DRI

Uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja LP

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije (LP) za prošlu godinu, i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja.
Objavljeno: 18. 07. 2019 - 11:17 Promjenite veličinu teksta: A A A

DRI je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja LP za prošlu godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

U saopštenju te institucije navodi se da je DRI uradila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti za prošlu godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj LP u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom blagajna opštinskih odbora i pod tačkom rashodi.

„Revizijom pravilnosti poslovanja LP utvrđeno je da nijesu sve finansijske i druge radnje usklađene sa zakonskim i drugim propisima koji su indetifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju“, kazali su i DRI-a.

Neusklađenost se, kako su objasnili, odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o računovodstvu, Zakona o radu i Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

„Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za prošlu izvršena je provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu“, dodali su iz DRI-a.

Kako su kazali, revizijom finansijskog izvještaja utvrđeno da je od devet preporuka subjekt revizije realizovao tri preporuke.

„Nije realizovao tri preporuke, djelimično realizovao dvije preporuke, dok se realizacija jedne nije mogla provjeriti, jer nije bilo zapošljavanja u prošloj godini“, kaže se u saopštenju.

Komentari: 0

Novi komentar