POLEMIKA

Istorija se falsifikuje selektivnim izborom izvora

Taktika kod nas i u svijetu, a koja je primjenjena milion puta, glasi - prikaži nešto iz istorije - neki dokument, izvor (makar bio i krajnje nepouzdan), koji ti odgovara, a ostale prećuti. Istoričarka Branka Prpa to definiše: "Istorija se falsifikuje selektivnim izborom izvora."
Objavljeno: 01. 05. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sveštenik SPC i rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović posljednjih mjeseci dijeli lekcije iz istorije, a prije to nije radio. 

TEOLOŠKO OBRAZOVANJE

U Dvorcu Petrovića na Kruševcu u Podgorici održan je 15. januara naučni skup na temu „Korijeni i posljedice crnogorskih podjela u svijetlu 100 godišnjice Božićneg ustanka“.

Među učesnicima skupa bio je i Gojko Perović. U skladu sa temom pričao je o podjelama i držao se jedne standardne taktike koju danas primjenjuju bezbrojni "intelektualci" kad ulaze u raspravu ne da bi doprinijeli utvrđivanju činjenica i istine, već kad u debatu ulaze da opravdavaju svoju ideologiju. Ta taktika se zove - zatrpaj raspravu poučnim pričama, filozofiranjem, kao i citiranjem umnih ljudi - pa ćeš impresionirati prisutne svojim obrazovanjem, premda ništa nijesi dokazao.

1-naslovna-gojko-perovicTako je gospodin Gojko Perović na pomenutom skupu u vezi sa crnogorskim podjelama imao tiradu o podjelama od prije više od 2000 godina - između Judejaca i Samarjana?! Vjerujem da su neki koji su ga slušali bili impresionirani, i ja jesam, ispričao je lijepu i poučnu pričicu, ali ta skaska nema nikakve veze sa današnjom Crnom Gorom. 

Da bi pojednostavili i pokušali da dođemo do suštinske istine, moramo znati, o tome je Analitika bezbroj puta pisala - srpske nacionalne ideje u minimalnoj mjeri kod cetinjskih vladika ima i prije 19. vijeka, ali - prave podjele u Crnoj Gori počinju dolaskom Njegoševog učitelja Sima Milutinovića Sarajlije koji je prva osoba koja je importovala srpsku nacionalnu ideologiju u Crnu Goru, takozvano srpstvo i tom ideologijom napojio svog učenika, našeg genijalnog pjesnika Petra II Petrovića Njegoša. 

Možda je najbolji dokaz da je srpska narodnost u Crnoj Gori izmišljena u drugoj četvrtini 19. vijeka, je to što u našim narodnim pjesmama koje su nastale prije dolaska Sarajlije u Crnu Goru, nema pomena Srba, a znamo da je nakon dolaska Sarajlije na Cetinje i Njegoševa i narodna poezija - prepuna srbovanjem. O tome je Analitika 29. aprila 2016. objavila tekst "Kako su u narodne pjesme uvedeni Srbi".

Ako se u narodnim pjesmama koje su nastale prije dolaska Sarajlije, ne pominju Srbi, o čemu mi pričamo, možemo li uzeti za ozbiljno da u Crnoj Gori postoje "etnički" Srbi (a svako ima pravo da se izjašnjava kako hoće). 

MARGINALNI IZVOR

Portal IN4S je naveo što je još Gojko Perović rekao na istom skupu: "S druge strane, naveo je on, još prije Nemanjića, za Stefana Vojislava jedan vizantijski izvor iz 11. vijeka govori da je on arhont Srba, a drugi da je Srbin Travunjanin." ("Otac Gojko Perović: Unijatski vladika iz Prečiste Krajinske nije zetski, svetosavski episkop", portal IN4S, 16. januar 2019)

Ovđe je Gojko Perović primjenio glavni metod lažiranja istorije, a to rade svi oni koji hoće da neistinito prikažu povijest. Taktika je kod nas i u svijetu primjenjena milion puta, a glasi - prikaži nešto iz istorije - neki dokument, izvor (makar bio i krajnje nepouzdan), koji ti odgovara, a ostale prećuti. Istoričarka Branka Prpa to definiše: "Istorija se falsifikuje selektivnim izborom izvora." (Na sajtu YouTube postoji istoimeni video klip sa njenom izjavom)

U engleskom govornom području se selektivni izbor dokaza popularno naziva Cherry picking, tj "biranje trešanja", aludira se na sklonost berača da bira samo dio plodova, a one koji mu se ne sviđaju, ne uzima. 

Ova vrsta metodologije, uobičajena među krivotvoriteljima povijesti, kojoj je pribjegao i rektor Perović, može se nazvati i metoda "švedski sto", od desetak jela koja su pred nama odaberemo samo jedno, ostala ne uzimamo. 

2-radojcicOd svih domaćih, vizantijskih i latinskih izvora pop Perović je izabrao naravno samo jedan, pisanje Jovana Skilice. Skilica je u Vizantiji zauzimao važne položaje kuropalata, drungara vigle i protovestijara (protovestijar je rukovodio vladarevim finansijama), pa se eto ovaj ministar finansija latio i pisanja istorije. Skilica je vjerovatno umro krajem 11. vijeka. U spisu "Kratka istorija" koji obuhvata period od 811. do 1057. napisao je da je Stefan Vojislav, osnivač dinastije Vojislavljevića bio "arhont Srba."

No, iz Skilicinog spisa može se zaključiti da on uopšte na zna za Duklju, za koju dobro znaju ostali vizantijski hroničari, kao i sami carigradski dvor. 

Nemam ovđe prostora da detaljno analiziram Skilicino pisanje, to sam uradio u knjizi "Njegoš je izmislio srpsku narodnost Crnogoraca", uglavnom, Skilica kao stanovnike Duklje naizmjenično navodi Tribale, Srbe i Hrvate, a piše i - da se Bugari graniče sa Hrvatima! Iz ove njegove etničke zbrke jasno je da on nema pojma đe je koja etnička grupa na Iliriku smještena.       

Jadran Ferluga, koji u knjizi "Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije tom III" (SANU, Beograd, 1966) komentariše Skilicu, daje mišljenje akademika SANU Nikole Radojičića:       

"Radojčić, 'Kako su nazivali Srbe i Hrvate, 2 – 5', od kojih posljednji ukazuje na geografsku udaljenost Hrvatske od Vizantijskog Carstva i na činjenicu da Skilica ne poznaje razliku između hrvatskih i srpskih plemena, koja tada i ne postoji, i misli da se pod Hrvatima podrazumevaju u stvari Srbi.” (strana 137)

Ovako npr Skilica piše: "Caru priđoše, posle potčinjavanja Bugarske, i susedna plemena Hrvata (τα όμορα έθνη των Χορβατών)...“ (Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom III, SANU, Beograd, 1966). 

Prema Skilici, Bugari i Hrvati su suśedi! Zašto pop Perović ne navede ove Skilicine riječi i kaže da su  vjerodostojne? 

 Evo dijela koji se odnosi na Duklju, Skilica priča o velikom porazu Vizantijske vojske u Duklji, 1042. godine: "I Srbija, koja se poslije cara Romana bila odmetla, ponovo se pokori.” (ista knjiga)

Bugari i Hrvati se graniče, a Srbija mu je izgleda na moru?!

Treba napomenuti da su dvojica vizantijskih hroničara, Zonara i Kedren, pisali slično kao Skilica - jer su čitave odjeljke preuzeli od samog Skilice, stoga je njihovo pisanje što se tiče ove teme - nevažno. 

VIZANTIJSKI DVOR JE ZNAO ZA DUKLJU

Prije desetak godina je jedan francuski istoričar, Žan Klod Šene, objavio rad u kom je predstavio što se nalazi na pečatu Konstantina Bodina koji se čuva u arheološkom muzeju u Istanbulu:       

3-zan-klod-senePečat koji se čuva u Arheološkom muzeju u Istanbulu na aversu ima poprsje sv. Teodora, a na reversu sv. Đorđa. Kružni natpis na obema stranama svedoči da je pečat pripadao Konstansu, protosevastu i eksusijastu Diokleje i Srbije. Sudeći po pečatima iste konfiguracije, koji su precizno datovani, pečat bi se mogao datirati u kraj 11. ili početak 12. veka. Identitet njegovog vlasnika je nesumnjiv: radi se o Konstantinu Bodinu. . .  Dostojanstvo protosevasta je bilo novo, jer ga je stvorio Aleksije Komnin. Bilo je vrlo visoko, budući da se nalazilo iznad dostojanstva sevasta koje je pod Aleksijem bilo rezervisano za neke članove carske porodice. Dostojanstvo protosevasta bilo je dodeljeno carevom zetu Mihailu Taronitu, zatim carevom bratu Hadrijanu. Prvi stranac koji je dobio ovo dostojanstvo bio je mletački dužd, nagrađen tako za pomoć protiv Normana. Konstantin je još nazvan ‘eksusijastom Diokleje i Srbije’, što je dosta redak izraz, budući da je strani vladar češće nazivan arhontom.” (Žan-Klod Šene, Položaj Srbije u vizantijskoj diplomatiji na kraju XI veka, Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 45, str. 89-97, 2008)

Prema tome, sami dukljanski kralj Bodin i zvanična Vizantija bili su saglasni da su Duklja i Srbija različite zemlje kojima je u momentu kad je nastao pečat vladao moćni dukljanski kralj. 

PREĆUTANI IZVORI

Tako je Gojko Perović pomenuo da neki vizantijski izvor kaže za Vojislava da je arhont Srba, a kao prvo - prećutao je dva najvažnija izvora za istoriju dukljanske države. Prvi je spis De Administrando Imperio vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita kome je 10. septembra prošle godine Analitika posvetila cio tekst pod naslovom "Vizantijski car Konstantin VII: Srbi nijesu naselili Duklju" i kao što naslov tog teksta kaže, car nije naveo da su Srbi naselili Duklju. Drugi najvažniji izvor za istoriju Duklje je spis koji je nastao vjerovatno u Baru, polovinom 12. vijeka, nazvan "Ljetopis popa Dukljanina". Ni u toj hronici Srbi se kao stanovnici Duklje ne pominju. Pop Perović je prećutao pisanja o Duklji učenih Vizantinaca: Kekavmena, Ane Komnine, Nićifora Vrijenija, Teodora Prodroma... pisanja latinskih hronika, dokumenta Vatikana...

4-novakovicViđeli smo metod koji je desetinama hiljada puta oproban - kako se falsifikuje istorija, ovoga puta nam ga je demonstrirao sveštenik Perović sa Cetinja - razglasiš jedan, najnepouzdaniji izvor i taj izvor proglasiš za kredibilan, a desetine drugih prećutiš. 

FALSIFIKATI

Kao novopečeni stručnjak za istoriju, gospodin Perović je nedavno opet dao intervju u kom je između ostalog, kazao: "Dakle, to što već 800 godina u Crnoj Gori imamo organizovanu istočno-pravoslavnu crkvu (a do tada je postojala jedinstvena pravoslavna i katoličanska crkvena struktura)". ("Otac Gojko Perović: Unijatski vladika iz Prečiste Krajinske nije zetski, svetosavski episkop", IN4S, 13. IV 2019)

Opet promišljen falsifikat rektora Perovića. Pop Gojko odlično zna da je do Nemanjića Duklja bila pod jurisdikcijom Vatikana i da nije postojala "jedinstvena pravoslavna i katoličanska crkvena struktura", jer da je ovaj njegov iskaz tačan, pružio bi neke dokaze, još uvijek je na vrijeme da ih pruži. 

Teritorija rimske provincije Prevalis, i kasnija Dukljanska država, sve do Save Nemanjića bile su pod jurisdikcijom Rimske crkve, a dugo poslije kraja Nemanjića u raznim crnogorskim plemenima rimokatoličanstvo je bilo snažno zastupljeno. 

Stojan Novaković, srpski političar, diplomata, filolog, istoričar, predśednik Srpske kraljevske akademije (današnja SANU) je 1913. u radu “Nekolika teža pitanja pitanja srpske istorije”, pisao: “Na severozapadnom kraju poluostrva nalazi se Ilirik, velika rimska provincija u koju su ulazile sadašnja Dalmacija, Bosna, Hercegovina, Zeta... Kad se Rimsko Carstvo podelilo na istočno i na Zapadno Ilirik je ušao u Zapadno Rimsko Carstvo... Usled takve političke podele, sva vladičanstva Ilirička podpadnu pod rimsku crkvu.” (Stojan Novaković, Iz srpske istorije, Beograd i Novi Sad, 1972, strana 107) 

Moćni vizantijski car Vasilije II, zvani Bugaroubica, poveljama iz 1019. i 1020. godine ustanovio je Ohridsku arhiepiskopiju i njene eparhije. Teritorija Duklje nije ušla u sastav Ohridske arhiepiskopije iz jednostavnog razloga – Duklja je bila pod jurisdikcijom Rima, to je i moćni vizantijski car priznavao. U vezi sa tim, Stojan Novaković piše u istom radu: ”U godini 1019. mi vidimo da je Ohridska arhiepiskopija imala svoja vladičanstva u Rasu, u Sremu, u Prizrenu, u severnoj Albaniji, u Orsi, u Černiku... Ali ohridskih vladičanstava nema ni u Skadru, ni u Baru, ni u Kotoru, niti igde po Bosni ni po jadranskom primorju!” (ista knjiga, strane 112 i 113). 

Akademik SANU Miloš Blagojević, piše: "U doba velikih meteža u Srbiji, najverovatnije posle smrti župana Vukana (oko 1112), Nemanjin otac Zavida sklonio se u Duklju. Tu se, u Ribnici, (Podgorica, danas Titograd), rodio njegov najmlađi sin Stefan Nemanja, koji je tu i kršten po katoličkom obredu, jer u to doba onde nije bilo pravoslavnih sveštenika.” (Miloš Blagojević, Srbija u doba Nemanjića, Beograd, 1989, strana 35, link)

5-milos-blagojevicU vrhunskoj nauci su ove stvari poznate i oko njih nema spora, no, od javnosti su sakrivene.

 Kao i svi Srbi u Crnoj Gori i sveštenik Perović je Srbin (da li je?), zbog Njegoševih stihova, Analitika je 7. septembra 2017. u tekstu "Dio Crnogoraca se smatra Srbima samo zbog Njegoša i Petrovića" pokazala da se elita Srba u Crnoj Gori smatra Srbima isključivo da bi ugodili našem genijalnom pjesniku Njegošu. Srbi u Crnoj Gori ne spore da se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi zbog Njegoševih poetskih bravura, koje su prepune romantičnog srbovanja. Tako je i Perović nedavno ovo rekao:  "Na kraju Njegoš u toj pjesmu piše i ovakve stihove, što možda meni kao svešteniku ne odgovara, ali tako stoje stvari: Srpstvuj djelom a vjeruj što vjeruješ, laktom vjere glupost čojka mjeri! Dakle taj mladi Njegoš, našao bih načina kao sveštenik da to opravdam jer ima mnogo više mjesta u njegovoj poeziji gdje veliča i vjeru i Boga i Crkvu, u jednom momentu se identifikuje s tim katolicima i sebe i njih prepoznaje kao Srbe."("Otac Gojko Perović: Unijatski vladika iz Prečiste Krajinske nije zetski, svetosavski episkop", IN4S, 13. april 2019) 

Falsifikovanja istorije od strane gospodina Perovića ima naravno još, ali nijesam ih mogao sve u jednom tekstu prikazati, očekujemo od njega nova krivotvorenja istorije, to je zadatak koji mu je SPC povjerila. 

Komentari: 82

Лаза

01. 05. 2019 - 01:01

Оче Гојко, да ли су Дукљани носили шајкаче и опанке, можете ли то потврдити оче?
Petričević

01. 05. 2019 - 15:10

Nijesu Lazo nosili no su nosili srpsku nošnju iz ovijeh krajeva. Ako nijesi znao Lazo srpskih nošnji ima desetak različitih i svi koji ih nose su ponosni Srbi, moj Lazo.
Petričeviću

01. 05. 2019 - 20:57

Ako si iz Riječke nahije onda znaš da tamo ima prilično bratstava albanskog porijekla. Oni nijesu nosili srpsku nošnju.
Mićo

02. 05. 2019 - 13:54

Ok. Arbanase vam nećemo dirat, oni su "vaši".
Mićko

02. 05. 2019 - 15:30

Karađorđevići, tvoja najmilija srpska (svjetska) dinastija je albanskog porekla. Ako si zaboravio da te podsjetim.
Do mićka

02. 05. 2019 - 21:12

DA Jovan Mašić baš albansko ime i prezime
Neka čoče

02. 05. 2019 - 23:35

ti ćeš da ispravljaš ono što su sami Karađorđevići zborili.
Станислав.

01. 05. 2019 - 03:23

Јефтина пропаганда. Католичким изворима Дукљани су Срби а и свим Хр историчарима сем хр шовинистима. Дакле, добро је да су Драгановић и Чосја на истим таласним дужинама али не и на таласима Милана Шуфлаја,којем и као великохрвату не сметају многе истине па Дукане сматра Србима.
Gad

01. 05. 2019 - 08:25

SPC
DokleN više

01. 05. 2019 - 08:35

Ono što je pogešna intencija kod nas jeste da se iz današnje perspektive ocjenjuju tekstovi od pre 1.000 godina. Pa nisu tadašnji pisci,hroničari,istoričari imali telefone,net,hotele,avione i auta (a o slobodi kretanja da ne pričamo),pa da su mogli iz prve ruke neku temu obraditi,to je mogao učiniti samo onaj ko je imao novca,a Skilica je kao protovestijar i zbog svog sveukupnog polozaja u društvu, bez sumnje to mogao.Zato mu se treba posvetiti pažnja,što nije slučaj sa ovim tekstom. Osim toga,nije bilo interesa za netačnom pisanijom (kao što je to danas slučaj) jer to tada nije bio cilj.Tada nije bilo ni 5% pismenog stanovništva da bi to pisanje imalo efekta kao što bi imalo danas,a tek o distribuciji tekstova da ne pričamo. Zato...molim ta samo više ozbiljnosti u radu.
Njegoš

01. 05. 2019 - 10:48

Pitaš se DokleN više, dok spc ne sješe sa 10%, od ji izluđenih crnogoraca
danilo s.

01. 05. 2019 - 10:54

@ DokleN više - Više ozbiljnosti je definitivno potrebno – posebno u srbijanskoj istoriografiji. Kažete, na primjer: ” da nije bilo interesa za netačnom pisanijom (kao što je slučaj danas)”. Niko ne može da bilo što kaže o Skiličinim namjerama i interesima, ali, vi gubite iz vida da on, možda, nije imao tačno, ili je imao nepotpuno znanje, o nekim stvarima o kojima je pisao? Takodje sami kažete da je svega 5% pismenog stanovništva (i to su bili mahom sveštena lica) – dakle nije bilo pismenih izvora, niti se iko ozbiljno bavio ovom problematikom. Osim toga u njegovo doba nijesu postojale nacije, a u komentarima se često ta dva pojma miješaju i zamjenjuju – po potrebi?
Đuro Pera Mila Šutova

01. 05. 2019 - 12:18

Kako to da su hroničari I krstaškog rata pisali da su zapadnoevropski krstaši (liše onih iz Provanse koji su išli preko Dalmacije i Duklje) za Konstantinopolj i dalje za Jerusalim putovali kroz Ugarsku i Bugarsku? Dionicu od Beograda do Niša nazivaju "Bugarska šuma"? Đe je ta Srbija/Servija kad je (prema srpskim istoričarima) čitava Evropa poreklom od Srba? Niđe ne pominju ni Serviju ni Serve. Ali, srpski istoričari bez imalo zazora kralja Duklje Konstantina Bodina, "Rex Sclavorum" - kako ga nazivaju ti stari hroničari, proglašavaju kraljem Srba???
Citat

01. 05. 2019 - 09:28

Aко су Срби ту Симин изум како то да Ајнхард и Скилица прије Немањића виде у Далмацији и Дукљи Србе. Како то да Вицко Вуковић србује а Ђурађ Црнојевић 1494 слави Немању србског као свеца црвено слово на Цетињу. Што Миошић Дукљане сматра Србима,Фарлати исто,а од домаћих прије Његоша,Балевић,Радоњићи и Петар Први...дакле хвала Ћосовићу што више него ико својом глупошћу помаже Србство. Андријашевић пише нешто дијаметрално супротно од Ћосовића: Dr Živko M. Andrijašević: SRPSTVO U CRNOJ GORI У ПРВОМ "ПОГЛАВЉУ" ЈЕ ОВО: ... S druge strane, pogrešno bi bilo tvrditi da im je srpska svijest nametnuta od nekoga spolja ili da je neki izvanjac unio ovu svijest u Crnu Goru.
A, kako

01. 05. 2019 - 12:20

A, kako to da je s eti Petar rtinjski rekao da je "Sima (Milutinovic) jedini Srbin u Crnoj Gori". A, kako to moga crkveni poglavar reci, fala ti, Boze!? Onako, odoka, je l da? Dosta sa srpskim izmisljotinama i scenarijima! Umorni smo od lazi!
Станислав.

01. 05. 2019 - 15:36

Није Петар Први писао да је Симо једнини Србин у Цг но једини који није ту рођен,није Цг Србин а да је допао,То пише Петар Први а ти изврћеш да је рекао да је једини СРБИН у ЦГ.
Mićko

02. 05. 2019 - 13:52

Njihova je svaka istina takva moj Stano. Istinu nemogu poreći pa lažu lu lažu. Bez pardona.
xy

01. 05. 2019 - 12:40

Nisi prepametan, to je evidentno, a kako čitaš Andrijaševića nisi ni pismen. Andrijašević kaže to što si napisao sa naglaskom na "nametnuta od nekoga spolja". On piše istinu i ne štedi nikoga. U ovom slučaju kaže: Niko nama nije kriv što smo pomodari i što smo dozvolili srpskim popovima Petrovićima, da iz ličnih interesa proglase Crnogorce za Srbe. Popovska loza Petrovića su bosanski Srbi, ruski špijuni i posrbice. Što se pre Crna Gora malo od njih odmakne, biće bolje za Crnu Goru. Tu školu služenja ruskom dvoru i srpskim interesima danas neguje DF i SPC. I jedne i druge treba prognati iz CG, a ko ima državljanstvo, lustrirati. A ti prijatelju izbegavaj da lupetaš po blogovima.
ZAMAGLJIVANJE

01. 05. 2019 - 13:43

A ja osjećam da si ti Albanski šrijun,osjećama vas na daleko..kako smišljate da nas zavadite ALI NEĆETE USPJETI-ŽALIM
Krstaš

01. 05. 2019 - 14:02

Prekinite više sa ovim glupostima. Petrovići nijesu ni Srbi, a nijesu ni iz Bosne. To je uz pomoć dokumenata odavno dokazao Risto Kovijanić. Niti su bili ruski špijuni. Sveti Petar Cetinjski je bio ogorčen na Ruse kad su poklonili Boku Austrijancima, Jesu Njegoš i kralj Nikola prihvatili srpstvo, ali se nijesu odrekli crnogorstva. Imali su dvojni identitet.
GRAĐANSKI

01. 05. 2019 - 16:49

Bravo! Jasno-glasno!
GRAĐANSKI

01. 05. 2019 - 14:18

Baš je dobro i čak divno da si spomenuo (i citara') Živka. Živko je "tamo njihov" ne-ekspobirani spretni igrač. Ljusicev dijak (pa, što očekivat ot takvoga Živka?). Predstavlja se (glumi) pro-crnogorskog istoričara i pod tom "parolom" u svojijema knjigama debelo provukuje što mu drago, a ciljano serbaljsko, tj. - anticrnogorsko. Čak ga i srbocetnički političari s veljijem zadovoljstvom citira'u! A on je ka' toboš - Crnogorac! Viđite što je učinio od Fondacije Sveti Petar Cetinjski! Nemam ovđe prostora da navedem sve Živkove "naučne" anticrnogorske smicalice - uglavnom: Žiki je (opetujem) spretno i uspješno prevario 97% Crnogoracah, ma ne i mene! Viđite mu knjigu "100 "zaslužnijeh" itd."! Tamo nema Radoslava Rotkovića, Božidara Šekularca, Filipa Bajkovića, ... - ali, primjerice radi, ima Gavrila Dožića!!! Moga' bih o Živkotu i njegovijema marifetlucima do mraka. Prevario je i ovu vlast. Ma, su ga, eto neke jade su ga "snimili". Prepozno!
GRAĐANSKI

01. 05. 2019 - 15:24

* (ispravka): ''... ne-eksponirani ...''
Citat

01. 05. 2019 - 09:36

Izgleda da su baš naivni i neznaveni bili ovi Petrovići pa im podmetnuli srpstvo. Kako se ne sjetiše da su Crnorci i druga nacija, ili kako im ne podmetnuše Turstvo, Hrvatstvo ili Albanstvo, nego baš Srstvo. Sumljivo je mene sve to u najmanju rukU
danilo s.

01. 05. 2019 - 11:13

A kako to da Turci veoma jasno razlikuju Crnogorce (Karadagli) or Srba (Sirplar)? I dje vam je vaša istorija prije Karadjordja? Bili ste samo obična turska raja (milet). Istorijski potpuno beznačajan narod. Niko vas nije pominjao. Čak vas ni Rusi nijesu zarezivali do 19-og vijeka. Slali su delegacije i pomoć Crnogorcima i CG – a u Srbiju nijesu zalazili? Zašto? Zato i kradete našu istoriju.
A, kako

01. 05. 2019 - 12:24

Pa, kako tumacis Negosev stih "srpska Italija"? Valjda, hriscanska. To sto ti navodis pobijeno je drugim dokumentima. Ne foliraj!
pazo dobro

01. 05. 2019 - 09:41

Ponovo nepotrebni textovi o Srbovanju, Crnogorčenju, posrbljavanju, odbrani crnogorstva i sličnom. Pitam vas samo čemu? U zemlji koja grca u dugovima, gdje je stanovništvo na rubu propasti odnostno jedva da ima "ljeba da ije" vama je i dalje važno samo ko je Srbos a ko Montenegrino... ah da... veoma je važno ko je Milov, a ko nije. Stalno se zauzimaju neke strane, maše se nacionalizmom, a država ide niz brdo. Narod siromašan, putevi katastrofa, bolnice nikakve, svuda korupcija, ali neee mora se znat ko je ko.
OČE NAŠ

01. 05. 2019 - 09:43

Gospodo prilikom naseljavanja Slovena na Balkan Srbi su upravo najvise naselili Dinaride dakle dijelove Hrvatske,Bosne,Hercegovine i Crne Gore.Tek su u kasnijim vjekovima poceli da naseljavaju prostore danasnje Srbije,Kosova,Makedonije.Istina je da je u etnickom smislu na prostoru danasnje CG dominanti slovenski uticaj srpski.Cak i ako bi se moglo dokazati da Dukljani nisu bili Srbi oni su u vrijeme naseljavanja Slovena vezani za jedan mali prostor oko Skadarskog jezera i prema sjeveru danasnje Albanije.Proucite malo strane autore,citajte DAI citajte i Ljetopis Popa Dukljanina pa cete izvuci prave zakljucke.Ne postoje etnicki Crnogorci.Na prostoru CG postoje srpski,hrvatski,vlaski i arbanaski etnos uz primjese nekih manje zastupljenihkao sto su Istocni Goti,Avari,Kelti.U korijenu crnogorski narod je dominantno srpskog i albanskog porijekla.Prije 500 godina ne postoje Crnogorci kao narod.Niko ih ne pominje prije 20-tih godina 20 vijeka kao zaseban narod u odnosu na Srbe.
Po tebi

01. 05. 2019 - 10:16

je tako, ali posmatrajući sa strane tvoj otac ili njegov otac je Turčin, Moj nije i 650 godina u nazad nije. Eto zato ja nijesam Srbin iliti srbijanac, nego Crnogorac i nemam nikakve veza sa vama, a što mi je i milo.
danilo s.

01. 05. 2019 - 11:48

@Oče naš - Pominjete “Ljetopis Popa Dukljanina” a negirate da je bilo “Dukljana” (Što ga ne pominju kao “Popa Srbina”?). Tačno je da ne postoji nijedan narod koji je “etnički (i genetski) cist”. Kažete: “Prije 500 godina ne postoje Crnogorci kao narod.Niko ih ne pominje prije 20-tih godina 20 vijeka kao zaseban narod u odnosu na Srbe.” To naprosto nije istina.. Turci - i Rusi – (a i ostali, Austrijanci, Venecijanci, itd.) su, ne samo “pominjali”, već i sasvim dobro razlikovali –– Crnogorski narod od Srpskog. Sve gramate i pisma ruskih careva su bila adresirana i obraćala su se Crnogorskom (a ne Srpskom) narodu. Medjutim, proizvoljnim citatima nećemo doći do istine. A istina je da su Crnogorci preživjeli preko 150 godina – brutalne, a cesto i vješto prikrivene - indoktrinacije, odnosno, posrbljivanja. Očito je da su korijeni Crnogorstva bili isuviše duboki da bi ih sve te silne srpske laži i propaganda uspjele iskorijeniti.
Do cetinja

01. 05. 2019 - 13:32

DA sve su tvoje priče kao priče o autokefalnosti..još nijesi uspio ni da navedeš datum (jer ga nema)niti su te primili u DPS..gubiš na svim poljima.A i izjava Vartolomejeva o nepromjenjivosti granica SPC ni to ti ne ide u prilogGUBIŠ daniloI NA DUGE I NA KRATKE STAZE
ZAMAGLJIVANJE

01. 05. 2019 - 13:44

iz Ruskih gramata ..SLAVJANOSERBSKI NAROD
danilo s.

01. 05. 2019 - 16:56

"Vladika Danilo je napustio Cetinje i preko Evrope se uputio u Rusiju. Tamo je naišao na prijateljski doček Petra Velikog, koji mu je u toku ličnog susreta, 25. novembra 1715. godine, uručio povelju sa priznanjem zasluga Crnogoraca u zajedničkoj borbi protiv Turske. U toj povelji Petar I je savjetovao Crnogorcima «da imaju mir» s Turcima. Jer, ukoliko sultan ponovo počne rat, onda, pisao je car, mi «očekujemo od vas ... oružju našem pomoć» Navedite precizno te gramate.
danilo s.

01. 05. 2019 - 12:00

@ Đikan - Meni je dovoljno da pročitam vašu prvu rečenicu da mi sve bude jasno. OK, roditelji us vas ubijedili da ste “Srbin” - i vi imate pravo da se tako osjećate. Medjutim, vi nemate pravo, niti ste u pravu, kada kažete “Svaki Crnogorac je htio ili ne to priznati Srbin”. Vi time odričete meni moja prava na Crnogorski identitet. O vašoj posljednoj rečenici neći mnogo kometarisati. Pročitajte je ponovo. Ako se nijeste zacrvenjeli - vi onda nijeste pošten čovjek. Niti pošteni Srbin.
Cetinje

01. 05. 2019 - 09:45

Istorija Srba je 500 godina pod Turskom vladavinom, dokaz tome je i 218 izgradenih Dzamija po Srbiji (bez Kosova)
veliki getsbi

01. 05. 2019 - 12:03

Cetinje, biće da je malo drugačije bilo. Karađorđe Petrović je uzeo mustru od crnogoraca (istraga poturica), pa porušio po Srbiji sve dzamije, a bilo ih je , kažu koliko je tri puta u godini dana. Vladika Danilo je imao manje posla tog dana jer je u ove četiri nahije bilo tri puta manje dzamija. Dali je pretekla i jedna? Nije! Zato je tog dana Božićna liturgija na Cetinju služena u - podne! Nikada prije niti ikada kasnije!
Dokoljenko

01. 05. 2019 - 12:39

Čudo da ti koji si načitan ne znaš da istrage poturica nije bilo, da je izmislio vladika Danilo. Npr., Mlečani koji su znali đe ko što progovori u nijednom dokumentu je nijesu pomenuli.
veliki getsbi

01. 05. 2019 - 15:08

Istraga poturica je trajala duži vremenski period, sa promjenjivim intezitetom: od crnogorskog ustanka 1684-85 god. pa do kraja 18.og vijeka.Najjači intezitet je bio vjerovatno na Badnje veče 1709 god. Pohara CG (vojna Numan-paše Ćuprilića) je bila 1714 god.. Ostala su samo kućišta i crkvišta i 7 ženskih glava na jednu živu mušku.Vladika Danilo je u cilju biološke obnove CG ukinuo sve zabrane običajne i crkvene u cilju obnove muške populacije i dozvolio do tada nedozvoljene veze muško-žensko (ali je to bilo privremeno).
veliki getsbi

01. 05. 2019 - 15:36

da sada kažem što je dozvolio. 1. Svako ko je pretekao, a neoženjen je - ima da se ženi! 2.Svaki đetić koji je navršio 13 god. - ima da se ženi! 3. Starci mogu da se žene iako su pasali 100god. 4.Udovice i đevojke da mnogo ne pitaju nego da se zakonito i po Božijoj volji udavaju. 5. Dozvolio je starijim ljudima koji sa zakonitim suprugama nemaju od srca poroda da mogu dovesti mladu udovicu ili đevojku koja će služiti i dvoje starije.6. dozvolio je da se mlada udovica može vjenčati za svoga svekra udovca. Eto tako. Ima još
veliki getsbi...nastavak

01. 05. 2019 - 16:29

Poženiili su se đedovi i ranjenici, nedorasli đetići i đuturumi, za svekrove su se snaje vjenčavale, žene bezdjetne dopuštale da im muževi druge žene dovode. želio bih sada da ispričam nešto o ovom velikom Vladici a i o onom Numan paši Ćupriliću - ali ostaviću za drugi put.
veliki getsbi

02. 05. 2019 - 20:29

Nešto zanimljivo vezano za Vladiku. On je jednim interesantnim i čudnim gestom naslonio CG po prvi puta na Rusiju, a za sva kasnija vremena.Kako? Napisao je pismo ruskom caru Nikolaju u kome n i j e tražio hranu i džebanu Tražio je trošak za obnovu crkava i tražio je vreću medalja sa njegovijem likom. Na kraju pisma se našalio (a bio je veliki šeret) i napisao da će crnogorac prije dati glavu nego da mu dirneš u dvije medalje koje ima. Dosta je i jednu da dirneš. jedna je ona koju mu gospodar objesi uo prsi, a druga je ona koju mu žena donese među noge.E, ovo pismo je učinjelo da Rusija nikada ne zaboraviCG A i pravi crnogorac od Vladičinog pisma pa do danas ima dvije majke - onu što ga je rodila i .Rusiju!!!!
veliki getsbi

02. 05. 2019 - 20:45

Još nešto za Vladiku. Kada Numan-paša dotutnja na CG pozove na razgor, pregovor i dogovor najvažnije glavare crnogorske - među njma i Vladiku. Ali on ne mogaše doći (na sreću svoju) - poslije onoga što mu dolje u Zeti uradiše on više ne mogaše stati na noge. A prevarni turčin posiječe sve one koji dođoše kod njega - njih sedamdesetak. Vladiku uzeše na ruke i odnesoše u podlovćensku pećinu petorica sinova cetinjskog kneza Martina Bajice, sa "sokolom Borilović Vukom". U zbjeg ga odnesoše
veliki getsbi

03. 05. 2019 - 10:08

Da konačno nešto kažemo i o Numan -paši Samo ukratko -rafalno. 1. Numan -paša, kažu, bio je praunuk Muse Kesedžije. Upitno je-ne može se provjeriti. 2.-Sultan je poslao seraskera nad vojskom Numan-pašu na Karadag, krajnju periferiju carstva, da pacifikuje raju (a tih nemira je bilo svuda po velikoj carevini i to svakodnevno). 3.Naredio paši: "Što je za sječu -to posjeći, ostalo raseliti na najgore lokacije po carstvu turskom" 4. Paša priprijetio latinima da ne puštaju roblje crnogorsko na svoju inoriju i da prah i olovo ne daju crnogorcima...........nastaviću
Do cetinja

01. 05. 2019 - 13:28

A 162 u Crnog Gori ne baš pohvalno !!TO SI VALJDA HTIO DA SE POHVALIŠ
Krsto

01. 05. 2019 - 14:26

Samo je u Dar-Al-Džihadu (Biogradu) bilo 273 džamije. Sve zapisa Evlija Čelebija.
Budo

01. 05. 2019 - 15:34

U malenoj Crnoj Gori danas ima skoro isti broj džamija kao i u Srbiji. Razmislite o tome...
Krsto

01. 05. 2019 - 15:59

Ima ih, samo znaš li u kom je dijelu Crne Gore većina njih ? Da ti pomognem, u Sandžaku oliti Staroj Srbiji, hahahahaha.
bolje se krsto prekrsti

01. 05. 2019 - 16:15

Pa zaviri u knjige koliko ih je samo bilo u varoši Podgorica
Krsto zapamti

02. 05. 2019 - 12:03

da je Podgoria oslobođena od turaka poslije B e o g r a d a !!!!!!!!
Krsto

02. 05. 2019 - 18:14

Ostavi se srbaljskih finti i doskočica. Biograd nije oslobođen no je paša na plišanom jastučetu predao ključeve knjazu Mihajlu, no nije to ni bitno. Činjenice kažu da u etničkom jezgru crnogorske nacije, a to je podlovćenska Crna Gora sa okolnim plemenima ima ravno nula džamija, dok u etničkom i istorijskom jezgru srpske nacije, Sandžak + Kosovo, ima najviše džamija po kvadratnom kilometru u Evropi, čak više no u BiH. Evo, prekrstiću se sad AMIN !
Do mićka

02. 05. 2019 - 21:25

E ja znam da kod mojih na Čevu nikada nije bilo džamija za ostale NIJESAM SIGURAN-Cetinje pogotovoCitat iz jedne rasprave,C,rna gora je bila porobljena sve od 1492 – 1702 – to su istorijski fakti ! a 1714 vezir cuprilic je popalio svu crnu goru i srusio manastir kao odmazdu, tada je i obnovljena dzamija na cetinjskom polju *i danas se to zna no se cuti o tome -dzamija je bila na mjestu dje je danas autobuska na cetinje ! odakle nekolike muslimanske porodice na cetinje i do dan danas !
@ Krsto

05. 05. 2019 - 16:07

Lijepo ti piše u gornjem postu koliko je u nahijama bilo džamija i koliko ih je ostalo poslije istrage. Tačno - nijedna! U istrazi je pobijena sva nejač muslimanska. Vladika nije ostavio "oka za svjedoka" Nego Ćuprilić je kasnije osvetio poturice koje su crnogorci poklali kao jarebice. Dali je to bio genocid ili ne - ja ne mogu reći! Ali uporedite to i Ugandu prije desetak godina i Srebrenicu-pa recite sami. Gore zaboravih reći da je jeku okršaja u Crmnici bilo vrlo čupavo - bilo je povuci - potegni. Nego i to se oposlilo.....veliki getsbi
OČE NAŠ

01. 05. 2019 - 09:48

A Sveti Petar Cetnjski-u Poslanici 1804 godine arhimandritu A.Gagoviću(budućem Mitropolitu Hercegpvačkome!)-"prevari se" pa reče (prije dvijestotine i kusur godina):" Ne čudite se moj dragi arhimandritu. Mismo S R B I takovi,ne znademo niti hoćemo,znati drugo,nako jedan drugoga goniti u nesreću i besčast postavljati.....jer u SRPSKOME NARODU(ne napisa pravoslavlju-no šćeto neto NARODU!),kao i u GREČESKOME(dati se ovo odnosi na GRKE-brez pomena pravoslavni?),gordost caruj
Popadija

01. 05. 2019 - 10:40

pope dali to čitaš iz tvojih knjiga- popovskih, te tako sve znaš.
A, kako

01. 05. 2019 - 12:28

Ko ne bio crnogorstvu vjeran, Bogom i ljudima bio ceran - rece li to takodje isti covjek. Srpstvo je kod Petrovica shvaceno kao hriscanstvo, pravoslavlje, nikako drukcije!!!
Đukan

01. 05. 2019 - 09:52

Meni je dovoljno da znam da su me roditelji naučili da smo Srbi i da nam to nimalo ne smeta da volimo CG i da se njome ponosimo.Kad znam da su se sve mudre glave iz naše (crnogorske) istorije osjećale Srbima(neću nabrajat jer je bespotrebno) to mi dodatno učvršćuje stav. Imamo državu CG koja je Bogu fala nezavisna ali ne moramo zbog kompleksa srljat u krajnosti i izgubiti vezu sa razumom. Svaki Crnogorac je htio ili ne to priznati Srbin. Neki neće da priznaju jer su se pounijatili drugi jer su se poturčili, a treći jer ih je uvatilo ludilo.
Momčilo

01. 05. 2019 - 10:38

Meni je dovoljno da znam da su me roditelji naučili da sam CRNOGORAC..................................................................
Stijović

01. 05. 2019 - 15:37

Srećno ti Momčilo bilo i berićetno od Srbina.
Gotika

01. 05. 2019 - 13:18

Vi spadate u grupu neznavenih Crnogoraca.
ZAMAGLJIVANJE

01. 05. 2019 - 10:46

Danas uCG naprosto je nebitno da li se osjećate Srbima ili Crnogorcima.Danas u Drnoj Gori postoje samo dvije nacije Kavčan iliŠkaljar i ljudi se opresjeljuju prema sklonostima jednoj oli drugoj PRIVEDNOJ ORGANIZACIJI
GRAĐANSKI

01. 05. 2019 - 11:00

1.) Srbalji su (spram onoga što je Dobrica reka' za ''tamo njih'') - (parafraziram): satkani od laži, u ''tamo njihovoj'' biti je laž, lažavina im je imperativ u funkcionisanju, ...; - a laž podrazumijeva: prijevaru, podvalu, podmetačinu, falsifikovanje, itd. 2.) Teke i kako se ovizi ovdašnjizi nesretnjici ''izdaju' za Srbalje ili srbočetnike - istomačice (jedanak ili u isti mah) postanu: 100% skloni lažavini, ulježu u srednjevjekovni mrak, polete u nebesa smatrajuć' da su Nebeski, počnu da mrze sve od Triglava do Đevđelije, prihvate vizantijsko-raško-moravsku arhitekturu, etc.; 3.) Nauke: povjesnica i genetika sve zbore (samo goveđi mozak može odit kontra apsolutnijeh povjesnijeh činjenicah i DNK dokaza; 4.) Posrbaljima su u preko 20 (slovima: dvadeset) generacijah preci DUKLJANI, a ko ne poštuje svoje pretke - omanujo je kod ISTINE (i ako još povr' svega (ka' što oni čine) - pljuju, sprdaju se i mrze sve dukljansko - ondar su samo: nesretnji izrodi, sramni otpadnici i vrh zastiđa)!!!
A, kako

01. 05. 2019 - 12:33

Zar oni nijesu nebeski narod, bogomdan da vlada svijetom, ptvo Balkano., pa redom!!!!!????? Da bi vise da se okrenu uz "mutno Dunavo" da nas ostave da zivimo normalno!
Hm

01. 05. 2019 - 18:15

Nece im se obradovat ni oni uz mutno Dunavo
@ GRADJANSKI

01. 05. 2019 - 17:38

Svako ima nekih falinki. Ne treba kriti - tteba pošteno i ptvoreno reći.Ako su ti srbijanci tamo genetski lażovi onda su ovi crnogprci ovamo genetski lopovi. Lupeži kakvih na svijetu nema. Ko je opasniji? Stvar ukusa.
GRAĐANSKI

01. 05. 2019 - 11:30

P.S. Vama, g-dine Ćosoviću - svakoja čast i velje fala! P.P.S. Mnim da je ovo što slijedi bilo neđe u fembruaru mjesecu ove godine: lično sam (imenom i prezimenom) popu Peroviću posla' e-mail na ''bogosloviju'' i u njemu ga (pomeđu ostaloga) śetova - neka (ako mu basta) dadne krv na analizu i svoj DNK uporedi je sa DNK-om 6-7 meleona Srbaljah, pa da vidi koliko je krvno blizak š njima i koliko je ''srbalj''. P.P.P.S. Znadu ovdašnjizi posrbalji (imam u vidu pismene pomeđu njih (o pučini ne zborim - ''pučina je stoka jedna grdna'' i maloumna)) da nijesu Srbalji i da je sve to (vaskoliko srbstvo u Crnoj Gori) najviša podmetnuta i nametnuta laž pomeđu Južnijeh Slovana ili Slovjena i najviše prokletsvo na prostoru Crne Gore (negdanje Duklje), ali - punani kompleksah opstaju u tome (za ovo je potrebita posebna psihološko-sociološko-filozovska analiza (toga i takvoga) mentalnoga sklopa) i, opetujem - ne poštuju i lažu pretke - nepoštujući i lažući sami sebe, a i ima'u razne ''ugodne'' motive!
Mrčo

01. 05. 2019 - 13:13

Nahvali ovoga popa,pa onda ti na preskoke isto.Odredi gospodine period,izdvoji izvore pažljivo obradi razdvoji ih po pouzdanosti,po značaju ,dohvati se i onoga što ti ne prija isto ga obradi upari sa relevantnim podacima i vremenu o kojemu se radi pa da onda diskutuje mo i izjašnjavamo se.Zasad je ovo politički pamflet a izgleda ih ti imaš još...
Mrčo

01. 05. 2019 - 13:22

Jesmo mi sa ovih prostora i dukljani i Piperi i podgoričani i Iliri i Sloveni samo nijesmo Crnogorci ,različita porijekla porodica,plemena bratstava,ne daju nam za pravo da govorimo o nekom jedinstvu.Crnu Goru naseljavaju razne etničke grupe,a politički projekat Crna Gora,ako bude nastajao na ovakvim konstrukcijama trajaće koliko i onaj koji ih proizvodi
GRADJANSKI

01. 05. 2019 - 13:38

Bas je dobro i cak divno da si spomenuo (i citara') Zivka. Zivko je "tamo njihov" ne-ekspobirani spretni igrac. Ljusicev dijak (pa, sto ocekivat ot Zivka?). Predstavlja se (glumi) pro-crnogorskog istoricara i pod tom "parolom" u svojijema knjigama debelo provukuje sto mu drago, a ciljano serbaljsko, tj. - anticrnogorsko. Cak ga i srbocetnicki politicari s veljijem zadovoljstvom citira'u! A on je ka' tobos - Crnogorac! Vidjite sto je ucinio od Fondacije Sveti Petar Cetinjski! Nemam ovdje prostora da navedem sve Zivkove "naucne" anticrnogorske smicalice - uglavnom: Ziki je (opetujem) spretno i uspjesno prevario 97% Crnogoracah, ma ne i mene! Vidjite mu knjigu "100 "zasluznijeh" itd."! Tamo nema Radoslava Rotkovica, Bozidara Sekularca, Filipa Bajkovica, ... - ali, primjerice radi, ima Gavrila Dozica!!! Moga' bih o Zivkotu i njegovijema marifetlucima do mraka. Prevario je i ovu vlast. Eto neke jade su ga "snimili".
IZ JEDNE RASPRAVE

01. 05. 2019 - 16:08

Jedino su Crnogorci "laka politička nacija"
Siri kontekst

01. 05. 2019 - 17:56

Prijatelju, u Crnoj Gori postoji jedan vid srpskog dinarskog fasizma. Ja bi definisao tipicnu personifikaciju ovog soja kao poluintelektualca, sa diplomom Niksickog Filozofskog, zatvorenog u pravoslavnu kulturu ali onu skorasnjeg profila, dominirane politikom, sa iskljucivim, uskim, crno-bijelim pogledom na svijet, u osnovi vrlo pojednostavljenog banalnog uma svedenog na obozavanje srpstva, Srbije Rusije, ali i diktatora i ubica po svijetu. Ustremljeni narocito na Zapad, na Evropu i CrnuGoru. U osnovi su protiv svega percepiranog kao pozitivno. Radovace se nauspjehu CG pa makar i u sportu, radovace se kad katedrala Notre Dame gori iako se predstavljaju kao vjernici, ... Upravo tako jedan vid fasizma, nakazne izokrenute pameti, garancije da CG pod njima ne bi bi osvanula
ZAMAGLJIVANJE

01. 05. 2019 - 20:29

Ako pročitate komentare na ovome portalu primjetićete da sa samo prema Srbima ponaša fašistički,negira im se sve od početka pa do kraja,ako procjeniš intelektualnu razinu onih koji komentarišu primjetićeš da su najdominantniji i najrealniji oni koji simpatišu ili su Srbi.Tako da mržnjom prema Srbima zamagljuješ CG stvarnost koja je nikakva
IZ JEDNE RASPRAVE

01. 05. 2019 - 16:11

Čuješ Ćoso nauka velika ,ispala je povoljna prilika ,pa naoštri svoje divit pero i napiši nečuveno djelo.Piši Ćoso o etnogenezi Crnogorce za Ilire veži ,za Romane i za stare Gote ne plaši se nikakve sramote.Pa spomeni i Srbe Slovene krv njihova kroz naše je vene ako hoćeš da te dokaz spasi de zaviri da nijesmo Sasi
Hvala susjedko

01. 05. 2019 - 20:57

Predsednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko, rekla je  za časopis “Vijenac”, koji izdaje Matica hrvatska, da je cela srpska istorija “jedna velika laž”, jer između ostalog, Srbija nema pravi pristup delu istorije koji se odnosi na Otomansku imperiju. - Iz nepoznavanja činjenica stvoren je mit o Kosovu, o srpskom herojstvu i nebeskom carstvu. Cela srpska istorija jedna je velika laž - bez pardona je rekla Sonja Biserko u opsežnom intervjuu za taj časopis. Ona je još jednom ponovila da su se Srbi spremali za rat protiv Hrvata još od Titove smrti. - Inače, Pravni fakultet u Beogradu bio je jedan od stubova velikosrpskog projekta, tu su definisani svi Miloševićevi politički poduhvati, odatle se počelo govoriti o pravu Srba na pobunu, negirale su se postojeće jugoslovenske republike, njihovi argumenti korišćeni su u tekstovima objavljivanima u “Književnoj reči” i brojnim publikacijama, novinama i knjigama. I Memorandum SANU-a jedan je od tih dokumenata.
10 najvećih srpskih zabluda!

01. 05. 2019 - 21:03

10 najvećih zabluda srpske historije 1 Srbija je izgubila državu na Kosovu 1389. NETAČNO – Srpsko carstvo se raspalo mnogo ranije, a knez Lazar je zbog najezde Turaka mnogo prije bitke priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja. Srpska država je u vazalnom odnosu postojala još vijek i po 2 Vuk Branković je izdao Lazara NETAČNO – Historijski je dokazano da to nije tačno, ali je to vjerovanje ostalo u narodu, posledica da se Srbi uvijek dijele na borce za slobodu i izdajnike 3 Srbija je bila branik krišćanstva u Evropi NETAČNO – Despot Stefan Lazarević u bitki na Nikopolju zadao je odlučujući udar velikoj hrišćanskoj vojsci u odsudnom momentu i tako suštinski uveo islam u Evropu
10 najvećih srpskih zabluda! -

01. 05. 2019 - 21:04

4 Rusija je prijatelj koji će se uvek naći Srbima NETAČNO – Zabluda koja je nastala u Prvom srpskom ustanku, kada je sve vrijeme ustanka u Srbiji bio izaslanik Rodofinkin i jedan ruski odred. Kada je postalo „gusto” 1813. godine, Rusija napušta Srbiju. A u prethodna dva vijeka Beograd i Moskva su više vremena proveli u lošim nego u dobrim odnosima 5 Timočka buna 1883. bila je ustanak naroda protiv represivne vlasti kralja Milana NETAČNO – To je bio otpor konzervativnih seljaka protiv modernizacije države
10 najvećih srpskih zabluda! -

01. 05. 2019 - 21:05

6 Srbi su puno patili pod vladavinom Turaka NETAČNO – Srpski historičar Dr. Zirojević kaže da je Srbima bilo bolje pod Turcima nego pod domaćom vlastelom. U vrijeme cara Dušana njegovi skupljači poreza su uzimali sve narodu i davali hrane tek toliko da prežive, odbjegle kmetove je hvatala vojska i ubijala. Prevareni muž je po tom zakoniku mogao da bira, da odsiječe dojke svojoj ženi, da joj izvadi oči ili da je rastrgne konjima. Taj zakon se pominje i u filmu Banović Strahinja. Žene su tek po dolasku Turaka dobile pravo na razvod a i na odštetu u slučaju razvoda. Turska je uvela vladavinu prava. Čipćije – kmetovi su plaćali 1/8 u teladima, sijenu, žitu i suhom voću – dok na sitnu stoku – svinje i ovce nije ni bilo poreza.
Veliki Srbin o Srbima-1

01. 05. 2019 - 21:11

Dobrica Ćosić: (Najveći Srbin o Srbima! ) -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno. -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
L Dabanović

01. 05. 2019 - 21:43

Svako koga je stalo do stvarne istine zna da nijedan narod nemože opstat u svojem imenu ako pod drugim narodom živi 3-5 generacija bez ustnaka da im s tim junačko srce kuca i grudi nadima.A ovaj današnji narod otrcana srpstva Srbije u 15 generacija ustanka nije dizao-pa nije ni moglo u njih srce Sebina kucat i srpstvom mu nadimat grudi.Ni mi današnji crnogorski narod/Crnogorci ne možemo nosit ime naroda u kojem su naši preci živjeli prije nego što sebe i nas ugradiše u crnogorski narod/Crnogorce.Može samo zborit nekad su naši stari živjeli u ovaj i onaj narod.Narod otrcana srpstva Srbije pošto ostali bez podaništva Turske,s kojim su uništili Srbe i srpstvo im otrcali,uzeli su Marka Kraljevića i brda lažnih knjga da dokažuju da su odbranili srpski narod/Srbe.Ta laž ni njih same nemože ubijedit.Zato i plaćaju crnogorske izrode izobilja parama i titulama do predśednika države.Sami od sebe prave sprdnju.Neće spokojno da žive u ono što sami stvaraju-milije im lažno ime i viteštvo.
Mирослав Ђукић

03. 05. 2019 - 13:07

Мој уважени имењак ударио на оца Гојка. То је, отприлике, ситуација као из вица када мрави скоче да удаве слона!
veliki getsbi

07. 05. 2019 - 15:23

Jasno je da mravi ne mogu slonu ništa. Ali, vidite, vezano za ovu priču o Vladici i Rusiji: Svaki ruski car znao je da Crna Gora ne može doakati turskoj carevini, ali isto tako dobro je znao da i međeda sekira muva koja mu stalno slijeće na nos.
Mирослав Ђукић

10. 05. 2019 - 21:08

Админе, тражим право на одговор: veliki getsbi, свиђа ми се Ваше поређење. Права Црна Гора (она која је потиснута 2006. од стране montenegra), имала је везе и да отпором и са Русијом и са својом истпријом. Овошто имамо сада - нема. Једино би вредело поређење данашњег montenegra са подгузном мувом! Ова мува не досађује, него се завлачи! Надам се да се неђете љутити ако Ваше поређење садађњег ентитета са мувама будем цитирао убудуђе, наравно уз навођење да сте Ви аутор?
Gordan

08. 09. 2019 - 10:01

Ne ulazeći u ostatak teksta, činjenica je da su u 9 i10 stoljeću Hrvati i Bugari zaista bili susjedi i to oko Drine I Save, na području sjeverno od Raške i također vodili više oružanih sukoba, među kojima je najvažnija bila pobjeda kralja Tomislava nad Bugarima u Bosni.
Novi komentar