Njih 60 odsto biće iz grupe teže zapošljivih

ZZZCG: U javne radove biće uključena najmanje 422 nezaposlena lica

Zavod za zapošljavanje sjutra će objaviti konkurs za izbor izvođača javnih radova u 2019. godini.
Objavljeno: 27. 02. 2019 - 13:10 Promjenite veličinu teksta: A A A

Odlukom Upravnog odbora, na današnjoj sjednici, opredijeljeno je 680.000 eura za realizaciju programa od javnog interesa, u koje će biti uključena najmanje 422 nezaposlena lica iz evidencije Zavoda, na određeno vrijeme, u trajanju do pet mjeseci.

Među njima je najmanje 60 odsto iz grupe teže zapošljivih: oni koji traže zaposlenje duže od 12 mjeseci, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice ili lica sa invaliditetom, te pripadnici romske i egipćanske populacije ili lica starija od 50 godina.

Javni rad se realizuje kroz programe stvaranja privremenih netržišnih poslova od javnog interesa u oblastima društvene brige o djeci i mladima, zaštite lica sa invaliditetom, pomoći starim licima, borbe protiv bolesti zavisnosti, zaštite životne sredine, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, obrazovanja, kulture, sporta i u drugim oblastima od javnog interesa.

Za  javni rad »Personalni asistent«, kojim je predviđeno pružanje podrške za najmanje 101 lice sa invaliditetom, usmjereno je 163.200 eura. Projektu »Njega starih« namijenjeno je 115.600 eura, pa će usluge gerontodomaćice koristiti najmanje 72 stare osobe u stanju socijalne potrebe.

Planirano je zapošljavanje najmanje 249 lica, takođe, na određeno vrijeme, u trajanju do pet mjeseci, na drugim poslovima od javnog interesa i za tu namjenu izdvojeno je 401.200 eura.

Sastavni dio Konkursa je Uputstvo za podnošenje zahtjeva za realizaciju javnog rada, sa pratećim prilozima.

Zavod je u obavezi da pripremi nezaposlena lica za učešće u javnom radu. To se dokazuje potvrdom izdatom od Zavoda, koju nezaposleni podnosi izvođaču javnog rada, pri prijavi na slobodno radno mjesto.

Komentari: 0

Novi komentar