Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Grant šema od tri miliona eura

Do 3. juna otvoren je osmi po redu Javni poziv Zavod za zapošljavanje za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Grant šema iznosi tri miliona eura.
Objavljeno: 16. 05. 2019 - 10:40 Promjenite veličinu teksta: A A A

Cilj poziva je unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica. Projekti će se sprovoditi na teritoriji Crne Gore

Poziv, sa pratećim dokumentima, dostupan je  na adresi: http://www.zzzcg.org

Sredstvima Fonda mogu se finansirati sljedeće aktivnosti: mjere aktivne politike zapošljavanja - obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca, mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta,  otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu.

Očekuje se uključivanje u projekte  najmanje 350 lica sa invaliditetom, od čega najmanje 40 odsto žena sa invaliditetom. Pozivom je predviđeno zaposlenje tokom trajanja projekta za najmanje 60 odsto učesnika. Projekcije su i da bude realizovano najmanje 30 odsto projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od devet mjeseci.

Ciljna grupa poziva su lica sa invaliditetom sa evidencije Zavoda za zapošljavanje  kojima je status utvrđen propisima iz oblasti obrazovanja, propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju ili o boračko - invalidskoj zaštiti, te licima  kojima je status utvrđen na osnovu rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda.

Komentari: 0

Novi komentar