Saopšteno iz JP "Morsko dobro"

Gradi se objekat za kontrolu morskog dobra na obalama Bojane

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i izvršni direktor Arhitektonskog studija “AiM” iz Podgorice potpisali su juče, Ugovor o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje objekta na desnoj strani obale rijeke Bojane, neposredno prije mosta na k.p. 1142/1 KO Gornji Štoj u opštini Ulcinj. 
Objavljeno: 14. 03. 2019 - 11:33 Promjenite veličinu teksta: A A A

Rok za izradu Idejnog projekta je 25 radnih dana od dana zaključenja Ugovora, a rok za izradu Glavnog projekta izgradnje je 25 radnih dana od dana dobijanja saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na Idejno Rješenje. Ukupna vrijednost Ugovora za izradu projektne dokumentacije je 4.840,00 eura.

Objekat je namjenjen za stručno administrativne poslove zaposlenih u JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, prevashodno službi kontrole morskog dobra, kao i za potrebe nadležnih držvanih organa i organa lokalne uprave.

Cilj je uspostavljanje bolje organizacije i kontrole na obalama Bojane, posebno za vrijeme ljetnjih mjeseci kada na ovom području gravitira veliki broj mještana i turista.

Javno preduzeće je u Planu korišćenja sredstava za 2019. godinu za izgradnju objekta na obali rijeke Bojane predvidjelo 90.000,00 €.

Nakon izrade projektne dokumentacije pristupiće se postavljanju objekta, već početkom ljetnje turističke sezone 2019. godine, kaže se na kraju saopštenja.

Komentari: 1

pobro

19. 03. 2019 - 08:45

Kao što pisah ranije, Morsko dobro je počelo da gradi objekat za upravljanje morskim dobrom prevashodno obalu Bojane, a u toku je izgradnja bar 30tak nelegalnih kucica na istom. jasno je da Morsko dobro ne želi da kontroliše nelegalnu izgradnju već je pitanje "investiranja" sredstava dobijenih oporezovanjem objakata na Bojani u iznosu od skoro 5 mil €. naravno, deklarativno će nastaviti "da zavode red" dok raste nelegalna gradnja i devastacija Ade Bojane, gdje će Vlada ponovo morati da izdvaja sredstva za rješavanje problema koji nastaju upravo zbog nedovoljno dobrog vođenja cijelog projekta održivosti Ade bojane i objekata na njoj.
Novi komentar