Nakon najave predsjednika Đukanovića

Autokefalnost CPC je po pravoslavnim kanonima, redosljed poteza se zna

Redosljed se zna, CPC upućuje molbu predśedniku Crne Gore da on uputi molbu Vaseljenskom patrijarhu za dodjeljivanje autokefalnosti CPC i on potom odlučuje o tom pitanju...
Objavljeno: 11. 06. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Najava Đukanovića po kanonima: Predśednik Crne Gore Milo Đukanović je 8. juna rekao da će crnogorska vlast raditi na tome da se obnovi autokefalnost CPC. Izjava je izazvala iznenađenje, kod Crnogoraca - jer su bili pesimisti da će se DPS  odlučiti na taj korak, a kod SPC i njenih vjernika izjava je izazvala navodnu zaprepašćenost - premda oni znaju da prema kanonima svetih otaca, kojih se pravoslavci moraju držati, svaka država u kojoj, kao manjinski ili većinski, živi neki pravoslavni narod - mora imati svoju autokefalnu crkvu. 

Prvi tekst koji je ikada objavljen Crnoj Gori, u kom je činjenično obrazloženo i dokumentovano da CPC ima kanonsko pravo na autokefalnost i da je SPC suštinski nekakonska crkva u Crnoj Gori, objavljen je na Portalu Analitika, 9. jula 2011. godine pod naslovom "Super-laž o SPC kao kanonskoj crkvi". Nema arhive Analitike prije 2013. godine, ali je tekst tada prenio jedan drugi portal, možete ga pročitati na linku. 

1-naslovna-1Taj tekst sam tada napisao iziritiran neprekidnim horskim obmanjivanjem crnogorske javnosti od strane skoro svih aktera političke scene - kako je SPC kanonska crkva, pa se tako tada dešavalo da pretučenim sveštenicima CPC policija objašnjava da je SPC kanonska crkva, o čemu je pisao online Monitor 25. III 2011. u članku "Policajci terorišu sveštenika". (link)

Crna Gora je postala nezavisna država 21. maja 2006. godine i prema kanonskom pravu SPC ne može biti vodeća i dominantna pravoslavna crkva u Crnoj Gori zato što je śedište SPC van Crne Gore.

Vatikan bira kardinale Hrvatima, Poljacima, Česima, Francuzima, Špancima, Meksikancima... a Sinod u Beogradu bira vladike u Crnoj Gori, što se tiče pravoslavlja, to je nekanonski, jer mi, velika većina Crnogoraca nijesmo rimokatolici (iako ima rimokatolika koji se izjašnjavaju kao Crnogorci). Nikada prije 1920. godine mitropoliti u Cetinjskom manastiru nijesu  birani van Crne Gore. 

Analitika nagovijestila prije osam godina: U tekstu od 9. jula 2011. godine, napisao sam: "U svakom momentu sve pravoslavne crkve mogu da se pozovu na kanone i da priznaju CPC kao autokefalnu crkvu države Crne Gore." 

Na te moje riječi kler SPC i njene pristalice su se tada slatko smijale, to me radovalo, jer je smijeh zdrav, ali sada, kad je došao taj momenat o kom sam prije 8 godina pisao, nakon što je Ukrajinska crkva dobila autokefalnost, a to slijedi i za CPC, više nema smijeha već su, izgleda - ljuti?! Nema razloga za ljutnju. Ja razumijem da je propaganda najjače oružje u istoriji i razumijem da je izuzetno teško mnogima iz glavâ izbaciti neistinu o kanonskoj SPC u Crnoj Gori, ali propaganda je propaganda a kanoni su kanoni, Crna Gora od 21. maja 2006. ima pravo na autokefalnu crkvu. Uzaludni su buka, bijes i histerisanje, crkveni kanoni su uspostavljeni prije više od 1500 godina i važe i danas.

Teritorijalno razgraničenje pravoslavnih crkava uvijek je počivalo na jednom kanonu ustanovljenom u Halkidonu 451. godine i sve su crkve dobijale autokefalnost na osnovu tog kanona. Zahvaljujući tom kanonu lako su se u pravoslavlju razgraničavale crkve, i pravoslavne države su između sebe rijetko ratovale, ako su i ratovale to je bilo kratko i zbog teritorija. 

Ako za mitropolita Amfilohija i SPC ne važe pravoslavni kanoni, koji je kanon mjerodavan? Da li je mjerodavan kanon Stevana Moljevića "Homogena Srbija"? Da li je za Srpsku crkvu Stevan Moljević važniji od svetih otaca koji su odredili kanone?

Da li je za SPC izvor crkvenog prava časopis "Velika Srbija" koji izdaje Srpska radikalna stranka? Važe li kanoni časopisa Velika Srbija ili kanoni Halkidonskog i Trulskog vaseljenskog sabora?

Sve države u kojima postoje pravoslavni narodi imaju pravo na autokefalnost: Albanci imaju svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu iako pravoslavaca u Albaniji ima od ukupnog broja stanovnika Albanije možda 10 do 20%. 

Kiprani imaju svoju autokefalnu crkvu, premda se u narodnosnom smislu smatraju dijelom grčkog nacionalnog korpusa. Ali Kiprani imaju nezavisnu državu - i to je najvažniji uslov za autokefalnost.

2-halkidonski-saborPostoji autokefalna crkva Čeških zemalja i Slovačke, na čijem je čelu Čeh rođen u Pragu. Od 16 miliona Čeha i Slovaka, svega njih 100.000 su pravoslavci, to je manje od 1% stanovništva - i oni imaju svoju priznatu autokefalnu crkvu!

Treba napomenuti, nije potrebno davati autokefalnost nacijama/državama koje nijesu pravoslavne. Npr nema potrebe za Slovenačkom pravoslavnom crkvom, jer nema Slovenaca pravoslavaca. Nema potrebe za Norveškom pravoslavnom crkvom, jer nema pravoslavnih Norvežana...

Autokefalnost se daje narodima koji žive u svojim državama, Crnogorci imaju pravo na svoju autokefalnu crkvu, jer je Crna Gora država i postoji veliki broj Crnogoraca koji su ili vjernici ili podržavaju CPC. S obzirom na uslove u kojima bivstvuje, CPC u Crnoj Gori podržava veliki procenat stanovništva. Prema anketi CEDEMA koja je urađena u novembru 2016, CPC ima podršku 29% stanovništva (link za vijest).

Svi istoričari i teolozi se slažu - pravoslavna država mora imati autokefalnu crkvu: Analitika je više puta pokazivala što na ovu temu kažu kanoni i učeni tumači kanona, a pošto je "repetitio mater studiorum est", možemo opet da vidimo opet svjedočenja (detaljnije u tekstu od 22. X 2018. godine "Odluka vaseljenskog patrijarha je kanonska, zasnovana na odredbama Halkidonskog i Trulskog sabora")

3-milas-o-17-kanonuNikodim Milaš, u 19. vijeku je bio najveći pravoslavni poznavaoc crkvenog prava na ovim prostorima. On ovako piše u knjizi „Pravoslavno crkveno pravo“ (Mostar, 1902), na strani 318: “Osnivanje raznih crkvenih oblasti pripada vlasti crkvenoj zajedno sa državnom vlašću. Učešće državne vlasti u ovome ima svoj razlog prvo u tome, što kanoni izrično nalažu, da pri uređivanju crkvenih oblasti mora biti mjerodavnim političko uređenje države.

Na strani 322. iste knjige Milaš još pojašnjava: “Četvrti vaseljenski sabor 17. kanonom svojim naređuje, da pri razrešivanju crkvenih oblasti ima se slijediti političkom razrešenju zemalja. Istu ovu naredbu ponovio je trulski sabor svojim 38. kanonom...

Milaš je istumačio, jedan politički činilac (država) = jedna crkva. Tako kanon kaže i tako je to u pravoslavlju (moralo bi biti!).

Srbin Đoko Slijepčević: “Kada je Sv. Sava zatražio crkvenu samostalnost za Srbiju, Srbija je već bila kraljevina i kao takva imala pravo na samostalnu crkvu.“ (Đoko Slijepčević, Istorija Srpske pravoslavne crkve, Prva knjiga – Od pokrštavanja Srba do kraja XVIII veka, Beograd, 1991, str. 81)

Savin učenik i biograf Domentijan, polovinom 13. vijeka. Opisuje kako je Sava od Nikejskog cara tražio i dobio autokefalnost: 

I pošto ga je car mnogo dana držao kod sebe, i bogonosni svršivši manastirske poslove, i posle toga nastavi govoriti k caru o zemlji svoga otačastva, rekavši: Skrbno i pečalno mi je, caru, jer moja zemlja nema svoga arhiepiskopa; a još i mnoge zemlje su okolo otačastva mi u oblasti države naše... Da hteo bi da tvoje veliko carstvo zapovedi patrijarhu da mi osveti kao patrijarha.“ (Domentijan, Život Svetog Save, Stara srpska književnost I, Novi Sad, 1970, str 203)

Sv. Sava je prvo od cara, a ne od patrijarha, zatražio (i dobio) autokefalnost. Prema pravoslavnim kanonima obavezno je učešće državnih vlasti u uspostavljanju nezavisne crkve.

4-udzbenik-veselinovicKada je 1920. osnovana sadašnja SPC, ukaz o njenom osnivanju potpisao je regent, kasniji kralj Aleksandar Karađorđević, možete to pročitati na linku. Dakle, nije Ukaz obznanio i odobrio poglavar Srpske crkve već vladar države! A SPC danas ni najmanje ne haje za stavove države Crne Gore, SPC je samostalna država u državi Crnoj Gori.

Srbin dr Rajko L. Veselinović, objavio je u Beogradu 1966. godine knjigu “Istorija Srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom – udžbenik za IV razred srpskih pravoslavnih bogoslovija, knjiga I (1219-1766)“. Knjigu je izdao Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve. Iz ove knjige su učile generacije srpskih svještenika! Evo što stoji na strani 7: “To pravo dobijanja samostalne crkve u samostalnoj državi zasniva se na odlukama vaseljenskih sabora a naročito na odluci četvrtog vaseljenskog sabora da samostalna država treba da ima i samostalnu crkvu, odnosno, da crkvene granice treba da se poklapaju sa državnim granicama ili teritorijom.

Preko svojih udžbenika Srpska crkva svoj kler uči – samostalna država = samostalna crkva, a sada će da nam popuju kako nije kaknonski da Crna Gora ima autokefalnu crkvu?!! 

U istom udžbeniku, pišući o uspostavljanju Srpske patrijaršije u Dušanovo vrijeme, Veselinović još jednom, na strani 31, potvrđuje: “Kanonska osnova za proglašenje Srpske patrijaršije zasniva se na odlukama Vaseljenskih sabora, a naročito na odlukama četvrtog vaseljenskog sabora, da u jednoj samostalnoj državi može postojati samo jedna samostalna crkva.

Kanon iz 451. godine je uvijek omogućavao mirno razgraničavanje crkava. Ako mitropolit Amfilohije misli da ovaj kanon ne važi, zašto Bugarska pravoslavna crkva ili Vaseljenska patrijaršija ne potčine sebi Srpsku crkvu? Jer, Grci i Bugari su imali crkvenu jurisdikciju nad teritorijom današnje Srbije duže nego Srpska crkva. 

Najveći ateista u istoriji stvorio najveću pravoslavnu crkvu: Povodom Đukanovićevog istupa śutradan se oglasio mitropolit SPC Amfilohije, svi mediji su prenijeli njegovu izjavu da je "prvi put u istoriji da ateista stvara crkvu". Ova konstatacija nije istinita. 

Moskovsku patrijaršiju je ukinuo ruski car Petar Veliki Romanov. Dr Milan Subotić piše: "Petar Veliki je 1721. godine ukinuo patrijaršiju i upravu nad Crkvom preneo na Sveti sinod kojim je predsedavao visoki državni službenik (Обер-прокурор) koga je imenovao car. Karamzin kritikuje ovo potčinjavanje Crkve imperatoru pozivajući se na tradiciju postojanja i razdvajanja dve (svetovne i duhovne) vlasti koje su u Moskoviji bile u simfoniji: „Vlast duhovna mora imati svoj posebni domen delovanja izvan građanske vlasti, ali i delovati u tesnom savezu sa njom. Umni monarh u stvarima državne koristi uvek će naći načina da se volja Mitropolita ili Patrijarha saglasi sa njegovom voljom; ali bolje je ako to saglasje ima formu slobodnog i unutrašnjeg uverenja, a ne podaničke pokornosti“ (Карамзин, 1959 [1811]: 27-28)." (Milan Subotić, Moskva kao treći Rim: Prilog istoriji ruskog mesijanizma (II deo), časopis Filozofija i društvo, 2/2011, link)

Ukinuo Petar Veliki, a najveću pravoslavnu crkvu na svijetu, Rusku pravoslavnu crkvu obnovio je i u sadašnjem obliku organizovao najveći ateista u istoriji, najveći progonitelj hrišćanstva i najveći ubica pravoslavnog sveštenstva u istoriji - Josif Staljin. 

Istoričari Mihail Geler i Aleksandar Nekrič su 1986. godine objavili knjigu "Utopija na vlasti (istorija Sovjetskog saveza)". Ovako izlažu: "4. septembra 1943. godine Staljin je primio mitropolita Sergija i dva druga visoka velikodostojnika crkve. On je odobrio patriotsku aktivnost sveštenstva i verujućih pravoslavne crkve, dozvolio da se izabere patrijarh Moskovski i cele Rusije i formira Sveti Sinod. Tako je ne samo došlo do oficijelnog pomirenja države i pravoslavne crkve već i do njenog faktičnog priznanja kao integralnog dela režima. 8. septembra Sergij je bio izabran za patrijarha. . .  Ubrzo je bilo dozvoljeno da se u Moskvi otvori dvogodišnji Bogoslovski institut, a u eparhijama organizuju jednogodišnji bogoslovsko-pastirski kursevi. U svim crkvama čitane su molitve za zdravlje Staljina." (Mihail Geler i Aleksandar Nekrič, Utopija na vlasti, CID, Podgorica, 2000, str 378)

6-clan-40-ustav-knjazevine-crkvaNa ugašenom sajtu Vaseljenska nalazio se izvanredno zanimljiv tekst o sastanku Staljina i ruskih jerarha u noći između 4. i 5. septembra 1943. godine, tekst je bio naslovljen "Staljin i jerarsi: sastanak u Kremlju". Još uvijek se može pročitati na jednom drugom sajtu, link za tekst. 

Ako se mitropolitu Amfilohiju ne sviđa što je Rusku pravoslavnu crkvu u njenom sadašnjem obliku ustrojio najveći bezbožnik u istoriji, zašto ne prekine odnose sa tom crkvom? 

Sve je zakonito i u skladu sa kanonima: U najavi predśednika Đukanovića nema ništa nelegalno, sve je savršeno zakonito, redosljed se zna, CPC upućuje molbu predśedniku Crne Gore da on uputi molbu Vaseljenskom patrijarhu za dodjeljivanje autokefalnosti CPC i on potom odlučuje o tom pitanju. 

Crnogorcima i Makedoncima Srpska crkva negira pravo na autokefalnost - zato što ne priznaje crnogorsku i makedonsku naciju. A zašto ne priznaje crnogorsku i makedonsku naciju i to lijepo vidimo, SPC se nije odrekla njenog vječnog snoviđenja - Velike Srbije.

Mislim da je sada svima jasno zašto je za SPC u Crnoj Gori zadatak svih zadataka bio i ostao posrbljavanje Crnogoraca i zašto su bjesomučno srpski popovi na svim stranama ponavljali da u Njegoševoj poeziji piše da smo Srbi. 

Svojim vjernicima srpski popovi nikada nijesu rekli da u crnogorskim narodnim pjesmama prije dolaska Sima Sarajlije, Srba - nema, i nijesu nikada kazali da je Njegošev učitelj izmislio srpsku narodnost u Crnoj Gori i da je tu svoju ideju prenio na svog učenika, našeg velikog pjesnika. 

Da je SPC uspijela da posrbi sve Crnogorce u posljednjih 30 godina, kako je predviđao najbolji mirski prijatelj mitropolita Amfilohija ("Crnogorska nacija je mlađa od mene, a nadam se da će umreti pre mene") ovo pitanje ne bi došlo na red, jer kompletno posrbljena Crna Gora ne bi ni tražila autokefalnost za svoju crkvu. 

Srpska elita u Crnoj Gori se slaže da Srbi u Crnoj Gori svoju narodnost temelje na Njegoševoj poeziji, ovaj jedinstveni primjer u istoriji svijeta, da jedan narod izvlači svoju narodnost iz pjesničkih maštarija nijesu svi u Crnoj Gori prihvatili. Uostalom, isti Njegoš je bio poglavar autokefalne crkve i zvanje mitropolita dato mu je u Rusiji, a ne u Srbiji, u Srbiju Njegoš nikada u životu nije ni kročio.

 

Komentari: 67

Petar Aleksć

11. 06. 2019 - 05:34

Prelistavam nešto, a i pomno čitam dnevnu štampu iz vremena WW2, iz vremena italijana i njemaca ,konkretno "Crnogorski Vjesnik".Imam sve brojeve - a štampan je, zamislite - na ćirilici! Posmatrajući ondašnja događanja i upoređujući ih u nekoj paraleli sa ovim danas, vidim da je to potpuno isti narod, ista elita, isti genetski kod - samo obučen pa preobučen sada u jedna, juče u druga, a sjutra će , ubijeđen sam, u neka treća odijela.
Sveti duh

11. 06. 2019 - 07:52

Pojasni. Nejasno na što ciljaš. Rekao bih da "Četnički vjesnici" iz doba talijana i njemaca ne smetaju. A ovaj ti smeta više zbog onog "Crnogorski" u nazivu nego zbog sadržaja. Ili si samo ljubitelj mode pa zato kritika. ili ko zna što već
Petar Aleksić - Svetom duhu

11. 06. 2019 - 10:05

Od "četnika tu ni traga". Na Cetinju je drmala kvinsliška vlada zvana "Narodna uprava" na čelu sa Ljubomirom Vuksanovićem, pravnikom. Ministri su bili: potpred. Živko Anđelić, zatim Vojislav Nenadić, Sava Radonjić,Bogdan Ivanović, Ljubomir Barać (Nedićev kadar),dr. Obrad Novaković (moj komšija) i Mitar Popović."Vjesnik" je štampan na Cetinju u tadašnjoj Njegoševoj br.7. Urednik je bio Miomir S. Dubak.
Sveti duh

11. 06. 2019 - 12:20

Hvala na pojašnjenju. Ipak mi nije jasno zašto interesovanje za tako neke marginalne stvari osim ako nije zbog štete koju želiš nanijeti ugledu Crne Gore i Crnogoraca. Taj dio istorije je mogu slobodno "reći" nemoguće falsifikovati a itekako je on afirmativan i za Crnu Goru i za Crnogorce!
Bože sačuvaj,

11. 06. 2019 - 14:13

kakvu štetu bih ja želio nanijeti Crnoj Gori -ona je i meni u srcu valjda kao i tebi - ona je moja koliko i tvoja - samo je vidimo različito - kroz naočale raznih dioptrija i raznih boja sočiva!!!!To je normalno!
Podgorička...

11. 06. 2019 - 16:14

Moguće da je ja vidim kao državu Crnu Goru a Vi moguće kao Zetsku banovinu ili apsolutno ravnopravnu oblast sa recimo Šumadijom... tako je, dioptrija je u pitanju...
@ Podgorička....

12. 06. 2019 - 13:07

Žalost i tuga je što je Srbija pobijedila pa izvršila državni suicid da bi Crna Gora, koja je izdala vaskrsnula i svrstala se u stroj sa ostalom neprijateljskom jednokrvnom braćom iz okoliša da stvore novu fantom-državu. Žalosno je što tada nije dobio svako ono je zaslužio, što bi bilo i po ljudskom i po Božijem sudu pravedno.
Bijeli Pavle

11. 06. 2019 - 22:27

Nije mala razlika ti bi da Crna Gora nestane i sto to srbi klero fasisti nazivaju ljubav ima veze sa svastikom
@ Bijeli Pavle

12. 06. 2019 - 14:48

"Imam ženu i svastiku / Obje rade gimnastiku!!!"
xy

11. 06. 2019 - 08:18

Baš vala g. Aleksiću. Ni meni to nikada neće biti jasno iako sam ohoho u 70-tim. Prvo je taj ljudski tanak sloj, što bi reko general Kapičić, ništa roba, služio Rusiji, potom Austrougarskoj, pa Italiji i Nemačkoj, evo danas Srbiji i Rusiji. A sve to protiv rođene zemlje Crne Gore. Nema tu moj Aleksiću ni lj. od ljudi. Zato ih valjda i zovu gibaničari. Da ne bude zabune, mislim na stoku koja je pošla za Đurišićem, Lašićem i Stanišićem. Mislim na italijanske i nemačke sluge iz istih onih porodica koje su tokom ww1 špijale i služile Austrougarskoj. Milim moj Aleksiću na pretke onih koji se danas ponose "Srebrenicom" i kriju u srpskoj ambasadi i po Beogradu od pravde. Mislim, moj Petre na one koji će, odluku Apelacionog suda da čekaju u Moskvi kod Šišmakova i Popova. Mislim naravno na Copycat barabe koje bi sutra kao i 1942. Petar Baćović: "Muslimani su kod mene u štabu, pišu deklaraciju i pozdravljaju vas. Uporedo sa tim ja pravim planove za njihovo uništenje" - Draži, dec. 1942.
Fahro

11. 06. 2019 - 09:57

@XY - bolje nijesi mogao reci.Svaka cast.
Gerontologija

11. 06. 2019 - 11:39

E moj gospodine-druže od 70 ljetah. Ovđe su vazda vladali "trokapići", nego ove današnje niko ne može prevazići jer se ne zna koje su vjere. Sad ovako, a sad onako. A što se tiče "etničkih Veljecrnogoraca" i boraca za njena "prava i čast ...", poslije raspada crnogorske vojske pa sve do i tokom drugog rata više ih je završilo ne u etničke, no u "četničke Crnogorce" ili Partizane ili Krstove zelenaše. Ovi zadnji su redom bili Srbi, ali za ravnopravnost Crne Gore kao države sa ostalima, koje su činile Kraljevinu Jugoslaviju. Zato su ih zvali "federalisti". Da nije podjela, ne bi neki vladali dovijeka. Svaka glupost se plaća.
xy

11. 06. 2019 - 09:19

Aleksiću! Sve predloge, primedbe i pritužbe treba slati na: Jens Stoltenberg, Secretary General NATO Office, Blvd Leopold III B-1110 Brussels
Ćalasan

11. 06. 2019 - 14:06

A ko je to zadužen za moj GENETSKI KOD da nije Risto ili Matija. Neće Moći .Znamo se pa oblačite kakva god hoćete odijela?!
Rašo

11. 06. 2019 - 07:59

Aleksiću , zamisli i ja pročitah nešto iz prošlosti pa viđeh da su nekad pisali staroslovenski i koristili danas većini naroda nepoznato pismo. E pa Aleksiću Crna Gora ide u korak sa vremenom , ćirilicu ne izbačuju iz upotrebe zato što je ćirilica, već zato što sav napredni svijet koristi latinicu pa samim tim i narod Crne Gore. Oni koji žive u prošlosti neka koriste pismo koje njima odgovara. Nekad su ljudi živjeli u pećine danas žive u stanbene objekte. Prema tome nekad je bilo nekad, danas je danas, živimo u korak sa vremenom.
Nick

11. 06. 2019 - 08:16

Sve se ovo radi da bi Amfilohije na saboru SPC tražio i dobio autokefalnost Mitropolije koja će zajedno sa eparhijom budimljansko-nikšićkom postati nova Crnogorska pravoslavna crkva.. Đukanović i Radović su najumniji ljudi ovog naroda, i ovim potezom će da unesu mir u CG
Mislim

11. 06. 2019 - 10:17

Prihvatam da se unese mir u CG, ali ne prihvatam da taj mir unese srbijanski pop u CG jer svi znamo što on misli o CG i Crnogorcima, tako da ti od toga nema ništa.
68617

11. 06. 2019 - 09:42

Sve se ovo zna ! Sve znaju i Oni i Ovi nasi ! No je trebalo dobro da ga osamare da bi konacno prelomio ! ( i shvatio da On ne moze igrati bez nas Crnogoraca )
Goran

11. 06. 2019 - 10:31

Kako god okrenete, mi smo srusili Njegosevu kapelu zavjetnu na Lovcenu, mi smo ti sto smo stoku u crkvama drzali, mi smo ti kojima nikakva autokefalnost ne moze pomoci, niti Milo niti bilo ko. Mnogo mi je zao ali mi smo na krivo nasadjeni...
danilo s.

11. 06. 2019 - 11:27

Gorane, Dokle ćete zloupotrebljavati “Njegoševu kapelu”? Prije svega, Njegoš je još uvijek na Lovćenu. Njegoš je samo smjesten u jedan grandiozni mausoleum koji je jedan velikan (I.Meštrović - vajar), posvetio drugome velikanu - Njegošu (pjesniku). Nije Njegoš slavan zato što je bio mitropolit, no zato što je bio veliki pjesnik. Zato je upotreba vjere u ovom sučaju svetogrdje. Prema vjeri – i prema poeziji. Mnogo mi je žao što vama, izgleda, nema pomoći. I što ćete - možda zauvijek? – ostati “krivo (veljesrpski) nasadjeni”?
Maki 80

11. 06. 2019 - 16:23

Onda kada su Meštrovića pitali koliko mu treba platiti, kolika je cijena rada i truda za taj"grandiozni mauzoleum", odgovorio je: "Kilogram njeguškog pršuta i litar crminičkog vina" !!!!Jedan je Meštrović!!!
Objektivni

11. 06. 2019 - 12:25

Gorane , mislite da ce milion puta ponovljena laž postati istina. Nece. Njegosevu kapelu su ostetili Austrougari. Ostecena dosta , ali se mogla lagano obnoviti. No , ne obnavljaju je Karadjordjevici vec je ruse i grade potpuno novu. Karadjordjevicku a ne Petrovicku. E ta druga Karadjordjevucka je maknuta i izgradjen mauzolej. I mozete vasu laz o rusenju "Njegoseve kapele" ponavljati milijardu puta , uzalud . Nece postati istina jer postoje fakti. Nemam nista protiv da se pored Mauzoleja napravi crkvica . Ali ne moze je praviti onaj ko je rusitelj Crne Gore . Mogu samo Crnogorci . Da li ti je to vise jasno ???
Tesla

11. 06. 2019 - 12:32

@Gorane - totalno se slazem sa tobom.Zato nam SPC ne treba.Zahvaljujuci Amfilohiju ne idemo u crkvu vise. Za njega sam izmisljena nacija, komunisticko kopile, govedo. Uz to jos me prokleo....Generacijama zivimo u CG, ginuli smo u svim ratovima za nju, i onda dodje jedna spodoba kao Radovic da me "nasminka". Ne hvala.Nek laze i proklinje one u Bg , mene odje nece!!
Jovan

11. 06. 2019 - 13:07

Gorane, kapelu srušiše okupatori Austrija i Srbija, stoka se držala u crkvama ( vjerovatno u tvom selu ) za vrijeme upravljanja crkvama od strane srbijanskih popova. Mi ćemo povrnut autokefalnost i naše crkve jer nijesmo nakrivo nasađeni ( iako su to šćeli srbijanski popovi ). Tako da mi je mnogo MILO zbog toga. Nikad više 1918.
za Gorana

11. 06. 2019 - 13:27

Ali, mi nijesmo četničke koljače proglašavali svecima. Ko je to radio? Što ti misliš o tome?
Gost

11. 06. 2019 - 10:48

Ćosovića za savjetnika Vaseljenskog Patrijarha. Da mu objasni kanon! Samo tako možemo do autokefalnosti.
Objektivni

11. 06. 2019 - 19:44

Nema potrebe. Vartolomej je poznat kao dobar kanonista. Zato je i vratio Crkvu ,Estoncima , Ukrajincima . Vratice je i nama . Tacnije mi smo je vrarili on ce samo verifikovati stanje koje je u skladu sa kanonima pravoslavlja . Nemojte se nervirati. Niko Srbima nece zabraniti da se mole bogu . Ali .... SPC sa sjedistem u Bgd ce se morati registrovati u CG. A ako se registruju . Onda postoje od momenta registracije . No, ipak se sve vrti oko para . Bez nase imovine koju su oteli nema - novca. Nema hotela , restorana , kafana , crkvenih centara. Sve je to lova . A ako nema love od SPC nece ostati ni pepela. Oni pocivaju na manipulaciji novcem . Bez novca su - ništa . Zato je sva ova pomama oko vlasnistva .
Žvaka

11. 06. 2019 - 11:54

Opet isto. Socijalne teme prijete sa svake strane, pa sad ponovo moramo o CPC, SPC, brdsko-brzinskih vladikama ... a cijene rastu i imamo sve manje. A misli li ko na nas koje ne zanimaju ni jedni, ni drugi a ni svi "treći", koji god bili? Mi hoćemo samo da živimo ko ljudi a neka se klanja i moli ko hoće i kako zna. Zašto to mora biti tema bilo kakvih raskola, ako ne samo da bi se održavale tenzije i na tome politički plivalo. Vratite nam naše živote!
Крсто Ивановић

11. 06. 2019 - 14:53

Ћосовић је више пута овјде писао и његово знање о суштини цркве је врло танко. Зато се и бави полуистинама и манипулацијама. 1) Епископе бира сабор, а не синод. По којим је то канонима неканонски да сабор у Београду бира митрополите ван Црне Горе? Господин Ћосовић се позива на канон Халкидонског сабора. Али тај канон не говори о државним границама, већ о административним границама унутар једне државе. јер у то вријеме једина хришћанска држава је била Римско царство. Унутар те једне државе је постојало 6 аутокефалних цркава (Римска, Цариградска, Кипарска, Антиохијска, Јерусалимска и Александријска).
Odgovor

11. 06. 2019 - 15:31

"По којим је то канонима неканонски да сабор у Београду бира митрополите ван Црне Горе?" Odgovor: Po kanonu br 17 iz Halkidona, 451. godina.
Крсто Ивановић

11. 06. 2019 - 15:44

И шта пише у том канону? Можете ли га навести?
Odgovor

11. 06. 2019 - 16:27

U tom kanonu piše da grad (tj antički POLIS = DRŽAVA), ima pravo na svoju crkvenu zasebnost. I na osnovu tog kanona, danas SPC je glavna crkva u Dimitrovgradu iako tamo žive Bugari! SPC je glavna crkva i u Negotinu, iako tamo žive Vlasi i Rumuni!
Odgovor

11. 06. 2019 - 15:40

"Господин Ћосовић се позива на канон Халкидонског сабора. Али тај канон не говори о државним границама, већ о административним границама унутар једне државе. јер у то вријеме једина хришћанска држава је била Римско царство. Унутар те једне државе је постојало 6 аутокефалних цркава (Римска, Цариградска, Кипарска, Антиохијска, Јерусалимска и Александријска)." Odgovor: Ovo je tumačenje mimo svih tumačenja tog kanona do dana današnjeg. Ćosović je dao tumačenje tog kanona od strane SRBA: Nikodima Milaša, Đoka Slijepčevića, Milorada Tomanića, Nićifora Dučića i oficijelnog istoričara SPC - Rajka Veselinovića. Prema tome, Krle nas zamajava samo, on pametniji od 10.000 kanonista?!
Крсто Ивановић

11. 06. 2019 - 15:00

2) Коме се треба давати аутокефалност одлучује црква, а не политичари и квазиисторичари. Уосталом, гдје стоји да је ово православна држава. Свуда и у свим приликама се истиче да је секуларна. С друге стране, људи попут господина Ћосовића сматрају да је православна вјера окупаторска у овој држави и да духовно они не припадају православној цркви, већ некој другој.
Крсто Ивановић

11. 06. 2019 - 15:07

3)Руску православну цркву није створио Стаљин, већ је гонио због чега је она дала милионе мученика за вјеру, међу којима и једног патријарха. Зашто се ситуација промијенила у току Другог свјетског рата, па је Стаљин одлучио бити попустљивији према цркви? Зато што су и комунисти увидјели колику снагу има црква у руском народу, чак и када је гоњена. Та је снага била далеко јача него ону коју је споља гледано имала партија која је била на власти. О томе треба да размисли и Ђукановић.
Odgovor

11. 06. 2019 - 15:33

Najveći ateista u istorji je u noći između 4. i 5. septembra 1943. dao odobrenje za formiranje Ruske pravoslavne crkve. Ćosović je lijepo pokazao pisanja iz ruskih izvora. Krle, propaganda je propaganda, ali činjenice su činjenice.
Крсто Ивановић

11. 06. 2019 - 16:23

И по Вама РПЦ почиње да постоји од 1943? А до 1943 године кога је гонио? Ко је убио на хиљаде свештеника, отворио гулаге, рушио цркве, стварао секте којима је желио да уништи истиниску цркву? Ствар је у томе што је у то вријеме и Стаљин схватио да црква у руском народу игра улогу која му је могла бити корисна у току рата са Хитлером. И прије 313 године и Миланског едикта су поједини римски цареви давали дјелимичне слободе хришћанима и на неко вријеме су престајала гоњења. То не значи да су они стварали цркве као пагани и безбожници. Тако је било и у Совјетском савезу. Након Стаљинове смрти су почела нова гоњења на цркву за вријеме Хрушчова.
Odgovor

11. 06. 2019 - 16:54

I CPC je postojala do 1920. godine pa će sada biti i zvanično obnovljena. Pogledati Ustav iz 1905. godine, član 40. lijepo piše koja je državna crkva. Staljin obnovio Rusku crkvu, a Crnogorsku će Đukanović.
@ Odgovor -mnogo si u zabludi

14. 06. 2019 - 08:55

ili sii bezobrazan. Nauči: Inicijator i motorna snaga ujedinjenja iz 1920 god u jedinstvenu Srpsku patrijaršiju do tada razdvojenih crkvenih oblasti je bila upravo Mitropolija crnogorsko primorska!!!!!
Krsto izvanjac

11. 06. 2019 - 17:22

Krsto je izvanjac - pop cetnicki. , jedan od mrzitelja ove drzave
Залази-велики

11. 06. 2019 - 16:26

Мило рече што рече, што значи да је прије но што је река размислио што ће рећ. И виђи чуда рече истину, која не одговара србима јер се они боје од истине ка и ђаво од крста. Тако ти је то мој Кикашу.
Црногорски портал

11. 06. 2019 - 16:16

Рече, једном један човјек: Бог вас клео погани изроди! Што ће турска вјера међу вама?! Као што се да примјетити, овај портал читају и кометаришу оглавном србомрсци. Срам вас било. И вас који читате овај неистинити портал и вас који пишете на њему. Текст катастрофалан. Обајвили сте линкове за провјеравање чињеница које вам одговарају, а за остале глупости које сте написали немате линкове јер нису истините. У ниједној држави на свијету, црквена имовина не припада држави. Црногорска црква се можда помиње као аутокефална, тај папир од Васељенске Патријаршије никад није добила. А друго, Црква Христова је била гоњена од самог почетка, тако да ово није ново ништа. Ми браћо бирамо, да ли смо са Истином против ње. Важно је да Срби сметају у сваком погледу, а албанци нека су добродошли. Да Бог да, да вам се свима ћерке удају за шиптаре.
Pogled u ogledalo

11. 06. 2019 - 18:53

Turska vjera je među srbe,ti čitaš ovaj portal sram te bilo, srbi vazda pišu gluposti i neistine- to im je u genima, crkvena imovina pripada državi u Grčkoj, Rusiji, Francuskoj, čin je nestala srbijanska crkva ona je prokleta, srbi su sami doveli do toge da svakome smetaju, albanci su vaš problem a Crnogorski nijeu bili nikad i neće biti nikad, srbijanski kralj je Albanac...
Црногорски портал

12. 06. 2019 - 01:17

Важно је да је истина што вам је Мило причао прије 20 година и што вам сад прича. И Јован Крститељ је страдао због истине па се и дан данас слави. И ми да страдамо ради Христа ако нас Бог тога удостоји. Истина је Бог а не Мило. Да вам Бог да памети браћо. . .
Objektivni

11. 06. 2019 - 19:51

A Srbi kazu da oni imaju tomos no ne znaju dje je. Vele izgorio . Objasni ti nama kako izgore Hilandar , crkva u New Yorku , pa odnedavno saznasmo da je izgorio i tomos. Kakve ste vi paljevine . No ,zaludu . Laž ne moze proci kao istina nikada. Moze privremeno ali se sve mora vratiti u ravnotezu .
ABC

11. 06. 2019 - 22:44

Kod Crnogoraca ovako vele: Ko kune - steklo mu se! Pa tako i tebi pope i tbojoj pastvi koja vjeruje u tvoje lazi!
Gospod nas Hrist

11. 06. 2019 - 17:33

Misli li ovdje neko zasto crkva postoji. Sjetite se Hrista I jevandjelja. On je osnovao crkvu I povjerio je Petru ! Kako moze ARKANOV drug predstavljati Hrista ????? Sjetite se sto je Amfilohije govorio I radio . Moze li on predstavljati Hrista? Da isus dodje jos jednom , Risto bi sakrio od njega. SPC u CG postoji radi banalnih politickih aspiracija Srbije
Црногорски портал

12. 06. 2019 - 01:13

А може ли мираш представљати Христа?
Bijeli Pavle

12. 06. 2019 - 12:29

Je li za vrijeme patrijarha Pavla cinjen genocid na sve strane bez njegove reakcije poput papa Puja 12. Ako Miras ima slicne grijehe nikad ga ne bi podrza no on pripada kako rece ISekulic svetom crnogorskom narodu i zbori svetim crnogorskim jezikom
@ Crnogorski portal

16. 06. 2019 - 20:52

Možda, ako se zvanično razvede od one svoje "bivše" žene - italijanke Rozane. Kažu da ne postoji dokument o tom razvodu iz 93 god. Inače, u kojoj vjeri je bio on, a u kojoj ona kada su se vjenčavali? Znate kakav je italijanski zakon!!!!
@@ Crnogorski portal

17. 06. 2019 - 17:12

Ko je uopće taj čovjek? Kao pravoslavni kaluđer on se nije mogao ženiti! Kao pravoslavni sveštenik takođe se nije mogao ženiti kada bi se vjenčao za crkvu i postao pop. Mogao je prije nego se vjenčao za crkvu - ali sada se postavlja pitanje šta je on uopće radio u Italiji u kakvoj misiji je bio?
Birajte, oboje ne moze

11. 06. 2019 - 17:39

Formalna struktura SPC u CG jeste pravoslavna crkva. Uistinu to je politicka organizacija susjedne drzave, koja ima za cilj slabljenje ili unistenje drzave Crne Gore, asimiliranje crnogorskog naroda I sprovodjenje politickih ciljeva Rusije I Srbije. Oni ovo ne bi mogli uraditi da ne zloupotrebljavaju 2000 godina Hriscanstva. Ovo je Bogohuljenje , koristeci slavu Hrista za svoje banalne , brutalne ciljeve u Crnoj Gori. Crkva je samo front, paravan, ... Jedno je sigurno - PARALELNO NE MOGU OPSTATI I SUVERENA, PROEVROPSKA Crna Gora I SPC, ne na iole duze vrijeme. Birajte sto zelite.
Crnogorska je crkva autokefaln

11. 06. 2019 - 17:41

Normirano je da je državna vjera istočno-pravoslavna. U članku 40. USTAVA iz 1905 stoji: "Državna vjera je u Crnoj Gori istočno pravoslavna. Crnogorska je crkva AUTOKEFALNA. Ona ne zavisi ni od koje strane Crkve, ali održava jedinstvo u dogmama s istočno pravoslavnom Vaseljenskom crkvom. Sve ostale priznate vjeroispovijesti slobodne su u Crnoj Gori". Sve ostale priznate vjeroispovjedi (rimo-katolička i islamska) su po Ustavu slobodne i imaju autonomnu unutarnju upravu koja se regulira statutima koje potvrđuje Ministarski savjet.
OBRATI PAŽNJU

11. 06. 2019 - 21:59

NAVEDITE DATUM KADA JE POSTALA AUTOKEFALNA?????
Cetnicka pamet

11. 06. 2019 - 22:44

Ha ha ha... pa Ustav zemlje nemoze dati autokefalnost nego jekonstatovati. Podatkemozes naci u Vaseljenskoj crkvi. Vidi da je juce osnovana bila bi bluza Hristu no Arkanova (SPC)
Bijeli Pavle za obrati paznju

11. 06. 2019 - 22:59

Da si isa u skolu zna bi a pitam te kako mislis da je moguce da djeca robova poducavaju djecu vitezova
Ti obrati pažnju

11. 06. 2019 - 23:25

Ne znam dan i mjesec ali dvijetisuće i dvadeseta ti je sigurna. Srbijanci sitno broje u CG crkvama, polako se pakuju,što ćeš tako je reke Milo.
@ OBRATI PAŽNJU

13. 06. 2019 - 16:28

Autokefalnost se ne daje svjetovnim aktima! To je nadležnost Vaseljenske Patrijaršije..............Petar Aleksić
ABC

11. 06. 2019 - 22:48

Jasno sasvim. CPC je regularna crkva Crnogoraca. Zako je bilo, i tako ce biti.
Milo Vujović

11. 06. 2019 - 22:36

Pošto je srbijancima zadatak svih zadataka bio i ostao Posrbljavanje Crnogoraca,Ćosoviću piši o Tome da je Najveći Zadatak za Crnogorsku Naciju i Crnu Goru,da su se Stekli Svi Pravni Uslovi da se Ukine Okupatorska ilegalna tzv.sPc u Crnoj Gori,koja je NASILNO UVEDENA u Crnoj Gori 1918.g.poslije Okupacije i Genocida nad više od 10.hiljada Naše Braće i Sestara koji su Brutalno Pobijeni i Poklani i koja je Umarširala u Naše Hramove preko Kostiju Naše Braće i Sestara,a Poništenjem tzv.Podgoričke skupštine u Parlamentu i svih njenih Akta,Poništava se i Okupatorska ilegalna tzv.sPc u Crnoj Gori,ovaj Redosled Najvažni,o njemu treba Pisati a drugi redosled i potezi ne Znače Ništa,ako se ne Ukine Okupatorska ilegalna tzv.sPc.koja Nikada Nije Postojala u Crnoj Gori,jer srbijanski zadatak svih zadataka Posrbljavanje Crnogoraca će se Ostvarit u sledeće 100.g.neće ostati ni C od Crnogorske Nacije i Crne Gore !!
Stanislav

12. 06. 2019 - 10:38

U pravilima Halkidonskog sabora o država-crkva nema pomena. Ima samo jedna država, Romeja (Vizantija) i u njoj svih 5 velikih crkava: jerusalimska, antiohijska, aleksandrijska, rimska i carigradska. To je čisto Svetosavlje da država treba crkvu što je onda imalo opravdanje jer Srbi ne znaju grčki ni latinski. Narod u ukr i cg neće ono što im papa, ameri i vlast nameću.
Blago tome ko rano poludi,

13. 06. 2019 - 20:00

pa mu život u veselju prođe !!!!!!!
Мирослав Ђукић

14. 06. 2019 - 12:09

Честитам мом имењаку, ово је нешто најсмешније што је до сада написао! Браво, добро је што се мануо епске фантастике и потпуно прешао на хумор. Ово је достојно било којег хумористичког часописа и у равни је "Ђетића у парламенту".
Мирослав Ђукић

14. 06. 2019 - 13:14

Колико је најава "Predśednikа" по "kanonima" најбоље је рекао сам Исус Христ: "Богу Божије - Цару царево". (Мк. 12, 13–17). Онима који у владару гледају цара, Господара и бога, њима је сасвим у реду да власт актима отима цркве. Шта ако сутра власт посегне за приватном имовином? Поучно је прочитати речи протестантског пастора Мартина Нимелера, написане током нацистичке власт у Немачкој: "Prvo su došli po komuniste, a ja se nisam pobunio jer nisam bio komunista. Zatim su došli po Jevreje, a ja se nisam pobunio jer nisam bio Jevrejin. Zatim su došli po sindikalce, a ja se nisam pobunio jer nisam bio sindikalac. Zatim su došli po katolike, a ja se nisam pobunio jer sam bio protestant. Na kraju su došli i po mene, ali više nikoga nije bilo da se pobuni."
@ Miroslav

17. 06. 2019 - 06:30

Tačno si to naveo kako je napisano ("Bogu Božije - Caru carevo") - ali oni koji su to nekada lansirali namjerno su napravili neviđenu i nečuvenu manipulaciju, veoma smišljenu - a koja potpuno mijenja smisao kazanog. Izostavili su zadnji (a ključni dio) rečenice: " ,A MENI MOJE !!!!!.......Petar Aleksić.
Đukić zna bolje od Milaša

18. 06. 2019 - 11:26

Nikodim Milaš, piše u knjizi „Pravoslavno crkveno pravo“ (Mostar, 1902), na strani 318: “Osnivanje raznih crkvenih oblasti pripada vlasti crkvenoj zajedno sa državnom vlašću. Učešće državne vlasti u ovome ima svoj razlog prvo u tome, što kanoni izrično nalažu, da pri uređivanju crkvenih oblasti mora biti mjerodavnim političko uređenje države.“
Мирослав Ђукић

01. 07. 2019 - 10:17

Милаш је демунитив од Мило? Сада знам зашто Вам је тај теолог од свих најмилији!
Novi komentar