Zetski dom uskoro dobija glumački ansambl i kreće u veliku rekonstrkciju zgrade

Vraćanje kraljevskog sjaja najstarijem teatru

Kraljevsko pozorište Zetski dom na pragu je značajnih promjena koje bi ovom teatru u doglednoj budućnosti trebalo da pruže dodatni „vjetar u leđa“ za još veće produkcione domete. Kako je za Pobjedu najavio direktor ovog pozorišta Slobodan Božović, najstarija teatarska kuća u Crnoj Gori konačno će dobiti stalni glumački ansambl koji će (makar za početak) brojati 10 članova. Takođe, u drugoj polovini godine počeće i velika rekonstrukcija zgrade ovog pozorišta, koja će tom zdanju vratiti nekadašnji kraljevski sjaj.  
Objavljeno: 14. 04. 2019 - 07:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Iako je i ranije postojala inicijativa za formiranje umjetničkog ansambla, formalno (i uz saglasnost Vlade) ona datira od 2017. Pripremljen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kojim je broj radnih mjesta povećan na 69, uključujući umjetnički ansambl od 20 glumaca.

Međutim...

- Cijeneći postojeće mjere Vlade Crne Gore koje se odnose na optimizaciju javnog sektora, nova sistematizacija ovog pozorišta svedena je na minimum, tj. 45 radnih mjesta od kojih će, nakon skoro 70 godina (kada je postojao poluprofesionalni ansambl), u ovom pozorištu biti formiran stalni umjetnički ansambl od 10 glumaca – najavio je Božović.

kraljevsko-pozoriste-zetski-dom

PREPOLOVLJENA BROJKA

Iz Ministarstva kulture Pobjedi su saopštili da je inicijativa da se formira glumački ansambl u Zetskom domu svesrdno prihvaćena i veoma značajna za dalji rad ove ustanove.

- Činjenica da se planira formiranje umjetničkog ansambla iziskivala je povećanje broja zaposlenih, kako u umjetničkom sektoru tako i u sektoru produkcije i tehnike. To povećanje ne korespondira sa aktuelnim Planom optimizacije u javnom sektoru, zbog čega je bilo potrebno da se planirani, optimalni broj radnih mjesta preispita i u mogućoj mjeri racionalizuje.

Već izvjesno vrijeme na tom se planu radi, pa smo uvjereni da će veoma brzo ovaj akt biti stavljen u propisanu proceduru donošenja - saopštili su iz Ministarstva kulture.

Prepolovljena brojka za glumački ansambl, kako procjenjuje Božović, neće se negativno odraziti na planove koje je ovaj teatar dugoročno zacrtao.

- Buduće planove možemo u potpunosti realizovati angažovanjem planiranih 10 glumaca. Ipak, bez obzira koliki je broj ukupno zaposlenih radnika u pozorištu kao i umjetničkog ansambla, uvijek će ostati stalna potreba za angažovanjem umjetničkih i drugih saradnika van pozorišta, kako iz Crne Gore tako i iz inostranstva – napomenuo je Božović.

U novoj sistematizaciji, kako je kazao, zbog restriktivnog broja od 45 izvršilaca, u ovoj razvojnoj fazi pozorišta nije bilo moguce obezbijediti radna mjesta reditelja, kostimografa, scenografa i dr.

- Sistematizovano je radno mjesto dramaturga. Ostali umjetnici će i u narednom periodu biti angažovani kao spoljni saradnici – naglasio je Božović.

TEATARSKI FENOMEN

Napomenuo je da Zetski dom, iako posluje u velikoj mjeri sa prevaziđenim aktom o sistematizaciji iz 2006, danas u okruženju predstavlja svojevrsni pozorišni  fenomen.

- Postali smo pozitivan primjer kako jedno malo pozorište koje sa svega šest-sedam stalno za- poslenih pozorišnih djelatnika (umjetničkog, produkcijskog i tehničkog profila) može da realizuje stalni mjesečni repertoar sa brojnim gostovanjima u zemlji i inostranstvu, ali i da predstavama vrlo uspješno, ako ne da dostigne, a ono da se makar približi visokim evropskim standardima pozorišne produkcije – kazao je Božović.

Prema njegovim riječima, Zetski dom uspješno funkcioniše bez stalnog umjetničkog ansambla što je, kako je rekao, u savremenim svjetskim pozorišnim sistemima česta i uobičajena praksa. Osnovnu prednost ovakvog tipa realizovanja pozorišne produkcije, kako naglašava, čini sloboda izbora umjetničkih saradnika.

- Cijeneći da je Zetski dom državni teatar od nacionalnog značaja, ali i zbog niza drugih društveno kulturnih razloga, ocijenjeno je svrsishodnim da se u ovom pozorištu formira stalni profesionalni umjetnički ansambl koji bi u početku brojao 10 glumaca.  U budućnosti, razvojem pozorišta ovaj broj bi rastao, uz poštovanje stručnih standarda, na optimalniji broj od 20 - 25 glumaca – rekao je Božović.

Naš sagovornik podsjetio je na brojne uspjehe u proteklom periodu i angažman eminentnih evropskih stvaralaca, uz napomenu da je ovo pozorište svojevrsni pionir u poslovanju državnih institucija kulture kada je riječ o finansiranju projekata iz EU fondova, jer je sa 11 međunarodnih partnera „osvojilo“ 2.200.000 eura. Od toga je Zetskom domu pripalo 540.000 eura.

- Sve ovo ukazuje da pravni akti (sistematizacija, statuti i dr.) nijesu garancija kvalitetnog funk-cionisanja nijednog sistema (institucije) . Ta ko ni nova sistematizacija nije garancija uspješnog rada ovog pozorišta, ali će svakako stvoriti optimalnije pravne pretpostavke da se mnogi kompleksni procesi koji prate pozorišnu produkciju obavljaju na većem stepenu kompetentnosti nego što je to sada slučaj - ocijenio je Božović.

kraljevsko-pozoriste-zetski-dom2

REKONSTRUKCIJA

Za Pobjedu, Božović je najavio da Zetski dom u drugoj polovini godine očekuje i rekonstrukcija zgrade. Riječ je o radovima definisanim glavnim projektom rekonstrukcije koji je revidiran 2016.

- Projekat se shodno novom Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata iz 2018. nalazi na zakonski obaveznoj „ponovnoj reviziji“ i nakon njenog završetka biće raspisan javni poziv za izbor izvođača radova kao i izbor stručnog nadzora – kazao je Božović.

Iz Ministarstva kulture dobili smo informaciju da je projekat trenutno u fazi usaglašavanja izrađene i revidovane tehničke dokumentacije sa novom regulativom iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, kao i zaštite kulturnih dobara.

- Ministarstvo kulture u saradnji sa Zetskim domom sprovodi intenzivirane aktivnosti na obezbjeđenju usaglašene tehničke dokumentacije i stvaranju uslova za izvođenje radova na rekonstrukciji – saopštili su iz Ministarstva kulture.

Sredstva za početak radova obezbijeđena su kapitalnim budžetom za 2019.

- Imajući u vidu obavezu sprovođenja postupka javne nabavke za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, kao i potrebe usaglašavanja dokumentacije, namjera Ministarstva kulture je da postupak sprovede u što skorijem roku. Međutim, neophodno je naglasiti da se na određene okolnosti u okviru zakonom propisanih postupaka ne može uticati, a one mogu biti od uticaja na planiranu dinamiku realizacije projekta. Ukupna vrijednost projekta je 3,6 miliona eura – kazali su iz Ministarstva kulture.

POŠTOVANJE STRUKE

Planirana rekonstrukcija, kako su najavili, biće sprovedena uz striktno poštovanje pravila struke i konzervatorskih principa.

- Projektom je predviđen sveobuhvatan tretman kulturnog dobra u skladu sa urbanističko-tehničkim i konzervatorskim uslovima. Realizacija projekta usmjerena je na zaštitu, očuvanje i unapređenje stanja objekta, na način koji diktira važeća zakonska regulativa, prije svega iz oblasti zaštite kulturnih dobara. U pogledu scenske tehnike, tehnologije i mehanike, namjera projekta je da isprati savremene trendove koji će u svemu odgovarati ovom objektu i neće narušiti njegove zatečene vrijednosti – saopštili su iz Ministarstva.

Prema riječima Božovića, rekonstrukcija će obuhvatiti uređenje kompletne zgrade sa dvorištem pozorišta kao i ugradnju najsavremenije scensko-tehničke i druge prateće opreme koja će omogućiti da se u pozorištu mogu izvoditi i najzahtjevniji teatarski projekti.

- Rekonstrukcijom će biti vraćena nekadašnja „kraljevska atmosfera“ kao i u velikoj mjeri raniji izgled pozorišta koji je u znatnoj mjeri narušen prethodnim mnogobrojnim više-manje uspješnim rekonstrukcijama. Dinamika izvođenja radova koja je projektom definisana ne bi trebalo da traje duže od tri godine od dana početka radova – ocijenio je Božović.

Dok traju radovi, igranja na ustupljenim scenama

Za vrijeme rekonstrukcije Zetskog doma, prema riječima Slobodana Božovića, pozorište će nastaviti da živi.

- Izvođenje predstava biće uslovljeno njihovim nastankom. Ako su predstave koprodukcijskog karaktera i realizuju se sa drugim producentima iz zemlje i inostranstva, pripreme i repertoarsko izvođenje biće na njihovim scenama. Zatim će se te predstave u postprodukciji izvoditi na crnogorskim scenama, a takođe će za njih biti organizovana i gostovanja u inostranstvu - naglašava Božović.

Samostalnu produkciju Zetski dom će, kako kaže, obavljati na privremeno ustupljenim ili zakupljenim scenama u Crnoj Gori (CNP, Nikšićko pozorište, centri za kulturu Tivat, Bar, Kotor, Herceg Novi, Grad teatar i dr).

- „Negativnu posljedicu“ rekonstrukcije predstavljaće okolnost da će cetinjska publika privremeno biti uskraćena da prati redovan repertoar ovog pozorišta u postojećoj zgradi. Cetinje nema neki adekvatan prostor za enterijersko izvođenje predstava, ali ovaj „hendikep“ trudićemo se da maksimalno ublažimo tako što ćemo nastojati da za cetinjsku publiku adaptiramo ili prilagodimo određene predstave za izvođenja u ovom gradu – kazao je Božović.

 

kraljevsko-pozoriste-zetski-dom-slobodan-bozovic-direktorSlobodan Božović, drrektor Kraljevskog pozorišta Zetski dom

Rekonstrukcija neće odložiti formiranje ansambla

Direktor Zetskog doma smatra da predstojeća rekonstrukcija zgrade, ne bi trebalo da odloži formiranje glumačkog ansambla.

- Donošenje nove sistematizacije je hitan posao i predviđena procedura za donošenje ovakve vrste akata je dovedena do kraja, tj. čeka se još samo saglasnost Vlade. Popuna nove sistematizacije je posebna i nezavisana aktivnost od donošenja navedenog akta i ona se realizuje prema dinamici koja se utvrđuje na osnovu godišnjih kadrovskih planova pozorišta.

Ovogodišnjim budžetom pozorište je dobilo dovoljno finansijskih sredstava da se u drugoj polovini godine mogu angažovati izvršioci na gotovo svim upražnjenim radnim mjestima koja predviđa nova sistematizacija, pa tako i 10 glumaca novoformiranog umjetničkog ansambla. Ovo ukazuje da rekonstrukcija pozorišta sama po sebi ne mora da predstavlja razlog za „usporavanje“ dinamike angažovanja tj. tj. formiranja umjetničkog ansambla pozorišta – kazao je Božović.

R. MUČALICA

Komentari: 0

Novi komentar