Odbrana tvrdi: Materijalni dokazi suprotni sa izjavom Sinđelića, tužilaštvo doživjelo fijasko

Jovović: Čađenović iznosio nepostojeće činjenice, Dikić nikada nije priznao izvršenje djela

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je iznošenje završnih riječi u postupku koje tužilaštvo kvalifikuje kao pokušaj terorizma na dan izbora 2016.
Objavljeno: 22. 03. 2019 - 10:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tok suđenja:

13:31 13:31 Današnji pretres se prekida a nastavak se određuje za 25. mart u 11 časova

13:30 ''Zahtjev tužilaštva je sam po sebi u suprotnosti sa optužnicom. Navodi da se ona najblaže kazni je zapravo priznanje da je Kristina Hristić zalutala u ovaj postupak i da joj je nanešena velika šteta. Kristina Hristić mora biti oslobođena ako je pravde i zakona'', kazao je advokat.

13:15 ''Kristina Hristić ne poznaje nikoga od orkivljenih. Ona je kolateralna žrtva i sredstvo pritiska na Dikića. To je tužilaštvo i znalo. Ona je jednostavno pozajmila svoj telefon i ništa više i to je sve. Dala je telefon kako bi se Dikić poslužio i život joj je otišao u pogrešnom smjeru. Ovdje postoje dvije priče, jedna je iskrena, životna i logična i to je priča Kristine Hristić, druga je neistinita i nelogična, ona koja je opisana u optužnici. Kristina Hristić do početka ovog procesa nije ni znala da postoji politička organizacija zvana DF, da je Crna Gora trebala da uđe u NATO niti je se to tiče. Kada se navodi da je ona dobavljala sredstvo komunikacije stiče se utisak da je ona sprovodila neke posebne telefone ili vojna komunikaciona sredstva. To je daleko od istine, ovdje se radi o jednom, a ne dva telefona, njenom koji je dala Dikiću. Da je telefon star i lošeg kvaliteta govori i podatak da ekstrakcija podataka nije mogla do kraja ni da se izvrši. Ona je dala logičan i iskren razlog zbog čega je došla u Crnu Goru, a o prirodi njenog odnosa sa Dikićem svjedoči i ekstrakcija SMS poruka između nje i Dikića, tako da je nemoguće kako je tužilac mogao da Hristić dovede sa u vezu sa ovim slučajem. Ovdje postoji jedan apsurd jer kada tužilac navodi oružje o kojem Hristić ne zna ništa, ispada je da je oružje pripremljeno, što na kraju i jeste bilo, ali je to oružje je pripremio i nabavio tužilac i smjestio ga u kuću  kako bi povezao optužene sa oružjem'', navodi advokat.

13:05 ''Izvedeni listinzi ne dokazuju ništa jer nema nikakvog dokaza koji bi bio inkriminišuću. Tu je lista razgovora sa prijateljima i rođacima, te ako je to dokaz onda bi svaki prijatelj i rođak mog branjenika mogao da bude saučesnik. Smatram da u toku postupka nije dokazano da je moj branjenik član kriminalne organizacije a moj lični sud je da to nije dokazano ni za ostale okrivljene. Dodatno ako analiziramo iskaze Sinđelića i Velimirovića dolazimo do nesporne činjenice da Đođević Srboljub nije znao za kriminalni plan, da nije trebao da bude učesnik kao i da nije imao nikakav zadatak'', kazao je advokat

12:55 ''Moj branjneik je imao samo jedan cilj dolaska u Crnu Goru a to je dolazak pod manastir ostrog zbog tragedije koja ga je zadesila. Kako ni za to nije imao novca, a Maksić mu je kazao da će snositi troškove on je prihvatio da dođe, te je njegova jedina krivica, dolazak pod Ostrog. Sam fizički izgled mog branjenika navode optužbe ostavlja bez ikakvog smisla jer se postavlja pitanje da li osoba ovakvog fizičkog izgleda može izvesti ovakvo djelo. Takođe tu je i psihička mogućnost, da li je on sposoban to da uradi jer se radi o čovjeku bez i jedne mrlje u životu što je i potvrđeno uvidom u kaznenu evidenciju'', kazao je Klikovac Dejan čitajući završnu riječ Vasa Bečanovića

12:35 Sud daje pauzu

12:30 ''Zbog svih procesnih, materijalno pravnih, pravno dogmatskih nedostataka predlažem da ovo vijeće oslobodi Ristić optužbi jer nije dokazano da je počinio ova djela za koja se optužuje, jer bavljenje njegovom krivicom je nemoguće zbog nedostatka bilo kakvih dokaza, a naročito jer ova optužba procesno pravno nije validna'', kazao je advokat

12:15 Advokat Mladen Dubak kazao je na početku svog iskaza kako se prema međunarodnoj konvenciji koju je potpisala i Crna Gora čitav slučaj pogrešno kvalifikovan jer ne postoje osnove stvaranja kriminalne organizacije kao ni elementi terorizma, te da je to namjerno sastavljeno kako bi Sinđelić mogao da dobije status svjedoka saradnika shodno crnogorskom ZPK-u. On je istakao i da nije tačan jučerašnji navod tužioca Čađenovića da mu je njegov branjenik Nemanja Ristić prijetio.

11:48 "Ne postoje dokazi da je izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret. I optužba protiv njega se zasniva na iskazu svjedoka saradnika. Jedina njegova ''krivica'' je što je, zajedno sa drugovima, došao u Crnu Goru", kazao je on. 

11:43 ''Tužilac je u svojoj završnoj rjieli zloupotrijebio i iskaz Milike Dačevića. Ja sam nakon izjave tužioca pažljivo preslužšao iskaz Dačevića i on niti jednom riječju nije pominjao Bogićevića, iako je to tužilac naveo u svom iskazu'', navodi Boljević.

11:30 ''Sinđelić je kazao da nije komunicirao sa bogićevićem jer mu je telefon bio stalno isključen što je u potpunoj suprotnosti sa tvrdnjama tužioca koji je u završnoj riječi navodio da su imali stalnu komunikaciju te su njegove tvrdnje samo u fazi teorije'', kazao je Ilija Boljević, advokat Bogićevića

10:45 Sud je dao pauzu od 30 minuta

10:43 ''Pokušaj uvezivanja Bratislava Dikića je trebao da predstavi jaku spregu u navodnom izvršenju ovog navodnog krivičnog djela, jer je Dikić general srpske žandarmerije. Ipak, kako to nije postojalo, tako se to nije moglo ni dokazati te se nadam da će sud uvidjeti nedostatak dokaza i donijeti oslobađajući presudu. Takođe, odbrana predlaže sudu da odmah po donošenju oslobađajuće presude naredi oslobađanje generala Dikića, koji nevin leži već dvije godine i šest mjeseci u zatovru'', zaključio je Jovović

10:33 ''U nepostojanju validnih dokaza sud će morati da cijeni iskaz svjedoka saradnika protiv iskaza Bratislava Dikića. Sa jedne strane imamo Sašu Sinđelića koji pati od duševnih bolesti sa trajnim poremećajem ličnosti, na šta je sve ukazivala odbrana. Takođe imamo i dokaze koji nisu usvojeni u kojima Sinđelić iznosi kako je sve vrijeme govorio neistinu kako bi ljudi iz Srbije što prije izašli iz zatvora. Brojne su kontradiktornosti koje su dokazane u iskazu Sinđelića koje su dokazane, a jedna od bitnih je čitava farsa oko poligrafskog ispitivanja u Rusiji od strane Edija nije mogla dogoditi je potvrda iz koje se utvrđuje da 27. septembra 2016. godine, Sinđelić Saša doletio na aerodrom Šeremetjevo ne prešavši granicu ruske federacije, vratio se za Beograd. Sa druge strane imamo ličnost Bratislava Dikića, koji je magistar i dokotr nauka za oblast krizni menadžent. Radni odnos je započeo u MUP-u Srbije, pa je tako raspoređivan na razna mjesta od policajaca, specijalca, specijalca antiteroističke jedinice sve do poručnika policije. Bio je major, potpukovnik, pukovnik i general policije. Takođe prije penzionisanja je bio pomoćnik direktora policije Srbije. On je više puta odlikovan i nagrađivan za svoje funkcije kako u policiji tako i u specijalnim jedinicama i u borbi protiv kriminala. Gotovo je nevjerovatno da bi ličnost kao što je Bratislav Dikić stvarno pristala na izvršenje ovog krivičnog djela i to na osnovu samo nekoliko komunikacija sa ovakvim svjedokom saradnikom'', navodi Jovović

10:26 ''Čitav iskaz Velimirovića po pitanju oružja je konfuzan i nejasan. Nikome nije ostalo jasno zbog čega bi Velimirović naručio toliku količinu oružja od osobe koju prvi put vidi i rizikovao tako teško krivično djelo na stranoj teritoriji, a naročito da se sa tim oružjem vozi te ga rasklapa i baca po jezeru. Sve ovo ukazuje da mu naređenja nije davao Sinđelić, već tužilaštvo, naročito jer je kasnije oružje koje je uzeo na revers smjestio u kuću i u istu pokušao da namami Dikića kako bi mu smjestio. Takođe, Velimirović je bacio ključeve u automobil Dikića nekoliko trenutaka prije hapšenja, što jasno ukazuje da je Velimirović znao da će hapšenja biti i kada će ono uslijediti'', govori Jovović.

10:22 ''Telefon Bratislava Dikića je kompromitovan što je i dokazano na suđenju kroz iskaze vještaka Lakića, a i ustanovljeno je da su pojedine aplikacije mijenjane. To takođe potvrđuje da se Dikić ne sjeća mnogih slika i poruka. Sud je sav sadržaj telefona Samsung Galaxy-a trebao da isključi iz spisa predmeta'', smatra Jovović

advokat-jovovic

10:18 ''Svi predmetni dokazi ukazuju da Dikić nije imao bilo kakvu komunikaciju sa ostalim učesnicima. Da je on stvarno trebao da koordinira grupom na protestima, zar ne bi trebao da ima bilo kakvu komunikaciju sa njima kako bi dogovorili aktivnosti?'', navodi Jovvoić

10:15 ''U odnosu na mjere tajnog nadzora, komunikacije koje je imao Sinđelić sa novinarkom Nešić jasno se može utvrditi da u tim razgovorima svjedok saradnik na jedan jasan i decidan način navodi da nema nikakog dodira sa generalnom Dikićem i da je siguran da on nema nikakvu ulogu u ova dešavanja, što je u suprotnosti sa onim što je kazao pred sudom. Takođe smo imali komunikaciju između Sinđelića i Velimirovića, gdje Sinđelić objašnjava aktivnosti na jedan nejasan način, a te aktivnosti je Velimirović trebao da prenese Dikiću. Sinđelić to sve objašnjava 15.10.2016. godine. Ova komunikacija je bitan dokaz jer dokazuje da Dikić nije bio upućen u bilo kakav kriminalni plan. Da jeste, zbog čega bi to navodno Velimirović trebao da mu objašnjava dan pred akciju'', ističe Jovović.

10:10 ''Iz navedenih dokaza, a ni izjavom Sinđelića kao i Velimirovića nije moguće zaključi da je moj branjenik pristao na bilo kakav plan, da je imao bilo kakav pojam o postojanju oružja, a ni same izjave ne pomunju da je Dikiću rečeno da se radi o specijalnim telefonima. Sama presretnuta komunikacija to takođe ne može potvrditi, niti postoji bilo kakav dokaz da je ''Nikola'' trebao da predaje bilo kakve telefone. Razlog predaje ključeva je sam pokušaj Velimirovića da uveže Dikića u ovaj postupak'', navodi advokat Jovović.

9:53 ''Tužilac je pomenuo stvari u završnoj riječi koje smo prvi put čuli u ovom postupku. Tako smo prvi put čuli da je Dikić priznao krivicu, da isti ne spori da je član kriminalne organizacije te da je pristao na nasilje. Bratislav Dikić nije nikada priznao izvršenje nekog krivičnog djela niti je znao niti pristao za nasilje. Svjedoci su dali iskaze potpuno suprotne sa onim što je tužilac parafrazirao u završnoj riječi. Tako da stvarno mi nije jasno kako je tužilac došao do ovih zaključaka, ali je ovo očigledno klasičan pokušaj zamagljivanja situacije u nedostatku pravih dokaza'', smatra Jovović Dušan, advokat Bratislava Dikića.

9:50 Suđenje se nastavlja

9:30 Sud je odredio pauzu od 15 minuta

9:28 ''Optužiti čovjeka za ovakva krivična djela a pri tome ne dokazati ama baš ništa je poražavajuće, neosnovano, proizvoljno i neprimjereno. Iskreno se nadam da ako Specijalno državno tužilaštvo nije smoglo snage da odustane od krivičnog gonjenja mog branjenika, već bez ijednog valjanog dokaza istrajava na tome, onda se nadam da ćete vi, poštovano vijeće, nespornom snagom svog autoriteta, donijeti oslobađajuću presudu na osnovu činjenica koje su navedene u toku postupka'', zaključila je Drašković

9:25 ''Vladimir Popov nikada nije bio u Crnoj Gori to je potvrđeno uvidom iz evidencije državne granice. Tačno je da je boravio u Srbiji, što je i potvrđeno dokazima. U periodu koji je obuhvaćen optužnicom koristio je isti pasoš. Iz odgovora iz tužilaštva Poljske proizilazi da moj branjenik nije prelazio granicu Poljske, a iz odgovora federalne javne službe iz Belgije proizilazi da mu je bila izdata viza C koja je validna za boravak od 90 dana. U toku ovog postupka je jasno i nedvosmisleno utvrđeno iz izjave Vladimira Popova da je on po zadatku izdavačke kuće iz Moskve, gdje je zaposlen kao dopisnik i izvršni direktor, početkom oktobra boravio u Srbiji. Cilj posjete je bio da pripremi seriju materijala i foto reportaža iz Beograda. U svojoj izjavi je naveo da nikada sa Širokovim Vladimirom nije osnivao na teritoriji Crne Gore, Srbije ili Rusije kriminalne organizacije niti je u istima učestvovao. Ne poznaje nikoga iz postupka niti im se obraćao. Nikada navedenim licima nije davao upustva, nije predavao novac, tehniku ili ostalu imovinu. Činjenica da se protiv njega vodi krivični postupka zbog događaja koji su se desili 16.10.2016. godine saznao je iz medija. U prilogu izjave dostavio je dokumentaciju koja ide u prilogu njegove izjave. 

advokat-draskovic

Ovakva izjava ničim nije dovedena u pitanje niti je tužilaštvo dostavilo dokaze koji bi to učinili. Od početka pa do kraja dokaznog postupka, nikada niko u svojim iskazima nije pomenuo mog branjenika ili su na pitanja vezanim za njega govorili da ga ne poznaju. Nema ga ni u dokazima, kao ni u izvještajima vještaka Boljevića, a bilo ih je četiri, kao ni u dopunama. Nema ga ni u izvedenim komunikacijama, niti ga bilo koji dokaz povezuje sa ovim. Istrajavanje tužioca je razumljivo iz procesnih razloga, ali istrajavanje na optuživanju mog branjenika i u završnoj riječi, ponavljam bez ikakvih dokaza, je krajnje neumjesno.

Za tužioca u ovom trenutku je kontradiktorna izjava mog branjenika da ne poznaje Sašu Sinđelića. Ne znam šta je tu kontradiktorno kada je moj branjenik kazao kategorički izjavljujem da se sa Sinđelić Sašom ne poznajem i da se sa njim nikada nisam sreo. Pri tom moj branjenik ne spori susrete sa Širokovim i nepoznatim muškarcem, pri čemu mu je Širokov kasnije kazao da je sa jednim mještaninom razgovarao o četničkom pokretu. Na osnovu čega je tužilac povezao da je taj mještanin Sinđelić Saša ostaje nepoznato'', kazala je Drašković

9:15 ''Ovdje smo došli do toga da imamo dvije izjave Saše Sinđelića koje su u suprotnosti jedna sa drugom. Prva koju je dao u svojstvu osumnjičenog a koja je izuzeta iz postupka trebala bi da bude najvjerodostojnija jer se smatra da osumnjičeni u tom trenutku nema vremena da iskonstruiše sav događaj, kao i ovu drugu koju je dao pred sudom. Imamo i mišljenje vještaka koji je doveo u sumnju ovo vijeće jer je prevodio poruke i cijenio iskaz svjedoka saradnika. Sud bi trebao sa jednakom pažnjom da ispita činjenice koje terete okrivljenog i one koje idu u njegovog korist. Ja se neću osvrtati na završnu riječ specijalnog tužioca u kojoj je isti izvodio zaključke koji su u suprotnosti sa sprovedenim dokazima a što je najveći dokaz da je tužilac ovim postupkom doživio fijasko. 

Udžbenik prava počinje sa riječima - niko ne može da ostane po strani od politike i da kaže da ga politika ne pogađa. Tako je sve nas kroz ovaj događaj pogodila politika a najviše okrivljene. Tog dana niko nije stradao i to je najvažnije. DPS je pobijedila na izborima, Crna Gora je ušla u NATO i eto najveće satisfakcije. Ostao je ovaj postupak pred sudom i sud treba da obrati pažnju kako da izađe iz ove situacije. Ostala je samo izjava svjedoka saradnika koja unosi sumnju i opovrgnuta je dokazima materijalne prirode. Oslobađajuća presuda je jaka kao kuća. Nemojte da šaljete nevine ljude u zatvor. Treba zatvoriti poglavlja, EU nam stalno ukazuje na vladavinu prava i nezavisno sudstvo. Oslobađajućom presudom mogli bi ukazati da imamo kapaciteta da se pridružimo razvijenim zemljama u EU'', zaključio je advokat. 

9:10 ''Nalaz vještaka je takođe nekompletan, vještak je zloupotrijebio svoj položaj, odbijao je da odgovori na pitanja i radio je isključivo kako bi pomogao tužilaštvu u fingiranju ove kompletne stvari'', smatra advokat

9:08 On smatra da posjete Ostrogu takođe nisu sporne, jer je to jedna od najvećih pravoslavnih svetinja, kako u Crnoj Gori tako i u svijetu, koju svake godine posjeti ogroman broj kako domaćih tako i strnaih ljudi, te nije čudno da u baznim stanicama našlo par britanskih brojeva.

9:05 ''Iza ovakvog amaterizma, koji je predstavljen svjedočenjem i navodnim dokazima, ne može stajati ni obična kriminalna organizacija a ne ruska obavještajna služba GRU, kako to tužilaštvo navodi'', navodi dalje advokat

8:58 ''Da svjedok saradnik nema dinara u džepu a kamoli dolara dokazuje i poruka koju mu je poslala nevjenčana supruga koja govori da je sramota da ide po narodu da pozamljuje novac i da nema dinara da kupi djetetu mlijeko i pelene

Imati 125.000 eura i od toga 30.000 eura kako je svjedok saradnik kazao, a od toga ne kupiti djetetu mlijeko i pelene je najveći dokaz da je svjedok saradnik govorio neistinu'', iznosi dalje advokat

8:52 ''Svjedok sarandik nije uspio da odgovori na bitna pitanja vezana za akciju, da nije znao šta ko treba da radi jer kako je rekao nije ispitivao kada za to nije bilo potrebe. Da se ne sjeća ništa šta se desilo 16. oktobra a logično bi bilo da mu se sve misli kreću prije 16. i posle 16. jer je to dan D za njega. Jer sve što je radio, ako je išta radio, trebalo bi da se veže za taj dan jer je plan kriminalan i konspirativan'', navodi advokat

8:48 On smatra da iz svih sprovedenih dokaza nije utvrđeno pravo činjenično stanje već se jedino stvara dodatna sumnja

8:45 Advokat Eduarda Šišmakova, kazao je da tokom suđenja nisu sprovedeni validni dokazi, te da čak nije ni ustanovljen identitet njegovog branjenika.

''Tokom postupka smo ukazivali da se proces u kontinuitetu vodi protiv pogrešnog identiteta osobe. Dodatno iz Poljske je stigao odgovor da je Eduard Širokov mogao da se služi dokumentima na ime Eduard Šišmakov. Takođe nije se tražilo detaljnije izjašnjenje Poljske jer je moj branjenik tamo vršio diplomatsku funkciju. Identitet se ne može utvrđivati iz fotokopije pasoša. Podsjetimo, postojala su pitanja oko kupoprodaje mača, vrijednog više od milion eura, radi čega je Edi platio boravak Sinđeliću i uplatio mu novac. Svjedok saradnik je obavezan da odgovori na sva pitanja, a to je bio onemogućen jer je upravo sud uskratio pitanja u vezi mača. Dodatno, okrivljeni se brane da im je sve namješteno, i sud je dužan da ispita njihove navode što sud nije uradio i nije ispitao njihovu odbranu i nije adekvatno cijenio razlike u kazivanju svjedoka.

Treba napomenuti da je iskaz svjedoka saradnika u dijelu koji se tiče mog branjenika nije potvrđen ni jednim dokazom, a znamo da sud ne može potvrditi krivicu jedino na odnosu iskaza svjedoka saradnika. Što se tiče uplate, ona se ne može kvalifikovati za ovaj slučaj kako sud nije dozvolio pitanja u vezi mača.

Velimirović je dao četiri verzije u vezi Nikole, prvu da ga poziva iz tužilaštva, pa dalje iz kola, te ulicom, kako bi u četvrtoj verziji kazao da se nalazi u retoranu a da se u pozadini nalazi konobar. Ovu činjenicu je trebalo provjeriti listinzima, a gle čuda nema listinga gdje se Velimirović nalazio kada je pozivao Nikolu'', kazao je advokat.

8:35 Predsjedavajuća sutkinja Mugoša je konstatovala prisustvo zastupnika optužbe, te optuženih i njihovih advokata

Na jučerašnjem ročištu Specijalni državni tužilac Saša Čađenović je završio svoje izlaganje. On je na kraju završne riječi istakao da ne vidi nikakvu olakšavajuću okolnost za Šišmakova i Popova te ističe da su okolnosti isključivo otežavajuće i predlaže sudu maksimalnu moguću kaznu. 

Maksimalnu kaznu predložio je i za Bogićevića i RIstića, naročito jer su pobjegli na samom početku slučaja i čak prijetili advokatima po službenoj dužnosti. Ristić, Maksić i Hristić nemaju otežavajućih okolnosti dok je Dikić djelovao korektno, išao ka razrješenju slučaja i praktično priznao svoje djelovanje, te da je vrijeme provedeno u zatvoru praktično odslužilo svoje.

Čađenović dalje kazao da za Branku Milić nema olašavajućih okolnosti uzevši u obzir njeno djelovanje pred sudom kao i to da je svojevoljno u jednom dijelu suđenja odlučila da pobjegne. Čađenović za nju predlaže strožiju kaznu. Kada je u pitanju Knežević Milan njegovo učešće je bilo ideološke prirode i nije stekao nikakvu materijalnu korist, te Čađenović predlaže sudu da mu izrekne blažu kaznu, dok za njegove kolege Mandića i Čađenovića kaže da nema olašavajućih okolnosti i predlaže da njihova kazna bude veća.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević.

Optužnicom su obuhvaćena i lideri Demokratskog front (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, vozač DF-a, dok se postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi posebno.

Komentari: 3

Marsovci

22. 03. 2019 - 11:50

Advokat Dušan Jovović reče "ne šaljitre nevine ljude u zatvor". Ovaj kao da je direktno sa Marsa pao u sudnicu. Advokatica Zorica Drakulović kaza "iza ovakvog amaterizma ne stoji GRU". Izgleda da ova Drakulović svakdnevno gleda filmove o Džemsu Bondu te joj je to pomutilo razum i glorifikovalo moć GRU. To njeno, liči mi na one IBovce koji su '48 zborili "U SSSR rastu krtole od 10 koila po drveću, govoreći to gladnom narodu u CG. Đoko Orlandić
MARA

22. 03. 2019 - 20:28

KAŽE ADVOKAT:"TREBA OSLOBODITI SRPSKE DRŽAVLJANE,I ISPLATI TI IM ODŠTETU,DA BI LJUDI MOGLI NAPRAVITI MALO KUĆE".IMA LI JOŠ KO DA BI MALO KUĆE NAPRAVIO?DA MU SE POMOGNE.ISKLJUČIVO SRPSKI DRŽAVLJANI DOLAZE U OBZIR.
FreeMontenegro

22. 03. 2019 - 21:54

Hahahah!Ja svo vrijeme pricam da su ona dva dzibera iz begisha i ns-a podigli po tri kuce u srbiju od honorara!
Novi komentar