje pleme koje je prešlo iz katoličanstva u pravoslavlje su Kuči.
gost

18. 02. 2019 - 09:32

... i to krajem 17. vijeka. Pise u Orlicu...
Ljubitelj tutusa

18. 02. 2019 - 11:26

I to je uradio mitropolit crnogorski Ruvim.
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 11:43

Bez zamjerke, molim - samo da dodam: skupa s Kučima su, ka potonji priješli u katoličanstvo, Piperi. Još 1610. godine preko 90% sela (i domova) u Kučima i Piperima je bilo katoličko. P.S. Zvanični izvještaji (objavio "CID"). Daklen - Crnogorci: ne lažemo, ne falsifikujemo i ne podvaljujemo - kad je u pitanju naučna istina (povjesnica i genetika)!
VASOJEVIĆ

18. 02. 2019 - 22:58

TO SAMO TI ZNAŠ I NIKO VIŠE NA BIJELOM SVIJETUNajveći manastir u tom kraju jeste srpski pravoslavni manastir Ćelija Piperska najverovatnije iz 12 vijekaI ne jedi NEŠTO kada su kifle jeftinije
Ljubitelj tutuša

19. 02. 2019 - 01:05

Generalno, neznanje posrbica glede svoje istorije je monjumentalno.
dobronamjerni

19. 02. 2019 - 10:14

Htio sam da ti odgovorim ,pismeno ali su mi u pošti rekli da više nema KOVERATA.Sve pokupovaliCG političari i kumovi za međusobnu razmjenu dobara.Kažu mi počelo nešto da se DEINSTALIRAnijesam razumio šta????
Мирослав Ђукић

20. 02. 2019 - 09:17

Тутуше, одакле нас гледе? Ко нас гледи? Служба?
Ništa novo...

18. 02. 2019 - 08:31

AMIN. Zato je sada takvo stanje kakvo jeste. Otaj je jedan i sve vidi.
Gost

18. 02. 2019 - 10:06

Fašistički Ćosović nastavlja po starom... Da ima o čemu pisao bi o istoriji Crne Gore.
DUPLI ARŠIN GOSTA!

18. 02. 2019 - 10:32

Srbi imaju pravo da se neprestano - do iznemoglosti bave Crnogorcima, a Ćosović nema pravo da bavi Srbima i njihovom lažnom istorijom?
VASOJEVIĆ -ANDIJEVICA

18. 02. 2019 - 22:54

Mogli bi za početak da pročitate memoare Lazara Rašovića pukovnika CG vojske o CG u i svjetskom ratu.Strašno dokumenovana literatura da se čovjeku razbiste vidici...
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 10:18

Gospodin Ćosović sve na fine (argumentima-činjenicama i citatima) "čereči" (pojedinačno i kolektivno) "slavne" Srbalje. Pitanje je samo - kako će na ovo reagovat nežnaveni i maloumni pojedinci (čitaoci-komentatori)! No, kako u ovdašnjemu "neobjašnjenom" narodu ima priličan broj intelektualno i civilizacijski "go(v)eđe strukturisanijeh" postojbnika (stara crnogorska riječ za: stanovnike) - ondar su i očekivanja "neobjašnjiva"!
GRAĐANSKI

18. 02. 2019 - 11:01

Gospodin Ćosović sve na fine (argumentima-činjenicama i citatima) "čereči" (pojedinačno i kolektivno) "slavne" Srbalje. Pitanje je samo - kako će na ovo reagovat nežnaveni i maloumni pojedinci (čitaoci-komentatori)! No, kako u ovdašnjemu "neobjašnjenom" narodu ima intelektualno i civilizacijski priličan broj tako strukturisanijeh postojbnika (stara crnogorska riječ za: stanovnike) - ondar su i očekivanja "neobjašnjiva"!
milo radus

18. 02. 2019 - 14:58

svetosavlje je ponajveći i pogibeeljni usud hriscanstva!
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 18:21

Stefan je tražio od pape Honorija III venac (krunu) kako bi Srbija postala kraljevina. Prvo traženje krune bilo je još 1204. godine, ali se ovome usprotivio Vukan Nemanjić koji je u Zeti nosio starom Dukljanskom krunom Zetskih kraljeva želeći da on jedini bude srpski kralj. Zbog toga je i došlo do sukoba između braće koje se završilo konačnim Vukanovim porazom. Prilikom drugog traženja krune, 1217. godine papa je odgovorio pozitivno i poslao krunu. Sava je ovenčao (krunisao) Stefana za kralja 4. januara 1217. godine u manastiru Žiča zbog čega je poznat i kao Stefan Prvovenčani. Papska kruna je predstavljala međunarodno pravno priznanje Srbije za nezavisnu državu. Dve godine kasnije, Sava Nemanjić je uspeo da od patrijarha u Nikeji izdejstvuje autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, pa je Raška stekla još jedno veliko priznanje.
flamantes

18. 02. 2019 - 20:09

Najprije ne postaje Srbija kraljevina, nego Raška. Vukan nije bio srpski kralj, već kralj Zete. Opet ne radi se o Srbiji radi se o Raškoj. Za Srebiju tada još niko ne zna.
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 18:24

Дошло је до нагле експанзије крсташа и окретања ка пљачкашким походима. Византија је пала и није више било упориште на које је Србија могла да рачуна. Стефан прввовенчани је био тад још жупан а Вукан се позивао на Бодинову краљевску круну који је владао Рашком,Босном,Хумом,Травун� �јом,Хрватском и Бугарском. Значи у том смислу би Вукан полулегитимно био краљ свих Срба. Међународно признање Србије као краљевине је било Стефану потребно да учврсти престо.Сава је урадио све како би било удовољено очевој жељи али је тај догађај такође добро искористио за добијање аутокефалности српске цркве.Тачније Сава је ту и одиграо највећу улогу.
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 18:27

Ono sto je sigurno jeste da je papa morao imati neke koristi iz toga, da nije imao, nikad ga i ne bi krunisao...Korist je bila u tome sto je zeleo da Srbija ugrozi Vizantiju sa zapada dok je krstasi lagano parcaju sa istoka...Sveti Sava je po povratku iz Jerusalima krunisao Stefana u Zici 1921 kao dokaz i cinjenicu da su Srbi i dalje pravoslavci da od toga nece odustajati, tek tada uticaj pape na Srpske zemlje polako jenjava i polako se smanjuje
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 18:28

Zato što je kraljevsku titulu mogao da dobije samo iz Rima, u Vizantijskoj hijerarhiji titula ne postoji kralj, pa je Stefan Prvovenčani najviše mogao da bude sevastokrator, što je i bio dok mu je odgovaralo. Svaki kralj u Evropi mogao je da primi titulu samo od pape, time se širio njegov uticaj. Nakon Inoćentija III uticaj papstva je naglo rasao. Ta moć temeljila sa na pobedi nad nemačkim carevima u borbi za investituru, stvaranjem novih monaških redova, uspešnim krstaškim ratovima od Španije preko Carigrada do Svete zemlje, i borbom protiv jeresi na tlu Evrope
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 18:30

I Bugarska je kraljevsku titulu dobila od Svete stolice...
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 18:35

Papa je verovatno znao da ce se Vizantija kad-tad obnoviti, pa, ako to vec ne moze da spreci, onda je imao mogucnost da je u startu oslabi.Podizanjem na rang kraljevstva Srbija dobija veci medjunarodni ugled i jacu diplomatsku poziciju, i samim tim ju je teze kasnije eventualno osvojiti. S druge strane, verovatno je Stefan Prvovencani obecao papi izvesne beneficije sto se tice prodora rimokatolicizma na ove prostore, ili cak prelazak u katolicizam. Zbog toga se verovatno Sveti Sava naljutio na brata i brze bolje otputovao u Nikeju da trazi crkvenu autonomiju, odnosno autokefalnost, koju i dobija 1219.
Uh, "ŠTA JE SPORNO"

19. 02. 2019 - 20:46

Imaj malo milosti, čovječe prema ovim tetrebima. Nagrdi ih! Kosovo od nih napravi! Treba mekše malo! Nemoj, grijeh je!
Fala Papo,

18. 02. 2019 - 18:52

Svaka čast na dokumentovanom istorijskom tekstu! Valjda će Vlasi, Romi, Mavrovlasi, Karavlasi i Sorbi shvatiti da su bili skitačka plemena koja su iz Karpata, Urala i Turkmenistana dobravili pored Dunava a kasnije doskitali do Crne Gore, Bosne i Albanije!! Treba da su vječno zahvalni Rimskom papi za kraljevinom!!!
Nebeski narod

18. 02. 2019 - 18:54

Otac hrvatske domovine dr Ante Starčević, inače lički polu-Srbin, tvrdio je da su Srbi vlaški nakot, nečista rasa, bića niže vrednosti i smeće od naroda jer su legura Cigana i Vlaha. Dr Ivo Pilar, njegov sledbenik i otac hrvatske geopolitike, pisao je da su Srbi niža rasa, jer imaju crnu, kovrdžavu kosu i debelu dlaku naspram hrvatske: plave, prave i tanke. Da su zlo Balkana, nomadske vucibatine, malobrojni narod, ali otrovan kao mala zmija, s neukrotivim razbojničkim i pljačkaškim nagonom u sebi. Dodavši da oko 64 posto Srba ima izrazito tamno lice, mrke su masti i nalik ptici grabljivici. Lice Srba je lice pravoslavlja, uzvikivao je on. Zvao ih je je smrdljive kaftanlije (kaftan: turski kaput). Dr Dominik Mandić, Pilarov sledbenik, izneo je teoriju da Srbi potiču iz severne Afrike, od crnih Mavara, koji su kao rimski legionari došli na Balkan i pomešali se sa stočarima Vlasima: on Srbe u svojim knjigama naziva još Mavrovlasima.
Nebeski narod

18. 02. 2019 - 18:58

Vidju da se opučiste od Sorba, Vatikana i granica kod Tokija!! Ima li šta da se pije i mezi?? Nema!! Uhhhh, aj' da ja počastim sve redom, evo svima domaća loza i po pljat pršute! Živjeli!!
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 19:01

Na Prevlaci je prvo bila manja vila u doba kasnog helinizma ,pa Rimska ,pa Vizantijska bazilika,Najkasnije u drugoj polovini IX vijeka ovdje nastaje manastir, sa dvorištem i crkvom (BENEDIKTANSKI U XII vije-ku ne postoji nikakav manastir na ovom mjestu. Ustoličenjem pravoslavne Zetske episkopije gradi se nov arhitektonski koncept,Centar zetskog pravoslavlja i čuvena Svetomiholjska metohija strada nasilno sredinom XV vijeka. Manastir se razgrađuje, a velika količina gotovog materijala se odnosi za gradnju drugih manastira i crkava po Boki, kao što je npr. obližnji franjevački samostan Gospa od MilostiŠamo to treba znati ...
BRAVO

18. 02. 2019 - 22:34

"sporni"sporno je to da si ti pop spc-a, doša iz bosne, i zboriš što ti tvoj sotona naredi. Odprilike je to tako kako zboriš ali nije tako, što znači da zboriš laž, a vama je laž ka dobar dan. Da ti pojednostavnim pope na mlati.
ŠTA JE SPORNO

18. 02. 2019 - 23:49

Nijesam znao da su Nikšić i Čevo u Bosni.????
Po zasluzi...

19. 02. 2019 - 01:12

U svakom slučaju, izraz "Šta" u ovom kontekstu se ne upotrebljava u CG.
NETAČNO

19. 02. 2019 - 09:18

iZAĐI U PRODAVNICU MJEŠOVITE ROBE i slušaj
hell of the mess-

18. 02. 2019 - 19:19

sto bi rekao kralj Vukasin Mrnjavcevic. Sto se tice Cosovicevih "pisanija" o Srbima, Srbiji, Nemanjiicima, Svetom Savi,SPC.... "Akademik SANU Božidar Ferjančić piše (Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1379),". Istorijski izvori su prilicno slozni da se Maricka bitka odigrala 1371.
Srpski Tokijo i Jupiter

18. 02. 2019 - 19:21

Šteta što im pokloni kraljevinu!! Da ih je odmah proćera oklen su i došli, za Karpate, Ural, Ćećeniju, bolje bi bilo za čitav Balkan, jer već 500 godina do danas, Vlasi ugrožavaju mir na Balkanu!! Valjda se Evropa sada naučila kako treba raditi sa Vlasima!??!!
murko

18. 02. 2019 - 20:08

Srbi nisu postojali kao narod u vreme Nemanjica. Ilirsko pleme Nemani je u pitanju. Danasnji Kosovari. Srbi se prvi put pojavljuju u 19 veku. Ne postoji ni jedan istorijski dokument koji bi potvrdio njihovo postojanje. Postojala je Srpska vera, ali ne i narod. Vera je silom i genocidom nametana do danasnjih dana.
GLUPSONE

18. 02. 2019 - 22:44

KakviI Nemani???Memanja je dobio ime po bibliskom svecu Neemanui koji je u jednoj ruci držao mač a u drugoj žezlo
Po zasluzi...

19. 02. 2019 - 01:21

Vidiš Sveznajući, Pavle Rovinski nam kazuje drugačije. Rovinski nam objašnjava da ime Nemanja kod Kuča znači siromah, onaj bez ičega što korespondira sa naučnim saznanjima o ovoj ličnosti, njenom socijalnom statusu kao i mjestu đe je živio - blizina izvora Ribnice i mjestu na kojem je kršten po Latinskom obredu - manastir u Milješu. Sve to u samoj blizini teritorije današnjih Kuča.
OBRATI PAŽNJU

19. 02. 2019 - 09:17

Klasično montenegrinsko objašnjenje .Tako je i Radosav Rotković toponime Srpsko do ,Srpska ,Srpska stijena tumačio kao mjesta đe se žnjelo srpom.Ime Nemanja je objašnjavao kao,,nema nic,,nema ništa Kako Nemanja potiče iz svješteničke porodice i to pada u vodu.Da nije žalosno bilo bi smiješnoPLITKI STE KA MORAČA LJETI
Generatori ratova i mizerije

18. 02. 2019 - 20:39

Srbija i Rusija su generatori nestabilnosti Balkana. Pogledajte spisak srpskih i ruskih okupacija i ratova kroz vijekove . Postoji na internetu
NETAČNO

19. 02. 2019 - 10:22

Engleska.Vatikan,Sad
Tajnovidac

18. 02. 2019 - 23:45

Lukaviji Srbende nego Latini :)
Мирослав Ђукић

20. 02. 2019 - 09:03

Нико ме не насмеје више од мог имењака! Хвала њему, хвала римском папи и ресорном министарству! Овај Свет би био сив и досадан без оваквих шаљивих причица!
xaxa

01. 03. 2019 - 02:50

A i ova dokumenta na faksimilima, iz 12. i 13. i 14. vijeka sastavio tvoj imenjak! xaxaxa
Мирослав Ђукић

04. 03. 2019 - 10:27

"Факсимили"!? Чланка који је написан о "папи Клеменсу"? Знате ли зашто ми папе зовемо Фрањо, Јован, Павле, а не: Francisco, John, Paul? Дајте, уозбиљите се!
Novi komentar