Unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Od 3.500 - 4.000 eura podrške za farmere

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za unaprijeđenje kvaliteta sirovog mlijeka za ovu godinu.
Objavljeno: 06. 03. 2019 - 09:57 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kroz ovaj javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti bespovratnu podršku za nabavku odgovarajuće opreme, kako bi na farmi proizveli mlijeko u skladu sa propisanim higijenskim kriterijumima i očuvali kvalitet do isporuke mljekari ili prerade na sopstvenom gazdinstvu.

Cilj podrške je dalje unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda na crnogorskim farmama, a samim tim i unapređenje konkuretnosti naših proizvođača.

Tokom prethodnih godina kroz ovu mjeru podržano je 750 poljoprivrednih proizvođača. U istom periodu održano je oko 100 edukativnih radionica na temu higijene sirovog mlijeka.

Ove aktivnosti i zajednički rad Ministarstva i poljoprivrednih proizvođača dali su rezultat, jer je značajno povećan procenat mlijeka koji je u skladu sa EU kriterijumima.

Pitanje kvaliteta mlijeka biće ključni izazov u ovoj i u narednim godinama. Stoga je samo za ovu mjeru podrške ove godine opredijeljeno više sredstava nego prošle godine - 150.000 eura.

Ukupno 1,6 miliona eura kroz Agrobudžet za 2019. biće usmjereno na podršku tržišnoj proizvodnji mlijeka uz podizanje kriterijuma kvaliteta, kao uslova za dobijanje premija za mlijeko, ali i dodatno povećanje premija za ostvareni EU kvalitet mlijeka.

Kroz javni poziv koji je danas objavljen, podrška Ministarstva za nabavku opreme za mužu, adekvatnih kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, dok podrška za nabavku opreme za hlađenje mlijeka (laktofriza) iznosi 70% prihvatljive investicije.

Za mlade poljoprivrednike podrška se uvećava za dodatnih 10%.

S obzirom da je definisana maksimalno prihvatljiva investicija 5.000 eura, poljoprivredno gazdinstvo po ovom javnom pozivu može ostvariti podršku do 3.500€, odnosno 4.000€ za mlade poljoprivrednike.

Za podršku po ovom Javnom pozivu mogu konkurisati sva poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka i mlijeko predaju registrovanim mljekarama i sirarama, kao i ona koja se bave proizvodnjom mlječnih proizvoda, a registrovani su u Registru poljoprivrednih gazdinstava u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu podrške je  06. april 2019. godine. U slučaju ranijeg utroška sredstava, Javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači biti obaviješteni na vrijeme.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i zahtjev za dodjelu podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Komentari: 0

Novi komentar