CEZAP i SSCG organizovali dvije dvodnevne napredne obuke

Nevladine organizacije Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) i Savez slijepih Crne Gore (SSCG) organizovale su dvije dvodnevne napredne obuke za predstavnike organizacija civilnog društva.
Objavljeno: 20. 04. 2019 - 15:02 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prva obuka je izvedena u hotelu „Princess“ u Baru 15. i 16. aprila, sa fokusom na formulisanje odgovarajuće metodologije za praćenje politike i analizu pravnog okvira kao i na identifikovanje najboljih strategija i metoda za sprovođenje monitoringa i analiza kako bi se poboljšalo poštovanje prava osoba sa invaliditetom kao potrošača. 
Druga obuka se odnosila na oblast istraživačkih mehanizama, pisanja studija i izvještaja javnih politika, kao i javnog zagovaranja. Pruženi su korisni savjeti o tehnikama zagovaranja, lobiranju i praksama i  metodama uticaja na ciljanu publiku na različite načine.

Učesnici su upoznati sa glavnim principima učešća u kreiranju javnih politika, uključivanja zainteresovanih strana u proces komunikacije i postupcima koji osiguravaju da kvalitet njihovog rada bude predstavljen na adekvatnom nivou. Drugi dio obuke realizovan je u hotelu „Verde Complex“ u Podgorici 18. i 19. aprila.

Obije obuke su organizovane u okviru implementacije projekta  „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” („We are all created equal: Towards more efficient consumer protection of persons with disabilities“), koji je finansiran od Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta podrške demokratiji i ljudskim pravima (EIDHR), šema podrške na državnom nivou za Crnu Goru 2016/2017, kao i od Ministarstva javne uprave.

Jedan od upečatljivih vidova diskriminacije osoba sa invaliditetom jeste nedostatak adekvatnog pristupa dobrima i uslugama. Opšti cilj ovog projekta jeste da se doprinese budućoj konsolidaciji fundamentalnih prava i većoj socijalnoj inkluziji lica sa invaliditetom a očekivani projektni rezultati projekta su
- Povećani kapaciteti NVO sektora koji radi na zaštiti potrošačkih prava osoba sa invaliditetom u oblastima istraživanja, monitoringa javnih politika i umrežavanja;
- Stvoreni mehanizmi za prijavljivanje slučajeva diskriminacije osoba sa invaliditetom kao potrošača kroz radnu grupu, posebnu telefonsku liniju i web platformu, koja je predviđena da se razvije u okviru ovog projekta;
-  Procjena implementacije pravnog i institucionalnog okvira koji se tiče prava osoba sa invaliditetom kao potrošača;
- Ocijenjena percepcija osoba sa invaliditetom u pogledu pristupa dobrima i uslugama;
- Podignuta svijest ključnih aktera i javnosti o principima i koristima socijalne uključenosti ugroženih grupa.

Ostvarivanjem ciljeva i rezultata projekta poboljšaće se funkcionisanje lokalnog tržišta za bolji pristup dobrima i uslugama za osobe sa invaliditetom.
Ukupna planirana vrijednost projekta je 128.782,5 eura, od čega je predviđeno da Evropska unija finansira 122.000 odnosno 94,73% a Ministarstvo javne uprave 6.782,50 eura, odnosno 5,67 % ukupne predviđene vrijednosti projekta, na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske. 

Implementacija projekta je počela 1. maja 2018. godine i trajaće 24 mjeseca.

Ovo saopštenje izrađeno je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Ovaj saopštenje izrađeno je uz finansijsku podršku Vlade Crne Gore, Ministarstva javne uprave. Stavovi izraženi u ovom dokumentu isključiva su odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva javne uprave.
 

Komentari: 0

Novi komentar