Čađenović iznio završnu riječ

Tužilac predlaže: Kneževiću blaža, Mandiću i Čađenoviću strožija kazna

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno iznošenje završnih riječi u postupku koje tužilaštvo kvalifikuje kao pokušaj terorizma na dan izbora 2016.
Objavljeno: 21. 03. 2019 - 14:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tok suđenja: 

14:00 Današnji pretres se prekida a nastavlja se sjutra u 8:30

13:50 Specijalni tužilac Saša Čađenović je na kraju završne riječi istakao da ne vidi nikakvu olakšavajuću okolnost za Šišmakova i Popova te ističe da su okolnosti isključivo otežavajuće i predlaže sudu maksimalnu moguću kaznu. Maksimalnu kaznu predlaže i za Bogićevića i RIstića, naročito jer su pobjegli na samom početku slučaja i čak prijetili advokatima po službenoj dužnosti. Ristić, Maksić i Hristić nemaju otežavajućih okolnosti dok je Dikić djelovao korektno, išao ka razrješenju slučaja i praktično priznao svoje djelovanje, te da je vrijeme provedeno u zatvoru praktično odslužilo svoje. Čađenović dalje ističe da za Branku Milić nema olašavajućih okolnosti uzevši u obzir njeno djelovanje pred sudom kao i to da je svojevoljno u jednom dijelu suđenja odlučila da pobjegne. Čađenović za nju predlaže strožiju kaznu. Kada je u pitanju Knežević Milan njegovo učešće je bilo ideološke prirode i nije stekao nikakvu materijalnu korist, te Čađenović predlaže sudu da mu izrekne blažu kaznu, dok za njegove kolege Mandića i Čađenovića kaže da nema olašavajućih okolnosti i predlaže da njihova kazna bude veća

13:40 ''Dokazano je da je kriminalna organizacija fukncionisala po tačno određenim pravilima unutrašnje kontrole i discipline. Kako je kriminalna organizacija planiranja i djelovanja sprovodila na više teritorija, Rusije, Srbije i Crne Gore nesporno se izvodi zaključak da je djelovanje imalo međunarodne razmjere. TOkom postupka je utvrđeno da je svaki pripadnik imao zadatak, Šišmakov i Popov orgnaizatori, a ostala lica su prihvatila članstvo u KO. U okvriu toga članstva unaprijed prihjvatili da izvršavaju zadatke. Bogićević i Ristić prihvatili da vrbuju druga lica, Dikić da učestvuje na protestu, Hristić da prenosi poruke, Milić sa Dušićem Maksićem i Đorđevićem da učestvuje u protestima, sukobljavase sa policijom i nasilno uđe u Skupštinu, Mandić da vrbuje druga lica i obezbjeđuje vozila, Knežević da prenosi poruke, organizuje proteste, angažuje druga lica za izradu planova. Čađenović je imao zadatak da zajedno sa drugim pripadnicima vrbuje druga lica za članstvo te da prevozi članove KO na sastanke. Neidentifikovani članovi su prihvatili da izvrše zadatak likvidacije pripadnika MUP-a Crne Gore i stvore privid da je dio policije prešao na stranu protestanata'', opet ponavlja Čađenović

12:50 Nastavlja se suđenje

12:30 Data je pauza od 15 minuta

12:25 ''Povodom odbrane Milana Kneževića ukazujem da je ona bila nepostojeća, da nije iznio ništa što bi moglo potući navode iz optužnice i da je jedino negirao da je dio bilo čega što mu se stavlja na teret, te takvu odbranu treba odbaciti i okarakterisati kao neosnovanu. Materijalnim dokazima se potvrđuje svaka tačka optužbe vezana za ovog okrivljenog'', kazao je Čađenović, ponavljajući većinu onoga što je iznosio u prethodna dva dana

12:15 ''U pogledu odbrane Milić, Đorđevića i Maksića, njihove odbrane su se dopunjavale i mijenjale tokom čitavog postupka. Njihove odbrane su često bile i kontradiktorne te kreirale apsurdan scenario da su trebali da dođu na promociju knjige, gdje bi trebala da bude pjesma, igra i kasnije ručak. Ovo jednostavno logički ne može biti moguće, jer u stvarnom životu i nije. Milić je u sms komunikacijama navela kako su zapeti kao puške, te da treba da idu u Crnu Goru radi istorijskog zadatka. Ako je trebala da održi promociju knjige zašto navodi da su zapeti kao puške, a nikakvog zadatka tog dana nije moglo biti osim održavanja izbora ili sprovođenja kriminalnog plana Krivica ovih optuženih je materijalnim dokazima jasno dokazana'', kazao je Čađenović, ponavljajući većinu onog što je kazao u prethodna dva dana.

12:00 ''U pogledu optužene Hristić njena odbrana je bila konzistentna tokom čitavog postupka, te tužilaštvo nema sumnju da je ona igrala ulogu prenosa informacija'', kazao je Čađenović

11:55 ''Iskazima svjedoka i materijalnim dokazima povređeno je da je okrivljeni Dikić počinio sve što mu se stavlja na teret. Ovo se naročito primjećuje promijenjenim iskazima Dikića pa smo kroz postupak stigli od toga da ne poznaje nikoga i da ne zna ko je organizovao protest do toga da zna sve i da djelimično potvrđuje iskaz Sinđelića'', iznosi Čađenović

11:40 ''Imajući u vidu izneseno činjenično stanje te cijeneći svaki pjedinačni dokaz zasebno proizilazi da je Šišmakov izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, a sve kako bi se spriječilo pridruživanje ovog regiona NATO savezu. To sve potvrđuje svjedočenje svjedoka saradnika koji je iznio da mu je Edi rekao da ako Crna Gora uđe u NATO da će ih pratiti ostatak regiona te je time osnovana kriminalna organizacija. Da je Šišmakov organizator kriminalne organizacije proizilazi iz toga što je on SInđeliću naredio da dođe u Moskvu gdje mu je iznio kriminalni plan, naredio mu kako da se obuče, da obrije bradu i platio mu kartu do tamo. Da je Šišmakov orgnaizator ovog kriminalnog plana potvrđuje i izjava svjedoka saradnika koja je potkrijepljena materijalnim dokazima. Iako je pokušano da se ospori njegov identitet, dostavljeni su potvrđeni dokumenti od strane Rusije sa identičnom slikom. Da je Sinđelić bio u Moskvi kod Šišmakova potvrđeno je pasošom te avionskim kartama. U dopisu sa ruskog aerodroma se vidi da Sinđelić nije prošao pasošku kontrolu što je u skladu sa drugim dokazima i izjavom svjedoka saradnika. 

Sve navedeno što je Sinđelić govorio potkrijepljeno je materijalnim dokazima, pa je tako potvrđeno djelovanje Demokratskog fronta'', kazao je Čađenović

11:20 Sud je dao pauzu od 10 minuta

10:50 ''Mandić je tražio hitan sastanak sa okrivljenim Čađenovićem, nakon što je saznao da je Čađenović dobio poziv iz tužilaštva. Iz razgovora se može zaključiti da Mandić ne želi da ga neko vidi kod Čađenovića jer se navodno sve snima. Iz razgovora proizilazi da nije postojala briga Mandića za zdravstveno stanje Čađenovića već ga je jednostavno interesovao poziv tužilaštva, i tamo je došao kako bi spriječio da Čađenović u tužilaštvu kaže istinu. Čađenović u više komunikacija oslovljava Mandića sa šefe, čime je uspostavljen hierarhijski odnos ova dva lica'', priča Čađenović

10:45 ''U predmetnim razgovorima se može čuti kako je Čađenović kazao našli su me, što ukazuje na krivicu jer tada Čađenović još uvijek nije bio optužen, pa se postavlja pitanje ko ga je to našao?'', iznosi Čađenović

10:40 ''Iz pregleda komunikacija može se utvrditi da je Čađenović pozvao Mandića da dođu kod njega i da je sigurno da ih niko ne snima, na to je upitan da li je siguran, šta je on potvrdno odgovorio'', iznosi Čađenović

10:35 Nastavlja se suđenje

10:05 Sud daje pauzu do 10:30

10:00 ''Iz komunikacije Sinđelića i Velimirovića jasno je utvrđeno da je Velimirović izvršio sve zadatke koje mu je Sinđelić dao i iz razgovora proizilazi da Velimirović čeka dalje naredbe. Ovo ukazuje na hierarhijsko pozicioniranje kriminalne organizacije, te da je Sinđelić pozicioniran iznad Velimirovića, što i potvrđuje iskaz dat na sudu'', ističe Čađenović

9:50 ''Poruka koju je uputila Branka Milić da su se smjestili i da su dobro je u suprotnosti sa odbranom okrivljenih koji su kazivali da su planirali da se vrate istog dana'', navodi Čađenović 

9:40 ''Razgovori u kojima se pominju rakija i pića ukazuju da su učesnici bili upućeni u ovaj kriminalni plan, jer te riječi su zapravo, kako su nam i sami kazali, šifre za oružje'', izvodi Čađenović

9:30 ''Sinđelić obavlja razgovor sa Šišmakovim i traži da se tamo podrži srpski narod u Crnoj Gori. Iz ovog razgovora se utvrđuje da je Sinđelić itekako upućen u kriminalni plan i da i dalje postupa po nalozima Šišmakov Eduarda. U daljem dijelu razgovora navodi - a to neće da izađe na dobro moglo bi da bude ogromnih problema tako da treba dati podršku tim Srbima tamo u Crnoj Gori pozvati ih sve da izađu na izbore i da glasaju za srpsku listu a to je Demokratski front da glasaju svi i da izađu jer je pitanje opstanka ili će Crna GOra da bude slobodna država ili će da je uzme onaj kriminalac pod nato kontrolom - upravo ovaj razgovor dokazuje istinitos riječi Sinđelića kada mu je traženo da angažuje sve koje moje. Upravo ovaj razgovor iznosi dio kriminalnog plana  da treba Demokratskom frontu pružiti podršku na način da treba svi da izađu na ulicu kako bi se spriječilo da Crna Gora bude pod nato kontrolom'', iznosi Čađenović

9:15 ''Veoma jasno je utvrđeno da se vještačene IP adrese nalaze na teritoriji Rusije, a ako ne pripadaju toj teritoriji radi se o VPN adresama koje služe za prikrivanje stvarne lokacije. Kako je zaključeno, u kritičnom periodu na sve tri mejl adrese u mobilnim telefonima koji su oduzeti od Sinđelića i Dikića pristupano je u istim vremenskim intervalima sa identičnih IP adresa iz Rusije pa je jedini logičan zaključak da je to činila jedna osoba. VPN koji je služio da se prikrije stvarna adresa je korišćen samo u slučaju Šišmakova koji je državljanin Rusije. Imejl nalog jurinikolajev korišćen je kako bi se aktivirao servis sa darma.com. Taj servis je korišćen i sa mejla sa telefona koji je bio kod Sinđelića'', navodi Čađenović.

Sve navedene činjenice jasno ukazuju da aktivacije imejl naloga i aktivaciju darma.com nisu radili ni Sinđelić ni Velimirović već je to neko mogao da uradi jednio sa teritorije Rusije a to nisu mogli b iti ni Šišmakov niti Popov jer po kretanju tada nisu bili u Rusiji, već je to uradila neka nepoznata osoba koja je bila upoznata u slučaj, a to potvrđuje činjenica da je nelogično mnogo puta ulaženo na iste servise sa jedne mejl adrese koja se nalazi na teritoriji Rusije'', navodi Čađenović

8:50 Završnu riječ nastavlja tužilac Saša Čađenović

8:40 Predsjedavajuća sutkinja Mugoša konstatovala je prisustvo zastupnika optužbe, te optuženih i njihovih advokata

Na jučerašnjem ročištu Specijalni tužilac u završnoj riječi ukazao je na sve dokaze koji su potvrdili iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Podsjetio je i na iskaz bivšeg operativca Brajana Skota, koji je ispričao da mu je Asad ponudio da se uključi u akciju koja je planirana za 16. oktobar.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević.

Optužnicom su obuhvaćena i lideri Demokratskog front (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, vozač DF-a, dok se postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi posebno.

Komentari: 9

Langust

21. 03. 2019 - 12:22

Danima cekamo da tuzilac ubode jedan jedini padez. Ali, ne da se on, cvrst je.
Linguist

21. 03. 2019 - 16:19

Ubosce cetniciju sto je daleko vaznije. Meni se cini da to tebi smeta a ne gramatika?
da mi nebi suda

21. 03. 2019 - 19:32

Valahi Sismarkova i Popovica treba na dozivotnu , snaci ce se oni za drugi pasos ,a ove druge oslobodit .
lektor

21. 03. 2019 - 15:25

Naučite padeže i nema strožiji! Naslov
Prijedlog

21. 03. 2019 - 17:48

Koji je komparativ za strog? Uradite li upit na Google vrati 3600 hitova i to uglavnom iz tvoje maticne ? Ajde delijo redom im salji korekcije
Torsades

21. 03. 2019 - 16:20

Pojeo vuk magarca... Ukor Kneževiću a simbolična kazna Mandiću. Nema sreće u ovoj državi...
Da, ali

21. 03. 2019 - 17:49

Mozes je napustiti, ali tako negativan i pesimistican, ne mozes dobro proci nigdje osim na Balkanu i eventualno Rusiji
Torsades

21. 03. 2019 - 19:54

Nažalost, ovakvi potezi mi ne daju prostora za optimizam. Više je nego očigledno da je ovaj tužilac podlegao javnom pritisku. Ne mogu biti pozitivan prema nečemu što ne cijenim.
Skoro pa se slazem

21. 03. 2019 - 16:21

Pipun je mali violentni cirkusant. Da nije u drustvu morbidnih cak bi bio i zabavan.
Novi komentar