Bemaks tuži Fablajv jer nema upotrebnu dozvolu za objekat u Budvi

– Dok god zgrada Tre kane u Budvi ne dobije upotrebnu dozvolu, postoji mogućnost da će Bemaks, u skladu sa ugovorom o isporuci betona koji je plaćen stanovima, tražiti kamate zbog kašnjenja sa ispunjenjem ugovora od Fablajva koji je izgradio ovu zgradu.
Objavljeno: 16. 03. 2019 - 07:41 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tako je, nakon što je presuda kojom je Fablajv platio 16,5 hiljada eura za kamatu, postala pravosnažna, Bemaks podnio novu tužbu kojom, po istom pravnom osnovu, traži sto hiljada eura za kamatu, potvrdio je advokat ove kompanije Nikola Martinović.

Iz Fablajva tvrde da je ugovorna obaveza ispunjena, što je tužilac prihvatio preuzimanjem stanova i predajom trećim licima, zbog čega traži da se kao svjedok sasluša zastupnik Bemaksa kako bi potvrdio da li su ključevi ovih stanova preuzeti. Iz Bemaksa ne negiraju da su stanovi preuzeti, ali ukazuju da ugovor nije ispunjen sve dok zgrada ne dobije upotrebnu dozvolu i ne bude priključena na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Zastupnica Fablajva Nela Anđušić potvrdila je da upotrebna dozvola, u smislu Zakona o izgradnji objekata, ne postoji, ali da su svi stanovi i poslovni prostori u objektu u upotrebi na osnovu dozvola dobijenih od nadležnih državnih i opštinskih organa.

Ukoliko su u Bemaksu smatrali da nijesu ispunjene ugovorne obaveze, trebalo je da odbiju preuzimanje stanova - smatra Anđušić. U postupku koji je pravosnažno okončan, a koji se vodio po istom pravnom osnovu, iz Fablajva su tvrdili da su na račun kašnjenja na Bemaks prenijeli još jedan stan, navodeći da je dokaz da upotrebna dozvola nije uslov za upis prava svojine to što je Bemaks upisan kao vlasnik svakog stana koji je dobio. Ugovorom između ove dvije kompanije bilo je predviđeno da za isporuku deset hiljada kubika betona Bemaks dobije sedam stanova ukupne površine 407 kvadrata, po cijeni od tri hiljade eura po kvadratu. Fablajv je, ukoliko ne preda stanove do janura 2012, odnosno kraja 2013, kako je kasnije utvrđeno, bio dužan da isplati cjelokupan iznos za isporučeni beton.

Ugovorena je kamata od šest odsto na godišnjem nivou, počev od dana svake pojedinačne ispostavljene mjesečne fakture do konačne isplate duga. Bemaks je isporukom betona trebalo da stekne pravo da bez saglasnosti prodavca uknjiži svoje pravo svojine. S obzirom na to da je u ugovoru navedeno da će se konačan obračun međusobnih potraživanja obaviti nakon dobijanja upotrebne dozvole za zgradu i primopredaje nepokretnosti, privremeno rješenje o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje je objekat dobio, za Privredni sud ne predstavlja uslov za valjano izvršenje obaveze tuženog, stoji u obrazloženju presude kojom su Bemaksu prvi put dosuđene kamate zbog neispunjenja ugovora. Postupak će kod sutkinje Senade Hasanagić biti nastavljen u aprilu. Tri zgrade objekta Tre kane završene su i useljene u martu 2013. godine.

Komentari: 1

Niksic

16. 03. 2019 - 20:17

KAKVA VAZNA VIJEST ZA GRADJANE CRNE GORE. . .
Novi komentar