Na javnoj raspravi je odluka o lokalnim administrativnim taksama

Evo koliko košta zaključenje braka u Podgorici

Na javnoj raspravi je odluka o lokalnim administrativnim taksama kojom su propisane takse za spise i radnje pred organima uprave Glavnog grada. Njima je predviđeno da zaključenje braka u službenim prostorijama košta 20, a van službenih 100 eura, piše Dan.
Objavljeno: 06. 06. 2019 - 08:05 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kada su u pitanju podnesci, za zahtjev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak ako odlukom nije drugačije propisano plaća se dva eura. Za žalbe protiv rješenja koje donosi organ uprave Glavnog grada taksa je četiri eura, dok opomena kojom se obveznik poziva da plati taksu košta dva eura.

Taksa za sva rješenja organa uprave Glavnog grada za koja nije propisana posebna taksa je tri eura, za žalbu protiv rješenja poreskog organa uprave Glavnog grada donijetog u poreskom postupku u prvom stepenu plaća se osam, a za poreske akte koje donosi poreski organ uprave Glavnog grada u postupku po zahtjevu stranke deset eura.

Taksa na uložene vanredne pravne ljekove je 20 eura. Za uvjerenja koja izdaju organi uprave Glavnog grada plaća se taksa od tri eura, koliko koštaju i izvodi iz javnih evidencija koje vode organi uprave Ovjera potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka orginala) košta dva eura.

U slučaju da jerukopis, odnosno prepis, pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa. Ovjera punomoćja, saglasnosti, ličnih izjava košta tri, koliko je potrebno izdvojiti i za ovjeru cjenovnika i ugovora.

Za izvod iz matičnog registra potrebno je platiti dva eura, za izvod iz matičnog registra vjenčanih na internacionalnom obrascu sedam, dok se za naknadni upis braka u matični registar vjenčanih plaća sedam eura.

Za rješenje kojim se odobrava pretvaranje zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade u poslovni prostor, odnosno stan potrebno je izdvojiti 50, za rješenje kojim se odobrava izgradnja pomoćnog objekta 20 eura.

Odlukom su propisane takse i iz oblasti saobraćaja, iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, kao i takse iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata i zaštite životne sredine.

Centralna javna rasprava koju će sprovesti Sekretarijat za finansije zakazana je za 18. jun.

Komentari: 0

Novi komentar