Luka Bar: Izabran novi Odbor direktora

Skupština akcionara Luek Bar izabrala je danas novi petočlani Odbor direktora.
Objavljeno: 24. 06. 2019 - 15:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, izabran Odbor direktora. Shodno Predlogu Vlade Crne Gore, kao predstavnici državnog kapitala, u Odbor su izabrani Vojin Žugić, Vladan Radonjić, Nedžib Ibrišimović i Biljana Jakić, dosadašnji članovi Odbora direktora ovog Društva, dok će, ispred manjinskih akcionara, član Odbora biti Milivoje Knežević.

Pored izbora članova Odbora direktora, usvojeni su Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju za 2018.godinu sa Izvještajem revizora, kao i Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Luka Bar AD.

Skupština akcionara je podržala i Predlog izmjena i dopuna Statuta Društva.

Reviziju poslovnih rezultata Društva za 2019.godinu, kako je odlučila Skupština akcionara,  vršiće revizorsko društvo REVIKO d.o.o  Podgorica.

Komentari: 0

Novi komentar