Ministar saobraćaja saopštio

Nurković: U 2019. izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković saopštio je je na pres konferenciji nakon sjednice Vlade šta se radilo na planu redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu i šta je u planu za 2019. godinu.
Objavljeno: 21. 03. 2019 - 17:55 Promjenite veličinu teksta: A A A
Nurkovic: U 2019. izvodice se radovi na 25 putnih pravaca
Foto: Ministarstvo saobracaja i pomorstva

Nurković je istakao da je budžet za 2018. godinu iznosio 244.400.000 eura (od čega za autoput Bar – Boljare, dionica od Smokovca do Mateševa 207.200.000 eura i putni prelazi koji pripadaju budžetu Direkcije za željeznice 800.000 eura.

„U kapitalnom budžetu za 2018. za poslove investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva planirano 36.400.000 eura od čega iz opštih prihoda budžeta 34.800.000 eura, iz kredita EIB i EBRD 1,6 miliona eura. Pri tome iz opštih prihoda budžeta u 2018. godini, realizovano je 34.330.381 eura, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99  odsto. Iz kreditnih sredstava realizovano je 12.592.952 eura, što čini ukupnu realizaciju od 46.923.334 ili 129 odsto“, kazao je Nurković.

Programski budžet iz kojeg je finansirano redovno održavanje i služba „Pomoći – informisanja“ na putevima (SPI), realizovan je u iznosu od 8.487.263 eura, što odgovara iznosu odobrenih budžetskih sredstava (namjenski prihodi).

Budžetom za 2019. planirano je ulaganje u iznosu od 45.087.263 eura.

„Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2019. godinu podijeljen je, preme izvorima u sljedećim cijelinama: finansiranje iz tekućeg budžeta Crne Gore iznosi 8.187.263,25 eura, pri čemu će cijela suma biti utrošena za potrebe redovnog održavanja i zaštite državnih puteva; finansiranje iz Kapitalnog budžeta je predviđeno u iznosu od 36.900.000,00 eura; program rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 2.600.000,00 eura; rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori 27.300.000,00 eura; program sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima 1.500.000,00 eura; investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva 2.500.000,00 eura; investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 3.000.000,00 eura“, rekao je Nurković.

Projekti koji se realizuju iz kredita EIB-a i EBRD-a, shodno Zakonu o budžetu, biće finansirani do visine njihovih izvršenja.

U okviru Programa rekonstrukcije i modernizacije magistralnih i regionalnih puteva izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca, a za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva će se izdvojiti 27.300.000,00 eura. Finansiranje će se vršiti iz Opštih prihoda Budžeta Crne Gore, iz kredita EIB-a i iz kredita EBRD-a.

Komentari: 1

Dan D

21. 03. 2019 - 19:12

Kao i uvijek niko ništa nije razumijo ,
Novi komentar