CEDIS: I sjutra radovi na modernizaciji mreže

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 18. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Objavljeno: 17. 04. 2019 - 16:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

Podgorica
- u terminu od 09 do 10 sati: Dio Dahne, Dajbabe i Botun;
- u terminu od 10 do 15 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži;
- u terminu od 10 do 13 sati: Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac;
- u terminu od 08:30 do 15 sati: Kosor, Kupusci, dio Doljana i dio Bera;
- u terminu od 08 do 15 sati - dio Rogama i Vranjske Njive.

Danilovgrad
- u terminu od 08 do 19 sati: Kopilje, Gostilje i Vukotica;
- u terminu od 09 do 10 sati: Most Radovića, Kiro Radović, Prentina Glavica, Podglavice, Šišković, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova,  Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković.

Cetinje
- u terminu od 10 do 13 sati: Donje Polje, Grude, Hotel „Grand“, Policija, Trg Kralja Nikole, ul. Njegoševa, ul. Petra Lubarde, ul. Zmajeva, Štamparija, ul. Vuka Mićunovića i dio naselja Podgranicom;
- u terminu od 08 do 18 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoce, Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i Bijele Poljane.

Nikšić
- u terminu od 08 do 13 sati - dio Brezovika i Gornjeg Polja;
- u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Vuka Karadžića, dio naselja Budo Tomović, Ozrinići, Bršno, Žirovnica, Gračanica, Rudnici boksita i Mljekara „Srna“.

Plužine
- u terminu od 09 do 14 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen;
- u terminu od 09 do 12:30 sati: Gornja Brezna, Podprisoje i Lug.

Herceg Novi
- u terminu od 09 do 10 sati – Nakićenovići;
- u terminu od 11 do 13 sati – Kumbor (područje oko trafostanice 35/10kV „Kumbor“;
- u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice i Vrbanj;
- u terminu od 09 do 14 sati – Srbina ulica.

Kotor
- u terminu od 10 do 13 sati – Dragalj i Dražin Vrt (Bajova Kula);
- u terminu od 09 do 13 sati – Bratešići;
- u terminu od 11 do 15 sati: kompletno područje Grblja, Kavač, Trojica, Mirac, Koložun i Čavori (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu);
- u terminu od 09 do 13 sati – Daošine (dio od trafostanice „Daošine“ prema Sv. Vrači);
- u terminu od 09 do 12 sati – Stoliv (područje prema Kotoru iznad objekta "Oskar");
- u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Ljuta (područje prema Kotoru).

Budva
- u terminu od 15 do 17 sati -  dio naselja Lugovi.

Bar
- u terminu od 08 do 16 sati – Dubrava (ulica 91 A i Biština ispod magistrale i korisnici do ulice 124 iznad magistrale). 

Ulcinj
- u terminu od 10 do 13 sati - kompletno područje Vladimira i okolna sela;
- u terminu od 15:15 do 16 sati: Gornji Štoj, Reč i Ada Bojana;

Pljevlja
- u terminu od 08 do 16 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Lijeska, Kordovina, Bratosavina, Pokrajci, Maoče, Laz, Čauševići, Potpeće, Njivice, Javorak, Crnobori, Gornje Selo, Vodoplav, Uremovići, Katun i Boščinovići;
- u terminu od 08 do 17 sati: Vidre, Vrbica, Kruševo, Kakmuže, Lađana i Dragaši.

Žabljak
- u terminu od 08 do 15 sati – Mljetičak.

Bijelo Polje
- u terminu od 09 do 16 sati: Ravna Rijeka, Slijepač - most, Bojišta, Mijatovo Kolo, Jabučino i Okladi.

Mojkovac
- u terminu od 09 do 14 sati – Pržišta.

Kolašin
- u terminu od 08 do 15 sati - Moračka Bistrica;
- u terminu od 09 do 15 sati: Jasenova, Cerovica, Velje Duboko, Međuriječje, Bulje, Gornja Rovca i Trmanje.

Berane
- u terminu od 09 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Andrijevica
- u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Cecuni.

Rožaje
- u terminu od 09 do 14:30 sati - dio sela Bašča;
- u terminu od 09 do 10:30 sati: uže jezgro grada, Stara Varoš, Zejnilagići i Kamenjuša;
- u terminu od 10 do 10:30 sati: Babići, Grahovo, Kujevići, Plunca, Fejzići, Dautovići, Bijela Crkva, Biševo, Sinanovića Luke, Gospođin Vrh, Ređžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguš, Kurbardovići, Bać, Murići, Granit - Mont, Kajevići, TV reprtitor, Džudževići, Jablanica, Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračanovac;
- u terminu od 11 do 11:30 sati: uže jezgro grada, Agovići, Hotel i Vrtić;
- u terminu od 12 do 15 sati: uže jezgro grada,dio naselja Bandžovo Brdo, Bolnica, Autobuska stanica, Carine i Kamenjuša;
- u terminu od 12 do 12:30 sati: Sređani, Bačevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luka, Farma, Motel „Turjak“, Ski lift Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Gusinje
- u terminu od 09 do 14:30 sati - selo Vusanje i Izvori;
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. 

                                                                        NOVA BROJILA
  
Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 15. aprila do petka 19. aprila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 18.04.
- Most Radovića (od 9 do 10 sati);
- Kiro Radović; 

Nikšić 18.04.
- Štedim;
- dio Vitalca;
- dio Riđana.

Bar 15.04. – 19.04.
- Nišice;
- Dobra Voda;
- Veliki Pijesak;
- Marin Ploča.
 
Tivat 15.04. – 19.04.
- Maslinjak - Radovići;
- Marići;
- Krašići;
- ul. Dalmatinska br. 8;
- Trg Magnolija.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Komentari: 0

Novi komentar