Istorijski dokumenti

Svetosavlje je jeres Nikolaja Velimirovića, nema ništa sa Svetim Savom

U SPC danas, kao i u raznim srpskim nacionalističkim organizacijama (Dveri, Obraz...) mnogi za sebe kažu da su Svetosavci, čime se žele predstaviti kao osobe koje upražnjavaju neki poseban oblik srpskog nacionalizma koji je skopčan sa hrišćanskim učenjem Sv. Save.
Objavljeno: 27. 02. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Nije istina da je Nikolaj Velimirović porijeklom iz Crne Gore: Vladika Nikolaj Velimirović rođen je 1881. godine u selu Lelić kod Valjeva, umro je 1956. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je vrlo načitan, dobar govornik, pisac knjiga u kojima ima i pametnih misli, pa je prije II svjetskog rata postao vrlo poznat. SPC ga je proglasila za sveca 24. maja 2003. godine. Ničim nije zaslužio da postane svetitelj, jer se svetitelj ne postaje zato što si pametan, dobar pisac i govornik, da je to uslov za kanonizaciju, Rusi bi svetim proglasili Dostojevskog, Vatikan bi Dantea kanonizovao, Francuzi Dekarta, Španci Servantesa...

Istina je kad se kaže da ljudi imaju više identiteta, ali svakako velika većina ljudi ima onaj glavni, najvažniji identitet, bio to nacionalni ili neki drugi, a kod Nikolaja je to bilo vrlo jednostavno, to je bio srpski nacionalni identitet koji mu je, naravno, bio ispred hrišćanskog. Mnogo puta sam slušao monahe i sveštenike kako govore, nema sumnje i u SPC ima priličan broj njih kojima je Hrist na prvom mjestu, takav je bio patrijah Pavle. Ali, to naravno nije slučaj sa Nikolajem Velimirovićem, kao što nije slučaj ni sa mitropolitom Amfilohijem koji je bio glavni agitator da se Nikolaj kanonizuje. I Nikolaj nekad i mitropolit Amfilohije danas bi Hrista mijenjali za srpstvo, za srpsku nacionalnu ideologiju. Obojica (i mnogi drugi u SPC) ako bi se našli pred dilemom - neka srpstvo propadne, neka ga nema, ali da Hristovo učenje potpuno zavlada - ja sam uvjeren da ne bi pristali da Hristovo učenje potpuno zavlada, ne bi se odrekli srpstva zbog Hrista. Kad kažemo da je Nikolaj bio nacionalista time smo mu udijelili kompliment, što se njega tiče riječ nacionalista je eufemizam, ako znamo kakav je odnos imao prema Jevrejima, ali o tome možda neki drugi put. U svakom slučaju pravoslavne crkve su u 19. vijeku nacionalizam u crkvi osudile skoro kao jeres i dodijelile mu crkveni naziv - etnofiletizam, a Nikolaj je bio zagriženi etnofileta.

2-scepanovic-i-nikolaj-velimirovicU životu Nikolaja Velimirovića nema ničeg svetog, jedan od uslova da bi neko bio kanonizovan je i da u narodu postoji njegov kult, da ga je narod prepoznao kao sveca. Ali, Nikolajev kult je vještački proizveden od etnofiletskih episkopa Srpske crkve, njegov kult nije potekao iz naroda. Nakon II svjetskog rata Velimirović je izbjegao u SAD, ali ga tamošnji Srbi nijesu cijenili, a kamoli da su ga smatrali za svetog čoeka. To je pośedočio Velimirovićev biograf, sveštenik SPC Predrag Šćepanović na predavanju koje je 29. XI 2009. održao u Duhovnom centru u Podgorici, evo što je Šćepanović rekao o boravku Velimirovića u SAD: "Jednom prilikom će mu neko od Srba u crkvi reći: ‘Šta ti Velimiroviću pričaš, ti zabadava jedeš srpski hleb’. To će ga jako zaboljeti i on će otići kod Rusa…” (Emisiju možete preslušati na linku)

Jedna oprobana taktika posrbljavanja Crnogoraca je – što više znamenitih Srba (i onih za koje srpski nacionalisti misle da su znameniti) – proglasiti za Crnogorce, pa logika glasi – ako je mnogo srpskih velikana iz Crne Gore, onda je jasno da su Crnogorci Srbi! Izmišlja se da je Stefan Nemanja Dukljanin, iako elitni srpski istoričari medievisti tvrde da je Rašanin koji je rođen kao izbjeglica u Duklji, pročitajte na linku. Fantazira se za Karađorđa da je porijeklom iz Vasojevića, iako dokumenta ukazuju da je on porijeklom Kliment, Albanac dakle, o tome je Analitika objavila tekst "Mit je da je Karađorđe Petrović bio porijeklom iz Vasojevića" i u tekstu su pokazani izvori iz vremena dok je Karađorđe još bio živ.

Tako se izmišlja i da je Nikolaj Velimirović crnogorskog porijekla. Srpski pjesnik Matija Bećković je na planini Lukavici u avgustu 2010, ovako ćeretao: “Kao da se obistinjuje reč Sv. Vladike Nikolaja, najslavnijeg, kako beše, odakle je on? Najslavnijeg Zagarčanina, kad Srbi nemaju prijatelja na zemlji počnu da ih traže na nebu...” (Crkveno-narodni sabor na planini Lukavici, 2. avgust 2010)

Međutim, sami Nikolaj Velimirović izričito je tvrdio da nije crnogorskog porijekla. Pop SPC Predrag Šćepanović na pomenutom predavanju 29. XI 2009. u Podgorici, je rekao: “Pošto smo ovdje u Crnoj Gori, da ispričam jedan podatak, da je jedna grupa mojih Zagarčana došla tom prilikom kod Vladike Nikolaja, da ga pita da li su to Velimirovići, da li je njegovo porijeklo iz Zagarača, on je tom prilikom rekao: ‘Kad vas vidim tako kršne i lijepe, volio bih da jesam, ali nisam‘.“ (link)  

Valjda Nikolaju otac i đed nijesu krili đe su im korijeni??

Nikolaj 1935. isfantazirao nacionalizam Sv. Save: Nikolaj Velimirović je 1935. na Kolarčevom narodnom univerzitetu održao predavanje pod nazivom “Nacionalizam Svetog Save“ i to njegovo predavanje se može pročitati na sajtu scribd.com. Godine 2013. objavljena je knjiga “Vladika Nikolaj Velimirović: Sveti Sava” (izdavači Štampar Makarije i Oktoih, štampa Artprint, Novi Sad) koju je priredio Velibor Džomić. U knjizi je od strane 215 do strane 227 dato to Nikolajevo predavanje pod naslovom “Nacionalizam Svetoga Save” i u ovom tekstu sve Nikolajeve riječi koje je izgovorio na tom predavanju 1935. godine, su preuzete iz te knjige.

Na tom čuvenom predavanju Nikolaj je isfantazirao nacionalizam Sv. Save, koga kod Save, naravno, nije bilo.

3-nikolaj-o-hitleruJedna od zasebnih istorija sveukupne istorije čovječanstva je i istorija imitiranja. Npr kad je u nekim zemljama Evrope zavladao feudalni poredak, zavladao je potom skoro u svima, pa je kasnije u 19. vijeku pod uticajem Francuske revolucije (1789) feudalizam u Evropi propao u svim državama. Poslije II svjetskog rata podražavajući besmisleni sovjetski socijalizam u svijetu je nastalo mnogo socijalističkih država. Između dva svjetska rata nacionalšovinizam i fašizam bili su u modi, u raznim evropskim državama postojali su jaki fašistički pokreti ili su sami fašisti bili na vlasti. Tako, pod snažnim uticajem evropskih nacionalšovinističkih pokreta Nikolaj Velimirović je te 1935. krenuo da uveže, spoji u jedno, srpski nacionalizam i srpsku crkvu.

Pohvalio Adolfa Hitlera, savršeni dokaz da nije svetac: Na predavanju je pohvalio Adolfa Hitlera koji je dvije godine ranije došao na vlast u Njemačkoj, ovako je zborio Nikolaj: “Ipak se mora odati poštovanje sadašnjem nemačkom Vođi, koji je kao prost zanatlija i čovek iz naroda uvideo, da je nacionalizam bez vere jedna anomalija, jedan hladan i nesiguran mehanizam. I evo u XX veku on je došao na ideju Svetoga Save, i kao laik preduzeo je u svome narodu onaj najvažniji posao, koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju. A nama je taj posao svršio Sveti Sava, prvi među svetiteljima, prvi među genijima i prvi među herojima u našoj istoriji. Svršio ga je savršeno, svršio ga je bez borbe i bez krvi, i svršio ga je ne juče ili prekjuče nego pre 700 godina. Otuda je nacionalizam srpski, kao stvarnost, najstariji u Evropi. Po istorijama se piše, kako se nacionalizam u Evropi otpočeo buditi i ostvarivati tek od Mađarske bune 1848. godine. Ako je to istina, onda znači da je nacionalizam srpski stariji od evropskog za punih 600 godina.”

Da je srpski nacionalizam u starijim vremenima stvarno bio onakav kakvim ga Nikolaj zamišlja, Srbi ne bi ni pali pod Turke, ili bi se u najgorem slučaju, od Turaka oslobodili u 17. vijeku. Tek u 18. vijeku kod vojvođanskih Srba počelo je buđenje nacionalne svijesti, u najminimalnijoj mjeri, a srpski nacionalizam je prvi put buknuo poslije Prvog srpskog ustanka čiji je učesnik bio i otac srpskog nacionalizma - Vuk Karadžić. Jeste Sv. Sava napravio Srpsku crkvu, i da bi neko postao Srbin bilo je neophodno da je pripadnik te crkve, ali srpski nacionalni program i ideologiju, priču (mit) o Srbima kao narodu/naciji napravila su dva najbolja druga - Vuk Karadžić i Simo Sarajlija.

Što se tiče Nikolajevih riječi o Hitleru, kao čoeku, najobičnijem smrtnom čoeku koji nije u stanju da predvidi ni što će se śutra desiti, ništa mu ne zamjeram, jer Nikolaj, bez ikakavih svetačkih osobina nije 1935. mogao da predvidi kakvo će zlo nekoliko godina kasnije da ostvari ludi Adolf. Kad bi običnom čoeku, koji bi rekao o Hitleru to što je Nikolaj rekao - ljudi kasnije prebacivali zbog tih riječi, on bi mogao lako da se brani "nijesam znao u što će se on izroditi, nijesam vidovit", i to je u redu.  Nikolajeve riječi o Hitleru su jedan od savršenih dokaza da u Nikolaju nema ničeg svetog, jer svetac bi sigurno ośetio takvo zlo kakvo je postojalo kod Hitlera.

Sava okrunio Prvovenčanog, narodne dinastije?! Na predavanju je Nikolaj i ovo kazao za Sv. Savu: "Najvažniji njegov akt u uređenju države jeste utvrđenje narodne dinastije. On je krunisao Stevana za kralja ne za to što mu je Stevan bio brat nego za to što je bio pravoslavni Srbin i uz to zakoniti nosilac državne vlasti.“

4-milenko-filipovic-o-knezu-lazaruKao što znamo svi znamo, ovo nije tačno. Sava nije krunisao Stefana Prvovenčanog, već ga je krunisao rimski papa Honorije III, 12017. godine. Papa je Prvovenčanom poslao legate iz Rima koji su mu donijeli kraljevski vijenac o tome je Analitika objavila tekst 18. II 2019. godine - link. Nepodijeljeni stav u srpskoj istoriografiji je da je Prvovenčani iz Vatikana dobio kraljevske insignie.

Nastavio Nikolaj da govori na predavanju: “Od Svetoga Save do danas nikada u slobodi nije nad srpskim narodom vladala nekakva strana dinastija, čak nikada nijedan stranac, sem možda Jerine, koju je narod prozvao prokletom Jerinom. Za srpski narod kao valjda ni za jedan drugi u svetu narodna dinastija postala je tako prirodna stvar, da mu je nepojmljivo kako neki narodi mogu uzimati tuđine za svoje vladare, a nepodnošljiva i sama pomisao da njemu u njegovoj slobodnoj državi tuđin bude vladar.“

U vezi sa ovim moramo znati - nijedan Nemanjić, Hrebeljanović, Mrnjavčević, Branković se nikada nije deklarisao kao Srbin. Srpska istoriografija ih smatra etničkim Srbima, ali oni za sebe to nikada nijesu naveli. Ikona srpskih nacionalista – knez Lazar Hrebeljanović, koji se suprostavio Turcima na Kosovu 1389. i tu junački poginuo, nije bio etnički Srbin. Milenko Filipović piše: “Prema tome, sasvim je verovatno što dubrovački istoričar Lukari kaže, da je srpski knez Lazar prvobitno bio katunar, a poznato je dobro da je i bugarski car Asen bio vlaškog porekla.“ (Milenko S. Filipović, Struktura i organizacija srednjevekovnih vlaških katuna, zbornik Simpozijum o srednjovjekovnom katunu, održan 24. i 25. novembra 1961. g, Sarajevo, 1963, strana 80).

Lazar Hrebeljanović je bio iz katunarske – vlaške porodice. Brankovići vode porijeklo iz Zahumlja, današnje Hercegovine, vjerovatno su i Brankovići Vlasi.

Karađorđevići su Klimenti – albanskog porijekla, to potvrđuju istorijski izvori koji su nastali dok je Karađorđe još bio živ; Francuzi su zapisali da je Karađorđe Kliment, zapisali su ono što im je rekao Karađorđev izaslanik Rado Vučinić. Analitika je 26. VIII 2017. o Karađorđevom porijeklu objavila tekst "Mit je da je Karađorđe Petrović bio porijeklom iz Vasojevića".

Nastavlja Nikolaj na predavanju: “Narodna država za Svetoga Savu značila je otadžbinu, zemlju otaca naših, u kojoj živi jedan i isti narod.“

Koji je to jedan i isto narod koji živi u Savinoj Srbiji? Sigurno su to Srbi, Nikolajev um nije spreman da pribere još neki narod. Tako, Velimirović svoju etnofiletsku fantaziju iz 20. vijeka projektuje na srednji vijek. Da li je Nikolaj Žički Velimirović čitao natpis na śevernom zidu pod kulom manastira Žiča, a živio je u tom manastiru? Na tom zidu je uklesano, kao povelja Stefana Prvovenčanog: “A ovo su Vlasi koje smo dali ovoj crkvi...“   (Stefan Prvovenčani, Sabrani spisi – Žički natpisi, www.rastko.rs)

Na njegovom manastiru Žiča uklesano da su u srednjem vijeku u Srbiji živjeli Vlasi, a Nikolaj kaže bio samo jedan narod (Srbi)?!

Češki istoričar Konstantin Jireček (1854-1918), za koga bi se moglo reći da je napisao prvu ozbiljnu istoriju Srba, piše: “Nema ni jedne srpske manastirske povelje XII-XIV veka, u kojoj ne bi bilo govora o vlaškim pastirima u unutrašnjosti Srbije.“ (Konstantin Jireček, Istorija Srba, Kulturna istorija, Biblioteka fototipskih izdanja, Zmaj, Beograd, 1990, str 34)

5-cirkovic-o-balsicima-i-crnojevicimaOsim Srba i Vlaha, istorijski izvori potvrđuju da su u srednjevjekovnoj Srbiji živjeli i Arbanasi i Sasi i Dubrovčani i Grci...

Narodna država Srba u vrijeme Nemanjića, o kojoj priča Nikolaj, nije postojala. Kao i svaka feudalna država u to doba i Srbija Nemanjića je bila država jedne porodice, jedne dinastije, u ovom slučaju dinastije Nemanjić, nije to bila država bilo kog naroda, već država u vlasništvu jedne feudalne porodice.

Sava otac prosvjete, srpske arhitekture i kulture?! Zatim Nikolaj na istom predavanju dalje priča: “Otac naše narodne prosvete Sveti Sava je shvatao prosvetu kao znanje i vežbanje. Pre svega kao znanje vrlina i vežbanje u vrlinama. Otuda je narodna prosveta u organskoj i neraskidljivoj vezi sa narodnom crkvom.“

Sveti Sava nije osnovao bilo kakvu “narodnu prosvetu“. Kao i u svim manastirima na svijetu i Savini monasi jesu prenosili pismenost na buduće monahe i popove, ali ne i na narod, nema dokaza da je Sava osnovao jednu jedinu školu za obične: Srblje, Vlahe, Arbanase, ili za bilo koga ko je živio u državi Nemanjića.

Još Nikolaj na istom predavanju: “Otac narodne prosvete Sveti Sava je u isto vreme i otac narodne kulture. Kultura je spoljašnji umetnički izraz narodnog uma i osećanja. Sveti Sava je neumoran bio u strojenju i stvaranju. I sve što je on postrojio i stvorio predstavlja savršen umetnički izraz: bilo da je to građevina, kao što su Hilendar i Žiča...“ (ista knjiga)

Nema podataka ko su bili arhitekte Hilandara i Žiče. Dečani su izgrađeni u prvoj polovini 14. vijeka, projektovao ih je rimokatolik fra Vita Kotoranin. U vrijeme građenja Žiče, u Srbiji nije postojao nijedan grad, što će reći da je tradicija građenja gradova ili velikih građevina u Srbiji bila ravna nuli, pa ako je stotinak godina kasnije rimokatolik iz Kotora gradio Dečane, sami promislite da li je moguće da je početkom 13. vijeka Srbin, to jest srpski arhitekta, gradio Žiču.

I još Nikolaj: “Po njegovom primeru i nadahnuću narod je srpski uspeo da sazda svoju savršenu nacionalnu kulturu, to jest da dâ savršen svojstven izraz svoga uma i srca u zidariji, u vezu i tkanini...

Ne postoji srpski jedinstveni vez i tkanina, različite etničke grupe su naselile Srbiju i donijele svoje kulturne proizvode. Nikolaj je, naravno, Crnogorce smatrao za Srbe, a nošnja “vez i tkanina“ ljudi iz Srbije i Crnogoraca, se potpuno razlikuju.

Nikolaj kaže za Nemanjiće nijesu ratovali stranci: Nikolaj na istom predavanju: “Sveti Sava nije bio vojskovođ ni organizator vojske, ali je on bio opredelitelj smisla i cilja srpske vojske. Vojska mora biti narodna, da bi imala svoje moralno opravdanje i blagoslov crkve. Pre svega narodna vojska sastoji se iz sinova naroda a ne iz robova ili plaćenika, kao što je slučaj u imperijama. Dalje, narodna vojska ima za cilj, samo i jedino da brani narod i narodnu državu a nikako da napada druge narode i ruši tuđe države. Najbolje ime ovakvoj vojsci jeste narodna odbrana.”

Još jedna kompletna i cijela neistina, zapravo, čista uobrazilja. Kaže Sava "opredelitelj smisla" narodne vojske, dakle srpske, u kojoj nema plaćenika. Akademici SANU Božidar Ferjančić i Sima Ćirković su u knjizi "Stefan Dušan - car i kralj", zapisali: "Na samom početku Dušanove vladavine, već 1333. godine, pominje se jedna ličnost koja će imati važnu ulogu u ratnim zbivanjima. Bio je to vitez Palman, zapovednik odreda nemačkih najamnika, o kojima se više puta govorilo u istoriji Dušanovih ratovanja i osvajanja. Uzimanje stranih najamnika, ratnika po pozivu, uobičajilo se u Srbiji još za vreme kralja Milutina. Mnogobrojni su bili Turkopuli, hristijanizovani Turci, koje je on preuzimao od Vizantinaca. Ima, međutim, i tragova službovanja zapadnih vitezova. Milutinov sin već uzima u službu Katalance, koji su svoje usluge nudili u čitavoj južnoj Evropi. Ostavili su neizbrisive tragove u vizantijskoj istoriji početkom XIV veka. Iz nemačkih zemalja, kao i iz Italije, poticale su takođe najamničke družine, koje su stupale u službu vladara sposobnih da plate visoku cenu njihovih usluga. Pored Palmanovih Nemaca, pominju se i Latini kao druga najamnička grupa u Srbiji. Uz kralja je i kraljica imala svoj odred. Venecija je više puta izlazila u susret Dušanovim molbama da u njenoj okolini regrutuje najamnike..." (Verni vitez Palman, Večernje novosti, 20. VIII 2005, link)

7-savine-rijeciA Sima Ćirković piše o zetskim velikašima: "Primeri nekih istaknutih rodova, kao što su bili Balšići, zatim Kalođurđevići-Crnojevići, Mazareki, Spani, pokazuju da je put društvenog uspona bio otvoren i vlaškom i arbanaškom elementu.” (Sima Ćirković, Srbi u srednjem veku, Beograd, 1995, strana 197, link)

"Vlaškom i arbanaškom elementu", kaže Ćirković, a ne srpskom.

Sava - jevanđelski nacionalist?!! Na predavanju 1935. Nikolaj maštari do iznemoglosti: “Takav nacionalizam Sveti Sava je smislio, u narodnu dušu ukorenio i svome narodu kao ostvareni ideal u amanet ostavio. To je njegov jevanđelski i organski nacionalizam.”

Svetog Savu proglasio za nacionalistu, pa kaže “jevanđeljski i organski nacionalizam”! Jevanđeljski nacionalizam, to je kao kad bi rekli – slatkovodni Jadran, kad Jadran bude slatkovodan tada će postojati jevanđeoski nacionalizam. U jevanđeljima, to svi znamo, nema ni traga od nacionalizma.

Vatromet Nikolajevih imaginacija se nastavio na istom predavanju, 1935. godine: “Pre svega naš svetitelj je proveo više od dve decenije u jednoj internacionalnoj sredini, ili bar interpravoslavnoj. To je Svetogorska sredina, monaška republika, sastavljena od Grka i Rusa i Rumuna i Bugara i Arnauta i Đurđijanaca i Arapa. U toj i tako raznorodnoj sredini Sava se naučio voleti ljude raznih narodnosti i bio je neizmerno voljen od sviju. Pa iako je proveo svoje najimpresivnije mladićske godine u takvoj internacionalnoj sredini, Sava nije postao internacionalist, no žarki jevanđelski nacionalist."

Možemo samo da se smijemo na to kako je Sava postao “jevanđeoski nacionalista”. I to srpski! Jevanđeljski nacionalista, mogao bi da bude jedino onaj koji bi se izjašnjavao kao Hrišćanin i koji bi iz svog bića izbacio bilo koji nacionalni identitet. Ali, pošto je Nikolaj rekao da je moguć srpsko-jevanđeoski nacionalizam, kler SPC je pomislio da je on tu nešto sadržajno rekao. Ja sam već napisao da u njegovim pisanijama ima pametnih misli, ali pošto je na predavanju 1935. pričao o srpskom nacionalnom pitanju, bio je previše ushićen i euforičan da bi mogao trezveno da razmišlja. Jednostavno, vrtlog etnofiletizma ga je ponio u duboke vode fantazija.

Mirko Đorđević komentariše: “Za nas postoji, slušajte sad ove čudovišne teze po mom mišljenju, ‘svetosavski nacionalizam i jevanđeljski nacionalizam’. Onaj ko je pročitao dela svetoga Save, a to nije teško, samo mi smo malo lenj narod, od originalnih spisa svetoga Save sačuvano je samo 150 strana, ni jednom se rečju u spisima Svetog Save ne može uopšte naći nikakvo forsiranje nacionalizma. Sveti Sava je bio tipičan čovek srednjega veka, a u srednjem veku kategorija nacionalizma ništa nije značila, apsolutno ništa. Još čudovišniji je zaključak da postoji neki jevanđeljski nacionalizam. Koliko je meni poznato u ukupnoj istoriji ljudskoj i kulturi nikome dosad nije palo na pamet da u Jevanđeljima nađe nacionalizam.” (TV emisija "Zašto se u crkvi šapuće 3. dio", 2005, link)

Sv. Sava nikada Srbe u spisima nije pomenuo: Nikolaj je kazao da je Sava na Svetoj Gori boravio u interpravoslavnoj sredini, to je tačno, a znamo da je na predavanju saopštio da je Sv. Sava autor srpskog nacionalizma. No, taj Sava koji je "autor" srpskog nacionalizma u svojom spisima nikada nije zapisao riječi Srbin i Srbi, izbjegavao je da pomene Srbe, to ćemo odmah pogledati. Sljedeći citat napisao je lično Sveti Sava, piše o događajima poslije smrti Nemanjine: "I tako mnogi narodi tada dođoše da mu se poklone i da ga sa velikom počašću opoju. Pojali su prvo Grci, potom Iverci, zatim Rusi, posle Rusa Bugari, potom opet mi, njegovo stado sakupljeno.” (Sveti Sava, Žitije Svetog Simeona Nemanjewww.rastko.rs)

Da li autor srpskog nacionalizma može biti čoek koji neće ni da napiše riječ Srbi?! Sami Sava izbjegava da pomene srpsko ime, izbjegava da imenuje njegov narod?! Da li ga je i mogao imenovati, ako je to Savino "MI", podrazumijevalo mješavinu Slovena, Vlaha, Arbanasa? Možda Nemanjići nijesu bili srpskog porijekla, pa mu je teško bilo da napiše - "mi Srbi"?

Nacionalizam Sv. Save je imenovan kao Svetosavlje: Ljudi su Nikolajevo predavanje o Savi 1935. godine shvatili ozbiljno, pa su taj "nacionalizam" Sv. Save nazvali - svetosavlje.

Vjerski analitičar Mirko Đorđević je za podgoričku “Republiku” 24. avgusta 2005. godine, izjavio: “Svetosavlje je ideološka sintagma nastala 1935. godine i ona nikakve veze nema sa Svetim Savom."

U tekstu "Molitva protiv kulture" (sajt Peščanik, 4. april 2009) isti Đorđević je naveo ko je skovao riječ svetosavlje: "I od ‘svetosavlja’ koje je kao sintagmu smislio i lansirao jedan očajni Rus koji se zvao Fjodor Titov, i to u Beogradu uoči poslednjeg svetskog rata.” (link

A Vladimir Veljković saopštava drugačije: “Tvorac kovanice svetosavlje je pravoslavni svećenik i ljotićevac, otac Dimitrije Najdanović (1897-1986).“ (Vladimir Veljković, Svetosavska politička konfuzija, 13. VI 2012, pescanik.net). 
Svetosavlje dakle jednom riječju označava - srpski nacionalizam Sv. Save, premda nikakvog nacionalizma kod Save nije bilo i bilo ko - ko kaže da je Svetosavac, tj da upražnjava neki poseban vid srpskog - Savinog pravoslavnog nacionalizma, ne može svoje svetosavlje temeljiti na riječima Sv. Save. Pitajte bilo kog svetosavca da vam kaže neko Savino srbovanje, neće vam dati nikakav odgovor.

Učenje Sv. Save je bilo skoro u potpunosti kopija grčkog pravoslavlja, Sv. Sava nije imao bilo kakvo svoje posebno - ni crkveno ni nacionalno učenje.

6-djordjevic-mirko-o-jevandjeljskom-nacionalizmuSv. Sava je bio predstavnik feudalne porodice, a feudalci i nacionalisti su arhineprijatelji: Nacionalizam je u 19. vijeku srušio feudalizam i neograničenu moć crkve, Francuzi su 1789. podigli nacionalnu revoluciju u kojoj su zbačeni okovi u kojima su od strane feudalaca i crkve bili svezani evropski narodi.

Nacionalisti i feudalaci su arhineprijatelji, u suštini - nacionalisti su protivnici i crkve, jer nacionalisti žele da djeluju u interesu cijele svoje nacije, a ne u interesu nekih velikaša ili jedne institucije kao što je crkva. Istorija se ponavlja, i danas se vodi ogorčena borba između neofeudalaca-milijardera (Rotšildi, Rokfeleri, Soroš...) koji žele da zbrišu nacije i pretvore ih u bezobličnu masu i nacionalista kao što je Tramp koji je nedavno za sebe javno rekao "ja sam nacionalista".

Kao što sam pokazivao u prošlim tekstovima Sava je sve učinio za dobrobit svoje porodice - dinastije, osnovao privatnu crkvu na čijem je čelu bio prvo on, pa je svetiteljima proglasio tatu i brata, pa ih islikao u crkvama i manastirima, a to je sve radio da bi svojoj porodici obezbijedio dugo vladanje, u čemu je i uspio.

Da je Sv. Sava bio nacionalista, to bi značilo da je jačao kolektivnu narodnu svijest i ponos Srba (i ostalih naroda koji su živjeli u njegovoj državi). Jačanje narodne svijesti tj veličanje Srba bi značilo slabljenje ugleda dinastije i brzo bi se, kao i svuđe đe se nacionalisti razmašu, isti ti Srbi dośetili da nijesu Nemanjići jedina porodica sposobna da ih vodi. Sava je bio vrlo prepreden i znao je kuda bi vodilo ako bi počeo da snaži kolektivnu narodnu srpsku svijest.

Jedan od glavnih razloga zašto je prebogata srednjevjekovna Srbija pala pod Turke bio je taj što Sloveni/Srbi i ostali u njoj nijesu imali razvijenu nacionalnu svijest, samim tim - nijesu imali ni nacionaliste.

Nemanjići, Mrnjavčevići, Hrebeljanovići nijesu branili Srbiju zbog Srba, zbog srpskog naroda. O ne, oni su samo branili svoje FEUDE, ko to ne razumije, ne razumije istoriju, no dobro, takvi koji ne razumiju istoriju su velika većina.

Po srednjevjekovnim shvatanjima i Srba i Turaka, Turci nijesu osvajali zemlju Srba, već zemlju Nemanjića, Mrnjavčevića, Hrebeljanovića... Turci su otimali oružjem tuđe feudalne pośede i uspostavljali svoj feudalizam.

Tačno je da je Sava napravio autokefalnu Srpsku crkvu, i tačno je da je tokom istorije Srbinom mogao postati samo neko ko je bio pripadnik te crkve, jer je srpsko ime postalo skopčano sa imenom te crkve. Ali, srpsku nacionalnu ideologiju, ovu koja je i danas dominantna među Srbima, su uglavnom napravila dva najbolja druga - Vuk Karadžić i Simo Sarajlija.

Priča Nikolaja Velimirovića o nacionalizmu Sv. Save lišena je bilo kakvih činjenica, ideja da je Sava bio srpski nacionalista je jeretička ideja, Sava se u potpunosti držao Hristovog učenja, Hrist o Srbima ništa nije rekao, pa tako ni Sveti Sava.

Komentari: 93

Чуда Св. Николаја

27. 02. 2019 - 00:11

На Златицу је један момак одиграо тикет и помолио се оцу Николају "свети оче Николају дај ми снаге да добијем коју пару, немам ти ништа до плате" Одигра је са 50 цената 8 јединица и добио 48 €. Па веле Николај не дарива чуда људима! Некате са том причом. А један мали у Горњу Горицу се молио Николају да добије двојку из матерњег и даде му наставница тројку, ето још једно чудо Светог Николаја.
@ za cuda sv nik...

27. 02. 2019 - 17:30

nije to nista jer ja znam momka koji je objesio krst o retrovizor i sad vozi ludacki ubijedjen da su i Sava i NIkolaj sa njim u autu.Proslo je preko pola godine i njemu jos nije nista bilo.Postoji nesto....neka visa sila.
Чуда Св. Николаја

27. 02. 2019 - 19:09

А јутрос сам чуо за још једно чудо. Знамо да је ових дана пувао јаки вјетар три дана, једна баба није излазила из куће 3 дана, молила се Николају да престане вјетар и стаде, стварно. Ето још једно чудо, надам се да наши очеви из цркве читају ово и да ће прибељежити у житију чуда светих отаца.
Никољдан

27. 02. 2019 - 20:07

Ја се не бих превише шалио са св.Николајем.Прочитај о чуду св.Николе у вријеме комунизма са једном дјевојком која се шалила.Ово има на интернету
@

01. 03. 2019 - 00:13

ISPRICAJ NAM U KRATKIM CRTAMA STO SE DESILO DJEVOJCI U VRIJEME KOMUNIZMA A DA TO IMA NA INTERNETU STO JE KRUNSKI DOKAZ DA JE PRICA ISTINITA.NIJE MOGLA DA SE UDA.OSTALA JE U U DRUGOM STANJU A NIJE SE KRESNULA.ILI SE MOZDA KRESALA U SVE CETIRI A NIJE MOGLA DA SE UDA.MOLIM TE DA NAM ISPRICAS ALI MALO UBLAZI PRICU DA NE STREKNEMO.I JOS TE MOLIM AKO NIJE NEKI PROBLEM DA NAPISES KOJE SI NACIONALNOSTI JER IMAM NEKE PRETPOSTAVKE ALI NISAM SIGURAN.
Auu..

27. 02. 2019 - 00:21

... Kad bi četvrtinu energije trošio na Crnu Goru koliko troši na brljanje Srbije, možda bi i napravio nešto u životu
ISTINA

27. 02. 2019 - 08:02

Istina je istina a istina vama serbaljima smeta i boli jer vi živite i opstajete na laži.
A Hitler?

27. 02. 2019 - 09:00

Aто што је и Хитлер покушао (покушао, понављам) да формира нJемачку националну Цркву, као што је Свети Сава формирао Српску Аутокефалну Православну Цркву. И Свети Владика, у том контексту, није поменуо само Хитлера, већ и Јана Хуса и Мартина Лутера, итд. Хитлерово има, заправо,Свети Владика Николај није чак ни поменуо у том предавању ,,Национализам Светог Саве", већ ја само рекао ,,садашњи немачки вођа".
1935, ko?

27. 02. 2019 - 16:33

Pa na koga je mislio Nikolaj? Na Vilija Branta?
Ljubitelj tutuša

27. 02. 2019 - 08:17

Pa tu brljotinu i treba predstaviti i približiti Tebi, da bi su upoznao sa veličinom svoje zablude, Ti i ostale posrbice.
zašto je odlikovan?

27. 02. 2019 - 08:55

. Naime, kao episkop ohridsko-bitoljski, blagoslovio je da se groblje nemačkih vojnika uredi i ogradi, zbog čega je kasnije bio odlikovan. Orden dobijen od strane Firera 1934.godine stvorio je kasnije Nikolaju velike probleme, jer se svi njegovi protivnici iznova i iznova pozivaju na to.Ima li paralele sa grobljem njemačkim vojnicima koje je naša trenutna vlast uredila
@ "zašto je odlikovan"

28. 02. 2019 - 06:15

Tačno je da je odlikovan od strane Hitlera zbog tog groblja Ali to je bilo '34 god i Hića je tada izgledao pristojno i normalno - niko nije mogao ni slutiti u kakvo će se čudovište on kasnije pretvoriti. Niti je ko tada vladici riječ prigovorio zbog tog čina. Čak se činilo viteškim djelom. A sjetite se samo da je feldmaršal Makenzen 1915 god. podigao na Košutnjaku spomenik "svojim hrabrim palim neprijateljima" na kome je pisalo na dva jezika: "Ovdje počivaju srpski junaci".Viteški čin - viteški komandant!!..........veliki getsbi
A Hitler?

27. 02. 2019 - 09:02

Али, познато је да је Свети Владика Николај критиковао Хитлера и нацизам јер су настојали да створе ,,нJемачку религију", на темељима паганизма. Такође, Свети Владика Николај није сматрао исправним методе којима се служили Хитлер и нацисти. Свети Владика Николај је један од рIJетких људи у тдашњој Југославији који су писали о пастору Нимелеру и немачким протестантима који су се супроставили Хитлеру. Такође, познато је да је Свети Владика Николај јавно и отворено подржао антифашистички пуч 27. марта, да су га НJемци због тога сматрали својим непријатељем, да су га држали затвореног, да је Свети Владика одбио да осуди устанак који су против Немаца подигли равногорци и партизани. Познато је да је Свети Владика био и интерниран у нацистички логор Дахау. Све су то, дакле, чињенице. Тако да један цитат, истргнут из контекста, не може да побије све ове чињенице која јасно указују да Свети Владика није био наклоњен Хитлеру и да никада није подржао нацистичку идеологију.
Djuro Vučinić

27. 02. 2019 - 10:51

A Hitler..đe ti je ime...zna se da je Nikolaj u Dahau bio povlašten. Imao je kapelu on sa nekim katoličkim svećenicima. Lično je Hitler naredio da se dovede u Dahau jer je to bilo najbezbjednije mjesto u ratom zahvaćenoj Evropi. Među saveznicima je bio dogovor da se logori ne bombarduju. Pitanje ..zašto nije ostao do kraja u Dahau,već je god prije dolaska Saveznika on bio van logora. Srbin je napisao knjigu na osnovu pronađene dokumentacije iz Dahau-a.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 11:57

Dr Nikolaj iz Engleske drži stalne veze sa Amerikom. Prati i stimuliše akcije srpskih organizacija sa druge strane Atlantika. Krajem 1915. godine, podstiče Mihaila Pupina da izda proglas svim Srbima u toj zemlji da, preko Narodne odbrane, pošalju našoj vojsci na solunski front **Božićni darak** u paketima u vrednosti dva dolara: košulja, dva para čarapa, duvan, sapun, četkica za zube itd. Otpremljeno je 15.000 paketa. Za nešto više od dve i po godine blagodareći zauzimanju dr Nikolaja iz Amerike u Srbiju je po pisanju **Srpskog dnevnika** poslato više od 1.000.000 dolara, i upućeno na solunski front preko 18.000 dobrovoljaca - Srba, Hrvata i Slovenaca. Najveći uspeh bio je što je za ideju ujedinjenja pridobio hrvatske i slovenačke sveštenike rimokatoličke crkve, dokazujući da u budućoj državi mogu živeti zajedno katolici i nekatolic
BRAVO

27. 02. 2019 - 15:07

Pope jel sve ovo znaš napamet ili čitaš.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:02

Kad je došao u Bitolj, vojnička groblja bila su u očajnom stanju. Ograde pale, krstovi polomljeni, stoka je slobodno šetala po njima i skrnavila grobove. Vladika je pokrenuo akciju i uredio francusko i nJemačko groblje. Za to je odlikovan visokim odlikovanjem francuske i nJemačke vlade. Govorio je. **Mrtav neprijatelj, nije neprijatelj. Oni, što ovdJe leže, ratovali su jedni protiv drugih za života. Smrt ih je pomirila.** Patrijarh Varnava, na svom putu po Makedoniji, posJetio je vojnička groblja sa francuskim počasnim konzulom Marselom Devosom 1936. godine.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:04

Opelo poslJe 130 godina Sa grupom speleologa i arheologa, vladika je pokupio sve kosti žena i dJece iz jedne pećine u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, koje su Turci pogušili u srpskom ustanku, iznad nje postavio veliki krst sa raspećem i održao čuvenu besJedu.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:06

Po svedočenju generala Aleksandra fon Lera, nemačkog komandanta grupe armija E na jugoistočnom ratištu, Hitler je lično izdao naređenje za hapšenje. Po svedočenju kapetana JNA Milana Škera, koji je bio prevodilac na saslušanju Fon Lera u mestu Sevnica, između Krškog i Zidanog Mosta, dijalog na saslušanju tekao je ovako: - Odgovorite, zašto je onako verolomno porušen Beograd, koji je bio proglašen za otvoreni grad? - To je bila zapovest mog firera - odgovorio je Ler. - Naredio mi je da porušim Beograd... - I šta je još Firer naredio? - Da uništimo srpsku inteligenciju i da obezglavimo vrh Srpske pravoslavne crkve i to u prvom redu patrijarha Dožića, mitropolita Zimonjića, episkopa žičkog Nikolaja Velimirovića, kao i kaluđere i monahinje srpskih manastira. - Zašto? - Zato što su oni **personalna uprava** srpskog naroda.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:10

PORED pokušaja sa generalom Milanom Nedićem, Nemci su nastojali više puta da patrijarha Gavrila i vladiku Nikolaja privole na saradnju. Jedanput mesečno u Vojlovicu je dolazio jedan visoki nemački oficir Majer, zadužen za verska pitanja, i razgovarao sa njima. Sve je ostalo bez uspeha. Nemci su onda odlučili da im se osvete. Rešili su da ih odvedu u zloglasni fašistički logor Dahau, gde su bili najveći Hitlerovi protivnici, na izdržavanju kazne. Dana 13. februara 1944. godine, jedan nemački oficir došao je iz Beograda u Vojlovicu i doneo naredbu Nemačke komande da se patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj spreme za put
Ljubitelj tutuša

27. 02. 2019 - 13:57

Red je da obznaniš ime izvora koji citiraš u svojim komentarima čisto iz razloga da neko ne bi pomislio da su navedeni teksrovi iz tvoje glave... i još jedna sićušna opaska - u prvim komentarima si bio prilježan tako što si prevodio sa srpskog na crnogorski... Moguće da si se kasnije umorio pa si odustao od plagijata i predao se predao čuvenoj srpskoj tehnici copy/ paste...
veliki getsbi

12. 03. 2019 - 14:24

Kada v svom postu (....eć pominjš patrijarha Gavrila Dožića i Vojlovicu, u ovom svom postu (.....-12.10) dozvoli da dodam nešto - za ilustraciju. Gavrilo Dožić,(možda najveći patrijarh koga je SPC imala u svojoj osmovjekovnoj istoriji) bio je za vrijeme rata zatočen pod stražom u manastiru Vojlovici kod Pančeva.Jednog dana ga je posjetio gestapovski kapetan i donio mu dvije knjige (AUF DEM BALKAN i VERSCHWBRUNGEGEN DEM FRIEDEN), koje je napisao za potrebe njemačkog Rajha SAVIĆ MARKOVIĆ ŠTEDIMLIJA, jedan od ustaških ideologa........nastaviću
veliki getsbi - nastavak

12. 03. 2019 - 14:30

Na kapetanovo pitanje: " Koliko ima istine u tvrdnji Savića Markovića- Štedimlije da crnogorci nisu srbi, već Crveni hrvat"i, patrijarh je odgovorio: "Ja jesam rođeni crnogorac, ali srbin po nacionalnosti! Zato sam i patrijarh srpski"!
Ćalasan

27. 02. 2019 - 17:23

"S.Sava je prokleo i uništio svoga psa koji mu je bio vjeran,samo zato,što, kad je svetitelj zakoračio sa jednog brda na drugo, pas nije uspio nego je pao u dolinu".-tako narod priča?Moguće zar ne?
Sanćala

27. 02. 2019 - 21:03

Jesi li to posmatra iz mjesne prodavnice uz pivo,parizer i vegetu?????
Djuro Vučinić

27. 02. 2019 - 10:43

Auu...zar je brljanje Srbije ,pisanje i razmišljanje najumnijih Srba istoričara i intelektualaca. Ja sam tekst Miroslava shvatio kao odbranu Sv Save od srpskog nacionalizma i zloupotrebe njegova imena. Gledajući djelovanje g Amfilohija u CG nije ni čudno što je on predložio nosioca Hitlerovog gvozdenog Krsta za sveca. Isti su. Miroslave ovo Ti je jedan od boljih tekstova na temu srpskog nacionalizma,koji veći dio zaslijepljenog Srpskog naroda vodi zajedno sa svima nama u propast.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 11:58

dokazujući da u budućoj državi mogu živeti zajedno katolici i nekatolici. Krajem 1917. godine, Nikolaj ponovo putuje u Ameriku. Srpsku misiju na Vašingtonskoj železničkoj stanici dočekao je ministar spoljnih poslova Amerike, gospodin Lesing i mnoštvo naroda. Uoči Božića 24. decembra, misija je primljena u američkom Senatu. Predsednik Senata, u svom pozdravnom govoru, izrazio je nadu da će sadašnji rad biti krunisan oslobođenjem i ujedinjenjem srpskog naroda. Na Božić, misija je u društvu ministra spoljnih poslova, položila venac na grob DŽordža Vašingtona. Tom prilikom Lesing je uporedio tvorca i osnivača američkih sloboda sa delom vožda Karađorđa.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:07

Srbi nisu što i Nemci Za sve Nemce misli firer i svi ga slušaju, Srbi su individualisti, svako misli svojom glavom i zato je mnogo partija u našoj državi.
Zoran

27. 02. 2019 - 03:12

Bravo gospodine cosovicu za iscrpan tekst o vladici nikolaju I tzv ideji svetosavlja.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 06:54

Oтац Предраг каже како је синовац Владике Николаја - Епископ шабачко-ваљевски Јован Велимировић, као историчар, потврдио да јесу из Загарача, а даљим поројеклом из Братоножића, са Пелевог бријега.
flamantes

27. 02. 2019 - 11:51

Srbi su prezimena dobili sredinom 19. vijeka
Milo

27. 02. 2019 - 18:12

IZVINJAVAM SE--Бошњаци, Велимировићи и Радосављевићи: Пред Кочину Крајину доселили су се Бошњаци из Осата у близини Сребренице, где су раније дошли из Западне Босне и неаселили се поред Бојанића у врху Потока, који добива њихово име. Бошњаци су: Велимировићи* и Радосављевићи**, има их 12 кућа и славе Никољдан. *Из ове породице је Свети Николај Охридски и Жички (Велимировић). ** Из ове породице је епископ Рашко-призренски (рашчињени) Артемије -(Радосављевић) и Антоније Јовановић, кнез ваљевске нахије 1827. године.Iz knjige Kolubara i PodgorinaLjube Pavlovića iz 1907 ,,
nhilizam

27. 02. 2019 - 06:54

U Srbiji su prezimena uzimana po imenu oca tako da Velimirovica ima u Zagarace ali nemaju veze sa Velimirovicima iz Srbije,kao sto ista prezimena iz Srbije ne maju veze jedni sa drugima ,zato niko u Srba nema rodoslov,ne znaju ko su ni od koga su,a pricaju o autokefalnosti,sprdnja od mrake
za nhilizam

27. 02. 2019 - 08:53

Ovo je najgluplji komentar koji sam u životu pročitao
nihilista

27. 02. 2019 - 09:15

Mozda ti se svidi citat Crnjanskog,Krvav je i gladan narod moj a slavna proslist je laz,,no ne brinem sto rece Njegos za veselu srbadiju
za nihilizam

27. 02. 2019 - 14:17

MLALIĆ-ZATOČNICI,,Trebao sam da im kažem kakva pogan živi među nama i u nama-izdajice,inadžije,podmuklice,fukare,kurve a mi smo im ostavili iluzijju i romantiku o nad junaštvuCrne Gore.Oni i sada misle da nam je nešto ostalo od togai nadaju se da ne naši biti vjerni i složni kao u vrijeme kada su sjekli turske glave..Ali te sloge nema više Razbi je Nikola a dosta smo i mi pomogliA MOŽDA JE NIKADA VIŠE NEĆE BITI.Jesli li zadovoljan?
mislim da "nihilizam"....

27. 02. 2019 - 09:56

...bi u nečemu mogao biti u pravu (samo u nečemu!). A to je da su prezimena u Srbiji bila vezana za očevo ime sve negdje do polovine 19-og vijeka kada su uredbom kneza Aleksandra K. bila zafiksirana. Slično je bilo i kod muhamedanaca (a u arapskom svijetu i dan-danas). Ovdje u CG starosjedilački narod vlaškog porijekla i nema (uglavnom) prezimena koja se završavaju na ",,,ić" ili "....vić". Pogledajte samo koliko toga ima na Cetinju!.......veliki getsbi
Toto

27. 02. 2019 - 10:19

Пошто су Цетиње населили Златиборци...
nihilizam

27. 02. 2019 - 11:15

Da u srbiji prezimena duze traju uveo je aleksandar karadjirdjevic malo prije 1933 no sto junacki pogibe
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 07:01

Владика НИЈЕ "хвалио Хитлера", како то измишљају сорошевски фалсификатори, а још мање га је "поредио са Светим Савом". То је један пасус, изговорен на предавању у Народној библиотеци, ГОДИНЕ 1935. А тада је Немачка била виђена као "један од европских лидера", Хитлера су примали сви живи државници, амерички Тајм га је ДВА ПУТА проглашавао за "Човека године" а Нобелов комитет 1938 није доделио награду за мир јер се двумио између (жива истина) - Хитлера и Гандија! Није никаква тајна да су јавности "демократске" Европе и Америке биле великим делом прохитлеровски опредељене и традиционално антисемитске, и да их није било ни најмање брига за Јевреје и неистомишљенике које је Хитлер почео да прогања још пре рата (у Америци се, чак, није ни писало о Холокаусту до пред крај рата). Као што их није било брига ни за Србе (и Јевреје) које су клали Хитлерови балкански пси, хрватске усташе, хортијевци, Шиптари и остали.
salto mortale

27. 02. 2019 - 09:21

Nije ga hvalio no proglasio plagijatorom sto je principe nacisticke preuzeovod njegovog slavnog pretka svetog save
za salto mortale

27. 02. 2019 - 10:45

Srbi su ,jedan od,naroda koji su naviše stradali od nacista tako da tvoja GLUPAopaska nema veze sa stvarnošću ,I ako nemaš šta pametno da kažeš NE JAVLJAJ SE
flamantes

27. 02. 2019 - 11:55

Jesi lio siguran da se baš radi o nacistima, zar oni nijesu bili u velikoj ljubavi?
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:44

Jedini koji sa nacistima na Balkanu,sem možda Grka ,nijesu bili u velikoj ljubavi su Srbi
Ljubitelj tutuša

27. 02. 2019 - 23:55

A ipak srpska prijestonica prva posla depešu Berlinu đe se pohvali da su uspjeli da Beograd, prijestolni grad srba, prvi u Evropi oslobode Jevreja - Juden frau! Da li ti ta činjenica govori išta?! Meni da! Srbi su podržavali fašistički sistem kroz četnike, Ljotićevce, svetosavce uopšte... moguće i kroz svoj rajetinski genetski kod uzgajan pola milinijuma pod Turcima. I nema toga srpskog arhipastira koji tu istorijsku istinu može pobiti. Ovo treba stalno iznova i iznova ponavljati odnarođenim Crnogorcima...
Pogledaj u naše dvorište

28. 02. 2019 - 07:21

Гестапо је успио да од септембра 1943, када је Њемачка након капитулације Италије окупирала Црну Гору, до фебруара 1944. идентификује већи број Јевреја који су остали у Црној Гори. Већина их је у више мањих скупина одведена прво у логор на Сајмишту, а одатле у друге логоре гдје су доживјели сличну судбину као и остали
Citat

28. 02. 2019 - 07:27

To jeste, kako god da se Nedić ponašao, on Jevreje nije mogao sačuvati pred nemačkim okupacionim vlastima, a Srbima time ne bi nimalo pomogao. Uostalom, kako okupirani može biti kriv za zločine okupatora? Odgovor na takvo pitanje je jasan – nikako!
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 07:02

Када је "врхунац" Хилеровог рада дошао на ред, гасне коморе и Аушвиц, тада је и Владика лежао у Дахауу. Зашто ти све ово пишем - треба Владикину опаску разумети на прави начин... Замисли, што рече један паметан човек, каква је то провокација и понижење осионе Немачке морало бити: година је 1935, у државној посети Краљевини Југославији је Херман Геринг, а на предавању им један српски духовник говори "ево, ви сада градите државу, а ми смо је направили пре седамсто и кусур година". Отуд помињање Светог Саве.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 07:03

Николај је ЛИЧНО СПАСИО доста Јевреја током рата (једна од преживелих Јеврејки, Рахела Трифуновић, својевремено је покренула иницијативу да Владика добије место у Башти Праведника у Јад Вашему, Музеју Холокауста). То што је писао против онога што је звао "јеврејским утицајем", био је стандардни теолошко-идејни "обрачун", какав није ни немогућ ни редак на линији хришћанство-јудаизам, на линији теорије.
salto mortale

27. 02. 2019 - 09:18

Genske anomalije ,evo i danas vele Mladic je spasava Bosnjake u Srebrenici,Srbi su bombardovani u Sarajevu
za salto mortale

27. 02. 2019 - 11:53

Nema genetskih anomalija narod koji je ostao ono što jeste!Genetskih anomalija imaju narodi koji svakih pedeset godina promjene VJERU ,IME ,PISMO,OBIČAJESRBI SU OSTALI SRBI TAKO DA SI U KRIVU
in camera caritatis

27. 02. 2019 - 13:43

To su ti pricali djedovi koji su setali opanke oko kuce dok su ti babe uzivale sa turadima,daj jednu knjigu u kojoj su srbi pohvaljeni od nekog autora bilo stranog bilo domaceg,recimo dzafzic se pita licimo li mi srbi na nsse pretke ili na nase osvajace ,pa sto bi crnogorci prihvatili snasarenje lapot kad u svojoj tradiciji imaju gusle slobodu osvetu pleme rodoslov gostoprimstvo cojstvo junastvo sto srbi bi da prisvoje a mogu samo da sanjaju
Otpiši mu kako znaš vladiko...

27. 02. 2019 - 14:28

Porn hub je objavio šta najviše vole da gledaju CG na erotskim sajtovima.E jada na jednom od prva dva mjesta su SRPKINJE.Bato od toga ne možeš pobjeći to je jače i od politike to je nešto IZ DUBINE DUŠE.A ne voli se svašta samo što ti je drago..jel tako!!!!!!!
BRAVO

27. 02. 2019 - 15:09

Ma si im ga reka pope
Vasojevic

27. 02. 2019 - 07:03

A sta to vas Dukjane -Crnogorce zanima? Ostavite bar jedan dan na miru Srbe ma dje bili Sta ste se okomili na sve sto je srpsko .Pisite malo o ovoj pohari, afer koverat, o stecajevima, o Vektri , i tako dalje..Ima jos zivotnih tema, batalite se pljuvacine po jednom narodu.
xy

27. 02. 2019 - 12:17

Ne znam zašto moderator nije objavio, ja pokušao Vasojeviću da ti odgovorim. Crnogorci bi bili sretni da ih se Srbi manu, ali neće Srbi. Što se tiče Velimirovića, čak i srpska Vikipedija piše da je bio idejni i duhovni vođa Ljotićevog Zbora. Srpskoj eliti to odgovara. Moderator verovatno nije "pustio" još neke moje kvalifikacije. Istorijska je činjenica da je čitavu 1942. godinu proveo u manastiru Ljubostinja u kome je sve vreme rata zasedao Dražin preki četnički sud. Likvidacije po "presudama" su vršene u šumarku blizu manastira, Velimirović nije imao primedbi. Takđe je istorijska činjenica da je za njega Hitler "sveti sava XX veka" zbog koje izjave je Hitler odlikovao 1937. godine Velimirovića. Odlikovanje je uručeno u Beogradu u ambasadi Nemačke.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 12:42

Pročitaj tekstove gore i proširi svoje siromašno znanje
xy

27. 02. 2019 - 13:21

O Velimirovićevom i Dožićevom boravku u logoru Dahau koje je trajalo nekoliko dana a to u odvojenom delu za povlašćene, pisao je prof. dr Predrag Ilić sa BU. Ako je uopšte bio tu smešten, bio je par dana, posle čega da gestapo prebacuje sa Dožićem u jedan Bečki hotel gde je ostao do 20.3.1945. godine posle čega su ga Nemci prebacili u Goricu da podrži Vladu nacionalnog jedinstva Dimitrija Ljotića. Ljotić je (govedo) poginuo putujući na taj sastanak, vozač izgubio kontrolu i zavalio se u neku banderu. Velimirović je održao govor na grobu koji ne ostavlja ni promil sumnje da je bio vatreni fašista. O odnosu gestapoa prema Velimiroviću najbolje govori činjenica da je sa svake stanice nadležni oficir slao u Beograd izveštaj koji opisuje kako se vladika i patrijarg osećaju.
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 16:27

Iako su ponižavani i zlostavljani ostali su živi zahvaljujući komandantu logora Dahau Johanu Adleru. Vladika Nikolaj Velimirović proveo je sa Adlerom u internatu u Bernu 1908. godine dva meseca u istoj sobi. Tada je Adler spremao doktorat iz istorije a Nikolaj iz teologije. Nikolajeva doktorska tema bila je Vera u Hristovo vaskrsenje, kao osnovna dogma apostolske crkve a Adlerova Sveti Franja Asiški, osnivač prosjačkog monaškog reda Franjevaca. U zloglasnom logoru Adler je iznudio istragu i saslušavanje Nikolaja i Gavrila pred esesovcima, ispitivao ih je sedam uzastopnih dana, kako bi dobio na vremenu, i spasio im živote. Na kraju je proglasio da nemaju krivice, jer je bio svestan da ih Hitler vodi u "zemlju nedođiju".
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 16:28

Posle pada Nemačke i zatvaranja logora Dahau, vladika Nikolaj Velimirović i patrijarh Gavrilo Dožić smešteni su u Kicbil, u kuću kuvara iz Dahaua - Vilhelma Krauta. Adler im je spasio glavu, a Vilhelm pomogao da prežive.
GRADJANSKI

27. 02. 2019 - 19:01

Posto sve znas o "tamo tvojijema" - da li znas: jesu li ova dva druga Nidzo i Gajo u Kicbil vozili slalom ili leceli sa skakaonice? Taj bi ti podatak para valja!
GRAĐANSKI

27. 02. 2019 - 19:53

Kad već sve znadeš o dva nabolja druga (Nidžu i Gaju), je li ti može bit znaveno - da li su ta dva insana u Kitzbühel-u (Kicbilu): vozili slalom ili su lećeli s velje skakaonice? Ta bi ti informacija parah valjala za istoriju SPC i "tamo tvojega (čoče) nebeskoga naroda"!
OPET GREŠKA

27. 02. 2019 - 16:32

15,9,1944do8,5,1945Kada ih je oslobodila 36Američka divizija pa ti izračunaj
Nole.

27. 02. 2019 - 14:19

Opet greška , jer mislim da si ti u svemu ovome najveća greška.Pođi u klinički centar i ispričaj sve ovo što si ođe napisa i siguran sam da ćeš dobiti gomilu ljekova.Greška je i što si takav ođen da znaš samo nacionalističke srpske trućarije.Ne moraš nikoga drugo pročitat osim velikog srpskog intelektualca i poznavaoca crkve pokojnog Mirka Đorđevoća pa će ti sve biti jasno uz uslov da sve to dođe do tvoga mozga.
Htio si Mirka Đorđevića

27. 02. 2019 - 17:34

136 emisija Peščanika,,,Vladika Velimirović je bio istaknuta politička ličnost i on se u pogledu svojih političkih opcija kolebao. Obično kažu – bio je od početka do kraja ostrašćeni i ubeđeni antikomunista, i to je stvar njegovih ubeđenja i moglo bi da prođe. Međutim, postoji jedan njegov zapis. On kaže: ako komunisti jednoga dana budu priznali veru, da je ne gone, ja nemam ništa protiv komunista i njihove ideologije. Nije, dakle, ni to baš tako.
xy

27. 02. 2019 - 18:39

"Dimitrije Ljotić bio je državnik, učitelj i hrišćanin. On nije bio samo državnik, on je bio hrišćanski državnik. Za poslednjih sto pedeset godina, mi smo imali velikih političara, velikih ljudi kao što su Garašanin, Jovan Ristić i Nikola Pašić, ali to su ljudi bili veliki za svoje vreme, i u granicama Srbije dok je Dimitrije Ljotić zašao u velike krugove svetske politike. To je bio političar sa krstom". - Velimirovićev govor Ljotiću na sahrani 23.3.1945. Prijatelju, nemoj bre da lupetaš ovde!
xy

27. 02. 2019 - 19:02

"Nije mrtav Dimitrije Ljotić. On sada pripada čitavom Srpstvu. On sada pripada nebeskoj Srbiji. A mrtvi su jači nego živi. On je sada jači, nego kada je bio živ. On je sada jači, nego kada je bio živ i sputan. On sada još više radi i poseduje više snage. On tek sad radi. Hvala mu.” - majkevamga četničke!
A mogu li ja tebi

27. 02. 2019 - 21:08

Šta si mislio da ću reć -sestru ne htio sam da ti reć da je cijela moja porodica bila u partizanima....Ali poštujem da se u to vrijeme nije gledalo našim očima
BRAVO

27. 02. 2019 - 15:10

Pope sad si im ti proširio znanje, bravo.
Vida

27. 02. 2019 - 08:18

Slazem se. Svetog Savu braniti a u Nikolajevu svetost sumnjati.
xy

27. 02. 2019 - 13:27

Rastka (Savu) Nemanjića je nemoguće braniti. Izvršio je pokolj srpskih i bosanskih bogumila (danas se to zove genocid), a njegov nadležni rukovodilac arhiepiskop Homatijan ga je ocenio kao sveštenika koji "više voli žene, rujno vino i brze konje nego molitvu". Izgleda da su svi srpski sveci li *ebivetri ili koljači. Rastko je bio i jedno i drugo. Na stranu što je bio "prosvetitelj" koji nije osnovao nijednu školu, u vreme kad je Bolonjski univerzitet sa desetak fakulteta imao već 200 godina tradicine. Srbi nisu imali nijednu školu.
@ "xy"

28. 02. 2019 - 12:58

Griješiš dušu - nepravedno optužuješ Savicu za nešto što on nije počinio (mada nije bio cvjećka). Nije on počinio genocid nad bosanskim bogumilima - niko nad njima nije počinio genocid. To je njegov tata - Stefan Nemanja počinio nad raškim bogumilima, Izgleda da ih je pobio oko dvijesta hiljada. Ali njegova duga ruka nije dosegla Bosnu niti današnju Crnu Goru.....nastaviću
Oko dvjesto hiljada

28. 02. 2019 - 13:12

Zamolio bih vas da ponovo pročitate što ste napisali i NAĐETE PROCJENE O BROJU STANOVNIKA U TO VRIJEME..ne pišite ništa dok ne provjerite ..triput
nisam ih mogao....

28. 02. 2019 - 14:30

....ja brojati - tako je negdje zapisano i prenio sam. Dozvoljavam da je podatak upitan. Dali je genocid? I to je upitno - zavisno od važećih kvalifikativa za to nedjelo. Kaži mi dali je Skenderbeg Kastriot izvršio genocid kada se iz islama vratio u pravoslavlje pa oko Kroje i u njoj pobio oko dvadeset hiljada onih koji se iz islama nisu htjeli vratiti u pravoslavlje? Dali su Vladika i crnogorci izvršili genocid nad muslimanskim življem u ove četiri nahije u famoznoj "istrazi poturica"? Kada Vladika nije ostavio "oka za svjedoka"? A što je bila inspiracija za genocide novijeg datuma na ovim prostorima - van svake sumnje.
CITAT

01. 03. 2019 - 13:26

Amabsador Kanade u SFRJ iz vremena raspada zemlje, James Bissett, označava Vladu SAD kao krivca za početak rata u BiH, i objašnjava ulogu tadašnjeg ambasadora SAD CimermanaPo mom mišljenju, vlada koja je započela rat je američka vlada. Održan je referendum o nezavisnosti u Bosni i kada nisu sve tri etičke zajednice glasale za nezavisnost, moj komšija, američki ambasador koji je živeo preko puta, Cimerman je otišao u Sarajevo i ubedio muslimanskog vođu da unilateralno proglasi nezavinsnost, što je i uradio", kaže Biset. Po njegovim rečima razumljivo je da je 30 ili 40 odsto populacije BiH koju su činili Srbi nije bilo spremno da živi pod muslimanskim odnosno šerijatskim zakonom. Nametanje toga je značilo rat.
Dobronamjerni CITAT

28. 02. 2019 - 14:04

Po toj logici, deo tog progona je i Mojsije, jer je naredio istrebljenje svih koji su se klanjali zlatnom teletu - iako je, za sad, lik iz bajke. Pozivanje na progon je jedno - izvrsenje istog je sasvim novo delo, ako gundjas protiv komsija zato sto ti se ne svidjaju, to nije zlocin, ali ako predjes u njihovu avliju da to raspravis - e, to vec jeste.
Mihailo,Bgd

27. 02. 2019 - 10:58

"Sama reč svetosavlje na prvu loptu miriše na tamjan,zvuči mistično i drevno; reklo bi se-na prvo slušanje- da potiče iz daleke prošlosti; u stvari,ono još nije napunilo ni sto godina i potpuno je prozvoljna izmišljotina jednog ambicioznog međuratnog prote."(S.Basara)
GRADJANSKI

27. 02. 2019 - 11:37

NE VIDJU PROBLEM U MOJEMU KOMENTARU: Ako u decenijama (pošto odapne) SPC Rista proglasi svecem, ondar će to bit samo zarad toga što je na pojedine Crnogorce bača' uspjele kletve. Ako nijeste znali (poprilično se raširila ta priča iz Mitropolije cetinjske) - da je Riki majstor anatema. Tragedije, pogibije i zle sudbine su dočekali pojedinci i te nekoje s Riletove bande anatemisane famelje. No, to su srbaljska posla: sveci su im pojedini zlikovci iz dinastije Nemanjićah, zločinci iz Drugoga svjetskoga rata, ovi ovakvi "čudotvorac" Velimiroviću Nidžo, pa će bit Amfilohije anatemisani, ... - dok ta "tamo njihova" srbaljska nacija dočeka taman sve spram zaslugah! Za začetak: Kosovo im odleprša (pa-pa "kolevko i otačestvo tamo vaše").   
ZAGAĐANSKI

28. 02. 2019 - 10:31

MOLIM TE LIJEPO RECI SVOJIMA DA TI KUPE STADO OVACA I DA TE POŠALJU U PLANINU ,NIJESI ZA OVO
Tajnovidac

27. 02. 2019 - 13:19

Tako mi tih svečeva, i Nemanjića i Velimirovića.
CV

27. 02. 2019 - 18:10

Pustitite Vi svete Nikolaja i Savu, pisite o Mirasu i Milu!
xy

27. 02. 2019 - 19:17

Šta te zanima o Mirašu i Milu? Miraš vladika sa dva doktorata, rimskim i moskovskim, a Milo jedini normalan i pametan čovek koji učestvuje u političkom životu na Balkanu poslednjih 30 godina. Čitavu Crnu Goru drži na leđima. Treba još?
A mogu li ja tebi

27. 02. 2019 - 21:13

Miraš raspop -pametnome dovoljno a Milo mi je rođak pa ne mogu o njemu ali trnim od nastupajućih događaja.Naš narod ima jednu lošu osobinu da brzo okreće leđa i pravi se kako je prevaren.Zato je i Tito pitao Đilasa -zašto su Crnogorci tako NEPOUZDANI?
Pomenu Tileta i Đida

28. 02. 2019 - 06:49

Tačno je to! U vožnji kolima (Tito je sjedio naprijed - Đilas pozadi) Tito se okrenu i nenadano upita Đilasa: " Zašto ste vi, crnogorci, tako nepouzdan narod"? Đilas se skameni!..........veliki getsbi
Zahvaljujem

28. 02. 2019 - 10:21

Veliki Getsbi
ja.

27. 02. 2019 - 22:24

milutine....preterano .....š.
A mogu li ja tebi

28. 02. 2019 - 07:06

Što je boli istina?????
Pero Pg

28. 02. 2019 - 12:22

Kakva crna istina jadniče
Мирослав Ђукић

28. 02. 2019 - 14:23

Мој имењак зорно чита све што му падне у шаке, а тиче се Светог Саве. Штета само што око њега нема доступне квалитетне литературе. Копајући по штуром градиву, на Јутјубу је набасао на клип несрећног Мирка Ђорђевића и сличне податке . Тако,добили смо његов о текст који се позива на "клиповске" изворе. Какви извори - такви и закључци. Али, добро, ко је жедан знања, а г. Ћосовић очито јесте, кад тад, наићи ће на ваљане изворе. Ја верујем у г. Ћосовића и његову постепену еволуцију иод богоборца и шербисту у верујућег Србина светосавца! Треба му само дати времена!
Rade

28. 02. 2019 - 15:07

Samo je Mirka Đorđevića citirao? Jesi li nepismen, jesi li uspio da pročitaš ostalo?
Мирослав Ђукић

01. 03. 2019 - 11:58

Админе, тражим право на одговор: Раде, нећу Вам одговарати на Ваш начин. Нека Вама Ваш стил дијалога служи на част! Предлажем Вам да пажљивије прочитате текст г. Ћосовића. Он има манир да набаца цитате, често истргнуте из контекста, све у циљу да подржи своју тезу. Међутим, осим цитата узетог са Јутјуб клипа, сви цитати су вредносно неутрални, објективни и самим тим неспорни. Задњи, "клиповски" цитат је идеолошки јасно обојен, тенденциозан и натицрквен. Њега г. Ћосовић нуди као закључак, поенту свега што је набацао. Цитат је узет од покојног Мирка Ђорђевића, који, Бог да му душу прости, није имао никакво теолошко или социолошко образовање. Завршио је књижевност. Како то често бива, уза сву своју огромну ерудицију и познавање упоредне књижевности, раб Божји Мирко никада није написао нити једно иоле пристојно књижевно делце, чак ни причу, ништа. Зато је сву јед своје професионалне осујећености излио у своје неодмерене критике Цркве. Био је, попут наших шербиста, епски фантастичар.
Rade

01. 03. 2019 - 13:56

"Међутим, осим цитата узетог са Јутјуб клипа, сви цитати су вредносно неутрални, објективни и самим тим неспорни." Bravo, ti ishvali Ćosovića sa ovim. Bravo. Samol nastavi tako, shvatićeš ti da su popovi od tebe sakrili 99% istorije, pa ćeš se osvijestiti.
Мирослав Ђукић

04. 03. 2019 - 11:00

Rade, а г. Ћосовић је Вас освестио? Он дође Вама као неки пророк, гуру, вођа? Сад идете около и проповедате нову религију?
Novi komentar