Poreska uprava o preporukama DRI

„Pale“ i prijave za lažne stečajeve

Poreska uprava (PU) je u januaru tekuće godine, nakon konsultacija sa međunarodnim ekspertima, donijela unaprijeđene skraćene procedure naplate poreskog duga. To će biti ,,bajpas“, odnosno način na koji će se, do realizacije projekta Svjetske banke ,,Reforma poreske administracije“, vršiti analiza i procjene rizika od platežne nesposobnosti, odnosno uvođenja stečaja i likvidacije.
Objavljeno: 01. 04. 2019 - 07:28 Promjenite veličinu teksta: A A A

- Identifikovaće se poreski obveznici kod kojih postoji rizik od iniciranja stečajnog postupka. Poreska uprava je nakon analize kod više poreskih obveznika pokrenula postupak utvrđivanja krivične odgovornosti zbog postojanja osnova sumnje na prouzrokovanje lažnog stečaja - saopštili su iz Poreske uprave Državnoj revizorskoj instituciji u obrazloženju preporuka koje još nijesu realizovane, odnosno čija je realizacija u toku. Nijesu, međutim, precizirali protiv koga su pokrenute krivične prijave.

RIZIK

Podsjetimo da je u protekli petak istekao rok da Poreska uprava podnese izvještaj o realizaciji preporuka, ali je to ona uradila osam dana prije isteka roka. Radi se o izvještaju Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji u kojem je DRI Poreskoj upravi dala devet preporuka od kojih je većina realizovana. Dvije od tri čija realizacija je u toku odnose se na formiranje programa za analizu i procjenu rizika od platežne nesposobnosti, odnosno uvođenja stečaja i likvidacije kako bi se mjere naplate preduzimale blagovremeno, dok iznos poreskog duga nije dostigao visok nivo i dok je još moguća. DRI je Poreskoj preporučila i da na osnovu analiza redovno i sistematski preduzima sve mjere naplate prije pokretanja postupka stečaja. 

PU je, kako je Pobjeda već pisala, od januara inicirala 300 stečajnih postupaka i navela da će to nastaviti da radi gdje god druge mjere ne budu dale rezultate.
Podsjetimo i da je senator DRI dr Branislav Radulović za Pobjedu takođe ranije kazao da je Poreska uprava u ostavljenom roku od šest mjeseci dostavila izvještaj o realizaciji preporuka povodom ove revizije uspjeha. On je ocijenio da je Poreska uprava u potpunosti ispoštovala zakonsku obavezu i pokazala odgovoran odnos prema nalazima DRI. DRI će, kako je pojasnio, posebnu pažnju, u narednom periodu , posvetiti praćenju realizacije preporuka i kod drugih subjekata revizije.

NAPLATA

Poreska uprava je obrazlažući stanje u vezi preporuka čija je realizacija u toku objasnila da je u januaru donesenim procedurama definisano detaljno postupanje prilikom pokretanja mjera naplate, sa rokovima.

- Nakon svih sprovedenih mjera, ukoliko nema efekata za naplatu, Poreska uprava vrši inspekcijski nadzor, kroz koji se utvrđuje sva nepokretna i pokretna imovina obveznika (pravnog lica) i sva potraživanja koja ima prema trećim licima. Ako ni ove mjere ne daju efekat, Poreska uprava objavljuje prodaju imovine poreskog obveznika, a nakon toga, u roku od 12 mjeseci od dana nastanka poreske obaveze, inicira stečajni postupak - navodi se u izjašnjenju koje je potpisao direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

Na ovaj način je, kažu, zaokružen kompletan proces naplate, što znači da iniciranju svakog stečajnog postupka prethodi inspekcijski nadzor.

- Poreska uprava utvrđuje mjesečni način praćenja poreskih obveznika sa aspekta rizika, kroz identifikaciju po visini i starosti duga (zadnja podnešena, odnosno plaćena obaveza, prijava IOPPD i PDV i podnošenje finansijskih iskaza), urednosti u plaćanju, rizik platežne nesposobnosti i od uvođenja stečaja usljed dužeg neizmirivanja obaveza, odnosno mjesečni način izvještavanja po ovim ili dodatnim kriterijumima. Cilj je identifikovanje obveznika kod kojih će se pojaviti rizik od uvođenja stečaja - pojašnjavaju iz Poreske.

Sektor za velike poreske obveznike od početka 2017. uspostavio je proceduru kojom ih blagovremeno mjesečno prati i klasifikuje na visokorizične, srednjerizične i niskorizične po osnovu blagovremenog podnošenja svih vrsta poreskih prijava, izmirivanja tekućih poreskih obaveza, kao i onih iz reprograma, ali i po osnovu tačnosti podataka u poreskim prijavama.

Na taj način je, kako kažu, omogućena identifikacija visokorizičnih poreskih obveznika i obezbijeđeno preventivno djelovanje, kako bi se pokrenuo stečaj u slučajevima kada mjere naplate ne daju rezultate.

-Odjeljenje za upravljanje rizicima za ostale poreske obveznike je sačinilo proceduru i klasifikaciju na srednje, mikro i male poreske obveznike. Donijet je Program za unapređenje poštovanja poreskih propisa za 2019. godinu, koji sadrži plan za upravljanje rizicima, odnosno njihovu identifikaciju, analizu uključujući određivanje njihovih uzroka, ocjenjivanje rizika u pogledu njihovog uticaja na funkcionisanje poreskog sistema, određivanje strategije za ublažavanje rizika i praćenje kako bi se ostvarilo upravljanje na odgovarajući način - navodi se u izjašnjenju Poreske uprave.

(opširnije u Pobjedi)
 

Komentari: 0

Novi komentar