DRI kontrolisala realizaciju preporuka Egalizacionom fondu

Čekaju se pravila, softver na testiranju

Ministarstvo finansija je od 15 preporuka u Izvještaju realizovalo 10, jednu djelimicno, dvije nije, a za dvije preporuke je prestala potreba za realizacijom, navodi se u izvještaju DRI o kontroli realizacije preporuka datih u izvještaju Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016.
Objavljeno: 07. 06. 2019 - 06:39 Promjenite veličinu teksta: A A A

DRI je dala uslovno mišljenje na raspodjelu sredstava opštinama iz ovog fonda za 2016. Utvrđeno je tada da su pogrešna prikazivanja podataka materijalno znacajna, ali da nijesu ,,prožimajuce uticala na konacnu raspodjelu sredstava iz Egalizacionog fonda“.

DRI je tada utvrdila da su opštine pogrešno prikazivale podatke koje su dostavljale za potrebe akontativne i konacne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda, a njihovu obradu vršilo je Ministarstvo finansija. Revizijom je tada tako‑e utvr‑eno da Ministarstvo finansija i opštine nijesu u svim aspektima uskladili aktivnosti sa zakonom.

Uz to Ministarstvo finansija nije opštinama dostavilo bliže uputstvo o nacinu popunjavanja dostavljenih tabela, niti je prilikom akontativne raspodjele novca provjeravalo racunsku tacnost dostavljenih podataka.

Sada je kontrolom DRI ustanovila da je Ministarstvo finansija vecinu preporuka realizovalo i ispravilo nedostatke. Među nerealizovanim preporukama je potpuna aktivacija softverta i interna pravila. U izvještaju se navodi da je softver za Egalizacioni fond u fazi testiranja.

Opširnije u Pobjedi.

Komentari: 0

Novi komentar