Projekat NVO "Aktivna zona"

Popravi Cetinje - prijavi problem u lokalnoj zajednici

NVO „Aktivna zona“ predstavila je građanima Cetinja prije tačno dva mjeseca platformu pod nazivom Popravi Cetinje. Zahvaljujući toj inicijativi, građani imaju priliku da prijave sve što smatraju da je problem u lokalnoj zajednici, a ova nevladina organizacija ih prosleđuje odgovarajućoj instituciji ili lokalnoj upravi, kako bi problem bio riješen, ali i omogućena bolja komunikacija građana sa donosiocima odluka.
Objavljeno: 09. 07. 2019 - 15:55 Promjenite veličinu teksta: A A A

U kojoj mjeri su se građani za protekla dva mjeseca odazvali inicijativi, u kojoj mjeri je ova organizacija naišla na saradnju sa nadležnima po tom pitanju, koliko prijavljenih problema je riješeno, a koliko nije, u intervjuu za RTV Cetinje govorio je koordinator programa „Popravi Cetinje“, Miloš Marković.

Reakcije građana na platformu su, prema riječima Markovića, veoma pozitivne i do sada je, kako je kazao, prijavljen 21 problem.

„Najveći broj prijavljenih problema se zasigurno odnosi na putnu infrastrukturu. Naime, građani najviše prijavljuju ošetećenja na gradskim saobraćajnicama (oštećenja na putu), zatim slijede prijave koje se odnose na polomljene gradske mobilijare, problem pasa lutalica, oštećenja na trotoarima ili nedostatak istih, oštećenja na parkinzima, parkovima, nedostatak saobraćajne signalizacije i slično“, kazao je Marković.

Međutim, kako dodaje Marković, od prijavljenog 21 problema, riješeno je samo njih pet.

„Ukupno je obrađeno 21 prijava građana. Naime, svi problemi su proslijeđeni nadležnim gradskim službama, a od njih je riješeno samo pet prijava. Međutim, moramo pohvaliti reakciju nadležnih službi, prije svega DOO Komunalno, koje je učestvovalo u rješavanju svih pet problema, ali i Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, koji je iskazao interesovanje i obavijestio nas o preduzetim radnjama u smislu rješavanja prijavljenih problema. Naravno, ovom prilimo apelujemo na njih da nastave da rade na rješavanju i drugih prijavljenih problema. Odgovor nadležnih gradskih službi na prijave građana djeluje najafirmativnije u smislu povećanje brige građana o zajedničkom prostoru, kao i na povjerenje u rad lokalne uprave, koja funkcioniše uz pomoć novca istih tih građana koji žele brzu reakciju na probleme u gradu“, istakao je Marković.

On se osvrnuo i na Godišnji Program razvoja Prijestonice Cetinje za koji je ta nevladina organizacija, kako ističe, u više navrata podsjećala da se on ne nalazi na sajtu lokalne uprave kao ostali dokumenti. Marković je najavio i tužbu Upravnom sudu zbog, kako navodi, neodgovorenog zahtjeva za slobodan pristup informacijama od strane lokalne uprave.

„U okviru platforme je poseban dio namijenjen praćenju realizacije projekata od značaja za razvoj grada. Osnov za takav poduhvat smo pronašli u Godišnjem Programu razvoja Prijestonice, koji je Skupština Prijestonice usvojila u skladu sa Zakonom o Prijestonici“, istakao je.

Naime, kako je kazao Marković, Zakon o Prijestonici podrazumijeva finansijsku podršku realizaciji kapitalnih projekata, namijenjenih razvoju grada, a od strane Vlade Crne Gore. Nakon što su do zvaničnog dokumenta došli urgiranjem skupštinskoj službi da ga objavi, do istog se više nije moglo doći putem zvanične veb stranice lokalne uprave.

Ne znamo razlog za skrivenost jednog takvog dokumenta, ali pretpostavljamo da se radi o skrivanju neuspješnosti lokalne uprave da realizuje planirane projekte. Radi se o 19 projekata, od kojih je za 13 očigledno da nijesu započeti radovi, jer bi to bilo vidljivo na lokacijama na kojim su radovi planirani, dok su ostali započeti ali je ralizacija veoma spora i ne očekuje se završetak radova u ovoj godini“, naglasio je.

On napominje da je ovim planom planirano više projekata, od rekonstrukcije ulica (Puškinova, Vojvode Boža, Sava Burića); izgradnje novih ulica (Univerzitetski kompleks); izgradnje novog stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci; izgradnje prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce; izgradnje kapele na Čevu; izgradnje ambulante na Njegušima; izrgradnje i opremanja ,,Centra za kulturu''; te izrade projektne dokumentacije za više projekata i mnogi drugi projekti koje, podsjeća Marković, građani mogu pronaći na platformi, u okivru rubrike ,,Program razvoja grada''.

„Mi smo lokalnoj upravi proslijedi zahtjev za slobodan pristup informacijama, pitajući ih za status realizacije za svaki od predloženih projekata, na koji nijesmo u zakonskim rokovima dobili odgovor, pa ćemo biti prinuđeni da podnesemo tužbu Upravnom sudu Crne Gore zbog ćutanja administracije, već ove sedmice. Redovno ćemo podsjećati lokalnu upravu, ali i građane na ovaj dokument, jer vidimo u njemu priliku da se mnogi gradski problemi riješe, ali je potrebna veća koordinacija i napori lokalne uprave kako bi se planirani projekti realizovali, a ne ostali kao predizborno obećanje lokalne vlasti“, kazao je Marković.

On podsjeća da je proces prijave problema putem platforme „Popravi Cetinje“ veoma jednostavan.

Naime, svi građani koji žele prijaviti problem, moraju biti registrovani kao korisnici platforme. Za registraciju je potrebno samo unijeti elektronsku poštu, koja ostaje anonimna, kao i sve druge informacije koje je građanin unio u svoj profil. Nakon toga, građani mogu slobodno prijaviti problem, tako što će posjetiti rubriku ,,Prijavi problem'' u okviru koje je potrebno da unesu sve bitne infnormacije, kao i da prilože fotografije koje na najbolji način opisuju problem koji žele prijaviti.

Svaka prijava prolazi četiri koraka. Naime nakon prijave, volonteri potvrde validnost iste provjeravajući da li se taj problem zaista nalazi na toj lokaciji i u tom opisu. Nakon te potvrde Aktivna zona upućuje zvaničan dopis/prijavu nadležnoj gradskoj službi ili sekretarijatu nadležnom da postupa po pitanjima gradske infrastrukture. Nakon toga čeka se odgovor službe ili sekretarijata, ali i provjerava stanje na terenu.

Komentari: 0

Novi komentar