Otvoreno pismo

CP pisao Vučiću: Objasnite, ko to otima imovinu SPC u Crnoj Gori?

Crnogorski pokret obratio se otvorenim pismom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, pozivajući ga da "hladne glave, kao pravnik, sagleda situaciju u vezi sa crkvom u Crnoj Gori".
Objavljeno: 20. 06. 2019 - 07:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pismo prenosimo u cjelosti:

''Obraćavamo Vam se da svojim autoritetom reagujete na iskrivljavanje činjenica i podizanju nacionalističkih tenzija u Srbiji, jer se nanovo stvara atmosfera devedestih, kao da mnogima nije dosta krvoprolića na ovim prostorima. Nažalost, ni za ona krvoprolića nijesu odgovarali oni koji su svojom retorikom gurnuli oružje mnogim usijanim glavama u ruke. Vi ste pravnik, kažu da ste bili jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta u Beogradu. Ako je tako počnite da stvari posmatrate kao pravnik, a ne onako kako se mnogi srpski nacionalisti ophode sa činjenicama.

Vi u svojim javnim nastupima tvrdite da neko otima imovinu SPC u Crnoj Gori? Objasnite, ali kao pravnik, na osnovu kojih činjenica Vi to tvrdite? Čak i da je Crnogorska pravoslavna crkva«, u daljem tekstu CPC,  (valjda ne treba da dokazujemo tu činjenicu da je do 1918. bila jedina pravoslavna crkva u Crnoj Gori) imala “srpski karakter”, nesporna je činjenica da je ona bila PRAVNI SUBJEKT,  registrovan u knjaževini/kraljevini Crnoj Gori. Čak što više, ona je Ustavom knjaževine Crne Gore normirana članom 40, na sljedeći način:

»Državna vjera je u Crnoj Gori istočno pravoslavna. Crnogorska je crkva autokefalna. Ona ne zavisi ni od koje strane Crkve, ali održava jedinstvo u dogmama s istočno – pravoslavnom Vaseljenskom Crkvom…«

Ostavićemo po strani pitanje autokefalnosti, mada Vam možemo poslati sijaset pisanih fakata o tome, već da se usredsredimo na pravo. Očito je, iz navedenog, da je CPC zaseban pravni subjekt, registrovan u knjaževini/kraljevini Crnoj Gori. koji nije bio u pravnoj vezi sa bilo kojim drugim pravnim subjektom kao njegov dio.

U ''Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru“ (1888), čiji je autor, vjerujemo da znate, Valtazar Bogišić, vlasničko pitanje nad crkvenim objektima je riješeno tako da CPC upravlja imovinom, a da se „nepokretna dobra pravoslavnih crkava i manastira ne mogu (se) prodavati ili inače ustupati bez naročitog dopuštenja državne vlasti”. Vama kao pravniku mora biti jasno da vlasništvo podrazumjeva puno pravo raspolaganja imovinom.

Takođe, Ustavom Svetog sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, donesenim 12.januara 1904. i Ustavom pravoslavnih konsistorija u Knjaževini Crnoj Gori, donesenim 14 januara 1904.godine. utvrđuje se obaveza čuvanja i dobrog gazdovanja sa imovinom kojom Crkva upravlja, a odredbom i čl. 109. Ustava pravoslavnih konsistorija se precizira: “Nepokretna dobra ne mogu se prodavati, zamjenjivati ili ustupiti. Ako interes dotične crkve zahtijeva da bi trebalo kakvo dobro prodati ili promijeniti sa drugim u ovakvom slučaju Konsistorija će prethodno učiniti sve potrebne izviđaje i tada će podnijeti predlog Ministarstvu prosvjete i crkvenih djela. Posljednja riječ o ovakvim stvarima pripada Knj.Državnoj vlasti”.

Iz navedenog je jasno da je CPC imala svoj Ustav kojim je definisana kao poseban pravni subjekt i kao autokefalna Crkva. Ovo je sve lako provjerljivo.

Takođe je važno napomenuti da se smatra da »svaka pojedina mjesna crkva, koje je dobila darovštinom, našljedstvom, zavještajem, ili sličnim kojim načinom, … manastiri i sve ustanove, koje su imale kakvu dobrotvornu svrhu … predstavlja samostalnu juridičku ličnost. U to se možete uvjeriti ako pogledate pravni status Cetinjskog manastira.

Nećemo se baviti Podgoričkom skupštinom, sigurno se nećemo složiti, samo ćemo konstatovati da je nakon nje prestala da postoji Crna Gora kao država na pravno vrlo upitan način. Ono što Vam želimo napomenuti jeste da je CPC ukinuta vrlo spornim zapisnikom koji su potpisali »Mitropolit Crne Gore i Predsjednik Sv. Sinoda Mitrofan Ban; Mitropolit Pećski dr Gavrilo Dožić; Episkop Nikšićski Kiril Mitrović; Sekretar Sinoda đakon Ivo Kaluđerović«. Zapisnik nijesu potpisali pet članova Sinoda CPC, a jedan od potpisnika, mitropolit pećki, Gavrilo Dožić, nije ni bio član Sinoda, dok đakon Ivo Kaluđerović jeste bio član Sinoda – ali, bez prava glasa. Plus što je u Zapisniku ime CPC pogrešno napisano kao nezavisna Srpsko-Pravoslavna Sv. Crkva u Crnoj Gori i što Ustavom CPC nije predviđena nikakva mogućnost »ujedinjavanja« ili »ukidanja«. Možda će Vam ovakav naziv CPC prijati kao Srbinu, ali ga posmatrajte sa pravnog stanovništva, jer mi se bavimo PRAVOM, u kojem se imena institucija moraju nazivati svojim pravnim imenom.

CPC je ukinuta i prisajedinjena novoformiranoj Ujedinjenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dekretom  regenta Aleksandra Karađorđevića 17. juna 1920. godine o ujedinjenju ''svih pravoslavnih crkvenih oblasti’’ u Kraljevstvu SHS, objavljenim u „Glasniku”, službenom listu Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve , 14. jula 1920. godine.

Pozivanje na knjaza/kralja Nikolu I Petrovića i njegove izjave o “srpskoj crkvi” je neukusno, ako se zna da je i on i vlada u egzilu izdali saopštenje da nikada neće priznati gašenje CPC i njeno pripajanje Ujedinjenoj SPC.

Da zanemarimo sve činjenice o načinu kako je sve to obavljeno, iako one same po sebi dovode u pitanje čitav proces kao pravno problematičan (i kanonski, ali ovđe se ne bavimo kanonskim pravom i time što je tomos te nove crkve plaćen 1,5 miliona franaka u zlatu – pogledati beogradsko Vreme 3.01.1922. u tekstu »Pitanje naše patrijaršije), i da se vratimo na pravo vlasništva. Dakle, iako se imovina kojom je raspolagala CPC  nije mogla, po svim navedenim pravnim aktima, »prodavati, zamjenjivati ili ustupiti“, ona formalno pravno nije nikada, nijednim aktom upisana u vlasništvo novostvorene, ujedinjene SPC!!! Nakon Drugog svjetskog rata, u NR Crnoj Gori takođe nikada nije imovina crkava prepisana na SPC. SPC je samo dobila status „zaštićenog korisnika“.

Izvolite pa provjerite sve činjenice koje smo Vam naveli prije nego li dizanjem tenzija dovedete do neželjenih događaja. Kao civilizovan čovjek morate se složiti da se ovakva pitanja rješavaju pravnim putem, ili u crnogorskom pravosuđu, ili, ako treba, pred međunarodnim sudovima. Termini „svojim životima“, „svim sredstvima“, pripadaju nekim drugim vremenima, ovo je XXI vijek. Dodatnim dolivanjem ulja na vatru samo se vraćamo u period od prije tri decenije kada su mnogi odgovrni za prolivenu krv, sličnom retorikom, kao da nijesmo ništa naučili.

Crna Gora je nezavisna država, ona mora imati zakon kojim će regulisati rad vjerskih zajednica, imovinsko-pravne odnose i registraciju. Opet vas pozivamo kao pravnika da objasnite da pravno nije moguće da se eparhije SPC prostiru van teritorije Crne Gore kao pravni subjekti. To nije miješanje u unutrašnje stvari SPC, već pitanje pravne ograničenosti pravnih subjekata koji djeluju u Crnoj Gori na teritoriju države Crne Gore. Nemojte praviti od SPC, niti bilo koje druge crkve, organizaciju koja ne podliješe svetovnim zakonima i pravnim zakonitostima koje važe u svim zemljama. Špekulacije kako je Zakon sada aktuelizovan iz ovih ili onih razloga su besmislene jer je javna rasprava o nacrtu Zakona započeta još 2015. i prekinuta zbog nasilja Amfilohijevih prisatlica. Nema sumnje da bi za svaki termin bilo sličnih špekulacija, jer neki žive od stalnih špekulisanja. Potpuno je neprihvatljivo da se u Crnoj Gori primjenjuje zakon iz doba SFRJ, iz 1976, i da je Mitropolija cetinjsko primorska (MCP) registrovana u Beogradu, a ne u državi Crnoj Gori. Složićete se da se radi o pravnom nonsense.

U nadi da ćete shvatiti da je na Vama velika odgovornost za dalji razvoj događaja i da možete izabrati jedan od dva puta: da se pitanje vlasništva riješava civilizovano, pravnim sredstvima, ili da povišenom retorikom, podizanjem emocija dovedete do neželjenih posljedica. Uvjereni smo da je Crna Gora sposobna da se odbrani od bilo kojih nasilnih pokušaja, ali ne želimo bilo kakvo nasilje,ili, daleko bilo, teške posljedice po bilo koga.''

Komentari: 38

Pješivac

20. 06. 2019 - 07:44

Ovo bi se u partiji šaha zvalo ŠAH-MAT.....ili još bolje ŠUSTER-MAT (to je ono kad igraš protiv pacera)! Srbijanci na aparatima!
Мирослав Ђукић

20. 06. 2019 - 09:57

Мени ово више личи на зумкалице.
Ćalasan

20. 06. 2019 - 10:44

ĐULE, iznenađenje je da TEBI uopšte nešto LIČI ?
Miroslave

20. 06. 2019 - 11:56

Ovo je ćao-ćao mat.
Мирослав Ђукић

21. 06. 2019 - 13:12

То је хумор и сатира.
Ljubitelj tutuša

20. 06. 2019 - 12:14

Još jedna đedovska riječ koju si ponio sa svog ognjišta prije nego si napuštio svoju rodnu grudu i otišao tamo đe misliš da će ti biti bolje... a ostavio iza sebe generacije svojih predaka kohi niti ne pomisliše da napušte svoju očevinu. I moga bih se zaklet, iako se ne poznajemo, da si prvi kojeviteza što ti se ne dozvoli da o budućnosti Crne Gore odlučuješ na referendumu, tebi koji osyavi i napušti CG i ode tamo đe ti je bolje...
SA ZAPADA

20. 06. 2019 - 08:51

Logičnije bi bilo nama koji volimo CRNU GORU da ste pitali VUČIĆA ko su oni što su 1918 OKUPIRALI, SATANIZOVALI , ,,GENOS- CID ,, CRNU GORU i njenog KRALJA, njene građane, njene BOGOMOLJE ( CRKVE ,MANASTIRE, DZAMIJE, KATEDRALE,, to trebate da pitate SRPSKE akademike, plolitičare i naravno ISTORIČARE.
Jedna mala opaska...

20. 06. 2019 - 08:51

Crnogorska crkva ima istorijski ukorijenjenu autokefalnost i ovaj stav se može braniti sa velikim brojem argumenata. Autori su naveli samo neke. Ne postoji volja u Srbiji da se ti argumenti prihvate racionalno. Međutim ima jedna stvar koja se u ovom pitanju često zanemraje. Svi navedeni pravni akti nastali su prije balkanskih ratova - tek nakon kojih u Crnu Goru ulaze Mojkovac, Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Pljevlja, Plav, Gusinje. Prosto, crkve i manastiri podignuti na ovom prostoru iz jednog su drugačijeg kulturnog, društvenog, pa i političkog konteksta. U svakom slučaju, nemaju veze sa crnogorskom crkvom u istorijskom smislu. Te godine je CG vojska zauzela Peć i Đakovicu. Ova oblast je kratko bio u sastav CG. Da je ostala u CG, prema ovoj logici bi Dečani i Pećka patrijaršija danas bi bili manastiri CPC.
danilo s.

20. 06. 2019 - 10:02

Tu istu logiku primjenite na Vojvodinu – u odnosu na Srbiju. P.S. Da je CG pretekla 1918 i ostala nezavisna država, sa medjunarodno priznatim granicama, Dečani i Pećka patrijaršija bi bili – pravno - crnogorski manastiri. Osim ako "srpstvo" nije pravno lice ili je SPC država koja ima svoje “teritorije”. Takodje, da Turska nije bila poražena u Balkanskim ratovima, da li bi Kosovo - i crkve - ikada bilo “srpsko” (sem u mitovima)? Po čemu je “srpska” npr. Pecka patrijaršija kada su je osnovali (1577) i zatvorili (1766) – Turci? Da li bi crkve na sjeveru CG bile ikada “srpske”? Crkvu sv. Sofije - najveličanstveniji spomenik Hrisčanstva (Hagia/Aja Sophia) - su sazidali Grci, danas je turska džamija. Ostavite se nakaradne “džomićeve logike” . Mislim da (namjerno) miješate crkvenu i pravnu/političku jurisdikciju (nadležnost)?
Rašo

20. 06. 2019 - 09:34

Srbija da , to jest njeno rukovodstvo , da je imalo i gram ljudskosti , izvinulo bi se Crnoj Gori i crnogorskom narodu za stravične zločine koje je srbska vojsa učinila nad crnogorskim narodom. Ali oni nemaju za to sluha i ponovo bi uradili isto uz pomoć domaćih izroda koji su i tada tome dosta doprinijeli. Ali to se više nikad neće drsiti. Koje god u istoriji napao Crnu Goru nije dobro prošao.
Komita

20. 06. 2019 - 09:45

A dje bre,srbi su nebeski narod njima su egipcani oteli piramide a vavilonski toranj je po sred zubonog potoka gradjen pa se onda bog naljutio i rascera narod na 4 strane svijeta i izdijelio ih na crne srbe ,krivoke srbe ,srbe iz crne gore i sve druge srbe koje mozete da zamislite
Bar_pamti

20. 06. 2019 - 09:46

Srbija so mjeseca ,zivjelo velikosrpstvo,treba sve to posrbit ,lansorat spejs satl pa osnovat srpsku lunarno kosmicku crkvu i male zelene s marsa ubijedit da su zeleni srbi,kad vec nemaju dodira s realnoscu neka makar mastaju kvalitetno
Liberal

20. 06. 2019 - 09:47

Vucic je toliko strican kao politicar da me ne bi iznenadilo da lansira anticrnogkrsku kampanju preko zadruge ,ionako mu 90% stanovnistva to gleda po pola dana
Stefo12

20. 06. 2019 - 09:47

Nemojte greote ,nece znati kako da se odbrani pred onim polupismenim glasacima hahhahah
Leart

20. 06. 2019 - 09:48

Sokantno : u grudnom kosu vucica umjesto srca nadjeno kosovo ;)
Realista

20. 06. 2019 - 10:14

Bas me interesuje kako će se iz ovoga izmigoljiti mali vuk, posto je pravnik mora da razumije sve što je napisano. Srecno Vuče Nejaki!
Realista

20. 06. 2019 - 10:15

Hvala Crnogorski Pokret, konačno neko da mu kulturno saspe u brk!
Beograd

20. 06. 2019 - 10:39

Iskreno vlast kod nas u Srbiji preteruje. Crna Gora je samostalna drzava sa dugom tradicijom. Nije posteno da pokusavamo da otmemo sve sto je crnogorsko... Ne znam zasto se Vucic ne bavi Kosovom nego skrece temu na Crnu Goru...
Sveto

20. 06. 2019 - 11:55

Za to jer je izgubio Kosovo!
Mili

20. 06. 2019 - 12:04

Ovo pismo valjda treba da bude upućeno našem predsjedniku a ne ovom drugom?!
#Mili

20. 06. 2019 - 12:18

pa zar vučić nije tvoj i vaš predśjednik???
Bp

20. 06. 2019 - 12:18

Licemjerno je da se Crnogorski pokret sada poziva na pravno i mirno rješavanje problema (koje svakako mora takvo biti), a do juče ste sejali riječi mržnje, rasizma pa i nacizma. Licemjerno
Vesela Srbadija

20. 06. 2019 - 13:04

„Ada čoče, Božija ti vjera, znam ja tu veselu Srbadiju... No kršina i siromašna Crna Gora ne haje ni za Nemanje ni za Murate ni za Bunaparte; oni svi biše i preminuše, a Crna Gora ostade dovijeka i strašnoga suda, u svojoj volji i slobodi; a to ti je u slavi“. Njegoš
Otimacina drzavne imovine

20. 06. 2019 - 14:56

Crkvena imovina je pripadala drzavi Crnoj Gori prije 1918-te Nezakonito uredbom kralja Aleksandra je ukinuta crnogorska autokefalna crkva (po Ustavu iz 1905) a zatim je imovina pripisana SPC. Pored toga imovina drzave Crne Gore je nelegalno prepisivana na SPC u toku ratova 90-ih.
Zigman

20. 06. 2019 - 15:03

Vicic zna da je oteta na silu i crkva i drzava Crnoj Gori ali mu odgovora da se pravi da ne zna
Vojnik777

20. 06. 2019 - 15:04

Velikosrpska ideologija je na izdisaju
goran1978

20. 06. 2019 - 15:44

Vucic ne moze objasniti to nikako jer istorija se zna koja je!
Kosta

20. 06. 2019 - 17:06

Mislim da bi Srbija bila zahvalna Vucicu da se okrene rjesavanju pitanja unutar drzave nego sto se bavi tudjim poslom.
oliver14

20. 06. 2019 - 17:08

Potanja je kad ce Srbija docekati da se Vucic i njegova elita iz Srbije okrenu svojoj drzavi nego sto se mijesaju dje im nije mjesto!
Vitinka

20. 06. 2019 - 17:09

Ruzno je sto SPC Je postala klasicna politicka organizacija koja sad vodi drzavnu politiku Srbije i javno zastupa njihove stavove!
ines23

20. 06. 2019 - 17:10

Ne moze Vucicu pomoci da rijesi pitanja Kosova tako sto ce se sad prebaciti na pitanje zakona u CG koji se ne tice Srbije!
zacanka

20. 06. 2019 - 17:11

Imovinu niko SPC ne otima nego ona treba da se vrati drzavi CG a ne sto su je nelegalno prisvojili oni pa sad glume zrtve!
Koviljka tomic

20. 06. 2019 - 17:12

Samo da niko ne otima CG nista molit cu lijepo!
Cipsy

20. 06. 2019 - 17:13

A vala da oce ovi lesinari iz Bg ostaviti se CG vise ja mislim da bi se gradjani Srbije najvise obradovali jer onda bi nesto konkretno uradili za njih!
DonjiKokoti

20. 06. 2019 - 17:14

Vjecito je u Srbiji tema broj jedan Crna Gora, nije ni cudo onda sto je drzava u onako losem stanju, jer od bavljanja Crnom Gorom oni nemaju kad da se bave sobom!
StevanPG

20. 06. 2019 - 17:15

Odlicno pojasnjenje istorije i odlicni argumenti koji su upuceni Vucicu da on nema sta da kaze na ovo, jer protiv istine i istorije ne moze da ide!
Postovani CG Pokrete,

20. 06. 2019 - 17:55

Razumijem i podrzavam Vase COJSTVO, ali ovo pismo na adresu GLAVNOG AGITATORA Ace Velikog Srbina je cisti promasaj koji nema NIKAKAV efekt. Bez ikakve zle namjere ja Vas pitam, sto mislite da ste postigli sa ovim pismom?
Feniks

21. 06. 2019 - 22:37

Srbi su osvajaci Crnogorci stalno njima dokazuju cinjenice ,a oni(svi srpski politicari)kao sigurni u ispravnost okupatorskih nedjela tumace kako njima odgovara,najpodmukliji osvajac Ikad
Novi komentar