Uređenje dvorišta barske gimnazije

Zasadiće 87 čempresa i 180 ruzmarina, popraviti oštećeni amfiteatar

Uprava javnih radova isplatiće 265.639 eura konzorcijumu koji čine Ld Gradnja, Ivkon i Ening iz Nikšića, i Telemont, Ekoplant i Lars fire iz Podgorice po osnovu raskida ugovora o građenju vrtića i jaslica u Baru. Biće isplaćeno 11.360 eura po osnovu vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova konzorcijumu sastavljenom od kompanija Ing invest˝ iz Danilovgrada, kao Urbi.Pro, Montinspekt i Geoprojekt Perišić iz Podgorice.
Objavljeno: 18. 05. 2019 - 05:50 Promjenite veličinu teksta: A A A
Zasadice 87 cempresa i 180 ruzmarina, popraviti osteceni amfiteatar
Nekadasnje gradiliste; Foto: Pobjeda

To je predviđeno sporazumom o raskidu ugovora između Uprave javnih radova i predstavnika konzorcijuma na koji je saglasnost dala Vlada na sjednicu u četvrtak.

- Izvođač radova je uveden u posao u oktobru 2018. godine. Zbog protesta građana, radovi su privremeno obustavljeni i ponovo nastavljeni u januaru 2019. godine. Zbog svakodnevne uzurpacije gradilišta od strane trećih lica, radovi su i zvanično obustavljeni 22. februara 2019. godine - navedeno je u obrazloženju Vlade.

Sporazumom o raskidu ugovora predviđene su obaveze za Upravu javnih radova koja treba da privremeno uredi/sanira teren na lokaciji nekadašnjeg gradilišta (dvorište dvije srednje škole) pa je preduzeću koje je vršilo stručni nadzor naloženo da izradi elaborat.

 - Imajući u vidu topografiju terena i izgrađene postojeće objekte, projektant pejzažne arhitekture se opredijelio za slobodno formiranje rasporeda sadnica čempresa. Redno postavljanje, kakvo je nekada bilo, u izgrađenoj prostornoj strukturi sada nema funkcionalno opravdanje jer su u ranijem periodu čempresi činili dio vjetrozaštitnog pojasa. Prva faza radova obuhvata grubo raščišćavanje terena, uklanjanje šuta, otpada i nevezanog materijala, zatim oštećenih betonskih staza zajedno sa ivičnjacima, popravke oštećenog amfiteatra, uklanjanje gradilišnih ograda, ravnanje terena uz nasipanje šljunkovito-pjeskovito humusoidnim materijalom, sadnju 87 stabala čempresa visine 3-3,5 metara, kao i sanitarno higijenske mjere na postojećim stablima, sadnju 180 sadnica padajućeg ruzmarina – piše u sporazumu.

Druga faza radova, koju ne realizuje Uprava javnih radova, obuhvata: nasipanje sloja plodnog zemljišnog supstrata u debljini od 20 cm, izradu hidrantske mreže neophodne za održavanje zelenila, uz prateće betonske šahte i priključke za zalivanje i ozelenjavanje cijele površine travom.

Nova lokacija površine 6.340 kvadratnih metara

Opština Bar je predložila da se vrtić gradi na lokaciji koju čine dvije urbanističke parcele od 3.248 kvadrata i 3.092 kavadrata, u vlasništvu je države, sa pravom raspolaganja Vlade i komunalno je opremljena.

- Prema važećem planskom dokumentu moguće je udruživanje urbanističkih parcela za potrebe izgradnje vrtića. Nadležni organ lokalne uprave je pripremio nacrt urbanističko tehničkih uslova, a ukoliko bi se konačno usvojila predložena lokacija za gradnju, neophodno je uraditi elaborat parcelacije i isti sprovesti kod Uprave za nekretnine CG PJ Bar.

Kako bi predložena lokacija u potpunosti zadovoljila potrebe objekta vrtića i jaslica, opština se obavezala da izgradi nedostajuće segmente saobraćajnice planirane DUP-om, sa ciljem unapređenja saobraćaja na tom prostoru - navedeno je u Vladinom dokumentu.

Obaveza Ministarstva prosvjete je da, nakon odabira nove lokacije, uvrsti finansiranje izgradnje predmetnog objekta u postojeći kreditni aranžman sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope - CEB.

Komentari: 0

Novi komentar