Na zasjedanju Ekonomske komisije UN za Evropu

Vuković: Uspostavljen okvir za profilisanje Podgorice kao održive zajednice

Gradonačelnik  Podgorice dr Ivan Vuković učestvuje u radu 68. zasjedanja Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu u Ženevi. U okviru programa ,Dan gradova’ koji prethodi zasjedanju, gradonačelnik Vuković učestvuje na okruglom stolu, gdje govori na temu „Korišćenje pametnog alata za održiviji ambijentalni razvoj i povećanje otpornosti na katastrofe i klimatske promjene“.
Objavljeno: 08. 04. 2019 - 12:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

Gradonačelnik Vuković je istakao da je Podgorica usvojila Lokalni akcioni plan za održivi razvoj, kojim su definisane lokalne aktivnosti i s njima povezane akcije koje će doprinijeti implementaciji Nacionalne strategije održivog razvoja. 42 prioritetne mjere iz tog Plana predstavljaju direktno sprovodive inicijative i projekte i kompatibilne su sa ciljevima Agende 2030. Fokus je na četiri oblasti: ljudske, društvene, prirodne i ekonomske resurse i dokumentom je uspostavljen okvir za profilisanje Podgorice kao održive zajednice.

zeneva1-773x1030

„U sektoru održivog upravljanja ljudskim resursima akcenat je stavljen na pitanja  zdravlja i obrazovanja i kao naročito prioritetna tema prepoznato je sprovođenje javno zdrastvenih programa i jačanje prevencije i liječenja od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Podgorica je i član Evropske Mreže zdravih gradova i definitivno preuzima određene aktivnosti kako bi se unaprijedila dostupnost ovog sistema građanima, a naročito ranjivim grupama. Kada su u pitanju društveni resursi kao prioritetna tema svakako je osnaživanje porodice i borba protiv bilo kakve vrste diskriminacije. Ono na šta je dat naglasak odnosi se na obezbjeđenje podrške rizičnim porodicama i unapređenje sistema zaštite djece bez roditeljskog staranja, svakako tu je i efikasno sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, kao i integracija manjina (Roma i Egipćana). Ne manje važno jeste unaprijediti kvalitet života LGBT osoba, osoba sa invaliditetom, starijih osoba, te eliminisati diskriminaciju kroz povećanje nivoa svijesti, odgovornosti i znanja. Kao prioritetno, prepoznato je i promovisanje društveno odgovornog poslovanja, te uključivanja mladih na tržište rada u smislu njihovog osposobljavanja i nakon završenog redovnog obrazovanja, te kreiranje mreže podrške i sigurnosti za socijalno ugrožene i osobe u riziku od marginalizacije“, kazao je gradonačelnik Vuković i istakao da prirodni resursi svakako predstavljaju važno pitanje i ovaj dokument ukazuje na potrebu unapređenja efikasnosti upravljanja obnovljivim prirodnim resursima. Kao prioritetna tema izdvojeno je unapređenje upravljanja životnom sredinom kroz jačanje kapaciteta za primjenu horizontalnih instrumenata upravljanja i monitoringa stanja životne sredine.

„Prepoznate su aktivnosti na unapređenju pojedinih segmenata životne sredine poput vazduha (mjera podsticanje razvoja zelene infrastrukture – regenerisane zelene površine); prirode (proglašenje vrijednih djelova zaštićenim područjima prirode); unapređenje kvaliteta zemljišta i voda sanacijom zagađenja i izgradnjom komunalne infrastrukture (kontinuirano unapređivati infrastrukturu za obradu čvrstog otpada, tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje)“, kazao je on.

Kada je riječ o aktivnostima i akcijama u oblasti ekonomskih resursa, one se odnose na teme: unapređenja kapaciteta za ublažavanje klimatskih promjena, povećanje učešća obnovljivih izvora energije i promovisanje racionalnog korišćenja energije, unapređenje regulatornog ambijenta za postizanje resursne efikasnosti (ključni sektori za povećanje resursne efikasnosti su energetika, građevinarstvo, poljoprivreda, saobraćaj, te uslužni sektor, odnosno turizam) i promovisanje koncepta resursne efikasnosti; Promovisanja prakse održive potrošnje i proizvodnje sa ciljem efikasne upotrebe prirodnih resursa i smanjenja pritisaka na životnu sredinu – ekološkog otiska na lokalnom nivou; Unapređenja nivoa društvene odgovornosti i podizanje svijesti o njenim vrijednostima i važnosti; Unapređenja poslovnog ambijenta i saradnje sa privatnim sektorom, poboljšanje lokalne preduzetničke (poslovne) infrastrukture, Unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga kroz uvođenje standarda, promociju i udruživanje, istakao je gradonačenik Podgorice.

Između ostalog, Vuković je, govoreći od djelovanju na polju energetske efikasnosti, održive gradnje i korišćenja obnovljivih izvora energije, naglasio da je Podgorica svrstana u porodicu gradova koji su primijenili opšteprihvatljive mehanizme za dostizanje ciljeva zaštite životne sredine, smanjenja emisije gasova staklene bašte i racionalnog korišćenja resursa.

„Svjesni smo da Podgorica, kao urbani sistem koji se kontinuirano razvija, podrazumijeva odgovorno djelovanje u smislu integracije mjera ublažavanja u razvojne i upravljačke planove grada.  Potpisivanjem Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimatske i energetske projekte, Podgorica se dodatno obavezala da će kroz ovaj instrument zajedno sa ostalim gradovima odgovoriti na izazove globalne promjene klime. Izradom Akcionog plana održivog korišćenja energije kao resursa (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) identifikovane su i precizne jasne odrednice za sprovođenje projekata i mjera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na gradskom nivou, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2. U okviru dokumenta Izrađen je Referentni inventar emisija CO2. U skladu sa rezultatima sprovedenih energetskih analiza, najveće učešće (broj) mjera za smanjenje emisija CO2 odnosi se na sektor saobraćaja (25) i zgradarstva (18), dok je za sektor javne rasvjete identifikovano 6 mjera. U cilju efikasnije realizacije zacrtanih ciljeva formirana je Kancelarija za energetski menadžment sa Info centrom. Uloga Kancelarije je da svim zainteresovanima obezbijedi adekvatne informacije vezane za upravljanje energijom, kao i da pruži praktične savjete o načinima uštede energenata i efikasnim mjerama i rješenjima koje mogu primjenjivati u svakodnevnom životu. Za ovu priliku izdvojiću implementaciju Projekta poboljšanja uslova stanovanja. Najviše interesovanje je za sanaciju fasada. Glavni grad sufinansira 50%  vrijednosti radova na zajedničkim djelovima stambene zgrade, a preostalih 50% etažni vlasnici (uz mogućnost plaćanja u nekoliko mjesečnih rata). Pored efekata redukcije emisije CO2, realizacija projekta daje višestruku korist: manja potrošnja energije za grijanje i hlađenje; estetske pogodnosti; smanjenje troškova održavanja i produžen vijek trajanja objekta; Porast ekonomske vrijednosti objekta“, kazao je on.

„Kad su u pitanju mjere vezane za saobraćajnu infrastrukturu Grad je izgradio i gradi veći broj obilaznica kojima se izmješta saobraćaj iz I zone čime se  rasterećuje saobraćaj u centru grada, unapređuje mikroklimat u smislu smanjenja efekta “urbanog toplotnog ostrva”. Aktivnosti na uspostavljanju biciklističkih staza takođe su vrlo važan segment našeg djelovanja. Ukupna dužina biciklističkih staza i traka na 4 izgrađena koridora kroz gradsko jezgro iznosi 10, 50 km, a započeli smo aktivnosti na izgradnji petog koridora u dužini od 3,0 km. Izgrađene su i dvije biciklističke rute za iskusnije bicikliste ukupne dužine oko 30 kilometara. Realizacijom opisane aktivnosti smanjenjiće se zagađenje vazduha i nivo buke, što će ujedno imati pozitivan uticaj na zdravlje ljudi.  Grad je započeo izradu Održivog plana za urbanu mobilnost SUMP koji predstavlja strateški plan čiji je cilj da zadovolji potrebe ljudi i biznisa za mobilnost u gradovima i okruženju u cilju kvalitetnijeg života i njime se na efikasniji način tretiraju problemi koji se odnose na prevoz u urbanim oblastima u skladu sa Energetskom strategijom EU 2030 i ciljevima održivog razvoja. I u domenu javne rasvjete započeli smo mjere i aktivnosti u smislu povećanja ušteda i osavremenjavanja kroz ugradnju svjetiljki najnovije generacije sa LED tehnologijom, i primjenom daljinskog sistema upravljanja“, zaključio je gradonačelnik Vuković.

Zasjedanje Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu u Ženevi okupio je oko 400 učesnika, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz Evrope, Azije i Kanade, koji će izlagati na temu „Poboljšanje kvaliteta života građana i poboljšanje efikasnosti i kompetitivnosti gradskih usluga“.

Komentari: 0

Novi komentar