Cilj dalji razvoj crnogorskog autentičnog sektora vinarstva

Ministarstvo poljoprivrede: Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za 2019. godinu.
Objavljeno: 01. 03. 2019 - 11:09 Promjenite veličinu teksta: A A A

Riječ je pozivu koji se po prvi put objavljuje kroz Agrobudžet, kao izraz potrebe postepenog usaglašavanja sa evropskim modelom podsticaja u sektoru vinogradarstva i vinarstva.

Podrazumijeva podršku konverziji i restrukturiranju vinograda i promociji crnogorskih vina sa zaštićenom geografskom oznakom porijekla. Kreirana podrška, treba da doprinese daljem razvojnom putu crnogorskog autentičnog vinskog sektora, boljem pozicioniranju naših vina na međunarodnom tržištu, širenju vinske kulture i obogaćivanju ambijenta sa turističkog aspekta.

Zamjena (konverzija) sorte podržava se radi preciznije procjene vinskog potencijala i prilagođavanja vinskog sortimenta razvojnom trendu, a u skladu s preporučenim sortimentom u Rejonizaciji crnogorskog vinogradarskog proizvodnog područja. Prihvatljiva je konverzija stone sorte s vinskom i zamjena vinske sa drugom vinskom u skladu s potrebama proizvodnje vina ili zbog zdravstvenih i fitosanitarnih razloga.  

Restrukturiranje vinograda podržava se radi poboljšanja postojećeg vinograda i reanimacije napuštenih vinograda, a obuhvata: promjenu gustine sklopa i uzgojnog oblika kako bi se povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i slično, zatim promjenu postojeće potporne strukture u skladu s novim uzgojnim oblikom i razmakom sadnje i uspostavljanje sistema za navodnjavanje.

Dislociranje vinograda podrazumijeva premještanje na terene sa nagibom, radi smanjenja rizika od oštećenja od mraza, bolje provjetrenosti i osunčanosti zasada, kao i na prihvatljivo većim nadmorskim visinama u skladu s Rejonizacijom, s globalnim klimatskim promjenama i zahtjevima sorte.

Prihvatljive investicije u mjerama, koje se odnose na intervencije u vinogradu su: nabavka sadnog materijala (vinske sorte), postavljanje i rekonstrukcija razrušenih podzida na terasama proizvodnih vinograda na nagibu terena većem od 25%, promjena i postavljanje potporne strukture i uspostavljanje sistema za navodnjavanje.

Promocija vina sa crnogorskim geografskim porijeklom i širenje vinske kulture obuhvata informativne i promotivne aktivnosti. Podržavaju se promotivni programi koji budu najbolje rangirani nakon bodovanja prispjelih zahtjeva za podršku.

Ko može koristiti ove vrste podrške i pod kojim uslovima definisano je javnim pozivom.

Podnosilac uz zahtjev dostavlja Idejni projekat ili Program promocije, u zavisnosti od aktivnosti, a podrška se isplaćuje etapno (do 4 godine), u skladu s dinamikom obavljenih radova iz Projekta, odnosno završenih aktivnosti iz Programa, ne više od 8.000€ na godišnjem nivou.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje predloženih aktivnosti po Javnom pozivu je  31. maj 2019. godine.

Komentari: 0

Novi komentar