Vlada usvojila tri Akciona plana iz oblasti zdravstva

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila tri Akciona plana iz oblasti zdravstva: Akcioni plan za sprovođenje Strategije  za sprečavanje zloupotrebe droga za 2019-2020 godinu, Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za period 2019-2020 godine, kao i  Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike, takođe za navedeni period.
Objavljeno: 21. 03. 2019 - 16:46 Promjenite veličinu teksta: A A A

Zloupotreba droga i brojne ozbiljne posljedice koje ona uzrokuje, predstavljaju  stalni izazov za sva društva i države, i zahtijevaju multisektorski kontinuirani odgovor zajednice u cjelini, u kojem doprinos moraju dati pojedinci, porodica, lokalna zajednica, vladine institucije, civilni sektor, međunarodne organizacije i ostali. 
Akcioni plan za  2019-2020 godinu u ovoj oblasti definiše različite aktivnosti u cilju usmjeravanja odgovornih aktera ka glavnim sferama intervencija, a odnose se na oblasti sprovođenja zakona, carine, policije, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, obrazovanja i vaspitanja, kao i međunarodnu saradnju.

Cilj svih aktivnosti koje će se sprovoditi u kontinuitetu je smanjenje štetnih posljedica zloupotrebe droga na pojedinca i na društvo u cjelini, na način što će se:
       - primjenjivati preventivni programi, posebno, u lokalnoj zajednici i u školskoj populaciji;
        -osnažiti uloga zdravstvenog sistema u vezi sa ranim intervencijama i tretmanom komorbiditeta povezanih sa zavisnošću;
     -poboljšati nacionalni sistem praćenja i nadzora i osigurati djelotvorna razmjena i primjena informacija.
Ova oblast će se na poseban način urediti donošenjem vodiča i smjernica iz svih segmenata koji se odnose na bolesti zavisnosti od liječenja, tretmana, rehabilitacije, resocijalizacije, tretmana u zatvoru, kao i problematiku žena zavisnica.
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period  2019-2020. godine predstavlja operacionalizaciju strateških ciljeva, a odnosiće se na:
-    Jačanje odgovora i uloge zdravstvenog sistema;
-    Smanjenje dostupnosti alkohola;
-    Podizanje svijesti i posvećenosti problemu i preuzimanje obaveza
-    Jačanje aktivnosti u zajednici i u radnoj sredini
-    Kontrolu reklamiranja  alkoholnih pića
-    Definisanje i sprovođenje djelotvorne politike u oblasti vožnje pod uticajem alkohola
-    Smanjenje negativnih posljedica konzumacije alkohola i opijanja
-    Smanjenje javno-zdravstvenog uticaja nelegalnog i neregistrovanog alkohola
-    Obavezno praćenje i redovan nadzor.
Implementacija ovog strateškog dokumenta i postignuti uticaj u smanjenju štete povezane sa upotrebom alkohola biće efikasniji ukoliko se uspostave i sprovedu dodatni mehanizmi monitoringa i evaluacije, a dosadašnja dobra praksa obavezuje nas  da  nastavimo sa sprovođenjem aktivnosti u cilju smanjenja  posljedica štetnog konzumiranja alkohol. 
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori za period 2019 – 2020. godina. Dokument je baziran na principima međunarodnih politika na temu antibiotika, a u skladu sa Strategijom i Strateškim akcionim planom Svjetske zdravstvene organizacije  za rezistenciju na antibiotike za Evropu, a dio je Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period 2017-2021. godine.
Ovaj akcioni plan sastavljen je od niza ciljeva koji se odnose na promociju i prevenciju, unapređenje službi, unapređenje kvalitetnih informacija na kojima se zasniva planiranje u ovoj oblasti, kroz informacione sisteme i sprovođenje istraživanja, kako bi se zaustavilo širenje rezistencije bakterija na antibiotike u humanoj i veterinarskoj medicini u Crnoj Gori.
Cilj je da se realizacijom planiranih aktivnosti postigne racionalizacija potrošnje antibiotika, a samim tim i kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike. Aktivnosti koje će se sprovoditi su:
-    Praćenje potrošnje antibiotika i rezistencije bakterija na antibiotike
-    Edukacija opšte populacije o štetnosti prekomjerne upotrebe antibiotika u veterini;
-    Edukacija zdravstvenih i veterinarskih radnika o racionalnoj upotrebi antibiotika
-    Izrada nacionalnih vodiča i stručnih uputstava za racionalnu primjenu antibiotika i antibiotika u veterini.
Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, potrošnja antibiotika u Crnoj Gori bilježi određen pad na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali je i dalje visok stepen potrošnje antibiotika u bolničkom sektoru.
Implementacija smjernica za antimikrobnu profilaksu u hirurgiji, uslovilo je smanjenje potrošnje rezervnih antibiotika u Kliničkom centru Crne Gore. U periodu od septembra 2016. do septembra 2018.godine smanjena je potrošnja rezervnih antibiotika za oko 30%.  Ovakav način mogao bi biti i dobar  primjer na nivou opštih i specijalnih bolnica te se u novom Akcionom planu set aktivnosti za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike odnosi i na sve ostale kao zdravstvene tako i veterinarske ustanove. 
Realizacija aktivnosti u prethodnom periodu doveli su do pada potrošnje antibiotika za 3,8%. s obzirom da je ona i dalje značajno veća nego u državama Evropske Unije, Ministarstvo zdravlja će, realizacijom mjera iz ovog Akcionog plana, nastojati da dodatno smanji potrošnju antibiotika, a samim tim i širenje rezistencije bakterija na antibiotike.

Komentari: 0

Novi komentar