Cilj iskorjenjivanja nelegalne eksploatacije rječnih nanosa

Nastavlja se pojačana kontrola vodotoka

Vlada Crne Gore stvorila je pretpostavke da se nastavi sa još intenzivnijom kontrolom crnogorskih vodotoka i njihovom zaštitom od slučajeva nelegalne eksploatacije riječnih nanosa.
Objavljeno: 26. 06. 2019 - 12:57 Promjenite veličinu teksta: A A A

Iako su na planu suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska postignuti rezultati u periodu od donošenja Odluke o zabrani eksploatacije šljunka i pijeska iz riječnih korita i pokretanja izrade projekata regulacije vodotoka u skladu sa EU direktivama, ova pojava nije iskorijenjena.

Stoga je Vlada nedavno produžila Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da u punom kapacitetu i još efikasnije sprovode monitoring i kontrolu vodotoka na području ovih opština, u cilju otkrivanja nelegalne eksplotacije šljunka i pijeska. Komunalni službenici, takođe, imaju ovlašćenje da pokrenu prekršajne i krivične prijave protiv prekršioca. 


Takođe, donijet je novi akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka 2019 – 2021 godine i izmijenjen sastav Koordinacionog tima koji će pratiti njegovu realizaciju. Predsjednik Tima je je direktor Uprave za vode Damir Gutić, a u sastavu su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Osnovnog tužilaštva, kao i Komunalne policije i Komunalne inspekcije iz Glavnog grada Podgorica i navedenih opština.

Predstavnici Koordinacionog tima su na današnjem sastanku iskazali sprenost da nastave sa zajedničkim aktivnostima, još snažnije, u borbi protiv nelegalnih radnji vezanih za korišćenje materijala iz vodotoka i devastacije riječnih tokova i okolnog zemljišta.

Konstatovano je da su u dosadašnjem periodu trajanja moratorijuma od strane Odsjeka za inspekciju za vode ukupno izvršene 353 inspekcijske kontrole i da je od velikog značaja bilo učešće građana, odnosno civilnog sektora i sportsko – ribolovnih klubova u prijavljivanju i otkrivanju nelegalne eksploatacije putem otvorenih kontakt telefona i E-mail adrese [email protected]

Postignuti zajednički rezultati na zaštiti vodotoka i uvođenju reda u ovoj oblasti, ohrabrenje su za nastavak partnerskih aktivnosti - države, lokalne samouprave i civilnog sektora.

Koordinacioni tim će nastaviti da prati realizaciju mjera definisanih Akcionim planom i na osnovu pribavljenih informacija, podataka i činjenica  izvršiće odgovarajuće analize i predložiti korektivne mjere, kako bi definisane aktivnosti bile uspješno realizovane. Zadatak Tima je i da izvještava Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o rezultatima realizacije Akcionog plana. 

Na sastavku je dogovoreno da se intenzivira obilazak terena od strane komunalnih službi i da se pojača kontrola firmi registrovanih za ovu djelatnost.

Pozivamo građane i civilni sektor  da nastave sa doprinosom zaštiti crnogorskih vodotoka i da sumnju na nelegalne aktivnosti prijave na navdenu e-mail adresu.

Ovim povodom podsjećamo i da su u prethodnom periodu urađeni ili su u toku interventni regulacioni radovi na više crnogorskih vodotoka, u cilju zaštite vodotoka i okolnog zemljišta. Uveliko se pripremaju projekti regulacije vodotoka u cilju zaštite od poplava, odbrane stanovništva koje naseljava ugrožena područja poplavama kao i poljoprivrednog zemljišta u dolinama vodotoka (Bojana, Lim, Grnčar). Kroz saradnju sa međunarodnim partnerima obezbijeđena su sredstva za početak infrastrukturnih radova na Bojani, Limu, Grnčaru i Gračanici. U narednom periodu radiće se na pripremi projektne dokumentacije i za sve druge vodotoke, kako bismo imali jedan veoma uređen i održiv sistem kada je u pitanju zaštita od voda.

Komentari: 0

Novi komentar