Opština Budva dobila nagradu za aktivnu ulogu u razvoju lokalne demokratije

Opštinska Kancelarija za evropske integracije i saradnju Opštine Budva, nastavila je da ispunjava ciljeve zbog kojih je osnovana.
Objavljeno: 17. 07. 2019 - 11:58 Promjenite veličinu teksta: A A A

Jedan od ciljeva je širenje međunarodne mreže partnerstava, koju je uspjela da proširi učlanjenjem Opštine Budva u Asocijaciju za lokalnu demokratiju, ALDA.

U maju mjesecu 2019. godine na Kongresu lokalnih i regionalnih vlada Savjeta Evrope Opština Budva dobila je Nagradu za razvoj lokalne demokratije i učešće u ALDA-i.

ALDA je osnovana 1999. godine od strane Savjeta Evrope da koordinira i podržava mrežu lokalnih demokratskih organizacija.

Članstvo u ALDA-i broji više od 300 članova koje uključuju lokalne vlasti, organizacije lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva koji dolaze iz više od 40 zemalja.

Kongres lokalnih i regionalnih vlada Savjeta Evrope je institucija osnovana od strane Savjeta Evrope i ima za cilj jačanje lokalnih i regionalnih demokratija.

Kao glas evropskih, opštinskih i regionalnih demokratija radi na poboljšanju komunikacije između članica i uspostavljanju političkog dijaloga između nacionalnih vlada i lokalnih i regionalnih vlasti.

Kongres lokalnih i regionalnih vlada je pan-evropsko političko tijelo sa 636 članova koje čine legitimno izabrani politički predstavnici vlasti, gradonačelnici, predsjednici opština i odbornici, koji predstavlju vlasti iz 47 evropskih zemalja.

Kako je Opština Budva uzela aktivno učešće u radu i pokazala da teži visokom stepenu razvoja demokratije na lokalnom nivou uspostavljajući dijalog sa svim instancama vlasti na držanom nivou, dobila je nagradu potpisanu od strane predsjednika Kongresa g-din Andersa Knapea.

Komentari: 0

Novi komentar