DRI: Uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja DPS-a, prošle godine prihodovala četiri miliona eura

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista (DPS) za prošlu godinu, i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja.
Objavljeno: 17. 07. 2019 - 11:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

DRI je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja DPS-a za prošlu godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

U saopštenju te institucije navodi se da je DRI izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti za prošlu godinu.

„Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja“, kaže se u saopštenju.

Finansijskom revizijom je, kako se navodi, utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj DPS-a u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom 5.2 – troškovi reklame i propagande i nabavke osnovnih sredstava.

„Revizijom pravilnosti poslovanja DPS-a utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju“, kazali su iz DRI. 

Neusklađenost se, kako je pojašnjeno, odnosi na nedoslednu primjenu Međunarodnog računovodstvenog standarda 18 i odredbe člana 3 i 4 Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u dijelu isknjižavanja imovine, kao i člana 19 Zakona o računovodstvu prilikom evidentiranja prihoda od zakupa.

Prihod DPS-a u 2018. oko 4 miliona eura

Demokratska partija socijalista (DPS) prošle godine prihodovala je nešto više od četiri miliona eura, a najviše novca, oko dva miliona eura, u kasu najjače političke stranke u Crnoj Gori slilo se iz državnog budžeta, pokazao je Izvještaj Državne revizorske institucije (DRI).

DPS je, kako se navodi u izvještaju, iz budžeta lokalnih samouprava prihodovala oko 1,1 milion eura, dok su prihodi od priloga iznosili oko 420.000 eura.

Na ime članarina DPS je prihodovao oko 186.000 eura, dok se u budžet te stranke od zakupa slilo 45,3 hiljade eura.

Od izvršenih usluga partija je prihodovala 164.200 eura, dok je od ostalih poslovnih prihoda DPS prijavio iznos od 78,4 hiljade eura.

“Od navedenih prihoda iznos od 3,2 miliona odnosi se na prihode za redovno poslovanje, a iznos od 806,7 hiljada eura na prihode za finansiranje troškova izbornih kampanja”, piše u Izvještaju DRI.

Partija je, kako se navodi u izvještaju, u poslovnim knjigama iskazala prihode od priloga u iznosu od 419,6 hiljada eura i to prihode od priloga fizičkih lica u iznosu od 399,6 hiljada i prihode od priloga pravnih lica u iznosu od 20.000,00€.

 

Komentari: 0

Novi komentar