INTERVJU: Gradonačelnik prijestonice Aleksandar Kašćelan

Prioritet - razvoj Cetinja po mjeri građana

 Godina je, ako se sagledava sa poslovnog aspekta, kratak period da bi se postigao uspjeh kakav svi očekuju, ali je svakako adekvatan za razumijevanje situacije i donošenje odluka u kom pravcu bi trebalo grad da se razvija. Bez obzira na sve, zadovoljan sam postignutim, jer smo za godinu konsolidovali finansije, ostvarili značajne uštede, izbjegli nova zaduženja i vratili dio duga, vodeći uz to računa o potrebama zajednice – kaže gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan. 
Objavljeno: 25. 03. 2019 - 00:35 Promjenite veličinu teksta: A A A

Funkciju prvog čovjeka prijestonice Kašćelan je preuzeo krajem prošle godine. Kaže da im je najveća prepreka u ostvarivanju zacrtanog cilja ,,birokratizovani i spori sistem na nacionalnom i lokalnom nivou, koji troši vrijeme na brojne procedure, koje moramo poštovati da bismo projekte realizovali, ali ih mi uspješno savladavamo i radimo posvećeno“. 

POBJEDA: Kažete da ste konsolidovali finansije. Kakvo ste stanje zatekli, a kakvo je sada? 

KAŠĆELAN: Od početka mandata uredsredili smo se na konsolidaciju finansija. Nezavisna eksterna revizija je konstatovala dug prijestonice od 24,6 miliona eura, a za preduzeća čiji je osnivač dug od 13 miliona eura. Prijestonica se u 2018. godini nije zadužila ni cent, uspjeli smo da ostvarimo uštede na svim nivoima od 40 odsto, a redovni godišnji revizorski izvještaj, koji nas ubrzo očekuje, pokazaće koliko smo smanjili dug. 

POBJEDA: Koji su najvažniji infrastrukturni projekti čija je realizacija u toku? 

KAŠĆELAN: Planom razvoja prijestonice postavili smo ambicioznu agendu infrastrukturnih projekata, čija bi realizacija trebalo da unaprijedi kvalitet života građana i da dá podstrek privrednom razvoju grada. Za nas je kapitalni projekat, i najveća investicija, izgradnja fudbalskog stadiona vrijednog gotovo devet miliona eura, čiji je ostvareni procenat realizacije prošle godine iznosio preko 90 odsto. 

Važan projekat nam je rekonstrukcija gradske vodovodne mreže - investicija vrijedna 4,6 miliona eura. Od tog iznosa, ove godine 750.000 eura biće upotrijebljeno za izgradnju i rekonstrukciju gradske vodovodne mreže. Kako bismo uspješno i konačno riješili vodosnabdijevanje Cetinja, uložićemo i dodatnih 750.000 eura za rekonstrukciju distributivnog cjevovoda Velja Gora – Lašor, a za taj posao već imamo izvođača. U toku prošle godine bili smo, kroz filantropske aktivnosti, podrška bolnici „Danilo I“ da nabavi novu medicinsku opremu i sanira dugogodišnje probleme, a ove nam je rekonstrukcija stare dječje bolnice među prioritetima. 

Značajna sredstva biće uložena i u unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva. Raspisani su tenderi za tri gradske saobraćajnice i za probijanje i rekonstrukciju seoskih puteva. U 2018. godini uložili smo više od pola miliona za puteve u seoskom području opštine. Intenzivno radimo i na razvoju koncepta „pametni grad“, i na kreiranju nove turističke ponude, jačanjem manifestaci onog turizma, i dovođenjem navećeg regionalnog muzičko-gastronomskog festivala „Montenegro Beer Fest“. 

POBJEDA: Često ističete da je obrazovanje ključ svakog napretka. Koliko su projekti u oblasti školstva zastupljeni u vašim razvojnim planovima? 

KAŠĆELAN: Ponosni smo na saradnju sa Univerzitetom Crne Gore, ali i na ulaganja u razvojne projekte, koji će svim školskim uzrastima i njihovim nastavnicima obezbijediti bolje uslove za učenje i rad. Za godinu mandata ove uprave pokrenuti su i realizovani brojni projekti. Otpočela je procedura za izgradnju sportske sale u OŠ „Lovćenski partizanski odred“. Izrada idejnog arhitektonskog rješenja u nadležnosti je glavnog državnog arhitekte, a zakonski rok za njegovu izradu od tri do pet mjeseci. Sredinom novembra 2018. Ministarstvu održivog razvoja i turizma uputili smo zahtjev za njegovu izradu. 

U međuvremenu smo sa Ministarstvom prosvjete potpisali sporazum radi definisanja prava i obaveza oko nekoliko tačaka bez kojih se nije moglo nastaviti dalje sa projektom, a koje se odnose na legalizaciju, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, geodetski elaborat izvedenog stanja, sanaciju postojećeg objekta. Na martovskoj Skupštini naći će se prijedlog odluke o ustupanju zemljišta za izgradnju sale Ministarstvu prosvjete, čime će se kompletirati tehnička dokumentacija koju je tražio državni arhitekta. 

U saradnji sa Ministarstvom sporta uložićemo i u rekonstrukciju fiskulturne sale u OŠ „Njegoš”, dok će prijestonica sa partnerima izdvojiti još deset hiljada eura za uređenje igrališta u dvorištu škole. Javnoj predškolskoj ustanovi „Zagorka Ivanović“ donirali smo novac za zamjenu 30 godina stare stolarije, a Srednjoj likovnoj školi „Petar Lubarda“ računare za izvođenje nastave.

POBJEDA: Postoje li ograničavajući faktori za realizaciju projekata? 

KAŠĆELAN: Najveći problem pričinjavaju nam preduge administrativnotehničke procedure koje traju i po nekoliko mjeseci, potom i čekanje na raspisivanje tendera usljed nedovoljnih kapaciteta pojedinih državnih i lokalnih organa ili inercije prilikom odlučivanja o najboljem ponuđaču, gdje najniža ponuđena cijena najčešće determiniše izbor, a ne uvijek kvalitet. Srećom, očekuju nas izmjene zakona o javnim nabavkama, a i pojedine personalne promjene donijele su drugačija, operativnija promišljanja o realizaciji planiranih projekata na lokalnom i državnom nivou. 

POBJEDA: Predložili ste povećanje naknade za bebe, što je sa izdvajanjima za ostale kategorije? 

KAŠĆELAN: Naknada za novorođenčad u posljednjih sedam mjeseci uvećana je više od tri puta, a 29. marta pred odbornicima Skupštine prijestonice naći će se prijedlog za uvećanje na 350 eura. Takođe, na sjednici će se naći i odluka o oblicima socijalne i dječje zaštite kojom je predviđena isplata novčane naknade nezaposlenim porodiljama u vrijednosti od 350 eura. Prošle godine prijestonica je izdvojila oko 50.000 eura za kupovinu udžbenika osnovcima, nagrade Luča, studentske stipendije i nagrade, pomoć NVO i za razna socijalna davanja. Naša su očekivanja da će ove godine taj iznos biti dupliran. 

POBJEDA: Kakva je zainteresovanost investitora za ulaganje u Cetinje? 

KAŠĆELAN: Interesovanje postoji i imamo komunikaciju sa različitim stranim investitorima, ali smo, poučeni iskustvom, veoma obazrivi prema inicijativama i resursima kojima raspolažemo. Cetinje razvija programe za smanjenje biznis barijera i za unapređenje poslovnog ambijenta, sarađujemo sa privrednicima i njihovim asocijacima, jer je to jedini način da privučemo investitore i budemo konkurentni. Očekujemo da će kontakti koje imamo biti materijalizovani kroz nove oblike saradnje, bilo poslovne, bilo turističke, gdje posebno vidimo priliku. U posljednje dvije godine Cetinje bilježi rast broja turista, pa je tako naš grad 2018. godine posjetilo više od 220.000 gostiju.

Najveći izazov je otvaranje novih radnih mjesta

POBJEDA: Što prepoznajete kao najveći izazov u nastavku mandata? 

KAŠĆELAN: Najveći izazov biće nam otvaranje novih radnih mjesta. Kupovina Oboda otvara mogućnosti za nove poslovne partnere, a time i za nova zapošljavanja. Značajne aktivnosti posvećene su i kupovini lokacije u istorijskom jezgru grada, gdje bi trebalo nanovo da bude izgrađen najstariji crnogorski hotel „Lokanda“, koji je srušen nakon zemljotresa 1979. godine. Posvećeni smo i završetku fudbalskog stadiona, ali i nastavku podrške izgradnji stanova za socijalne kategorije i zaposlene u kulturi, policiji i prosvjeti. Cilj nam je da u potpunosti valorizujemo privredne, turističke i kulturne potencijale Cetinja.

Korisna iskustva iz privrede

POBJEDA: Na funkciju gradonačelnika prijestonice došli ste iz privrede. Koliko Vam to iskustvo koristi? 

KAŠĆELAN: Upravo koristeći dvadesetogodišnja iskustva koja sam stekao radeći u privredi, a nakon analize dugova prijestonice, inicirao sam reprogram duga kod komercijalnih banaka, pod povoljnim uslovima, kako bih uštede u razlici kamata usmjerio na plaćanje redovnih i poreskih obaveza iz prethodnog perioda. Inicijativu je prihvatilo Ministarstvo finansija i potvrdila Skupština prijestonice, a postala je operativna od novembra 2018. godine. Sada isplaćujemo zarade u bruto iznosu, redovno servisiramo sve obaveze prema Poreskoj upravi i prema preduzećima čiji smo osnivač. U 2018. godini u potpunosti smo isplatili ugovorena sredstva iz budžeta prijestonice Službi zaštite i spašavanja, Sportskom centru, Biblioteci i čitaonici „Njegoš“, Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i lokalnom javnom emiteru RTV Cetinje

Politički amaterizam SD-a

POBJEDA: Kako komentarišete javne ocjene vašeg koalicionog partnera SD-a o doprinosu u resorima u kojima rukovode njegovi kadrovi na Cetinju? 

KAŠĆELAN: Kao politički amaterizam, lišen svake logike. Svakome iole politički pismenom jasno je ko donosi odluke i ko osmišljava poslovne aktivnosti prijestonice, koje nikako ne mogu biti proizvod jednog čovjeka, ma koliko umješan on bio. Ako je sve ovo zbog političkih poena, sretno im bilo, ali mislimo da smo mogli na drugačiji način govoriti o zajedničkim upjesima. Smatram da ne bi bilo na odmet da se u političkim odnosima držimo poznate izreke koju je naš narod prihvatio - da je čojstvo kad braniš drugog od sebe, a ne obratno.
 

Komentari: 0

Novi komentar