Odluka Apelacionog suda

Treći put ukinut stečaj u Meljine kompleksu

Apelacioni sud je ponovo ukinuo rješenje Privrednog suda kojim je predsjednik Blažo Jovanić treći put otvorio stečaj u kompaniji Meljine kompleks, koja upravlja Vojnom bolnicom. U posljednjom odluci kritikovao je Apelacioni sud da pogoduje interesima osnivača ove kompanije, navodeći da ga fascinira njihova upornost da primjenjuju propise koji se, u ovom slučaju, ne mogu primjeniti.
Objavljeno: 19. 04. 2019 - 06:05 Promjenite veličinu teksta: A A A

U odluci su se osvrnuli na optužbe Jovanića nazivajući ih neistinitim i proizvoljnim, ukazujući da se na neprimjeren način karakterište rad Apelacionog suda.

- Nasuprot citiranim neistinitim i proizvoljnim stavovima prvostepenog suda iznijetim u obrazloženju pobijanog rješenja, Apelacioni sud u svakom slučaju, pa dakle i u konkretnom stečajnom postupku, postupa nezavisno, nepristrasno, savjesno, poštujući princip jednakosti tretmana stranaka u postupku i pravo na pravično suđenja - navodi se u ukidnom rješenju.

Za Apelacioni sud je neprihvatljiv stav da je bez značaja to što je osnivač deponovao pola miliona eura kod notara kojim je trebalo da budu namirena potraživanja do tada identifikovanih povjerilaca, imajući u vidu da su ta sredstva deponovana prije ročišta za raspravljanje o postojanju stečajnog razloga. Napominju da je zakonom o notarima propisano da depozit kod notara ima isto pravno dejstvo kao i sudski depozit.

- Dakle, nasuprot proizvoljnim navodima iz obrazloženja pobijanog rješenja, drugostepeni sud prilikom donošenja rješenja Pž.br.46/2019 od 21.01.2019. godine nije zanemario cjelokupnu sadržinu odredbe člana 335 ZOO, već je istu tumačio u skladu sa Ustavom i zakonom, polazeći od cilja i svrhe koju je zakonodavac želio postići njenim propisivanjem, a to je ispunjenje obaveze povjeriocu od strane dužnika ili trećeg pravno zainteresovanog lica, te u skladu sa tako utvrđenom svrhom našao da ima mjesta njenoj primjeni, imajući u vidu sve navedene specifične okolnosti konkretnog slučaja, racionalnu osnovu i objektivno opravdanje - stoji u odluci.

Priznato 110 hiljada

Od ukupno prijavljenih 11,2 miliona eura, od kojih najviše potražuju povezana lica, stečajni upravnik Saša Zejak priznao je samo nepunih 110 hiljada eura i to Oliveri Elez Mihajlović 19.000, Poreskoj upravo 88.900 hiljada i Atlas banci 600 eura. Osporena su potraživanja hercegnovske opštine i Montefarma od po pola miliona eura, 192.300 EPCG i deset hiljada eura osnivaču Atlas kapu. Nijesu priznata ni razlučna prava Invest i Atlas banci, koje su u međuvremenu otišle u stečaj, za kredite od oko pet miliona eura. Ni prijava države o parnici za raskid ugovora o kupovini bolnice Meljine nije prihvaćena, jer nije unijet iznos.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Komentari: 1

Stečaj i jes i nije

19. 04. 2019 - 16:18

Znači li ovo da je je DK u pravu kada kaže da će da mu otmu imovinu? kako je moguće da taj Jovanić još uvijek rukovodi Privrednim sudom pored tri sudska obaranja uvedenog stečaja?
Novi komentar