Ministarstvo poljoprivrede nakon dobijenog nalaza analize vode i ribe

Inspekcija će tražiti maksimalne kazne za EPCG i odgovorno lice

Nakon dobijenog nalaza CETI-ja analize vode i ribe iz Ćehotine, poljoprivredni inspektor će Sudu za prekršaje u Bijelom Polju (Odjeljenje u Pljevljima) podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka  protiv EPCG i predlaže da se to pravno lice i odgovorno lice V.Š. oglase krivim za pričinjene prekršaje i da im se izreknu maksimalne kazne propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi. 
Objavljeno: 13. 07. 2019 - 11:33 Promjenite veličinu teksta: A A A

Analize uzoraka vode i ribe iz Ćehotine,  koju je uradio Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), potvrdile su da je u rijeku iz Termolektrane ispušten visok sadržaj nedozvoljenih supstanci koje su prouzrokovale pomor ribe i zagađenje rijeke.  
Ispitivanjem uzetih uzoraka vode na različitim lokalitetima na rijekama Ćehotini i Vezišnici, CETI je utvrdio da su uzorci vode van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i  kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosti PH, sadržaja nitrita i ortofosfata.
Analizom uzoraka riba koje je uradila Specijalistička veterinarska laboratorija utvrđene su hemoragične i nekrotične promjene i sadržaji u unutrašnjim organima kao i na škrgama, što upućuje na uticaj nekog korozivnog- kaustičnog sredstva.
U skladu sa činjeničnim stanjem i nalazom CETI-ja, nadležni poljoprivredni inspektor će Sudu za prekršaje u Bijelom Polju (Odjeljenje u Pljevljima) podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka  protiv pravnog lica ‘’Elekroprivreda Crne Gore ‘’  zbog toga što je iz proizvodnog pogona Termoelektrana Pljevlja, kroz ventil povratne vode u rijeku Vezišnicu pritoku rijeke Ćehotine ispustilo tečni otpad od proizvodnje i druge materijale koje negativno utiču na kvalitet ribolovne vode i koje su izazvale uginuće ribe u navedenim vodama, čime su pričinjeni prekršaji u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.
Nadležni inspektor je u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predložio da se nakon izvođenja dokaza pravno lice EPCG i odgovorno lice V.Š. oglase krivim za pričinjene prekršaje i da im se izreknu maksimalne kazne propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi. 
Ovo posebno jer je riječ o zagađenju, Rijeka Vezišnice i Ćehotine i sa njima povezanih ekosistema, ogromnih razmjera i masovnom uništenju ribe i drugih vodenih organizama. Po ocjeni nadležnog inspektora svrha kažnjavanja se može postići samo izricanjem maksimalne kazne budući da se ovdje radi o uništenju dobara od opšteg interesa.
Formiranje komisije za procjenu štete
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi i Pravilnika  o cjenovniku za naknadu štete pričinjene nad ribama i drugim vodenim organizmima, formiraće brzo komisiju koju čine predstavnik Ministarstva i zvanično imenovani predstavnici Prirodno matematičkog fakulteta i SRK Lipljan koji gazduje tim vodama.
Komisja će izaći na lice mjesta, sačini zapisnik o zatečenom stanju i izvrši uvid u raspoloživu dokumentaciju nadležnih inspekcija iz koje se može utvrditi obim i visina nastale štete nad ribama i drugim vodenim organizmima.
Nakon razmatranja svih raspoloživih podataka i dokumentacje, Komisija će utvrditi visinu naknade štete nad ribama i drugim vodenim organizmima, kao i sačiniti nalaz i mišljenje o visini nastale štete. Dokumentacija će biti dostavljena Ministarstvu poljoprivrede i Sportsko ribolovnom klubu Lipljen, iz Pljevalja, na dalje postupanje.
Istraživači sa Prirodno matematičkog fakulteta u narednim danima će, u skladu sa uobičejenom procedurom i metodologijiom, uraditi probno uzorkovanje na rijeci Ćehotini i pritokoma u cilju preliminarnog utvrđivanja stanja riblje faune, ocjene stanja bentosnih zajednica kako bi se na osnovu toga mogla dati preliminarna ocjena stanja ne samo riblje faune već i čitavog ekosistema rijeke Ćehotine u dijelu toka koji je bio pogođen ovim akcidentom. 
 

Komentari: 0

Novi komentar