Intervju: Zoran Ćetković, pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju

Sektor za ovjeravanje mjerila garant preciznosti u Crnoj Gori

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje mjerila, odnosno izdavanje uvjerenja o ovjeravanju mjerila, pri čemu se konstatuje i potvrđuje da je mjerilo usklađeno sa propisanim metrološkim zahtjevima. Postupak ovjeravanja se vrši nad svakim mjerilom pojedinačno, odnosno statistički metodom uzorkovanja, objašnjava za Portal Analitika Zoran Ćetković, pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Crne Gore.
Objavljeno: 10. 07. 2019 - 13:04 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Sektoru za ovjeravanje mjerila Zavoda za metrologiju svake godine vrši se provjera velikog broja mjernih instrumenata. Među njima su vage u trgovinama, manometri za mjerenje krvnog pritiska u bolnicama, električna brojila, vodomjeri i mnogi drugi uređaji.

Načelnika Sektora za ovjeravanje mjerila, Zorana Ćetkovića, zamolili smo da nas detaljnije upozna sa procedurom koju moraju da ispoštuju uvoznici i korisnici mjernih instrumenata u našoj zemlji.

ANALITIKA: Odobrenje tipa i ovjeravanje mjerila dva su postupka koja sprovodi Sektor za ovjeravanje mjerila Zavoda za metrologiju Crne Gore. Možete li našim čitaocima podrobnije objasniti navedene postupke?

ĆETKOVIĆ:  Odobrenje tipa mjerila je postupak kojim se potvrđuje da je određeni tip mjerila usklađen sa propisanim metrološkim zahtjevima i da je mjerilo podesno za upotrebu u određenom vremenskom periodu.  To znači da proizvođač mjerila, njegov zastupnik, odnosno uvoznik mjerila u Crnu Goru, za mjerilo kojemu je proizvođač dodjelio oznaku tipa (npr.  QRA 310ac), mora prvo da za taj tip mjerila pribavi Uvjerenje o odobrenju tipa  mjerila, koje ima određeni rok važenja, a koje na zahtjev izdaje ili rješenjem odbija Zavod za metrologiju.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje mjerila, odnosno izdavanje uvjerenja o ovjeravanju mjerila, pri čemu se konstatuje i potvrđuje da je mjerilo usklađeno sa propisanim metrološkim zahtjevima. Postupak ovjeravanja se vrši nad svakim mjerilom pojedinačno, odnosno statistički metodom uzorkovanja.

Vrste mjerila za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila utvrđena su Uredbom o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila (,,Službeni list CG’’ br. 81/09 i 13/17).

 

laboratorija-za-ovjeravanje

 

ANALITIKA: U Zavodu se vrši ovjeravanje na desetine različitih mjerila koja se koriste u mnogim oblastima: od distribucije električne energije, preko trgovine, do medicine. U kojoj mjeri subjekti koji koriste mjerila, državne službe i privrednici, poštuju ovu zakonsku obavezu?

ĆETKOVIĆ: Nadzor nad primjenom, odnosno poštovanjem zakonskih obaveza iz oblasti metrologije, je u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove. Zavod za metrologiju u okviru svojih nadležnosti vrši analize ovjerenih vrsta i količina zakonskih mjerila, pri čemu generalno možemo konstatovati trend porasta vrsta i količina ovjerenih mjerila. 

ANALITIKA: Zavod postupak ovjeravanja mjerila vrši u svojim prostorijama, ali i na „licu mjesta“. Možete li nam reći koje su prednosti i mane oba ova pristupa i za koji se stranke češće odlučuju?

ĆETKOVIĆ: Mjesto ovjeravanja pojedinog mjerila u najvećoj mjeri zavisi od tehničkih okolnosti ispitnog postupka, vrste i konstrukcije mjerila, intenzitetu upotrebe mjerila, značaju za javni interes, količine mjerila podnesenih na zahtjevu  i slično, a u zavisnosti od tih mogućnosti uvijek se rukovodimo načelom ekonomičnosti po stranku u postupku i značaju za javni interes.

Na primjer, jasno je da u prostorijama Zavoda nije moguće pregledati npr. rezervoare za goriva instalirana na benzinskim stanicama, sprave za tečna goriva i tečni naftni gas, kamionske i željezničke vage, automatske vage na liniji punjenja, mjerne sisteme za tečnosti koje nijesu voda, mjerne sisteme ugrađene na autocistjernama itd, dakle mjerila koja su svojom konstrukcijom, gabaritima i načinom upotrebe, vezana za mjesto upotrebe.

Sa druge strane, ukoliko je to ekonomičnije po stranku ili ukoliko stranka to traži, npr. mjerila mase nižih nazivnih masa, manometre, etilometre, mjerila za ispitivanje zaštitnih mjera u elektrotehnici, mjerne letve, brojila električne energije itd, pregled takvih mjerila možemo izvršiti u prostorijama Zavoda. Dakle, prilikom realizacije zahtjeva rukovodimo se propisanim okvirima, a zavisno od tehničkih okolnosti, fokusirani smo na javni interes i ekonomičnost po stranku u postupku. 

ANALITIKA: Mjerila koja Zavod ovjeri dobijaju državni žig. Postoji više tipova državnog žiga koji se nanose na različite načine. Koji su to tipovi, na koje se sve načine nanose i od čega zavisi kojim će tipom žiga mjerni uređaj biti ozbilježen?

ĆETKOVIĆ: Vrste, oblici i načini postavljanja žigova koji se upotrebljavaju prilikom  ovjeravanja mjerila, utvrđeni su Pravilnikom o vrstama, oblicima i načinu postavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri ovjeravanju mjerila, kao i bližem obliku i sadržaju uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa mjerila (,,Službeni list CG’’ br. 80/09).

U suštini, postoje tri vrste tih žigova, a to su žigovi u obliku naljepnice koji su najčešće u upotrebi, zatim žigovi od metala koji se kliještima utiskuju na tijelo plombe, kao i štapni metalni žigovi koji se ukucavaju na pločicu na mjerilu i rijetko se upotrebljavaju.

Na većini mjerila, obično u blizini skale, odnosno displeja koji prikazuje vrijednost mjerene veličine, nalazi se žig u obliku naljepnice izrađen od specijalne folije, predviđen za jednokratnu upotrebu, odnosno jednom kada se postavi nije ga moguće ukloniti bez oštećenja.

 

laboratorija-za-duzinu

 

ANALITIKA: Na koji način stranke mogu podnijeti zahtjev za ovjeravanje mjerila i možete li ih savjetovati na koji način to da urade, a kako bi olakšali sam proces i Vama u Zavodu, i njima samima?

ĆETKOVIĆ:  Zahtjev za ovjeravanje mjerila podnosi se na obrascu, a može se podnijeti na jedan od slijedećih načina: lično na pisarnicu Zavoda svakim radnim danom, poštom na adresu Zavoda, faxom, skenirano na email Zavoda, kao i putem portala eUprava.me uz poštovanje propisa iz oblasti elektronskog poslovanja i elektronskog potpisa.

Iz dosadašnjeg iskustva, stranke se najčešće opredjeljuju da zahtjev podnose lično na pisarnicu Zavoda, zatim putem faxa i skenirano emailom, rijetko poštom, a najrijeđe putem portala eUprava.me, s obzirom da za ovaj način stranka treba imati deponovan elektronski potpis u skladu sa propisima iz oblasti elektronskog poslovanja i elektronskog potpisa.  

ANALITIKA: Da li stranka u toku postupka ima pravo da mijenja/dopunjava svoj zahtjev?

ĆETKOVIĆ: Da, u toku postupka, stranka može da odustane od zahtjeva, da ga dopuni i izmjeni, u skladu sa propisom koji uređuje upravni postupak. 

Propise iz oblasti  metrologije, obrasce zahtjeva, kontakt podatke, kao i ostale relevantne informacije u vezi metrologije i Zavoda za metrologiju, možete naći na Metrologija.me  a na usluzi smo i za pružanje stručne pomoći i informacija na način koji zainteresovanim licima najviše odgovara (telefonom, emailom, faxom, poštom, sastankom u prethodno dogovorenom terminu itd).

Komentari: 1

Lab

10. 07. 2019 - 20:40

A kao nešto provjeravaju, za 20 evra nema peripetija, zahtjeva itd samo stigne Uvjerenje, a ove gospođice kao nešto rade ;-) . provjerite gramazu vani zlata koje ovdje kupite
Novi komentar