Pripremaju program za sticanje vještina

AZLP i Uprava za kadrove: Ubuduće i službenici za zaštitu ličnih podataka

Na sastanku koji je održan danas u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama definisana je dalja saradnja ove Agencije i Uprave za kadrove.
Objavljeno: 30. 05. 2019 - 11:46 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sastanku su ispred Uprave za kadrove prisustvovale direktorica Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice za obuku i razvoj kadrova Jadranka Đurković dok su u ime Agencije prisutni bili Predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj i Mirjana Volkov rukovoditeljka Odsjeka za predmete i prigovore.

Zajednički je zaključeno da će Agencija u saradnji sa Upravom za kadrove otpočeti sa pripremom akreditovanog programa za sticanje ključnih vještina iz oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama kako bi se zainterosavnim licima i službenicima koji postupaju po predmetima pružila adekvatna edukacija nakon koje bi se polaznicima izdavali sertifikati o stečenim vještinama.

Ovo je posebno od zanačaja imajući u vidu da je u toku izmjena zakonodavstva u obje oblasti koje su pod nadzorom Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Posebno uzimajući u obzir obaveze koje propisuje Opšta Uredba o zaštiti podataka EU-GDPR a sa kojom se mora usaglasiti i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti CG, a prije svega onu koja se odnosi na imenovanje službenika za zaštitu ličnih podataka - koji mora posjedovati adekvatno znanje u ovoj oblasti 

Navedeni program koji bi bio akreditovan će biti od posebnog značaja za  edukaciju budućih službenika za zaštitu ličnih podataka-DPO (Data protection Officer).

Takođe, dogovoreno je i potpisivanje Sporazuma o budućoj saradnji ove dvije institucije kako bi se ista unaprijedila i precizirala.

Komentari: 0

Novi komentar