Podaci VDT-a

Za pet godina u zatvoru završilo 35 maloljetnika

Četiri zatvorenika, koja se trenutno nalaze u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, upućeni su na vaspitnu mjeru u ustanovu zavodskog tipa, u trajanju od šest mjeseci do tri godine i prošli su kroz program resocijalizacije JU Centra Ljubović, piše Dan.
Objavljeno: 23. 05. 2019 - 07:13 Promjenite veličinu teksta: A A A

Maloljetnička delinkvencija u Crnoj Gori je konstanta, iako se posljednjih godina bilježi blagi pad broja djece koja se osuđuju na kazne zatvora.

Podaci Uprave policije pokazuju da je sve više lica ispod 18 godina koja se usuđuju da počine neko od krivičnih djela. Prema podacima Vrhovnog državnog tužilaštva, u posljednjih pet godina je na zatvorsku kaznu osuđeno 35 maloljetnika, pri čemu najviše po deset 2014. i 2018. godine.

Prema podacima koje je Dan dobio iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankacija, na kraju protekle godine u Spužu je na odsluženje zatvorske kazne bilo osam maloljetnika, pri čemu je svaki drugi već prošao kroz tretman resocijalizacije u Centru za djecu u mlade Ljubović.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, maloljetnici su u 2016. godine činili svega osam odsto ukupnog broja prijavljenih lica, ali statistika za 2018. pokazuje da je smanjen broj krivičnih djela čiji su počinioci djeca, ali daraste broj izvršilaca.

“Registrovana su 472 krivična djela koja su učinjena od 367 malojetnih lica, ili 15,8 odsto više maloljetnika u odnosu na 2017. godinu. Maloljetnici u 2018. čine devet odsto ukupnog broja prijavljenih lica,što predstavlja smanjenje u odnosu na 2017. kada su činili 13,5”, navode iz MUP-a.

Kako kažu u MUP-u, maloljetnici su učinioci krivičnih djela protiv imovine, života i tijela, javnog reda i mira, bezbjednosti javnog saobraćaja, sloboda i prava čovjeka, zdravlja ljudi (u vezi sa drogom), braka i porodice, a zabilježeni su i slučajevi protiv polnih sloboda.

U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) navode da se kod njih na kraju prošle godine nalazilo osam maloljetnika koji su izdržavali zatvorsku kaznu. Napominju da su dva lica, kojima je izrečena kazna maloljetničkog zatvora, izmještena iz Odjeljenja za maloljetnike zbog činjenice da su navršili 23 godine života.

Na pitanje koliko je maloljetnika, koji su kroz ZIKS prošli u posljednjih pet godina, prošlo kroz resocijalizaciju u JU Centar Ljubović, u ZIKS-u kažu da raspolažu samo svježim podacima.

“Četiri zatvorenika, koji se trenutno nalaze u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, upućeni su na vaspitnu mjeru uustanovu zavodskog tipa, u trajanju od šest mjeseci do tri godine, prošli su kroz program resocijalizacije JU Centra Ljubović, navode u ZIKS-u, dodajući da ne raspolažu pod acima kol iko je odraslih zatvorenika, koji su se nalazili u Zavodu u posljednjih pet godina, boravilo u JU Centar Ljubović.

U Crnoj Gori trenutno postoji samo jedna ustanova koja brine o resocijalizaciji maloljetnika koji su počinioci krivičnih djela. Iako smo mala država, brojke o maloljetničkoj delinkvenciji su visoke za naše standarde, ali Ljubović i nema previsok broj korisnika kada se uzme u obzir broj krivičnih djela koja su počini li maloljetnici. To ilustruje podatak da je u posljednjih pet godina na tretmanu u Ljuboviću boravilo svega 55 korisnika.

Radi se o korisnicima koji su bili na institucionalnom tretmanu, a počinili su krivična djela krađe, krađe u pokušaju, razbojništva, nasilničkog ponašanja, nasilja u porodici, ubistva u pokušaju, kao i teškog djela protiv bezbjednosti saobraćaja.

Komentari: 0

Novi komentar